460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
i kdyby, i když
even if [ˈiːvən ɪf]
Všechno, co mi řekla, byla v podstatě pravda, i když ne doslovná pravda.
Everything what she told me was basically true, even if it wasn't the literal truth.
Všechny živé i neživé bytosti mají svůj účel - i když o tom dotyčná bytost neví.
All living and...
Potřebuji nějakou radu, jak se více zapojit, přestože jsem zkrátka velmi zaneprázdněná osoba.
I need some...
V krátkodobém či dlouhodobém horizontu se něco provalí, i když všichni slíbí, že budou mlčet.
In the short...
Budu pokračovat v plánu, i když je to riskantní.
I'll carry on...
2/690
+
založený na důkazech
evidence-based [ˈevɪdəns beɪst]
Výzkum založený na důkazech nám může pomoci identifikovat nejzdravější životní prostředí.
The evidence-based research...
Jsou tyto závěry založeny na důkazech, nebo jen na hrubých odhadech, které nás mají uklidnit?
Are these conclusions...
3/690
+
mateřské mléko
breast milk [brest mɪlk]
jedn. číslo: breast milk, množ. číslo: breast milks
Je známo, že se virus může přenést mateřským mlékem na dítě.
It is known that the virus can be passed to the baby in breast milk.
Mateřské mléko je první přirozená potrava kojenců.
Breast milk is...
4/690
+
ruské kolo
ferris wheel [ˈfer.ɪs ˌwiːl]
jedn. číslo: ferris wheel, množ. číslo: ferris wheels
Byla tam pouť se všemi těmi atrakcemi a obrovským ruským kolem.
There was this...
Moje oblíbená atrakce je ruské kolo.
My favourite ride...
5/690
+
v podstatě
v kostce
in essence [ɪn ˈesəns]
V podstatě, vaše situace není tak odlišná od té mé.
In essence, your...
To je v podstatě všechno, co mi bylo řečeno.
That is, in...
6/690
+
planý slib
empty promise [ˈemptɪ ˈprɒmɪs]
jedn. číslo: empty promise, množ. číslo: empty promises
Říkají jen prohlášení, které se hezky poslouchají, ale jsou to jen plané sliby.
They just make nice-sounding statements, but they are just empty promises.
Žádná dohoda neexistuje, v podstatě jen plané sliby.
There is no agreement just basically empty promises.
7/690
+
ve skutečnosti
in actual fact [ɪn ˈæktʃʊəl fækt]
Ve skutečnosti byl Max podle jejího názoru nejpohlednější muž, se kterým se doposud setkala.
In actual fact,...
Mia vypadá mladší než její muž, ale ve skutečnosti je o několik let starší.
Mia looks younger...
8/690
+
nesmělý, rozpačitý, stydící se, nesví
self-conscious [self ˈkɒnʃəs]
V plavkách jsem se cítila trochu nesvá.
I felt a...
Camila se kvůli svým pupínkům styděla.
Camila was very...
9/690
+
občas, čas od času
every so often [ˈevrɪ səʊ ˈɒfən]
Harper čas od času píše svému synovi.
Harper writes to her son every so often.
Vozidlo, které je zaparkováno na ulici, musí být občas přeparkováno.
A vehicle that...
10/690
+
cik-cak, klikatě
klikatý
zig-zag [ˈzɪgˌzæg]
Tyto klikaté čáry znázorňují sílu různých seismických vln.
These zig-zag lines...
Stříhejte okraj klikatě, aby se netřepil.
Cut a zigzag...
11/690
+
navzdory obtížím, přes všechny nesnáze
navzdory předpokladům
against the odds [əˈgeɪnst ðɪ ɒdz]
Navzdory všem potížím, dokončil svou knihu.
Against all odds,...
Stalo se tak navzdory předpokladům.
This happened against...
12/690
+
mám-li být upřímný
upřímně řečeno
in all honesty [ɪn ɔːl ˈɒnɪstɪ]
Mám-li být upřímný, nemohu souhlasit.
In all honesty, I can't agree.
Upřímně řečeno, nemohu říct, že mám s tímto druhem práce mnoho zkušeností, ale jsem ochoten to zkusit.
I can't in all honesty say that I have much experience in this kind of work, but I'm willing to try it.
13/690
+
účastník silničního provozu
road user [rəʊd ˈjuːzə]
jedn. číslo: road user, množ. číslo: road users
Svou jízdou jste ohrozili životy ostatních účastníků silničního provozu.
You imperilled the...
Dopravní informace pro účastníky silničního provozu jsou obvykle vysílány pomocí rozhlasových stanic.
Traffic information for road users are usually broadcasted via radio channels.
14/690
+
produktivní věk
working age [ˈwɜːkɪŋ eɪdʒ]
jedn. číslo: working age, množ. číslo: working ages
Počet lidí v produktivním věku se stále snižuje navzdory imigraci.
The number of...
Mnoho lidí v produktivním věku se musí často stěhovat do jiných oblastí.
Many people of...
15/690
+
pro začátek, za prvé
for starters [fɔː ˈstɑːtəs]
Pro začátek zkuste toto cvičení.
Try this exercise for starters.
Tyto otázky jsou jen pro začátek.
These questions are just for starters.
16/690
+
nejkrásnější, nejhezčí
best-looking [best ˈlʊkɪŋ]
Je to prostě nejhezčí auto, které bylo kdy vyrobené.
It's simply the...
17/690
+
višeň
sour cherry [ˈsaʊə ˈtʃerɪ]
jedn. číslo: sour cherry, množ. číslo: sour cherries
Máš raději třešně nebo višně?
Do you prefer...
Tyto višně uzrají tak za měsíc.
These sour cherries...
18/690
+
připravit půdu (pro co)
set the stage [set ðə steɪdʒ]
přít. prostý: set the stage, 3. os. j. č.: sets the stage, průb. čas: setting the stage, prostý min.: set the stage, příčestí min.: set the stage
Nové důkazy připravují půdu pro dlouhý a zajímavý soudní proces.
The new evidence sets the stage for a long and interesting trial.
Tak dobře, půjdu tam a všechno připravím.
Okay, so I'll go in and set the stage.
19/690
+
navždy, na věky, věčně, až do smrti
ever after [ˈevə ˈɑːftə]
A žili spolu šťastně až do smrti.
And they lived...
Myslela jsem, že moje štěstí bude trvat až do smrti.
I thought I...
20/690
+
spolu, společně (s kým/čím)
ve spojení
in conjunction [ɪn kənˈdʒʌŋkʃən]
Jedním z mých prvních úkolů bylo najít vhodný způsob, jak používat novou aplikaci společně s tou starou.
One of my...
Jsme hrdí na to, že s vámi můžeme pracovat společně.
We are proud...
Jeho léčivé vlastnosti působí ve spojení s bílými krvinkami velmi blahodárně.
Its healing properties...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X