390+  lekcí
16 000+  vět
7 900+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/491
+
pěstounská péče
foster care [ˈfɒstə keə]
j.č.: foster care, mn.č.: foster cares
Jak dlouho trvá přijetí dítěte do pěstounské péče?
How long does...
Děti čekaly na umístění do domací pěstounské péče.
The children were...
2/491
+
prozřít, uvědomit si
become conscious [bɪˈkʌm ˈkɒnʃəs]
přít.: become conscious, 3.os.: becomes conscious, průb.: becoming conscious, min.pr.: became conscious, příč.min.: become conscious
Uvědomil jsem si, že mě někdo sleduje.
I became conscious...
Co by bylo zapotřebí, aby roboti začli mít vědomí?
What would it...
3/491
+
na konec
at the end [æt ðiː end]
Úrok bude zaplacený na konci roku.
Interest will be...
Funkční období prezidenta končí na konci roku.
The presidnet's term...
Mnoho učebnic má cvičení na konci každé kapitoly.
Many textbooks have...
Musíte přidat otazník na konec věty.
You must add...
Vykřičník se používá na konci věty, která vyjadřuje velmi silný pocit.
The exclamation mark...
4/491
+
dát dohromady, spojit (se), sejít se
bring together [brɪŋ təˈgeðə]
přít.: bring together, 3.os.: brings together, průb.: bringing together, min.pr.: brought together, příč.min.: brought together
Dáváme dohromady lidi a nápady z celého světa.
We bring together...
Na oslavě se sejdou známé tváře ze světa zábavy.
The celebration will...
5/491
+
naivní, jednoduchý, prostoduchý
simple-minded [ˈsɪmpəl ˈmaɪndɪd]
Byla to naivní romantička.
She was a...
Zní to jednoduše a možná to tak je.
It sounds simple-minded,...
6/491
+
jakmile, než, zatímco
by the time [baɪ ðə taɪm]
Než se dostaneme domů, bude už tma.
It'll be dark...
Než se Jennifer vrátila, Mark byl pryč.
By the time...
7/491
+
již dávno, dávno
long ago [lɒŋ əˈgəʊ]
Jak je to dlouho?
How long ago?
Přestal jsem se snažit rozumět ženám již dávno.
I gave up trying to understand women long ago.
Kdybys ses do toho nepletl, měl bych svou práci dávno hotovou.
If you hadn't...
8/491
+
úroková sazba
interest rate [ˈɪntrɪst reɪt]
j.č.: interest rate, mn.č.: interest rates
Budeme pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, abychom se vypořádali s rostoucími cenami.
We are going...
Vyšší úrokové sazby zdražují půjčky jednotlivcům i firmám.
Higher interest rates...
Měl bych mít pevnou úrokovou sazbu nebo proměnnou úrokovou sazbu?
Should I have...
Komise stanoví pevnou úrokovou sazbu.
The Commission sets...
Vyšší úrokové sazby by mohly brzdit hospodářský růst.
Higher interest rates could hinder economic growth.
9/491
+
někde jinde, někam jinam
somewhere else [ˈsʌmˌweə els]
Polož to někam jinam.
Put it somewhere else.
10/491
+
nebýt důležitý, nebýt podstatný
netýkat se toho
be beside the point [biː bɪˈsaɪd ðiː pɔɪnt]
přít.: be beside the point, 3.os.: is beside the point, průb.: being beside the point, min.pr.: were/was beside the point, příč.min.: been beside the point
Nechci nový telefon, ale to není podstatné.
I don't want...
Jsi slepý hlupák, ale na tom nezáleží.
You are a...
11/491
+
ne ve skutečnosti, pouze na papíře
in name only [ɪn neɪm ˈəʊnlɪ]
Vypadá to, že tato společnost existuje jen na papíře.
This company appears...
Je šéf jen na papíře, protože když je potřeba něco rozhodnout, je vždycky někde jinde.
He's the boss...
12/491
+
špatně definovaný, neurčitý, nejasný
ill-defined [ɪl dɪˈfaɪnd]
To nám umožňuje poradit si i se špatně definovanými problémy.
It enables us...
Hranice byly nejasné a špatně definované.
The borders were...
13/491
+
nevratný, neobnovitelný
non-refundable [nɒn rɪˈfʌndəbəl]
Registrační poplatek je nevratný a musí být zaplacen při registraci.
The registration fee...
Platí se záloha 20 £, která je nevratná.
There is a...
14/491
+
na dlouhou dobu, dlouho
for a long time [fɔː ə lɒŋ taɪm]
Knihy zde byly dlouhou dobu před Harrym Potterem
The books were around for a long time before Harry Potter.
John se dlouhodobě trápí.
John has been troubled for a long time.
Nebyla v práci, protože byla dlouhou dobu nemocná.
She has been...
Je tomu již dlouho, co pronikl do zločineckého prostředí.
He has been...
Upřednostňujeme ty, kteří s námi dlouho pracují.
We give preference...
15/491
+
do té doby
between now and then [bɪˈtwiːn naʊ ən ðen]
Do té doby, potřebuje zjistit, kde vladní úřady mohou ušetřit.
Between now and then, he needs to identify where the government agencies can make savings.
16/491
+
letní čas
daylight saving time [deɪˌlaɪt seɪvɪŋ taɪm]
j.č.: daylight saving time
Letní čas začíná poslední neděli v březnu.
Daylight saving time...
17/491
+
zpětně kompatibilní
backwards compatible [ˈbækwədz kəmˈpætəbəl]
Je to stále zpětně kompatibilní s existujícím řešením.
It is still...
18/491
+
povzbudit
dodat kuráž
egg someone on [eg sʌmˌwʌn [ɒn]
Udělal jsem to, protože mě můj bratr povzbudil.
I did it...
19/491
+
zbožné přání
wishful thinking [ˈwɪʃfʊl ˈθɪŋkɪŋ]
Představa, že ti dám to, co chceš, může být jen tvé zbožné přání.
The notion that...
20/491
+
ve srovnání s
na rozdíl od
as opposed to [æz əˈpəʊzd tuː]
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I aI asked...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X