460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/701
+
vzít na vědomí
všimnout (si), povšimnout (si)
take note [teɪk nəʊt]
přít. prostý: take note, 3. os. j. č.: takes note, průb. čas: taking note, prostý min.: took note, příčestí min.: taken note
Vemte na vědomí, že zítra musím odejít.
Take note that...
Výrobci telefonů vzali na vědomí strasti svých zákazníků.
Phone manufacturers have...
2/701
+
stopovat, cestovat stopem, jet stopem
hitchhike [hɪtʃhaɪk]
přít. prostý: hitchhike, 3. os. j. č.: hitchhikes, průb. čas: hitchhiking, prostý min.: hitchhiked, příčestí min.: hitchhiked
Měl jsem jet do Prahy a rozhodl jsem se jet stopem.
I was supposed...
Minulé prázdiny jsme jeli do Paříže stopem.
We hitchhiked the...
3/701
+
jakkoli
jakýmikoli prostředky
jakýmkoliv způsobem
v žádném případě (v zápor. větě)
by any means [baɪ ˈenɪ miːnz]
Chtěli jsme je zastavit jakýmikoli prostředky.
We wanted to...
Odrovnáme každého vetřelce, který vstoupí na naše území, všemi dostupnými prostředky!
We will destroy...
V žádném případě to není luxusní byt, ale dá se v něm bydlet.
It's not a...
Svého snu stát se lékařem se v žádném případě nevzdá.
She won't give...
V žádném případě by neměl podceňovat význam dobrého vzdělání.
Not by any...
4/701
+
elektrárna
power plant [ˈpaʊə plɑːnt]
jedn. číslo: power plant, množ. číslo: power plants
Provozovatel jaderné elektrárny čelil riziku nehody.
The operator of...
Mnoho jaderných elektráren je nyní nečinných.
Many nuclear power...
Sbor inspektorů jaderné bezpečnosti zodpovídá za bezpečnost jaderných elektráren.
A corps...
5/701
+
ustoupit (komu/čemu)
give way to [gɪv weɪ tʊ]
přít. prostý: give way to, 3. os. j. č.: gives way to, průb. čas: giving way to, prostý min.: gave way to, příčestí min.: given way to
Nedala mně přednost na přechodu.
She did not...
Místo chvály je čeká posměch a opovržení.
Praise of them...
6/701
+
navydařit se, pokazit se, porouchat se
selhat, nevyjít
go wrong [gəʊ rɒŋ]
přít. prostý: go wrong, 3. os. j. č.: goes wrong, průb. čas: going wrong, prostý min.: went wrong, příčestí min.: gone wrong
Podpořím tě, pokud se něco zvrtne.
I'll back you...
Všechno zde je odsouzeno k tomu, aby to dopadlo špatně.
Everything here is...
7/701
+
pevně stanovaná doba
fixed-term [fɪkst tɜːm]
jedn. číslo: fixed-term, množ. číslo: fixed-terms
Barbara uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou, která byla později prodloužena do 31. března.
Barbara entered into...
Práce může být prozatímní, na dobu určitou, sezónní, na konkrétní projekt nebo na částečný úvazek.
Work can be...
8/701
+
nějaký čas, občas
na chvíli
za chvíli
in a while [ɪn ə waɪl]
Občas jsem potkával Adama v obchodě.
I met Adam...
Jednou za čas bychom mohli jít tam, kam chci jít já.
Once in a...
Občas se můžeme trochu rozšoupnout.
We can splurge...
Občas dokonce i bloguji.
I even blog...
Tu a tam si obléknu bundu a kalhoty, které jsem na sobě nějaký čas neměl.
Every now and...
9/701
+
doba kamenná
stone age [stəʊn eɪdʒ]
jedn. číslo: stone age, množ. číslo: stone ages
Doba kamenná neskončila proto, že by lidé už neměli kamení.
The Stone Age...
Tato soška pochází z doby kamenné.
This statuette dates...
10/701
+
napřít snahu, vyvinout úsilí
throw effort [θrəʊ effort]
Nemrhej úsilím kvůli hloupostem!
Don't throw effort...
