380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/471
+
dařit se dobře
být v pořádku
mít pravdu
be all right [biː ɔːl raɪt]
přít.: be/am/are all right, 3.os.: is all right, průb.: being all right, min.pr.: were/was all right, příč.min.: been all right
Zdá se, že je vše v pořádku.
Everything seems to...
Za pár dní budete v pořádku.
You'll be all...
2/471
+
podle mě
co se mě týká
pokud jde o mě
as far as i am concerned [əz fɑː əz aɪ æm kənˈsɜːnd]
Co se mě týká, naše přátelství skončilo.
As far as...
Pokud jde o mě, nezáleží na tom, kdy přijdeš.
As far as I am concerned it doesn't matter what time you arrive.
3/471
+
pozdě, po termínu
za zenitem
out of time [aʊt ɒv taɪm]
Existoval velmi rozšířený názor, že už je za zenitem.
There was a...
Vznáším námitku nepřípustnosti, protože žaloba byla pozdě podána.
I raise a...
4/471
+
kvůli (čemu), následkem
pro (co), díky (komu/čemu)
vzhledem k
because of [bɪˈkɒz ɒv]
Je naštvaná kvůli nám.
He is angry because of us.
Tyto cíle byly dosaženy navzdory - a ne kvůli - prezidentovi.
Those goals were being achieved in spite of - and not because of - the president.
Nemohli jsme vidět před sebe kvůli nízko ležící mlze.
We couldn't see...
Tato vlaštovka se snadno rozpozná díky jejímu modrému pruhu na hrudi.
This swallow is...
Max pije hlavně kvůli stresu.
Max drinks largely...
5/471
+
chuťově vyvážený
taste-balanced [teɪst ˈbælənst]
Víno má vyváženou chuť s bohatým plným tělem a kyselostí, která je pro danou oblast jedinečná.
The wine has...
Konečným produktem je chuťově vyvážená a sametově hladká zmrzlina.
The resulting product...
6/471
+
do konce (čeho)
by the end of [baɪ ðiː end ɒv]
Pošleme vám naše vyjádření do konce týdne.
We will send...
Nemůžeme to všechno udělat do konce měsíce - to prostě není možné.
We can't get...
Musíme zaplatit daně do konce března.
We have to pay our taxes by the end of March.
Budu cestovat asi tři měsíce, ale v každém případě se vrátím do konce roku.
I'll travel for...
Do konce války zemřelo v boji 46 000 amerických vojáků.
By the end...
7/471
+
naposled, posledně
last time [lɑːst taɪm]
Kdy sis naposledy vzal den volna?
When was the...
Kdy ses naposledy cítil šťastný?
When was the last time you felt joy?
Vzpomeňte si, kdy jste naposledy narazili hlavou do skříňky nebo kopli kolenem do stolu.
Think back to...
Předtím jsem naposledy vkročil do posilovny před třemi lety.
Before this, the...
Kdy jsi naposledy slyšel teto chorál?
When was the...
8/471
+
přeřeknutí
přepsání
slip of the tongue [slɪp ɒv ðiː tʌŋ]
j.č.: slip of the tongue, mn.č.: slips of the tongue
Jeho přeřeknutí způsobil všeobecné pobavení.
His slip of...
Jen jsem se přeřekl.
That was a...
9/471
+
sám (za sebe)
na vlastní pěst
on one's own [ɒn wʌns əʊn]
Naučil jsem se to sám.
I learned it...
Nevím, jak to sama zvládá se třemi dětmi.
I don't know...
10/471
+
být zamilován do
zamilovat se do
be in love with [biː ɪn lʌv wɪθ]
přít.: be/am/are in love with, 3.os.: is in love with, průb.: being in love with, min.pr.: were/was in love with, příč.min.: been in love with
Nikdy jsem do nikoho opravdu nebyl zamilovaný.
I've never really...
Byl jsem do ní zamilovaný ve špatnou dobu.
I was in...
