460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/701
+
celkem, celkově
v souhrnu, souhrnem
stručně řečeno
in summary [ɪn ˈsʌmərɪ]
Celkově to byla velmi pozitivní debata.
In summary, this...
Celkově byl výsledek pro mě zklamáním.
In summary, this...
Stručně řečeno, naše spolupráce je stále nezbytná, pokud se má obchod plně rozvíjet.
In summary, our...
2/701
+
nikdo
no one [ˈnəʊ wʌ]
Ukryla jsem se na sedačce a doufala jsem, že mě nikdo nenajde.
I hid on...
Ona chce jít do kina, ale nikdo jiný nechce.
She wants to...
Nikdo si neuvědomil, že soubor dat obsahuje soukromé fotografie lidí.
No one realized...
3/701
+
po nějaké době
po čase
after a time [ˈɑːftə ə taɪm]
Ti dva se stali přáteli a po nějaké době mu řekla, že se do něj zamilovala.
The two became...
Po nějaké době začala odmítat návštěvy spolužáků a sousedů.
After a time,...
Po čase se začala cítit více sebejistá.
After a time,...
4/701
+
za dané okolnosti
za této okolnosti
under the circumstance [ˈʌndə ðɪ ˈsɜːkəmstəns]
Za daných okolností to byl nevyhnutelný krok.
It was an...
Cítila jsem, že za daných okolností nemám mnoho na vybranou.
I felt that...
Může to být jednoduše to nejlepší ze všeho, co je možné za těchto okolností udělat.
It may simply...
5/701
+
střední škola
secondary school [ˈsekənderi skuːl]
jedn. číslo: secondary school, množ. číslo: secondary schools
Střední škola je dalším krokem po základní škole.
Secondary school is...
Tento nový předmět může být vyučován na střední škole.
This new subject...
Jsem student střední školy.
I am a secondary school student.
Pan Brown je plně kvalifikovaný učitel francouzštiny pro střední školy.
Mr. Brown is...
Moje žena učí na střední škole.
My wife teaches...
Tyto peníze půjdou na vzdělávání na základních a středních školách.
This money will...
6/701
+
kromě, mimo
až na (koho/co)
nehledě na (co), bez ohledu na
apart from [əˈpɑːt frəm]
Můžeš dělat něco jiného kromě toho, že se díváš na televizi?
Don't you do...
Až na mou přítelkyni jsem tam neznal ani jednu osobu.
Apart from my...
Až na pár drobných chyb se domnívám, že to není špatné.
Apart from some...
7/701
+
potom, poté, po té
after that [ˈɑːftə ðət]
Krátce poté obě země vyvinuly dokonce ještě účinnější zbraně známé jako "vodíkové bomby".
Not long after...
Po té dlouhé procházce jsem byl úplně vyřízený.
After that long...
Po včerejším závodě mám úplně ztuhlé svaly.
I'm really stiff...
8/701
+
jinými slovy
in other words [ɪn ˈʌðə ˈwɝːdz]
Jinými slovy, máme sklon nesprávně předpokládat, že se novým lidem nebudeme líbit.
In other words,...
Jinými slovy, nesmíš to vzdát.
In other words,...
Nová daň se týká pouze lidí s příjmy přesahujícími 250 000 dolarů, jinými slovy, velmi bohatých.
The new tax...
9/701
+
v důsledku, následkem
proto
následně
in consequence [ɪn ˈkɒnsɪkwəns]
V důsledku toho mezi nimi vznikla hluboká nedůvěra.
In consequence, there...
V důsledku toho je nutné stanovit nová pravidla.
In consequence, it...
Jste zodpovědní za jakékoliv škody vzniklé následkem špatného používání.
You are responsible...
10/701
+
z tohoto důvodu
for this reason [fə ðɪs ˈriːzən]
Z tohoto důvodu mám jednu otázku.
For this reason,...
Z tohoto důvodu nesmí tato verze dohody vstoupit v platnost.
For this reason,...
Z tohoto důvodu odešla od svého otce a matky.
For this reason,...
11/701
+
nemluvě o tom
ani nezmínit
not to mention [nɒt tə ˈmenʃən]
Nemluvě o tom, že byl velmi nadstandardně podporován ministerstvem obrany.
Not to mention,...
Noci jsou stále dlouhé, nemluvě o tom, že je je chladno a větrno.
Nights are still...
A to ani nezmiňujeme, že nemusela nic obětovat.
Not to mention...
12/701
+
přesto, přestože
i přes
navzdory tomu
despite this [dɪˈspaɪt ðɪs]
Přesto jsem ho pozval na oslavu mých narozenin.
Despite this, I...
I přes toto rozhodnutí, jsme se rozhodli pokračovat.
Despite this decision,...
Navzdory tomuto problému dobrovolníci znovu uklidili lom.
Despite this problem...
13/701
+
stejným způsobem
in the same way [ɪn ðɪ seɪm weɪ]
Byla zabita stejným způsobem jako předchozí oběti.
She was killed...
Nefunguje to stejně jako dříve.
It does not work in the same way as before.
To může ovlivnit sílu hurikánu, ale ne vždy stejným způsobem.
This can affect...
Může humr cítit bolest stejně jako vy nebo já?
Can a lobster...
14/701
+
od té doby
since then [sɪns ðen]
Od té doby je moje přítelkyně.
Since then, she's...
Od té doby čekám, až se to objeví na pultech obchodů.
Ever since then,...
Od té doby naše měna klesá.
Since then, our...
15/701
+
plavecký bazén
swimming pool [ˈswɪmɪŋ puːl]
jedn. číslo: swimming pool, množ. číslo: swimming pools
Nacvičovali jsme ponory v plaveckém bazénu.
We practiced the...
Dnes jsem šla do bazénu s mým bratrancem.
I went to...
Plavecký bazén bude znovu otevřen v příštím roce.
The swimming pool...
16/701
+
právě teď
hned
right now [raɪt naʊ]
Hned toho nech.
Stop that right now.
Právě teď tam čeká třináct lidí ve frontě.
Right now there...
Právě teď mám spoustu domácích úkolů.
I have a lot of homework right now.
Můj bratr je právě na operaci.
My brother is...
Jack je hrdina, kterého potřebujeme právě teď.
Jack is the...
17/701
+
sebevědomí
sebedůvěra
self-confidence [self ˈkɒnfɪdənt]
Natalie potřebuje získat své sebevědomí zpět.
Natalie needs to...
Ztratil jsem sebevědomí.
I lost my...
Zpomaluje jí to a podkopává to její sebedůvěru.
It slows her...
18/701
+
samoobslužný
samoobsluha
self-service [self ˈsɜːvɪs]
Zákazníci upřednostňují samoobslužný obchod.
Self-service shopping is...
Vytváříme software pro samoobslužné systémy, jako například systémy pro vrácení lahví.
We create a...
Toto není samoobsluha.
It's not self-service.
19/701
+
pračka
washing machine [ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːn]
jedn. číslo: washing machine, množ. číslo: washing machines
Chci se naučit používat automatickou pračku.
I want to...
Máme několik tipů, jak prodloužit životnost vaší pračky.
We have some...
Zdá se mi, že naše nová pračka nepere dobře.
It seems to...
20/701
+
vysavač
vacuum cleaner [ˈvækjʊəm ˈkliːnə]
jedn. číslo: vacuum cleaner, množ. číslo: vacuum cleaners
Vysavač nefunguje na plný výkon.
The vacuum cleaner...
Náš vysavač indikuje, že sáček na prach je už plný.
Our vacuum cleaner...
Nabízíme profesionální opravy vysavačů.
We offer professional...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X