Úspěšní lidé se nezdržují marnou snahou ve slepých uličkách.
Successful people don't...
11/701
+
pokud, dokud
tak dlouho jak
as long as [əz lɒŋ əz]
Vzhledem k tomu, že notebooky tu byly už tak dlouho, co si pamatujeme, máme tendenci je považovat za samozřejmost.
Since notebooks have...
To udržovalo závěrku fotoaparátu otevřenou tak dlouho, jak dlouho byla stisknuta spoušť.
It was keeping...
Po vstupu jste oprávněni zde zůstat tak dlouho, jak budete chtít.
One admission entitles...
12/701
+
vinylová gramofonová deska
vinyl record [ˈvaɪnɪl ˈrekərd]
jedn. číslo: vinyl record, množ. číslo: vinyl records
Stovky vinylových desek jsou naštosovány v policích.
Hundreds of vinyl...
Malá firma v České republice se stala největším světovým výrobcem vinylových desek.
A small company...
13/701
+
najednou, ve stejnou dobu
v jeden okamžik
v době
at a time [æt taɪm]
Vykonával jsem několik povolání najednou.
I carried out...
Kolik můžete splatit najednou?
How much can...
Ponořte sušenky jednu po druhé do rozpuštěného másla a dbejte na to, aby byly důkladně pokryty.
Dip biscuit pieces...
Lidský mozek se může soustředit v jeden okamžik pouze na jednu věc.
The human brain...
V posledních několika letech jsem měl to štěstí, že jsem mohl cestovat několik měsíců vcelku.
I have been...
Dělej jednu věc po druhé.
Do one thing...
Nastupují do zaměstnání v době, kdy je digitální komunikace běžnou záležitostí.
They've entered the workforce at a time when digital communication is commonplace.
14/701
+
druhořadý, podprůměrný, podřadný
druhá kategorie
second-rate [ˈsekənd reɪt]
Proč je tato druhořadá herečka tak samolibá a sebevědomá?
Why is this...
Nechceme být nadále občany druhé kategorie.
We no longer...
15/701
+
švihadlo
skipping rope [ˈskɪpɪŋ rəʊp]
jedn. číslo: skipping rope, množ. číslo: skipping ropes
Včera jsem deset minut skákala přes švihadlo.
I was jumping...
Nejprve si vyberte švihadlo, které je pro vás to pravé.
First, choose the...
16/701
+
akcionář
share holder [ʃeə ˈhəʊldə]
jedn. číslo: share holder, množ. číslo: share holders
Každý, kdo má alespoň jednu akcii, je akcionářem.
Everyone who has...
Toto rozhodnutí musí ještě schválit akcionáři.
This decision has...
17/701
+
neprůstřelný
bullet-proof [ˈbʊlɪt pruːf]
Tato nová limuzína má neprůstřelná skla.
This new limousine...
Policista měl neprůstřelnou vestu.
The policeman had...
18/701
+
Česká republika
czech republic [tʃek rɪˈpʌblɪk]
Česká republika hrála proti Brazílii ve finále mistrovství světa.
The Czech Republic played against Brazil in the finals of the World Cup.
Jaká je rozloha České republiky?
What is the...
Praha je hlavní město České republiky.
Prague is the...
Požádal jsem studenty, aby našli na mapě kde je Česká republika.
I asked students...
Tato stránka zobrazuje východy a západy slunce v České republice.
This webpage shows...
19/701
+
zrnko písku
grain of sand [greɪn əv sænd]
jedn. číslo: grain of sand, množ. číslo: grains of sand
Každá mikrotečka má velikost zrnka písku a obsahuje identifikátor.
Each microdot is...
Jsem jako jedno zrnko písku v poušti.
I'm like one...
20/701
+
skoro, prakticky
víceméně, v podstatě
pretty much [ˈprɪtɪ mʌtʃ]
Mohl jsem si v podstatě dělat, co jsem chtěl.
I was free...
Výsledek se dal víceméně očekávat.
The result was...
Tito chlapi vydělávají hromadu peněz v podstatě za nic.
Those guys make a whole bunch of money for doing pretty much nothing.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X