460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/701
+
nefinanční, netýkající se financí
non-financial [nɒn.faɪˈnænʃəl]
Nefinanční společnosti poskytují služby a jejich hlavní činností není obchodování.
Non-financial corporations provide...
Více než kdykoli dříve, investoři mají zájem o informace o společnostech, které se netýkají financí.
More than ever...
2/701
+
rýma, téci z nosu
runny nose [ˈrʌnɪ nəʊz]
jedn. číslo: runny nose, množ. číslo: runny noses
Mám rýmu.
I have a runny nose.
Harriet bolelo v krku včera celý den a měla rýmu.
Harriet had a sore throat and runny nose all day yesterday.
3/701
+
naopak, obráceně
platit i obráceně
vice versa [vaɪs ˈvɜːsə]
Odmítám věřit čemukoli co říká, a platí to i obráceně.
I refuse to...
Energie se přeměňuje ve hmotu a může to být i obráceně.
Energy transforms into...
4/701
+
zkopírovat slovo od slova
opsat slovo od slova
copy word for word [ˈkɒpɪ wɜːd fɔː wɜːd]
přít. prostý: copy word for word, 3. os. j. č.: copies word for word, průb. čas: copying word for word, prostý min.: copied word for word, příčestí min.: copied word for word
Ruby dokázala z písemky, kterou měla před sebou, opsat slovo od slova.
Ruby was able...
Tato studentská práce byla z Wikipedie zkopírována slovo od slova.
This student work...
5/701
+
důvodná pochybnost
reasonable doubt [ˈriːzənəbəl daʊt]
jedn. číslo: reasonable doubt, množ. číslo: reasonable doubts
Její vina byla prokázána bez jakýchkoliv pochybností.
Her guilt has been proven beyond a reasonable doubt.
Máme důvodné pochybnosti o jejich pravosti.
We have reasonable...
6/701
+
jednorázově, v jedné splátce (splatit)
in a lump sum [ɪn ə lʌmp sʌm]
Lednici můžete zaplatit buď jednorázově, nebo v měsíčních splátkách.
You can pay...
Nemůžu si to dovolit zaplatit jednorázově, vzhledem k tomu, že moje mzda mě stačí jen na základní živobytí.
I cannot afford...
7/701
+
dělat si šprýmy, (u)dělat si srandu
šít boudu, švindlovat, balamutit
play a trick [pleɪ ə trɪk]
přít. prostý: play a trick, 3. os. j. č.: plays a trick, průb. čas: playing a trick, prostý min.: played a trick, příčestí min.: played a trick
To si ze mě děláš srandu?
Are you playing...
Rozhodli jsme se, že si s kolegy uděláme legraci.
We decided to...
8/701
+
odpovídat (komu/čemu), být v souladu (s kým/čím)
zapadnout (mezi koho/co), přizpůsobit se
fit in with [fɪt ɪn wɪθ]
přít. prostý: fit in with, 3. os. j. č.: fits in with, průb. čas: fitting in with, prostý min.: fit in with, příčestí min.: fit in with
Budova nezapadá do okolní zástavby.
The building doesn't fit in with the surrounding area.
Nebyl jsem si jistý, zda zapadne mezi mé přátele.
I wasn't sure if she would fit in with my friends.
Určitě to zapadá do charakteristické architektury regionu.
It certainly fits...
To může být první krok, jak zapadnout mezi místní.
It can be...
9/701
+
touto dobou
by this time [baɪ ðɪs taɪm]
Zítra touto dobou už budu na půli cesty na Aljašku.
By this time...
Příští týden touto dobou se budeme opalovat sedm dní v kuse.
By this time...
10/701
+
bývalý přítel
ex-boyfriend [eks ˈbɔɪˌfrend]
jedn. číslo: ex-boyfriend, množ. číslo: ex-boyfriends
Její bývalý přítel byl vždy velmi majetnický a žárlivý.
Her ex-boyfriend was...
Můj bývalý přítel se se mnou rozešel tak, že mně zaslal SMS, což mi přišlo opravdu necitlivé.
My ex-boyfriend broke...
S opovržením mluvila o svém bývalém příteli.
