460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
protitlak
podtlak
negative pressure [ˈnegətɪv ˈpreʃə]
jedn. číslo: negative pressure, množ. číslo: negative pressures
Je potřeba opravit ventily pro ovládání přetlaku a podtlaku.
Valves for controlling...
Podtlakový pojistný ventil zabraňuje poškození konstrukce letadla.
The negative pressure...
2/690
+
v minulosti
in the past [ɪn ðə pɑːst]
Ale to všechno je minulost.
But all that...
Moderní technologie změnila hodně z toho, co jsme znali v minulém století.
Modern technology changed...
Nezáleží na tom, jak moc jste v minulosti trpěli, uvědomte si, že žijete nyní.
No matter how...
V minulosti jsem oponoval Ryanovi a můžu mu oponovat i v budoucnu.
I have opposed...
Již v minulosti jsme vysvětlovali kvality pana Nelsona.
We shed light...
3/690
+
ještě více
nečekaně silně, mimořádně intenzivně
s vervou
with a vengeance [wɪθ ə ˈvendʒəns]
Všechno, co jsi řekl, se do puntíku splnilo.
All that you've...
Chloe se s vervou pustila do práce.
Chloe set to...
Začalo opět velmi silně pršet,
It began to...
4/690
+
průzkum veřejného mínění
opinion poll [əˈpɪnjən pəʊl]
jedn. číslo: opinion poll, množ. číslo: opinion polls
Poslední průzkum veřejného mínění mu přiřkl osmi procentní vedení před nejbližším konkurentem.
The latest opinion...
Je vášnivým čtenářem průzkumů veřejného mínění.
He is an avid reader of opinion polls.
5/690
+
být vyloučen, být vyhozen
be expelled [biː ɪkˈspeld]
přít. prostý: be expelled, 3. os. j. č.: is expelled, průb. čas: being expelled, prostý min.: were/was expelled, příčestí min.: been expelled
Albie byl vyloučen ze školy za rasistické poznámky.
Albie was expelled...
Několik studentů bylo vyloučeno za podvádění při zkouškách.
Several students were...
6/690
+
zabití z nedbalosti
negligent homicide [ˈneglɪdʒənt ˈhɒmɪˌsaɪd]
jedn. číslo: negligent homicide, množ. číslo: negligent homicides
Porota shledala, že obžalovaný je vinen ze zabití z nedbalosti.
The jury found...
Policista byl obžalován z trestného činu zabití z nedbalosti.
The police officer...
7/690
+
v podřepu, v dřepu
in a squatting position [in ə skwɒtɪŋ pəˈzɪʃən]
Musel jsem jít na záchod v podřepu.
I had to...
Zůstaňte v dřepu a trochu se nakloňte dopředu.
Stay in a...
8/690
+
pod vlivem (alkoholu)
do vlivu
under the influence [ˈʌndə ðə ˈɪnflʊəns]
Byl zatčen pro podezření z řízení pod vlivem alkoholu.
He was arrested...
Dostala se do vlivu podivné náboženské sekty.
She came under...
9/690
+
odstupné, odchodné
severance pay [ˈsevərəns peɪ]
Všem, kteří přišli o práci, bylo nabídnuto tříměsíční odstupné.
All those losing...
Když jsem přišel o práci, dostal jsem paušální částku jako odstupné.
When I lost...
10/690
+
během (pár minut, dnů ap.)
in a matter of [ɪn ə ˈmætə ɒv]
Novou verzi programu lze nainstalovat pouze během několika minut.
A new program...
Během dvou let získala více než milion stoupenců.
In a matter...
11/690
+
nefunkční
non-functional [nɒn ˈfʌŋkʃənəl]
Nový systém se ukázal jako zcela nefunkční.
The new system...
Všechny senzory budou po dobu 15 sekund nefunkční.
All sensors will...
12/690
+
zbrusu nový, zcela nový
brand new [brænd njuː]
Jak si může dovolit koupit si zcela nové auto?
How can he...
Mateo mi řekl, že je to zbrusu nové a já jsem byl dost hloupý, abych mu věřil.
Mateo told me...
13/690
+
být vybaven
come equipped [kʌm ɪˈkwɪpt]
přít. prostý: come equipped, 3. os. j. č.: comes equipped, průb. čas: coming equipped, prostý min.: came equipped, příčestí min.: come equipped
Pokoje jsou vybaveny fénem, ​​televizí a telefonem.
Rooms come equipped...
Naštěstí jsou auta vybavena GPS vyhledávácím zařízením.
Luckily, the cars...
14/690
+
za chvíli, za moment
v době
in a moment [ɪn ə ˈməʊmənt]
Dodal, že zločin byl spáchán v době vzteku a ve slabé chvilce.
He added the...
Zůstal jsem ve svém úkrytu a bylo dobře, že jsem tak udělal, protože ten muž se za chvíli znovu objevil.
I remained in...
15/690
+
když už o tom mluvíme (AmE)
když už jsme u toho (AmE)
speaking of which [ˈspiː.kɪŋ ɒv wɪtʃ]
Když už o tom mluvíme, kdy se začneš připravovat na zkoušku?
Speaking of which,...
Když už jsme u toho, víš o někom?
Speaking of which,...
16/690
+
pro začátek
to start off [tuː stɑːt ɒf]
Pro začátek udělejme jen malý krok.
To start off,...
Nyní, pro začátek, se podívám jen na dva.
Now, to start...
17/690
+
od té doby
about since [əˈbaʊt sɪns]
Ale co se stalo od té doby?
But what about...
Celý ten nápad, o kterém jsem přemýšlel už od Velikonoc, mi najednou připadal zbytečný.
The whole idea...
18/690
+
laň, srna
deer doe [deer dəʊ]
jedn. číslo: deer doe, množ. číslo: deer does ((or deer doe))
Mladá laň byla vyčerpaná.
A young deer...
Co se stane, když laň opustí své mládě?
What happens when...
19/690
+
ostrá munice, ostré střelivo, ostré náboje
live ammunition [lɪv ˌæmjʊˈnɪʃən]
jedn. číslo: live ammunition, množ. číslo: live ammunitions
K rozehnání protestujících používají vodní děla, gumové projektily, slzný plyn a příležitostně i ostrou munici.
They use water...
Dnes budete střílet ostrými náboji.
You'll be firing...
20/690
+
místo
in place of [ɪn pleɪs ɒv]
Začal jsem používat nový překladač místo starého.
I started using...
Mateo nastoupil místo Luka.
Mateo came on...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X