460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
(je to) na tobě (spoléháme se na tebe)
(je to) na vás (spoléháme se na vás)
down to you [daʊn tə jʊ]
Takže je to na tobě. Spoléhám na tebe.
So it is...
Je na vás, abyste tento projekt dokončili, protože všichni ostatní selhali.
It's down to...
2/690
+
(až) dosud
(až) doteď
until now [ʌnˈtɪl naʊ]
Až dosud jsem vždy žil sám.
Until now I...
Až doteď jsem to odmítala.
I've refused it...
3/690
+
probíhat, být projednáván
be in progress [biː ɪn ˈprɑːɡres]
přít. prostý: be in progress, 3. os. j. č.: is in progress, průb. čas: being in progress, prostý min.: were/was in progress, příčestí min.: been in progress
Nevypínejte počítač dokud probíhá upgrade software.
Do not turn...
Po dobu, co probíhá válka, zakázali všechny lety do země.
They prohibited all...
4/690
+
důležitý, významný, hodnotný (form.)
of consequence [ɒv ˈkɒnsɪkwəns]
Na mém jméně nezáleží.
My name is...
Může to být významný muž tam, ale tady není nikdo.
He may be...
5/690
+
umožnit, dávat možnost
afford the opportunity [əˈfɔːd ˌɒpəˈtjuːnɪtɪ]
přít. prostý: afford opportunity, 3. os. j. č.: affords opportunity, průb. čas: affording opportunity, prostý min.: afforded opportunity, příčestí min.: afforded opportunity
Setkání umožnilo promluvit si s vědci.
The meeting afforded...
Členství vám dává možnost hlasovat o všech důležitých záležitostech.
Membership affords you...
6/690
+
pevně uchopit (co)
získat kontrolu nad (čím)
zvládnout, ovládnout
get a grip on [get ə grɪp ɒn]
přít. prostý: get a grip on, 3. os. j. č.: gets a grip on, průb. čas: getting a grip on, prostý min.: got a grip on, příčestí min.: got a grip on
Docker kontejnery poskytují způsob, jak získat kontrolu nad softwarem.
Docker containers provide...
Myslím, že jsme krizi zvládli.
I think we...
7/690
+
mnohem (více)
far more [fɑː mɔː]
Kontejnery fungují trochu jako virtuální počítače, ale mnohem konkrétnějším a podrobnějším způsobem.
Containers work a...
Srovnatelné auto by v naší zemi stálo mnohem víc.
A comparable car...
8/690
+
dělat si legraci (z koho/z čeho)
zesměšňovat, posmívat se
make fun [meɪk fʌn]
přít. prostý: make fun, 3. os. j. č.: makes fun, průb. čas: making fun, prostý min.: made fun, příčestí min.: made fun
Vždycky si ze mě dělal srandu a ponižoval mě.
He always made fun of me and put me down.
Joseph si dělal legraci z jejího slepého zbožňování Ruth.
Joseph made fun...
9/690
+
ztráta času
mrhání časem
waste of time [weɪst ɒv taɪm]
přít. prostý: waste of time, 3. os. j. č.: wastes of time, průb. čas: wasting of time, prostý min.: wasted of time, příčestí min.: wasted of time
Byl bych rád, kdybys neplýtval mým časem v pracovní době.
I would like...
Práce na tomto projektu je jen mrháním časem a penězi.
Working on this...
10/690
+
velké zvíře, velký šéf, velké kápo
big cheese [bɪg tʃiːz]
jedn. číslo: big cheese, množ. číslo: big cheeses
Byl opravdu velké zvíře v obchodním světě.
He was a...
Jsem teď velké kápo, zlato. Nezapomeň na to.
I'm a big...
11/690
+
vstoupit v platnost (smlouva)
nabýt účinnosti, nabýt platnosti
come into force [kʌm ˈɪntə fɔːs]
přít. prostý: come into force, 3. os. j. č.: comes into force, průb. čas: coming into force, prostý min.: came into force, příčestí min.: come into force
Toto opatření vstoupí v platnost v pondělí.
The measure is...
Z tohoto důvodu nesmí tato verze dohody vstoupit v platnost.
For this reason,...
12/690
+
vždy, za všech okolností
po celou dobu
at all times [æt ɔːl taɪmz]
Bezpečnost našich cestujících a členů posádky je za všech okolností naší nejvyšší prioritou.
The safety of...
Jeho zaměstnanci s námi během procesu po celou dobu komunikovali.
His staff communicated...
Ruth měla po celou dobu obě ruce na volantu.
Ruth was keeping...
13/690
+
vztekat se, zuřit
vyletěl vzteky do stropu, vzteky vyskočí z kůže
narazit do střechy
hit the roof [hɪt the ruːf]
přít. prostý: hit the roof, 3. os. j. č.: hits the roof, průb. čas: hitting the roof, prostý min.: hit the roof, příčestí min.: hit the roof
Náš šéf vyletěl vzteky do stropu, když zjistil, že jsme ztratili 200 zákazníků.
Our boss hit...
William vzteky vyskočí z kůže, jestli zjistí, že ho podvádíš.
William will hit...
14/690
+
tím pádem, nepřímo
by implication [baɪ ˌɪmplɪˈkeɪʃən]
Když odmítáš uvěřit tomu, co se nám stalo, nepřímo tvrdíš, že lžeme.
If you refuse...
Kritizoval mě a tím pádem celé naše oddělení.
He criticized me...
15/690
+
vážně, doopravdy
in earnest [ɪn ˈɜːnɪst]
"Máte něco silnějšího?" zeptala jsem se vážně.
"Have you got...
Nebyl jsem si jistý, jestli to myslí vážně nebo ne.
I wasn't sure...
16/690
+
poštovní schránka (sloupová)
pillar box [ˈpɪlə bɒks]
jedn. číslo: pillar box, množ. číslo: pillar boxes
Hledal jsem sloupovou poštovní schránku, ale nenašel jsem ji.
I was looking...
Většina sloupových poštovních schránek je válcová, i když některé jsou obdélníkové, oválné nebo šestihranné.
Most pillar boxes...
17/690
+
přítomen, přítomný
návštěvnost
in attendance [ɪn əˈtendəns]
Přítomno bylo přes sto jejich členů.
There were over...
Odhaduje se, že návštěvnost bude až dvanáct tisíc lidí.
It is estimated...
18/690
+
plnící pero
fountain pen [ˈfaʊntɪn pen]
jedn. číslo: fountain pen, množ. číslo: fountain pens
Plnicí pera se opět stávají oblíbená.
Fountain pens have...
Prezident podepsal smlouvu zlatým plnicím perem.
The president signed...
19/690
+
masožravec
meat-eater [miːt ˈiːtə]
jedn. číslo: meat-eater, množ. číslo: meat-eaters
Okolnosti mě přiměli, abych se stal masožravecem.
Circumstances made me...
Nejsem masožravec. Jsem vegetarián.
I'm not a...
20/690
+
dělat si legraci
dělat si srandu
be kidding [biː ˈkɪdɪŋ]
přít. prostý: be/am/are kidding, 3. os. j. č.: is kidding, průb. čas: being kidding, prostý min.: were/was kidding, příčestí min.: been kidding
Nedělám si legraci. Myslím to vážně.
I'm not kidding....
Nezlob se, dělal jsem si jen srandu.
Don't get mad,...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X