She spoke with...
11/701
+
bývalá přítelkyně
ex-girlfriend [eks ˈgɜːlˌfrend]
jedn. číslo: ex-girlfriend, množ. číslo: ex-girlfriends
S některými bývalými přítelkyněmi je stále v kontaktu.
She's still in touch with some of her ex-girlfriends.
Dohodli se s bývalou přítelkyní, že zůstanou přáteli.
He and his ex-girlfriend have agreed to remain friends.
12/701
+
korozi odolný, nerezavějící
rust-resistant [rʌst rɪˈzɪstənt]
Trup lodi je vyroben z nerezavějících materiálů, aby se prodloužila jeho životnost ve slané vodě.
The hull is...
Kovové trubky byly potaženy vrstvou materiálu odolného proti korozi.
The metal pipes...
13/701
+
hladovka
hunger strike [ˈhʌŋgə straɪk]
jedn. číslo: hunger strike, množ. číslo: hunger strikes
Politický vězeň držel hladovku na protest proti podmínkám ve vězení.
The political prisoner...
Aktivisté se rozhodli zahájit hladovku, aby na tuto záležitost upozornili.
The activists decided...
14/701
+
zblízka, na blízku
up close [ʌp kləʊz]
Pojďme se teď podívat na tyto zázračné stroje zblízka.
Now let's take...
Plastové květiny vypadaly z dálky pěkně, ale zblízka působily nepřirozeně.
The plastic flowers...
15/701
+
v nevýhodě, v defenzívě
o krok pozadu
tahat za kratší konec
on the back foot [ɒn ðə bæk fʊt]
Boxer se v prvních kolech spíše jen bránil, ale v pozdějších kolech se mu podařilo zápas otočit.
The boxer was...
Nelíbí se mi, když jsme o krok pozadu.
I don't like...
To znamená, že už nebudeme tahat za kratší konec.
This means that...
16/701
+
znovu a znovu, neustále
over and over [ˈəʊvə ænd ˈəʊvə]
Sportovci provádějí stejné pohyby opakovaně, znovu a znovu.
Athletes carry out...
Páska běžela v nekonečné smyčce a přehrávala stále a stále stejné písně.
The tape ran in a continuous loop, repeating the same songs over and over.
17/701
+
být na dně, být vyřízený, být v koncích
(jako boxer zavěšený v provazech)
on the ropes [ɒn ðə rəʊps]
Boxer se po tvrdém úderu ocitl v provazech.
The boxer was on the ropes after receiving a hard punch.
Tenista byl po prohraných prvních dvou setech ve třetím setu v koncích.
After losing the first two sets, the tennis player was on the ropes in the third set.
Tým byl na dně poté, co inkasoval dva góly v rychlém sledu.
The team was on the ropes after conceding two goals in quick succession.
18/701
+
cílová rovinka
konečná fáze, dokončovací fáze
home straight [həʊm streɪt]
jedn. číslo: home straight, množ. číslo: home straights
Jsme téměř na konci závodu, jsme na cílové rovince.
We're almost at...
Po měsících tvrdé práce je projekt dokončovací fázi a měl by být brzy dokončen.
After months of...
Běžci se právě blíží k cílové rovince.
The runners are...
19/701
+
balíček karet
deck of cards [dek ɒv kɑːds]
jedn. číslo: deck of cards, množ. číslo: decks of cards
Můžete mi podat balíček karet? Zamíchám je.
Can you pass...
Standardní balíček karet má 52 karet, čtyři barvy a 13 karet v každé barvě.
A standard deck...
Před zahájením hry uspořádala balíček karet podle barev a čísel.
She organized the...
20/701
+
náves
village square [ˈvɪlɪdʒ skweə]
jedn. číslo: village square, množ. číslo: village squares
Každou sobotu dopoledne se na návsi konaly farmářské trhy.
The farmers' market was held every Saturday morning in the village square.
Náves je centrem obce, kde se lidé scházejí při různých událostech a oslavách.
The village square is the centre of the village where people gather for various events and celebrations.
Památník stojí na návsi.
The memorial stands on the village square.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X