11/471
+
urazit se, být naštvaný
take offense [teɪk əˈfens]
přít.: take offense, 3.os.: takes offense, průb.: taking offense, min.pr.: took offense, příč.min.: taken offense
Nancy se urazila, když viděla, jak její manžel mluví s jinou ženou.
Nancy took offense...
Má sklony urážet se kvůli maličkostem.
She is apt...
12/471
+
jménem (koho)
za, v zastoupení (koho)
on behalf of [ɒn bɪˈhɑːf əv]
Jménem všech zde přítomných bych vám rád poděkoval.
On behalf of...
Jménem mého klienta se odvolám proti tomuto rozsudku.
On behalf of...
Přijal jsem ocenění za celou třídu.
I accepted the...
13/471
+
přece jenom, přesto, stejně
just the same [dʒʌst ðə end]
Ronald není příliš spolehlivý, ale mám ho přesto rád.
Ronald isn't very...
Slunce svítí, ale stejně si vezmu pláštěnku.
The sun is...
14/471
+
malá chvilka
chvilku, chvíli
little while [ˈlɪtəl waɪl]
j.č.: little while, mn.č.: little whiles
Můžu s tebou na chvíli mluvit?
Can I talk...
Abych s ní mohl být alespoň chvilku, musel jsem jí unést.
In order to...
15/471
+
pod pohrůžkou střelnou zbraní
s namířenou pistolí (nutit ap.)
at gunpoint [æt ˈgʌnˌpɔɪnt]
j.č.: gunpoint, mn.č.: gunpoints
Pan Steven byl pod pohrůžkou střelnou zbraní vytažen ze svého auta.
Mr. Steven was...
Sousedé Ruby neslyšeli, jak křičí o pomoc, když ji zloději zadržovali pomocí střelné zbraně.
Ruby's neighbours didn't hear her screaming for help as robbers held her at gunpoint.
16/471
+
tepová frekvence
frekvence srdečního tepu
heart rate [hɑːt reɪt]
j.č.: heart rate, mn.č.: heart rates
Monitorovali její srdeční frekvenci.
They were monitoring...
Frekvence mého tepu překonávala všechny hranice.
My heart rate...
Moje nové hodinky měří mou srdeční frekvenci.
My new watch...
Příznaky zahrnují horečku, zimnici a zvýšenou srdeční frekvenci.
Symptoms include fever,...
17/471
+
obrátit naruby
turn inside out [tɜːn ɪnˈsaɪd aʊt]
přít.: turn inside out, 3.os.: turns inside out, průb.: turning inside out, min.pr.: turned inside out, příč.min.: turned inside out
Obrátil jsem celý dům naruby, ale pořád nemůžu najít klíče.
I've turned the...
Bylo tak větrno, že se mi deštník obrátil naruby.
It was so...
18/471
+
uprostřed
in the middle [ɪn ðə ˈmɪdəl]
Paní Smithová je uprostřed obrázku.
Mrs. Smith is...
Samuel žije na ostrově uprostřed širokého modrého moře.
Samuel lives on...
Nyní jsme uprostřed našeho turné.
Now we are...
Hlavní jídlo dne se jí buď v poledne nebo večer.
The main meal...
Všimněte si sochy uprostřed stolu v jídelním sále.
Note the sculpture...
19/471
+
vzít na vědomí
všimnout (si), povšimnout (si)
take note [teɪk nəʊt]
přít.: take note, 3.os.: takes note, průb.: taking note, min.pr.: took note, příč.min.: taken note
Vemte na vědomí, že zítra musím odejít.
Take note that...
Výrobci telefonů vzali na vědomí strasti svých zákazníků.
Phone manufacturers have...
20/471
+
stopovat, cestovat stopem, jet stopem
hitchhike [hɪtʃhaɪk]
přít.: hitchhike, 3.os.: hitchhikes, průb.: hitchhiking, min.pr.: hitchhiked, příč.min.: hitchhiked
Měl jsem jet do Prahy a rozhodl jsem se jet stopem.
I was supposed...
Minulé prázdiny jsme jeli do Paříže stopem.
We hitchhiked the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X