430+  lekcí
17 700+  vět
8 600+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/594
+
pořadník (čekatelů, žadatelů)
čekací listina
waiting list [weɪtɪŋ lɪst]
jedn. číslo: waiting list, množ. číslo: waiting lists
Vzhledem k velké poptávce je na tělocvičnu dlouhý pořadník.
Due to high...
V ordinaci mě informovali, že čekací listina pro nové pacienty je poměrně dlouhá.
The doctor's office...
Jsem na padesátám místě v pořadníku.
I'm at fifty in the waiting list.
2/594
+
z vlastní kapsy
out of pocket [aʊt ɒv ˈpɒkɪt]
Opravu jsem musel zaplatit z vlastní kapsy, protože pojištění ji nezajišťovalo.
I had to...
To, že ztratil účtenku, znamenalo, že nemohl uplatnit výdaje a musel je uhradit z vlastní kapsy.
The lost receipt...
3/594
+
pohodlné místo
silná stránka
bod dokonalosti
sweet spot [swiːt spɒt]
jedn. číslo: sweet spot, množ. číslo: sweet spots
Tohle je dokonalé místo pro klubovnu.
This is a sweet spot for a clubhouse.
Recept vyžaduje přesné dávkování koření, aby jídlo mělo dokonalou chuť.
The recipe calls for just the right amount of spice to hit the sweet spot.
4/594
+
cestovní výdaje
cestovní náklady
travel expenses [ˈtrævəl ɪkˈspensɪz]
Frankie předložil své cestovní výdaje ke schválení svému nadřízenému.
Frankie submitted his...
Cestující hradili některé cestovní výdaje z vlastní kapsy, protože překročili limit společnosti.
Travelers paid some...
Součástí pracovní nabídky byl štědrý příspěvek na cestovní výdaje.
The job offer...
5/594
+
odborový svaz, odborová organizace
trade union [treɪd ˈjuːnjən]
jedn. číslo: trade union, množ. číslo: trade unions
Odborová organizace jménem svých členů vyjednala novou kolektivní smlouvu.
The trade union...
Odborový svaz se dlouhodobě zasazuje o práva zaměstnanců a zlepšování pracovních podmínek.
The trade union...
Odborová organizace plánuje stávku na protest proti nespravedlivému přístupu k zaměstnancům.
The trade union...
6/594
+
domluvit si schůzku
objednat se (u někoho)
make an appointment [meɪk ən əˈpɔɪntmənt]
přít. prostý: make an appointment, 3. os. j. č.: makes an appointment, průb. čas: making an appointment, prostý min.: made an appointment, příčestí min.: made an appointment
Celý týden si domlouvají schůzky s potenciálními klienty.
They have been making appointments with potential clients all week.
Vždy se ke svému zubaři objednávám půl roku dopředu.
I always make an appointment with my dentist six months in advance.
7/594
+
řídit se instinktem, mít tušení
play a hunch [pleɪ ə hʌntʃ]
přít. prostý: play a hunch, 3. os. j. č.: plays a hunch, průb. čas: playing a hunch, prostý min.: played a hunch, příčestí min.: played a hunch
Donald se řídil instinktem a rozhodl se jít jinou cestou.
Donald played a...
Měli jsme tušení a koupili jsme spoustu akcií této společnosti.
We played a...
8/594
+
čestný, poctivý, fér
above board [əˌbʌv ˈbɔːd]
Naše jednání bylo otevřené a férové.
Our deal was open and above board.
9/594
+
všeobecný, celoplošný
across the board [əkrɒs ðə ˈbɔːd]
Celoplošné škrty pro všechny státní agentury činí celkem 1 milion dolarů.
The across the board cuts for all state agencies will total 1 million dollars.
10/594
+
být zcela ignorován, být smeten ze stolu
go by the board [gəʊ baɪ ðɪ bɔːd]
přít. prostý: go by the board
To znamená, že naše návrhy budou muset být smeteny ze stolu?
Does this mean our proposals will have to go by the board?
11/594
+
porozumět, přijmout, vzít si k srdci
take something on board [teɪk ˈsʌmθɪŋ ɒn bɔːd]
přít. prostý: take something on board
Potřebujeme si vzít k srdci názory našich zákazníků.
We need to...
12/594
+
krajně pravicový
far-right [fɑː raɪt]
Štvavá videa byla zpřístupněna online místní krajní pravicovou skupinou.
The inflammatory videos...
13/594
+
kostní dřeň
bone marrow [bəʊn ˈmærəʊ]
Získali jsme kmenové buňky z pacientovy krve nebo kostní dřeně.
We obtained stem...
14/594
+
naopak
obráceně
other way around [ˈʌðə weɪ əˈraʊnd]
Chce, aby to bylo naopak.
He wants it...
Ale naštěstí to funguje i obráceně.
But fortunately, it...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X