400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/511
+
v minulosti
in the past [ɪn ðə pɑːst]
Ale to všechno je minulost.
But all that...
Moderní technologie změnila hodně z toho, co jsme znali v minulém století.
Modern technology changed...
Nezáleží na tom, jak moc jste v minulosti trpěli, uvědomte si, že žijete nyní.
No matter how...
V minulosti jsem oponoval Ryanovi a můžu mu oponovat i v budoucnu.
I have opposed...
Již v minulosti jsme vysvětlovali kvality pana Nelsona.
We shed light...
2/511
+
ještě více
nečekaně silně, mimořádně intenzivně
s vervou
with a vengeance [wɪθ ə ˈvendʒəns]
Všechno, co jsi řekl, se do puntíku splnilo.
All that you've...
Chloe se s vervou pustila do práce.
Chloe set to...
Začalo opět velmi silně pršet,
It began to...
3/511
+
průzkum veřejného mínění
opinion poll [əˈpɪnjən pəʊl]
jedn. číslo: opinion poll, množ. číslo: opinion polls
Poslední průzkum veřejného mínění mu přiřkl osmi procentní vedení před nejbližším konkurentem.
The latest opinion...
Je vášnivým čtenářem průzkumů veřejného mínění.
He is an avid reader of opinion polls.
4/511
+
být vyloučen, být vyhozen
be expelled [biː ɪkˈspeld]
přít. prostý: be expelled, 3. os. j. č.: is expelled, průb. čas: being expelled, prostý min.: were/was expelled, příčestí min.: been expelled
Albie byl vyloučen ze školy za rasistické poznámky.
Albie was expelled...
Několik studentů bylo vyloučeno za podvádění při zkouškách.
Several students were...
5/511
+
zabití z nedbalosti
negligent homicide [ˈneglɪdʒənt ˈhɒmɪˌsaɪd]
jedn. číslo: negligent homicide, množ. číslo: negligent homicides
Porota shledala, že obžalovaný je vinen ze zabití z nedbalosti.
The jury found...
Policista byl obžalován z trestného činu zabití z nedbalosti.
The police officer...
6/511
+
v podřepu, v dřepu
in a squatting position [in ə skwɒtɪŋ pəˈzɪʃən]
Musel jsem jít na záchod v podřepu.
I had to...
Zůstaňte v dřepu a trochu se nakloňte dopředu.
Stay in a...
7/511
+
pod vlivem (alkoholu)
do vlivu
under the influence [ˈʌndə ðə ˈɪnflʊəns]
Byl zatčen pro podezření z řízení pod vlivem alkoholu.
He was arrested...
Dostala se do vlivu podivné náboženské sekty.
She came under...
8/511
+
odstupné, odchodné
severance pay [ˈsevərəns peɪ]
Všem, kteří přišli o práci, bylo nabídnuto tříměsíční odstupné.
All those losing...
Když jsem přišel o práci, dostal jsem paušální částku jako odstupné.
When I lost...
9/511
+
během (pár minut, dnů ap.)
in a matter of [ɪn ə ˈmætə ɒv]
Novou verzi programu lze nainstalovat pouze během několika minut.
A new program...
Během dvou let získala více než milion stoupenců.
In a matter...
10/511
+
nefunkční
non-functional [nɒn ˈfʌŋkʃənəl]
Nový systém se ukázal jako zcela nefunkční.
The new system...
Všechny senzory budou po dobu 15 sekund nefunkční.
All sensors will...
11/511
+
zbrusu nový, zcela nový
brand new [brænd njuː]
Jak si může dovolit koupit si zcela nové auto?
How can he...
Mateo mi řekl, že je to zbrusu nové a já jsem byl dost hloupý, abych mu věřil.
Mateo told me...
12/511
+
být vybaven
come equipped [kʌm ɪˈkwɪpt]
přít. prostý: come equipped, 3. os. j. č.: comes equipped, průb. čas: coming equipped, prostý min.: came equipped, příčestí min.: come equipped
Pokoje jsou vybaveny fénem, ​​televizí a telefonem.
Rooms come equipped...
Naštěstí jsou auta vybavena GPS vyhledávácím zařízením.
Luckily, the cars...
13/511
+
za chvíli, za moment
v době
in a moment [ɪn ə ˈməʊmənt]
Dodal, že zločin byl spáchán v době vzteku a ve slabé chvilce.
He added the...
Zůstal jsem ve svém úkrytu a bylo dobře, že jsem tak udělal, protože ten muž se za chvíli znovu objevil.
I remained in...
14/511
+
když už o tom mluvíme (AmE)
když už jsme u toho (AmE)
speaking of which [ˈspiː.kɪŋ ɒv wɪtʃ]
Když už o tom mluvíme, kdy se začneš připravovat na zkoušku?
Speaking of which,...
Když už jsme u toho, víš o někom?
Speaking of which,...
15/511
+
do té doby
between now and then [bɪˈtwiːn naʊ ən ðen]
Do té doby, potřebuje zjistit, kde vladní úřady mohou ušetřit.
Between now and then, he needs to identify where the government agencies can make savings.
16/511
+
letní čas
daylight saving time [deɪˌlaɪt seɪvɪŋ taɪm]
jedn. číslo: daylight saving time
Letní čas začíná poslední neděli v březnu.
Daylight saving time...
17/511
+
zpětně kompatibilní
backwards compatible [ˈbækwədz kəmˈpætəbəl]
Je to stále zpětně kompatibilní s existujícím řešením.
It is still...
18/511
+
povzbudit
dodat kuráž
egg someone on [eg sʌmˌwʌn [ɒn]
Udělal jsem to, protože mě můj bratr povzbudil.
I did it...
19/511
+
zbožné přání
wishful thinking [ˈwɪʃfʊl ˈθɪŋkɪŋ]
Představa, že ti dám to, co chceš, může být jen tvé zbožné přání.
The notion that...
20/511
+
ve srovnání s
na rozdíl od
as opposed to [æz əˈpəʊzd tuː]
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I aI asked...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X