460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/701
+
jídelna
dining room [ˈdaɪnɪŋ rʊm]
jedn. číslo: dining room, množ. číslo: dining rooms
Jejich kuchyně slouží i jako jídelna.
Their kitchen doubles...
Všichni žáci jsou povinni obědvat ve školní jídelně.
All pupils are...
2/701
+
sjezdovka
ski slope [skiː sləʊp]
jedn. číslo: ski slope, množ. číslo: ski slopes
Před soutěží bychom měli připravit sjezdovku.
We should groom...
Lyžařské středisko se svými pohodovými sjezdovkami se nachází v nadmořské výšce 2547 m.
The ski center...
3/701
+
(je to) na tobě (jak se rozhodneš)
(je to) na vás (jak se rozhodnete)
up to you [ʌp tə jʊ]
Je to na tobě.
It's up to...
Konečné rozhodnutí bylo na mně.
The final decision...
4/701
+
téměř, sotva
jen o
just about [dʒəst əˈbaʊt]
Mohla jsem si to sotva dovolit.
I could just...
Nehoda mu téměř ukončila dráhu tenisty.
The accident just...
Diagnostika není jen o nalezení chybového kódu.
Diagnosing is not...
Sport není jen o vítězstvích a prohrách.
Sport isn't just...
5/701
+
pokud
so far as [səʊ fɑː səʊ]
Pokud mohu soudit, je to dobré, velmi dobré.
So far as...
Co se mě týká, tak tato smlouva je docela výhodná.
This contract is...
Pokud jde o mě, nemůžu říci, že jsme se na této věci dohodli.
I wouldn't go...
6/701
+
jakoby
jako by
jako kdyby
as though [əz ðəʊ]
Po většinu času to vypadalo, jako by mohli snadno vyhrát.
For most of...
Vypadají, jako kdyby to potřebovali.
They look as...
Vypadáš, jako kdybys právě viděl ducha!
You look as...
7/701
+
cyklista
jezdec
bike rider [baɪk ˈraɪdə]
jedn. číslo: bike rider, množ. číslo: bike riders
Eddy je největším cyklistou, který kdy žil.
Eddy is the...
Jezdec na vodním šlapadle byl zachráněn poté, co strávil 90 minut v moři.
A water bike...
Morgan je aktivní cyklista.
Morgan is an...
8/701
+
know-how
specifické znalosti
know-how [nəʊ haʊ]
Paul má mnoho know-how o webovém programování.
Paul has a...
Ben pro to získal dostatečné know-how od svých bývalých spolupracovníků.
Ben has acquired...
Know-how znamená soubor praktických znalostí, který se často získá dlouholetými zkušenostmi.
Know-how means a...
9/701
+
mezitím
in the meantime [ɪn ðɪ ˈmiːnˌtaɪm]
Mezitím se pokuste identifikovat chybu a vyřešit ji.
In the meantime,...
Je pravděpodobné, že mezitím přijdou vlny veder a způsobí další škody.
It's likely that...
Dlouho jsem jí neviděl. Mezitím se vdala.
I didn't see...
10/701
+
hodit (se)
být užitečný, být velmi užitečný
come in handy [kʌm ɪn ˈhændɪ]
přít. prostý: come in handy, 3. os. j. č.: comes in handy, průb. čas: coming in handy, prostý min.: came in handy, příčestí min.: come in handy
Jsem si jistý, že se to bude hodit.
I'm sure it...
Nevyhazuj to. Může se to hodit.
Don't throw that...
Tento druh technologie může být velmi užitečný.
That kind of...
11/701
+
otazník
question mark [ˈkwestʃən mɑːk]
jedn. číslo: question mark, množ. číslo: question marks
Stále zde visí velký otazník nad její schopností dokončit svou práci.
There's still a...
Musíte přidat otazník na konec věty.
You must add...
Otazník není součástí oficiální japonské písemné formy.
A question mark...
12/701
+
vykřičník
exclamation mark [ˌekskləˈmeɪʃən mɑːk]
jedn. číslo: exclamation mark, množ. číslo: exclamation marks
Dopis se hemžil samými vykřičníky.
The letter was...
Vykřičník se používá na konci věty, která vyjadřuje velmi silný pocit.
The exclamation mark...
V programovacích a skriptovacích jazycích se vykřičník používá jako "ne".
In programming and...
13/701
+
interpunkční znaménko
punctuation mark [ˌpʌŋktjʊˈeɪʃən mɑːk]
jedn. číslo: punctuation mark, množ. číslo: punctuation marks
Interpunkční znaménka jsou symboly, které se používají ke zvýšení srozumitelnosti a pochopení písemného jazyka.
Punctuation marks are...
Interpunkční znaménka jsou například tečka, čárka, otazník, pomlčka, závorky apod.
The punctuation marks...
Vytvořili jsme kvíz, který vám pomůže určit, které interpunkční znaménko je nejvhodnější.
We created a...
14/701
+
den volna
volno
day off [deɪ ɒf]
jedn. číslo: day off, množ. číslo: days off
Kdy sis naposledy vzal den volna?
When was the...
Nestyďte se požádat o den volna.
Don't be ashamed...
Měly by děti dostat ve škole den volna kvůli smrti domácího mazlíčka?
Should kids have...
15/701
+
podle (čeho)
v souladu
according to [əˈkɔːrdɪŋ tə]
Nesuď lidi podle jejich vzhledu.
Don't judge people...
Hraj to podle pravidel.
Play it according...
Podle Patrika je vrah a zahradník ta samá osoba.
According to Patrick,...
16/701
+
spěchat
spěšně, uspěchaně
in a hurry [ɪn ə ˈhʌrɪ]
Jdi mi z cesty! Spěchám.
Get out of...
Spěchal jsem, abych uviděl manželku a děti.
I was in...
Proč se vždycky v práci cítím tak uspěchaně?
Why do I...
17/701
+
sem, tady
semhle
tuhle
over here [ˈəʊvə hɪə]
Máte stůl pro dva? Samozřejmě. Tady, prosím.
Do you have a table for two? Of course. Over here, please.
Hej zlato, pojď sem na chvilku.
Hey baby, come...
"Jsem tady," zašeptala.
“I'm over here,”...
18/701
+
úhel pohledu
stanovisko, hledisko
názor
point of view [pɔɪnt əv vjuː]
jedn. číslo: point of view, množ. číslo: points of view
Z mého úhlu pohledu byl experiment velmi úspěšný.
From my point...
Tento způsob výroby je z praktického hlediska velmi výhodný.
This method of...
Chci jen říct, že podle mého názoru je to naprosto vyhovující.
I just want...
19/701
+
místo (koho/čeho)
za (náhradou)
namísto
místo aby
instead of [ɪnˈsted əv]
Mohu použít tužku místo pera?
Can I use...
Nechci, aby tam misto mě byl někdo jiný.
I don't want...
Namísto dřeva se k výrobě tenisových raket začaly používat kompozitní materiály.
Instead of wood,...
20/701
+
na závěr
závěrem
nakonec
in conclusion [ɪn kənˈkluːʒən]
Závěrem bych chtěl říci, že jsem dychtivý získat nové cenné praktické zkušenosti.
In conclusion, I...
Závěrem uvedu několik poznámek k rozmanitosti této koalice.
In conclusion, I...
Nakonec, zapamatujte si, že ani tato kniha, ani žádná jiná, vám nazajistí, že uděláte jakoukoliv zkoušku.
In conclusion, remember...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X