460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
zde, v této oblasti
around here [əˈraʊnd hɪə]
Sleduj tuto webovou stránku, aby ses udržel v obraze o tom, co se zde děje.
Watch this webpage...
Už několik dní tu vládne atmosféra očekávání.
There's been an atmosphere of anticipation around here for a few days now.
Sehnat práci v těchto končinách není snadné.
Jobs are scarce...
Jdi. Zůstanu tady trochu déle.
You go. I'll...
Krajina zde je rovná jako lívanec.
The countryside around here is as flat as a pancake.
2/690
+
pěstounská péče
foster care [ˈfɒstə keə]
jedn. číslo: foster care, množ. číslo: foster cares
Jak dlouho trvá přijetí dítěte do pěstounské péče?
How long does...
Děti čekaly na umístění do domací pěstounské péče.
The children were...
3/690
+
prozřít, uvědomit si
become conscious [bɪˈkʌm ˈkɒnʃəs]
přít. prostý: become conscious, 3. os. j. č.: becomes conscious, průb. čas: becoming conscious, prostý min.: became conscious, příčestí min.: become conscious
Uvědomil jsem si, že mě někdo sleduje.
I became conscious...
Co by bylo zapotřebí, aby roboti začli mít vědomí?
What would it...
4/690
+
na konec
at the end [æt ðiː end]
Úrok bude zaplacený na konci roku.
Interest will be...
Funkční období prezidenta končí na konci roku.
The presidnet's term...
Mnoho učebnic má cvičení na konci každé kapitoly.
Many textbooks have...
Musíte přidat otazník na konec věty.
You must add...
Vykřičník se používá na konci věty, která vyjadřuje velmi silný pocit.
The exclamation mark...
5/690
+
dát dohromady, spojit (se), sejít se
bring together [brɪŋ təˈgeðə]
přít. prostý: bring together, 3. os. j. č.: brings together, průb. čas: bringing together, prostý min.: brought together, příčestí min.: brought together
Dáváme dohromady lidi a nápady z celého světa.
We bring together...
Na oslavě se sejdou známé tváře ze světa zábavy.
The celebration will...
Na konferenci se sešli matematici z celého světa.
The conference brought...
6/690
+
naivní, jednoduchý, prostoduchý
simple-minded [ˈsɪmpəl ˈmaɪndɪd]
Byla to naivní romantička.
She was a...
Zní to jednoduše a možná to tak je.
It sounds simple-minded,...
7/690
+
jakmile, když, než, zatímco
by the time [baɪ ðə taɪm]
Než se dostaneme domů, bude už tma.
It'll be dark...
Než se Jennifer vrátila, Mark byl pryč.
By the time...
Když skončil, bylo už po stanoveném termínu.
By the time...
Když dorazili, soudní budova už byla zavřená.
By the time...
8/690
+
již dávno, dávno
long ago [lɒŋ əˈgəʊ]
Jak je to dlouho?
How long ago?
Přestal jsem se snažit rozumět ženám již dávno.
I gave up trying to understand women long ago.
Kdybys ses do toho nepletl, měl bych svou práci dávno hotovou.
If you hadn't...
9/690
+
úroková sazba
interest rate [ˈɪntrɪst reɪt]
jedn. číslo: interest rate, množ. číslo: interest rates
Budeme pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, abychom se vypořádali s rostoucími cenami.
We are going...
Vyšší úrokové sazby zdražují půjčky jednotlivcům i firmám.
Higher interest rates...
Měl bych mít pevnou úrokovou sazbu nebo proměnnou úrokovou sazbu?
Should I have...
Komise stanoví pevnou úrokovou sazbu.
The Commission sets...
Vyšší úrokové sazby by mohly brzdit hospodářský růst.
Higher interest rates could hinder economic growth.
10/690
+
někde jinde, někam jinam
somewhere else [ˈsʌmˌweə els]
Polož to někam jinam.
Put it somewhere else.
11/690
+
nebýt důležitý, nebýt podstatný
netýkat se toho
be beside the point [biː bɪˈsaɪd ðiː pɔɪnt]
přít. prostý: be beside the point, 3. os. j. č.: is beside the point, průb. čas: being beside the point, prostý min.: were/was beside the point, příčestí min.: been beside the point
Nechci nový telefon, ale to není podstatné.
I don't want...
Jsi slepý hlupák, ale na tom nezáleží.
You are a...
12/690
+
ne ve skutečnosti, pouze na papíře
in name only [ɪn neɪm ˈəʊnlɪ]
Vypadá to, že tato společnost existuje jen na papíře.
This company appears...
Je šéf jen na papíře, protože když je potřeba něco rozhodnout, je vždycky někde jinde.
He's the boss...
13/690
+
špatně definovaný, neurčitý, nejasný
ill-defined [ɪl dɪˈfaɪnd]
To nám umožňuje poradit si i se špatně definovanými problémy.
It enables us...
Hranice byly nejasné a špatně definované.
The borders were...
14/690
+
nevratný, neobnovitelný
non-refundable [nɒn rɪˈfʌndəbəl]
Registrační poplatek je nevratný a musí být zaplacen při registraci.
The registration fee...
Platí se záloha 20 £, která je nevratná.
There is a...
15/690
+
na dlouhou dobu, dlouho
for a long time [fɔː ə lɒŋ taɪm]
Knihy zde byly dlouhou dobu před Harrym Potterem
The books were around for a long time before Harry Potter.
John se dlouhodobě trápí.
John has been troubled for a long time.
Nebyla v práci, protože byla dlouhou dobu nemocná.
She has been...
Je tomu již dlouho, co pronikl do zločineckého prostředí.
He has been...
Upřednostňujeme ty, kteří s námi dlouho pracují.
We give preference...
16/690
+
seznam úkolů
to-do list [təˈduː lɪst]
jedn. číslo: to-do list, množ. číslo: to-do lists
Každý den pracuji podle svého seznamu úkolů, přidávám položky a označuji úkoly, které jsou hotové.
Each day I...
Projdeme si vše z našeho seznamu úkolů a pak můžeme přidat další.
We check everything...
17/690
+
zavedený, být uplatňován, platit
na místě, na místo, místo
in place [ɪn pleɪs]
Jak dlouho platí zákaz dovozu?
How long has...
Podobná legislativa je již zavedená ve Francii.
Similar legislation is...
Mateo nastoupil místo Luka.
Mateo came on...
18/690
+
cylindr
top hat [tɒp hæt]
jedn. číslo: top hat, množ. číslo: top hats
Tento cylindr je pro formální příležitosti.
This top hat...
Cylindry se musí vrátit do módy.
Top hats need...
19/690
+
vědomí sama sebe, sebeuvědomění
self-awareness [self əˈweənəs]
jedn. číslo: self-awareness, množ. číslo: -
Často se zdá, jakoby si nebyl vědom, že si způsobil většinu svých potíží sám.
It often seems...
Znám sám sebe natolik, abych věděl, že se nezměním.
I'm self-aware enough...
20/690
+
nenásilný
non-violent [nɒnˈvaɪələnt]
Satyagraha je nenásilný kolektivní čin.
Satyagraha is a...
Gándhí byl zastánce nenásilného protestu.
Gandhi was a...
Pan Nelson je otevřený pacifista a propagátor nenásilného zvládání konfliktů.
Mr. Nelson is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X