430+  lekcí
17 700+  vět
8 600+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/594
+
souhlasit, shodnout se, rozumět si
see eye to eye [siː aɪ tuː aɪ]
přít. prostý: see eye to eye, 3. os. j. č.: sees eye to eye, průb. čas: seeing eye to eye, prostý min.: saw eye to eye, příčestí min.: seen eye to eye
Tito dva se neshodli na tom, jak problém vyřešit.
The two did...
Někdy se prostě neshodneme.
Sometimes we just...
2/594
+
lehké zranění
minor injury [ˈmaɪnə ˈɪndʒərɪ]
jedn. číslo: minor injury, množ. číslo: minor injuries
Muž z auta vyvázl jen s lehkými zraněními.
The man escaped...
Nikdy jsme neměli nic víc než drobné zranění.
I've never had...
3/594
+
zaskočený, zděšený
divný, zvláštní
weird out [wɪəd aʊt]
Ta žádost ho dost vyděsila.
He got really...
Víte, tam venku se můžou dit trochu divné věci.
You know, things...
4/594
+
rychlovarná konvice
electric kettle [ɪˈlektrɪk ˈketəl]
jedn. číslo: electric kettle, množ. číslo: electric kettles
Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynový sporák?
How could you...
5/594
+
do té doby
between now and then [bɪˈtwiːn naʊ ən ðen]
Do té doby, potřebuje zjistit, kde vladní úřady mohou ušetřit.
Between now and then, he needs to identify where the government agencies can make savings.
6/594
+
zpětně kompatibilní
backwards compatible [ˈbækwədz kəmˈpætəbəl]
Je to stále zpětně kompatibilní s existujícím řešením.
It is still...
7/594
+
bleší trh
flea market [fliː ˈmɑːkɪt]
jedn. číslo: flea market, množ. číslo: flea markets
Rádi se procházíme po bleším trhu.
We like to...
Na bleším trhu je takových věcí spousta.
There are lots...
8/594
+
povzbudit
dodat kuráž
egg someone on [eg sʌmˌwʌn [ɒn]
Udělal jsem to, protože mě můj bratr povzbudil.
I did it because my brother had egged me on.
9/594
+
zbožné přání
wishful thinking [ˈwɪʃfʊl ˈθɪŋkɪŋ]
Představa, že ti dám to, co chceš, může být jen tvé zbožné přání.
The notion that...
10/594
+
ve srovnání s
na rozdíl od
as opposed to [æz əˈpəʊzd tuː]
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I asked her...
11/594
+
jinak, odlišně, ne přímo
with a twist [wɪθ ə twɪst]
Aplikace pracuje podobně, ale s rozdílem, že jejím cílem je posílit postavení žen.
The application works in much the same way, but with a twist that aims to empower women.
12/594
+
vzhledem k tomu, že
Still, as [stɪl əz]
Vzhledem k tomu, že je stále více práce, máme více pracovníků než před rokem.
Still, as there...
13/594
+
holicí strojek s žiletkou
safety razor [ˈseɪftɪ ˈreɪzə]
jedn. číslo: safety razor, množ. číslo: safety razors
První holicí žiletkový strojek vynalezl pan Gillette v roce 1903.
The first safety...
Před čtyřiceti lety jsem používal holící strojek s žiletkou.
Forty years ago,...
14/594
+
vynadání
telling‑off [ˈtelɪŋ ɒf]
Rozhodli se vyčinit firmám, namísto toho, aby jim vyslovily úplný zákaz.
They opted to give the companies a telling off instead of banning them outright.
Pěkně mně vynadal, že jsem zapomněl na poradu.
He gave me a good telling-off for forgetting the meeting.
15/594
+
s tímto vědomím
with that in mind [wɪθ ðæt ɪn maɪnd]
S tímto vědomím jsme pracovali na našich pozměňovacích návrzích.
With that in...
S tímto vědomím dávalo smysl, aby nastoupil do zápasu.
With that in...
16/594
+
a tak dál(e)
and so on [ænd səʊ ɒn]
Můj muž umí opravovat televize, rádia, rychlovarné konvice a tak dále.
My husband can...
Prodávají široký sortiment domácích spotřebičů - pračky, myčky nádobí a tak dále.
They sell a...
17/594
+
najednou, z ničeho nic
all of a sudden [ɔːl ɒv ə sudden]
Několik týdnů byla v kómatu, když se jí najednou zachvělo oční víčko.
She'd been in a coma for weeks when all of a sudden she flickered an eyelid.
Celý ten nápad, o kterém jsem přemýšlel už od Velikonoc, mi najednou připadal zbytečný.
The whole idea...
Najednou byl osvobozen a může hrát.
All of a...
18/594
+
státní úředník
civil servant [ˈsɪvəl ˈsɜːvənt]
jedn. číslo: civil servant, množ. číslo: civil servants
Pan Stevens vycházel z informací, které mu předali vyšší státní úředníci.
Mr. Stevens relied...
Vysoký státní úředník byl disciplinárně potrestán za vyzrazení tajných vládních plánů médiím.
A senior civil...
19/594
+
výhody a nevýhody, pro a proti
the pros and cons [ðə ˌprəʊz ænd ˈkɒnz]
Stále zvažujeme výhody a nevýhody obou možností.
We're still weighing...
Musíme zvážit vše co je pro a proti.
We must weigh...
20/594
+
státní zaměstnanec
public servant [ˈpʌblɪk ˈsɜːvənt]
jedn. číslo: public servant, množ. číslo: public servants
Státní úředníci by měli být neúplatní.
Public servants should be incorruptible.
Celý život jsem byl loajálním státním úředníkem.
I've been a faithful public servant all my life.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X