460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
být nutností, nesmět chybět
be a must [biː ə mʌst]
přít. prostý: be a must, 3. os. j. č.: is a must, průb. čas: being a must, prostý min.: was a must, příčestí min.: been a must
Nošení přilby při jízdě na kole je z hlediska bezpečnosti nutností.
Wearing a helmet while riding a bicycle is a must for safety.
Dobrá komunikace mezi členy týmu je pro úspěch projektu nutností.
Good communication between team members is a must for project success.
A dobrá brusinková omáčka nesmí chybět!
And a good...
2/690
+
v žádném případě
by no means [baɪ nəʊ miːnz]
V žádném případě byste neměli ignorovat své zdraví.
By no means...
Toto rozhodnutí není v žádném případě snadné.
This decision is...
Jeho úspěch není v žádném případě výsledkem pouhého štěstí.
His success is...
3/690
+
mlaskat
smack one's lips [smæk ˈwʌnz lɪps]
přít. prostý: smack one's lips, 3. os. j. č.: smacks one's lips, průb. čas: smacking one's lips, prostý min.: smacked one's lips, příčestí min.: smacked one's lips
Když jedla čokoládový dort, nemohla si pomoci a mlaskla.
She couldn't help...
Mlaskl a vykřikl: "Ta polévka je naprosto fantastická!"
He smacked his...
4/690
+
více než
for over [fɔː ˈəʊvə]
Toto parkoviště má kapacitu více než 378 vozů na 8 podlažích.
This car park...
Naše společnost existuje již více než 25 let.
Our company has...
S mým nejlepším přítelem udržujeme přátelství na dálku už více než deset let.
My best friend...
Ctihodný profesor vyučuje na univerzitě již více než 40 let.
The venerable professor...
5/690
+
zpochybnit (něco)
put in sth questions [pʊt ɪn ˈsʌmθɪŋ ˈkwestʃən]
přít. prostý: put in sth questions, 3. os. j. č.: puts in sth questions, průb. čas: putting in sth questions, prostý min.: put in sth questions, příčestí min.: put in sth questions
Nové důkazy zpochybnily alibi podezřelého.
The new evidence...
Zpochybnily nedávné události platnost výsledků výzkumu?
Have recent events...
Nechci zpochybňovat vaše schopnosti, ale myslím, že bychom měli zvážit jiné možnosti.
I don't want...
6/690
+
úmrtní list
death certificate [deθ səˈtɪfɪkət]
jedn. číslo: death certificate, množ. číslo: death certificates
Jak dlouho obvykle trvá vydání úmrtního listu poté, co někdo zemře?
How long does...
Doktor vystavil úmrtní list.
A doctor wrote...
Byl obviněn z padělání úmrtního listu.
He was accused...
7/690
+
necítit se dobře
be unwell [biː ʌnˈwel]
přít. prostý: be/am/are unwell, 3. os. j. č.: is unwell, průb. čas: being unwell, prostý min.: were/was unwell, příčestí min.: been unwell
I když mu nebylo dobře, snažil se projekt dokončit včas.
Even though he was unwell, he still tried to finish the project on time.
Musela si vzít den pracovního volna, protože jí nebylo dobře.
She had to take a day off from work because she was unwell.
Proč jste na schůzce chyběl? Nebylo vám dobře?
Why were you absent from the meeting? Were you unwell?
8/690
+
navždy, nadobro, natrvalo, definitivně
for good [fɔː gʊd]
Daisy se rozhodla nadobro opustit zaměstnání a začít podnikat.
Daisy decided to...
Po letech nejistoty se nakonec definitivně rozešli.
After years of...
Přestat kouřit je těžká výzva, ale on to dokázal natrvalo.
Quitting smoking is...
9/690
+
elektrické vedení
drát elektrického napětí
power lines [ˈpaʊə laɪns]
Energetická společnost modernizuje elektrická vedení, aby zlepšila distribuci energie.
The utility company...
Technik vylezl na sloup elektrického vedení, aby opravil poškozený drát.
The technician climbed...
Bouře strhává elektrické vedení po celém městě.
The storm is...
Silný vítr může během bouře vyvrátit stromy a elektrické vedení.
The strong winds...
10/690
+
připomínat (někomu něco/někoho)
remind someone of [rɪˈmaɪnd ˈsʌmˌwʌn ɒv]
přít. prostý: remind someone of, 3. os. j. č.: reminds someone of, průb. čas: reminding someone of, prostý min.: reminded someone of, příčestí min.: reminded someone of
Její úsměv mi připomíná vřelý a přívětivý úsměv mé babičky.
Her smile reminds me of my grandmother's warm and welcoming grin.
Způsob, jakým chodí a mluví, připomíná lidem jeho slavného otce.
