380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/463
+
poklička
pot-lid [pɒt lɪd]
j.č.: pot-lid, mn.č.: pot-lids
Musíme koupit nový stojan na pokličky.
We have to...
Nemůžu najít pokličku na tento hrnec.
I can't find...
2/463
+
milovat se, mít sex, souložit
make love [meɪk lʌv]
přít.: make love, 3.os.: makes love, průb.: making love, min.pr.: made love, příč.min.: made love
Novomanželé se milovali na pláži během líbánek.
The newlyweds made...
Odmítla se milovat před svatbou.
She refused to...
3/463
+
skládka odpadu
waste dump [weɪst dʌmp]
j.č.: waste dump, mn.č.: waste dumps
Recyklace snižuje potřebu skládek odpadu.
Recycling reduces the...
Bydleli dvě míle od skládky toxického odpadu.
They lived two...
4/463
+
hodit si mincí
toss a coin [tɒs ə kɔɪn]
přít.: spin a coin, 3.os.: spins a coin, průb.: spinning a coin, min.pr.: spun a coin, příč.min.: spun a coin
Pojďme si hodit mincí, ať rozhodneme, kdo začne první.
Let's toss a...
Vyberte si svou vlastní cestu nebo si hoďte mincí a nechte náhodu rozhodnout o svém osudu.
Pick your own...
Hoďme si mincí.
Let's toss a...
5/463
+
všeobecná amnestie
general pardon [ˈdʒenərəl ˈpɑːdən]
j.č.: general pardon, mn.č.: general pardons
Král je stále ochoten nabídnout všeobecnou amnestii.
The King is...
V říjnu vstoupila v platnost všeobecná amnestie pro všechny osoby nelegálně držící ruční palné zbraně.
General pardon for...
6/463
+
být na pochybách, pochybovat
be in doubt [biː ɪn daʊt]
přít.: be/am/are in doubt, 3.os.: is in doubt, průb.: being in doubt, min.pr.: were/was in doubt, příč.min.: been in doubt
O vině obviněného muže nebylo pochyb.
The guilt of...
Jste-li na pochybách, poslechněte si názor někoho jiného.
If in doubt,...
Byl jsem na pochybách, zda má pravdu.
I was in...
7/463
+
do té doby
between now and then [bɪˈtwiːn naʊ ən ðen]
Do té doby, potřebuje zjistit, kde vladní úřady mohou ušetřit.
Between now and then, he needs to identify where the government agencies can make savings.
8/463
+
letní čas
daylight saving time [deɪˌlaɪt seɪvɪŋ taɪm]
j.č.: daylight saving time
Letní čas začíná poslední neděli v březnu.
Daylight saving time...
9/463
+
zpětně kompatibilní
backwards compatible [ˈbækwədz kəmˈpætəbəl]
Je to stále zpětně kompatibilní s existujícím řešením.
It is still...
10/463
+
povzbudit
dodat kuráž
egg someone on [eg sʌmˌwʌn [ɒn]
Udělal jsem to, protože mě můj bratr povzbudil.
I did it...
11/463
+
zbožné přání
wishful thinking [ˈwɪʃfʊl ˈθɪŋkɪŋ]
Představa, že ti dám to, co chceš, může být jen tvé zbožné přání.
The notion that...
12/463
+
ve srovnání s
na rozdíl od
as opposed to [æz əˈpəʊzd tuː]
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I aI asked...
13/463
+
jinak, odlišně, ne přímo
with a twist [wɪθ ə twɪst]
Aplikace pracuje podobně, ale s rozdílem, že jejím cílem je posílit postavení žen.
The application works...
14/463
+
vzhledem k tomu, že
Still, as [stɪl əz]
Vzhledem k tomu, že je stále více práce, máme více pracovníků než před rokem.
Still, as there...
15/463
+
holicí strojek s žiletkou
safety razor [ˈseɪftɪ ˈreɪzə]
j.č.: safety razor, mn.č.: safety razors
První holicí žiletkový strojek vynalezl pan Gillette v roce 1903.
The first safety...
Před čtyřiceti lety jsem používal holící strojek s žiletkou.
Forty years ago,...
16/463
+
vynadání
telling‑off [ˈtelɪŋ ɒf]
Rozhodli se vyčinit firmám, namísto toho, aby jim vyslovily úplný zákaz.
They opted to...
Pěkně mně vynadal, že jsem zapomněl na poradu.
He gave me...
17/463
+
čestný, poctivý, fér
above board [əˌbʌv ˈbɔːd]
Naše jednání bylo otevřené a férové.
Our deal was open and above board.
18/463
+
všeobecný, celoplošný
across the board [əkrɒs ðə ˈbɔːd]
Celoplošné škrty pro všechny státní agentury činí celkem 1 milion dolarů.
The across the board cuts for all state agencies will total 1 million dollars.
19/463
+
být zcela ignorován, být smeten ze stolu
go by the board [gəʊ baɪ ðɪ bɔːd]
přít.: go by the board
To znamená, že naše návrhy budou muset být smeteny ze stolu?
Does this mean our proposals will have to go by the board?
20/463
+
porozumět, přijmout, vzít si k srdci
take something on board [teɪk ˈsʌmθɪŋ ɒn bɔːd]
přít.: take something on board
Potřebujeme si vzít k srdci názory našich zákazníků.
We need to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X