400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/511
+
žrout peněz, jáma na peníze
money-pit [ˈmʌnɪ pɪt]
j.č.: money-pit, mn.č.: money-pits
To auto je žrout peněz.
This car is...
Byl to žrout peněz.
It was a...
2/511
+
poklička
pot-lid [pɒt lɪd]
j.č.: pot-lid, mn.č.: pot-lids
Musíme koupit nový stojan na pokličky.
We have to...
Nemůžu najít pokličku na tento hrnec.
I can't find...
3/511
+
milovat se, mít sex, souložit
make love [meɪk lʌv]
přít.: make love, 3.os.: makes love, průb.: making love, min.pr.: made love, příč.min.: made love
Novomanželé se milovali na pláži během líbánek.
The newlyweds made...
Odmítla se milovat před svatbou.
She refused to...
4/511
+
skládka odpadu
waste dump [weɪst dʌmp]
j.č.: waste dump, mn.č.: waste dumps
Recyklace snižuje potřebu skládek odpadu.
Recycling reduces the...
Bydleli dvě míle od skládky toxického odpadu.
They lived two...
5/511
+
hodit si mincí
toss a coin [tɒs ə kɔɪn]
přít.: spin a coin, 3.os.: spins a coin, průb.: spinning a coin, min.pr.: spun a coin, příč.min.: spun a coin
Pojďme si hodit mincí, ať rozhodneme, kdo začne první.
Let's toss a...
Vyberte si svou vlastní cestu nebo si hoďte mincí a nechte náhodu rozhodnout o svém osudu.
Pick your own...
Hoďme si mincí.
Let's toss a...
6/511
+
všeobecná amnestie
general pardon [ˈdʒenərəl ˈpɑːdən]
j.č.: general pardon, mn.č.: general pardons
Král je stále ochoten nabídnout všeobecnou amnestii.
The King is...
V říjnu vstoupila v platnost všeobecná amnestie pro všechny osoby nelegálně držící ruční palné zbraně.
General pardon for...
7/511
+
být na pochybách, pochybovat
be in doubt [biː ɪn daʊt]
přít.: be/am/are in doubt, 3.os.: is in doubt, průb.: being in doubt, min.pr.: were/was in doubt, příč.min.: been in doubt
O vině obviněného muže nebylo pochyb.
The guilt of...
Jste-li na pochybách, poslechněte si názor někoho jiného.
If in doubt,...
Byl jsem na pochybách, zda má pravdu.
I was in...
8/511
+
zastávka v boxech (závody F1)
zastávka (při cestování ap.) (hovor)
pit stop [pɪt stɒp]
j.č.: pit stop, mn.č.: pit stops
Během druhé zastávky v boxech jsem musel přezout pneumatiky na suchý povrch.
During the second...
Během závodu musel udělat tři zastávky v boxech.
He had to...
9/511
+
malíček na ruce
little finger [little ˈfɪŋgə]
j.č.: little finger, mn.č.: little fingers
Zanedlouho si ho omotá kolem malíčku.
Before long, she...
Přiskřípl jsem si malíček do dveří.
I pinched my...
Lisa jemně ohnula malíček.
Lisa delicately crooked...
10/511
+
místo vyzvednutí (zásilky)
pickup point [pɪkʌp pɔɪnt]
j.č.: pickup point, mn.č.: pickup points
Váš řidič se s vámi setká na místě vyzvednutí, které je zobrazeno v aplikaci.
Your driver will...
Zákazníci si mohou vybrat nejvhodnější místo pro vyzvednutí zásilky.
Customers can choose...
11/511
+
klakson auta
troubení auta
car horn [kɑː hɔːn]
j.č.: car horn, mn.č.: car horns
Náhle se z bezprostřední blízkosti ozval klakson auta.
Suddenly, a car...
Ocitl jsem se v Novém Dillí, uprostřed nepředstavitelného mixu troubení aut a zplodin z výfuků.
I found myself...
12/511
+
usb klíčenka, usb flashka
usb stick [ju: ɛs biː stɪk]
j.č.: usb stick, mn.č.: usb sticks
Japonec ztratil USB klíčenku s osobními údaji celého města.
Japanese man lost...
Dnešní práci jsem už uložil na USB flashku.
I have stored...
13/511
+
v nebezpečí, v ohrožení
in jeopardy [ɪn ˈdʒepədɪ]
V ohrožení jsou tisíce pracovních míst.
Thousands of jobs...
Další bombardování by mohlo ohrozit celý mírový proces.
More bombing could...
14/511
+
ustoupit stranou, uskočit
odstoupit
step aside [step əˈsaɪd]
přít.: step aside, 3.os.: steps aside, průb.: stepping aside, min.pr.: stepped aside, příč.min.: stepped aside
Dokud nebude ukončeno vyšetřování, měl by odtoupit.
He should step...
Teď by mohl odstoupit bez ztráty tváře.
He could step...
Ustupte stranou a dovolte mi, abych vám ukázal, jak se to dělá.
Step aside and...
15/511
+
lepící páska
adhesive tape [ədˈhiːsɪv teɪp]
j.č.: adhesive tape, mn.č.: adhesive tapes
Tento typ lepicí pásky je odolný proti roztržení a stárnutí.
This type of...
Jedna z lamp držela pohromadě díky lepící pásce.
One of the...
Odstraňte papír ze spodní části lepicí pásky.
Remove the backing...
16/511
+
mírně řečeno
vyjádřit to mírně
put it mildly [pʊt ɪn ˈmaɪldlɪ]
přít.: put it mildly, 3.os.: puts it mildly, průb.: putting it mildly, min.pr.: put it mildly, příč.min.: put it mildly
Ale ne všechny peníze, mírně řečeno, byly použity moudře.
But not all...
Výsledek byl mírně řečeno nešťastný.
The result was...
Byl mírně řečeno naštvaný.
He was annoyed,...
17/511
+
letuška
air hostess [eə ˈhəʊstɪs]
j.č.: air hostess, mn.č.: air hostesses
Letuška oznámila, že letadlo bylo uneseno.
An air hostess...
Letuška všechny požádala, aby si zapli pás.
The air hostess...
18/511
+
bývalá manželka, exmanželka
ex-wife [eks waɪf]
j.č.: ex-wife, mn.č.: ex-wives
Paul chová hlubokou zášť vůči své bývalé ženě.
Paul harbors a...
Necítím vůči své bývalé ženě žádnou zášť.
I feel no...
Christopherovi se dařilo dobře, ale stále toužil po své bývalé manželce.
Christopher prospered, but...
19/511
+
bývalý manžel, exmanžel
ex-husband [eks ˈhʌzbənd]
j.č.: ex-husband, mn.č.: ex-husbands
Tlachala celý den o svém bývalém manželovi.
She was gassing...
Lucy málokdy mluví o svém bývalém manželovi.
Lucy rarely talks...
Helen byla vůči svému bývalému manželovi stále zatrpklá.
Helen was still...
20/511
+
zde, v této oblasti
around here [əˈraʊnd hɪə]
Sleduj tuto webovou stránku, aby ses udržel v obraze o tom, co se zde děje.
Watch this webpage...
Už několik dní tu vládne atmosféra očekávání.
There's been an atmosphere of anticipation around here for a few days now.
Sehnat práci v těchto končinách není snadné.
Jobs are scarce...
Jdi. Zůstanu tady trochu déle.
You go. I'll...
Krajina zde je rovná jako lívanec.
The countryside around here is as flat as a pancake.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X