460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
na chvíli
chvilku, chvíli
for a while [fə ə waɪl]
Možná by sis měla na chvíli odpočinout.
Perhaps you should rest for a while.
Bylo by dobré prostě chvíli mlčet.
It would be good to just keep silent for a while.
Chvilku jsem se procházela po zahradě a hledala náměty na fotografie.
I wandered the garden for a while looking for photography subjects.
2/690
+
především
hlavně, zejména
nade vše, nad všechno
above all [əˈbʌv ɔːl]
Především bych rád vyzdvihl výkon našeho týmu, který opět vykonal fantastickou práci.
Above all, I'd like to highlight the performance of our team, who once again did a fantastic job.
Patrick je znám zejména pro své obrazy divoké přírody.
Patrick is known above all for his paintings of wild nature.
Zdraví je nad všechno zlato.
Health is above all gold.
3/690
+
na rozdíl
naopak
v rozporu
in contrast [ɪn ˈkɑːntræst]
Na rozdíl od její sestry je hodně líná.
In contrast to her sister, she is very lazy.
Na rozdíl od všech ostatních druhů zvířat jejich chování je naprosto předvídatelné.
In contrast to all other animal species, they are utterly transparent in their behaviour.
Na rozdíl od minulého roku byly hory pokryty sněhem na začátku prosince.
In contrast to last year, mountains have been covered by snow early in December.
4/690
+
například
třeba
for instance [fə ˈɪnstəns]
Tato podpora je užitečná například pro poskytování dobrých rad našim zákazníkům.
This support is useful, for instance, to provide good advice to our customers.
Například mnoho lidí se bojí mluvit před velkou skupinou lidí.
For instance, many people are afraid of speaking in front of a large group of people.
Vezměme si třeba toho špiona, který byl zatčen ve Spojených státech.
Take, for instance, the spy that has been captured in the United States.
5/690
+
na první pohled
at first glance [æt fɜːst glɑːns]
Bylo jasné na první pohled, že potřebuje jít na pohotovost.
It was clear...
Nemusí to být tak obtížné, jak by se mohlo zdát na první pohled.
It may not...
Na první pohled tyto údaje vypadají velmi slibně.
At first glance...
6/690
+
na poslední chvíli
at the last minute [æt ðə lɑːst ˈmɪnɪt]
Na poslední chvíli, jsem se rozhodl zůstat doma.
I decided to...
Její koncert byl zrušen na poslední chvíli.
Her concert was...
Všechno vždycky děláš na poslední chvíli.
You always do...
7/690
+
ukázalo se
it turns out [ɪt ˈtɝːnz ʌp]
přít. prostý: it turns out, 3. os. j. č.: it turns out, průb. čas: it turning out, prostý min.: it turned out, příčestí min.: it turned out
Teď se ukázalo, že moje máma má nakonec vždy pravdu.
Now it turns...
Ukazuje se, že asi 75% našich onemocnění přímo souvisí s tím, jakým způsobem se rozhodneme žít.
It turns out...
Ukázalo se, že to byla léčka.
It turned out...
8/690
+
zastaralý, prošlý, neplatný
nemoderní
out of date [aʊt əv deɪt]
Konfigurace uložená pro řadič je zastaralá.
The configuration stored...
Uvědomuji si, že moje předpoklady mohou být zastaralé.
I recognize that...
Váš občanský průkaz nemůže být platný, pokud je vaše fotka zastaralá.
Your identity card...
Můj pas je prošlý a nemůžu cestovat.
My passport is...
9/690
+
nikdy
vůbec nikdy
never even [ˈnevə ˈiːvən]
Je lepší litovat věcí, které jste udělali, než litovat věcí, které jste nikdy ani nezkusili.
It is better...
Nikdy jsem o tom neřekl ani slovo, nikdy jsem to ani nenaznačil.
I have never...
Vůbec nikdy jste se o tomto pravidle nezmínili.
You have never...
10/690
+
přestože, i když
třebaže
even though [ˈiːvən ðəʊ]
Myslím, že má ráda jiného muže, i když říkala, že ne.