The way he walks and talks reminds people of his famous father.
Starožitný nábytek v místnosti připomíná návštěvníkům minulou éru.
The antique furniture in the room reminds visitors of a bygone era.
11/690
+
běhat mráz po zádech
send a shiver down someone's spine [send ə ˈʃɪvə daʊn ˈsʌmˌwʌns spaɪn]
3. os. j. č.: sends a shiver down someone's, průb. čas: sending a shiver down someone', prostý min.: sent a shiver down someone's s, příčestí min.: sent a shiver down someone's s
Z jejího krásného zpěvu běhal divákům mráz po zádech.
Her beautiful singing...
Z děsivého ticha v opuštěném domě nám běhal mráz po zádech.
The eerie silence...
Ze záhadného zmizení turisty běhal malému městečku mráz po zádech.
The mysterious disappearance...
12/690
+
někdy se může se stát
there might be times [ðeə maɪt biː taɪms]
Možná byly chvíle, kdy nebyla šťastná.
There may have...
Může se stát, že v budoucnu budeme potřebovat tvou pomoc.
There might be...
Někdy se může stát, že budete muset učinit obtížné rozhodnutí.
There might be...
13/690
+
zásadní (změna), změna od základu
root-and-branch [ruːt ænd brɑːntʃ]
Společnost musela projít zásadní restrukturalizací, aby vyřešila své finanční problémy.
The company needed to undergo a root-and-branch restructuring to address its financial issues.
Zasadila se o zásadní revizi zastaralých vzdělávacích osnov.
She advocated for a root-and-branch overhaul of the outdated educational curriculum.
Chceme zásadně reformovat rozpočet EU.
We want to...
14/690
+
v kostce, stručně řečeno, jedním slovem
in a nutshell [ɪn ə ˈnʌtˌʃel]
Stručně řečeno, všechno to je o udržitelnosti a inovacích.
To explain the...
Stručně řečeno, nová politika bude mít významný dopad na naši činnost.
To put it...
Stručně řečeno, jde o napínavý a zahadný příběh odehrávající se v malém pobřežním městečku.
In a nutshell,...
15/690
+
kudrnatý (osoba)
curly-haired [ˈkɜːlɪ heəd]
Toto kudrnaté štěně bylo nejroztomilejší z celého vrhu.
This curly-haired puppy...
Vždycky chtěla mít kudrnaté děti.
She always wanted...
16/690
+
z dlouhodobého hlediska
in the long run [ɪn ðə lɒŋ rʌn]
Vím, že je to teď těžké, ale z dlouhodobého hlediska se vám tvrdá práce vyplatí.
I know it's tough now, but in the long run, your hard work will pay off.
Z dlouhodobého hlediska může vyvážená strava pomoci předcházet různým zdravotním problémům.
In the long run, a well-balanced diet can help prevent various health problems.
Přemýšlela, zda se jí z dlouhodobého hlediska vyplatí převzít v práci více povinností.
She wondered if taking on more responsibility at work would be worth it in the long run.
17/690
+
v žádném případě
not by any means [nɒt baɪ ˈenɪ miːnz]
Svého snu stát se lékařem se v žádném případě nevzdá.
She won't give...
V žádném případě by neměl podceňovat význam dobrého vzdělání.
Not by any...
18/690
+
na mou duši
upon my soul [əˈpɒn maɪ səʊl]
Na mou duši, nemůžu uvěřit, jak ten čas rychle letí.
Upon my soul,...
Na mou duši, nikdy jsem nečekal, že v tomhle malém městě najdu takový skrytý klenot.
Upon my soul,...
Na mou duši, v životě jsem neviděl krásnější ženu.
Upon my soul,...
19/690
+
složená závorka
curly brace [ˈkɜːlɪ breɪs]
jedn. číslo: curly brace, množ. číslo: curly braces
V programování se blok kódu často uzavírá do složených závorek.
In programming, a block of code is often enclosed within curly braces.
Pravidla CSS uvnitř bloku stylů se uzavírají do složených závorek.
CSS rules inside a style block are enclosed in curly braces.
Chybové hlášení ukazovalo na problém na řádku 20, kde je očekávaná složená závorka.
The error message indicated a problem near line 20, where a curly brace was expected.
20/690
+
ztratit pojem o čase
lose track of time [luːz træk ɒv taɪm]
přít. prostý: lose track of time, 3. os. j. č.: loses track of time, průb. čas: losing track of time, prostý min.: lost track of time, příčestí min.: lost track of time
Při téhle práci ztratíte pojem o čase.
You lose track...
Když jsem zabraná do dobré knihy, často ztrácím pojem o čase.
I often lose...
Ztratili jsme pojem o čase při povídání v kavárně a najednou byl večer.
We lost track...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X