380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/463
+
nejbližší příbuzný
nejbližší rodina
next of kin [nekst əv kɪn]
Kdo je tvůj nejbližší příbuzný?
Who's your next...
Budeme muset informovat nejbližšího příbuzného o jeho smrti.
We'll have to...
2/463
+
sebejistý, sebevědomý
self-confident [self ˈkɒnfɪdənt]
Stala se z ní sebevědomá mladá žena.
She became a...
Proč je tato druhořadá herečka tak samolibá a sebevědomá?
Why is this...
3/463
+
odpadní voda
sewage water [ˈsuːɪdʒ ˈwɔːtə]
j.č.: sewage water, mn.č.: sewage waters
Vyvinuli jsme nový systém čištění odpadních vod.
We have developed...
Vědci tvrdí, že odpadní voda obsahovala stopy koronaviru.
The scientists say...
4/463
+
teplovod
heat pipeline [hiːt ˈpaɪpˌlaɪn]
j.č.: heat pipeline, mn.č.: heat pipelines
Začali jsme stavět teplovod do města, abychom pokryli třetinu spotřeby města.
We started building...
Tepelná energie je do města dodávána teplovody.
Heat power is...
5/463
+
právní pomoc
legal help [ˈliːgəl help]
j.č.: legal help, mn.č.: legal helps
Byla mně odepřena právní pomoc, na kterou jsem měl právo.
I was denied...
Vláda vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila obětem potřebnou právní pomoc.
The government has...
6/463
+
extrémní, hardcore
tvrdé jádro
skalní, zarytý (zastánce)
hard-core [ˈhɑːdˌkɔː]
j.č.: hard-core, mn.č.: -
Hardcore administrátoři používají příkazový řádek raději než GUI.
Hard-core administrators prefer...
Tvrdé jádro strany neztratilo ze zřetele naše původní ideály.
The hardcore of...
7/463
+
než dřív, než kdykoliv předtím
než kdy jindy, než v minulosti
than ever [ðæn ˈevə]
A já to chci, tati, teď ještě víc než dřív.
Well, I want...
Nyní existuje více způsobů, jak se učit angličtinu, než kdy v minulosti bylo.
There are now...
Budou větší než kdykoliv předtím.
They will be bigger than ever.
Více než kdykoli dříve, investoři mají zájem o informace o společnostech, které se netýkají financí.
More than ever...
8/463
+
stát si (pevně) za svým
trvat na svém
stick to one's guns [stɪk tuː ˈwʌnz gʌns]
přít.: stick to one's guns, 3.os.: sticks to one's guns, průb.: sticking to one's guns, min.pr.: stuck to one's guns [stʌk tuː ˈwʌnz gʌns], příč.min.: stuck to one's guns [stʌk tuː ˈwʌnz gʌns]
Trvali na svém a odmítli se podřídit.
They stuck to...
Měl jsem trvat na svém a odmítnout se s ní setkat.
I should have...
9/463
+
tenkrát, tehdy
v té době
that time [ðæt taɪm]
Jaký je důvod pro to, aby se v té době prováděl průzkum veřejného mínění?
What was the...
Populace v té době se sestávala převážně ze zemědělců.
The population at that time consisted mostly of farmers.
Můj průměrný hrubý příjem byl tehdy 14 dolarů za hodinu.
My average gross...
Nechci ani vědět, co jsem za tu dobu mohl všechno udělat.
I don't even...
Setkali jsme se s mnichem, který byl v té době nejvyšší buddhistickou autoritou v Kambodži.
We met the...
10/463
+
řidičský průkaz, řidičák
driving license [ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns]
j.č.: driving license, mn.č.: driving licenses
Minulý týden jsem udělal zkouškou na řidičák.
I got through...
Pro překročení hranice potřebujete občanský nebo řidičský průkaz.
In order to...
11/463
+
jeden po druhém
one at a time [wʌn æt ə taɪm]
Dělej jednu věc po druhé.
Do one thing...
Ponořte sušenky jednu po druhé do rozpuštěného másla a dbejte na to, aby byly důkladně pokryty.
Dip biscuit pieces...
12/463
+
ani zdaleka
not nearly [nɒt ˈnɪəlɪ]
Ona není ani zdaleka tak pěkná, jak jsi říkal.
She's not nearly...
Není ani zdaleka takové horko jako loni.
It's not nearly...
13/463
+
zvyknout si (na co/koho)
get comfortable [get ˈkʌmftəbəl]
přít.: get comfortable, 3.os.: gets comfortable, průb.: getting comfortable, min.pr.: got comfortable, příč.min.: got comfortable (gotten comfortable - Canada)
Klient si musí na vás začít zvykat.
The client has...
14/463
+
překonat, překonávat
přemáhat, přemoci
be overcome [biː ˌəʊvəˈkʌm]
přít.: be overcome, 3.os.: is overcome, průb.: being overcome, min.pr.: were/was overcome, příč.min.: been overcome
Tohle se dá překonat, že?
This can be...
Zbývá překonat řadu překážek.
A number of...
Nejvýznamnější legislativní překážky jsou již překonány.
The most significant legislative hurdles have been overcome.
15/463
+
šlápnout (dupnout) na plyn
gun the engine [gʌn ðə ˈendʒɪn]
přít.: gun the engine, 3.os.: guns the engine, průb.: gunning the engine, min.pr.: gunned the engine, příč.min.: gunned the engine
Musel jsi opravdu dupnout na plyn, aby ses sem dostal včas.
You must have...
Jen jsem chtěl vyjet s autem na dálnici a dupnout na plyn.
I just wanted...
16/463
+
převzít vedení
ujmout se vedení
take charge [teɪk tʃɑːdʒ]
přít.: take charge, 3.os.: takes charge, průb.: taking charge, min.pr.: took charge, příč.min.: taken charge
Jako vedoucí skupiny byste se měl ujmout vedení.
As a group...
Stephen byl povolán zpět do Sydney, aby vedl trénink nových hráčů.
Stephen was recalled...
17/463
+
semafor
traffic lights [ˈtræfɪk ˈlaɪts]
Projděte kolem semaforů.
Go past the...
Na semaforech zahni doleva.
Turn left at...
Museli jsme zastavit na semaforech.
We had to...
18/463
+
v určité době
v jistou chvíli, někdy
at some point [æt səm pɔɪnt]
Jsem si jistá, že někdy v jistou chvíli budu chtít dítě.
I'm sure at...
Někdy to musíme zkusit znova.
At some point,...
19/463
+
(je to) na tobě (spoléháme se na tebe)
(je to) na vás (spoléháme se na vás)
down to you [daʊn tə jʊ]
Takže je to na tobě. Spoléhám na tebe.
So it is...
Je na vás, abyste tento projekt dokončili, protože všichni ostatní selhali.
It's down to...
20/463
+
(až) dosud
(až) doteď
until now [ʌnˈtɪl naʊ]
Až dosud jsem vždy žil sám.
Until now I...
Až doteď jsem to odmítala.
I've refused it...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X