I think she...
V Paříži je stále vyhlášena povodňová pohotovost, přestože déšť už přestal.
Paris is still...
Měla se pokusit utéct, i když věděla, že je to beznadějné.
She should try...
11/690
+
právě když, současně
i když, dokonce i když, hned jak
už jako
i jako
even as [ˈiːvən əz]
Uvědomila si, hned jak to začala vysvětlovat, že by jí to nikdo nevěřil.
She realized, even...
Včera zaspal i když přijít včas bylo velmi důležité.
He overslept yesterday,...
Už jako jako chlapec byl velmi uzavřený.
Even as a...
12/690
+
dokud, až poté
teprve až
until after [ʌnˈtɪl ˈɑːftə]
Rozhodli jsme se odložit naše investice až po volbách.
We decided to...
Budeme čekat s dezertem až po večeři?
Will we wait...
po válce bylo sděleno, že pod divadlem bylo jejich pracoviště.
It was never...
13/690
+
občas, někdy
příležitostně, čas od času
at times [æt tʌɪmz]
Příprava na zkoušku může být občas stresující.
Preparing for an...
Otevřené moře mohlo být občas trochu monotónní, ale nikdy nebylo nudné.
The open sea...
Někdy mě přivádíš k šílenství.
You drive me...
Kenneth byl občas při vědomí.
Kenneth was conscious...
Spolupracovali jsme spolu, ale občas to bylo opravdu těžké.
We worked together,...
14/690
+
neovladatelný
vymknout se kontrole
nezvladatelný
out of control [aʊt əv kənˈtrəʊl]
Auto bylo neovladatelné, překročilo středový dělící pruh a narazilo do náklaďáku.
The car went...
Zdá se mi, že se to vymklo kontrole.
It seems to...
Její syn je divoký a kompletně nezvladatelný.
Her son is...
15/690
+
až do, až k
do (nahoru)
na (co/koho)
up to [ʌp tə]
Můžete dostat pokutu až do výše 500 USD a přijít o řidičský průkaz na šest měsíců.
You can receive...
Nechám to na tobě.
I'll leave it...
Co máš v plánu?
What are you...
Ryan vypadal, jako by se chystal udělat něco špatného.
Ryan looked as...
16/690
+
okamžitě, hned
najednou, současně
náhle
at once [æt wʌns]
Musel jsem jít okamžitě k šéfovi.
I had to...
Měli byste tento obchod okamžitě zavřít.
You ought to...
Nemůžu dělat dvě věci najednou!
I can't do...
Řekla mi příliš mnoho věcí najednou.
She told me...
17/690
+
dokud
pokud
so long as [səʊ lɒŋ səʊ]
Dokud jsme byli spolu, mluvili jsme o jejích dětech.
So long as...
Bude to v pořádku, pokud se budete řídit mými radami.
It'll be fine...
Pokud vím, co se ode mě očekává, dokážu to zvládnout.
So long as...
18/690
+
naopak
na druhou stranu
on the contrary [ɒn ðɪ ˈkɒntrərɪ]
To vůbec není problém. Naopak, bude velkým potěšením vám pomoci.
It's no trouble...
Naopak, současné ekonomické obtíže Ameriky zasáhnou Evropu tvrdě.
On the contrary,...
Ale na druhou stranu to byla velmi vážná záležitost.
But, on the...
19/690
+
dosud, doteď, do dneška
dosavadní
up to now [ʌp tə naʊ]
Dosud to bylo až příliš jednoduché.
It has been...
Můj život běžel až doposud hladce.
My life has...
Nadešel čas pro hodnocení dosavadního pokroku.
The time is...
20/690
+
za tímto účelem
to this end [tə ðɪs end]
Za tímto účelem zaměstnala místního architekta.
She engaged a...
Za tímto účelem jsme se rozhodli přizpůsobit jejich pravidlům.
To this end,...
Za tímto účelem musíme spolupracovat s různými společnostmi.
To this end,...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X