460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/701
+
průběžně aktualizovat
držet krok
keep up to date [kiːp ʌp tə deɪt]
Můžete udržovat svůj software průběžně aktualizovaný za velmi malé poplatky.
You can keep...
Sledujeme průběh onemocnění a aktualizujeme záznamy o pacientech.
We monitor progress...
Potřebujeme držet krok s nejnovějšími technologiemi.
We need to...
2/701
+
zeť
son-in-law [sʌn ɪn lɔː]
jedn. číslo: son-in-law, množ. číslo: sons-in-law
Můj zeť je manžel jednoho z jejich dětí.
My son-in-law is...
Moje dcera a zeť se chtějí přestěhovat do Paříže.
My daughter and...
3/701
+
švagrová
sister-in-law [ˈsɪstə ɪn lɔː]
jedn. číslo: sister-in-law, množ. číslo: sisters-in-law
Pánové, tohle je moje švagrová Olivia.
Gentlemen, this is...
Strávili jsme celý večer s mojí švagrovou.
We spent a...
4/701
+
vedle sebe
bok po boku
společně
side by side [saɪd baɪ saɪd]
Šli jsme podél pláže, vedle sebe.
We walked along...
Oba bratři během obřadu stáli bok po boku.
Both brothers stood...
Používali jsme obě aplikace společně po dobu tří let.
We used both...
5/701
+
uchýlit se k (násilí)
odebrat se k
použít, využít
resort to [rɪˈzɔːt tə]
přít. prostý: resort to, 3. os. j. č.: resorts to, průb. čas: resorting to, prostý min.: resorted to, příčestí min.: resorted to
Nevíme, proč se uchýlil k násilí.
We don't know...
Musíme použít jiné vhodné postupy.
We need to...
Neměl jsem v úmyslu použít pistoli.
I had no...
6/701
+
zvenčí, z venku
from without [frəm wɪˈðaʊt]
Velká civilizace nebude zdolaná zvenčí, dokud se nerozloží zevnitř.
A great civilization...
Existují nemoci, kterými byste mohli trpět, bez toho, že by se projevily jakékoliv příznaky.
There are illnesses you could be suffering from without showing any symptoms.
7/701
+
zevnitř
from within [frəm wɪˈðɪn]
Hrozba přichází zevnitř.
The threat comes...
Hluk přichází zevnitř budovy.
The noise is...
Štěstí nepochází zvenčí, pochází zevnitř.
Happiness does not...
8/701
+
dopravní značka
road sign [rəʊd saɪn]
jedn. číslo: road sign, množ. číslo: road signs
Steven přehlédl dopravní značku.
Steven overlooked the...
Co znamená tato dopravní značka?
What does this...
Byla tam dopravní značka zakazující parkování v určitých hodinách.
There was a...
9/701
+
kromě, k tomu, ještě, navíc, nad rámec
in addition to [ɪn əˈdɪʃən tə]
Kromě husté mlhy tam bylo i hodně sněhu.
In addition to...
Kromě těchto, musí být provedeny také zkoušky na dalších dvou strojích.
In addition to...
Pracoval jsem nad rámec mé běžné pracovní doby.
I worked in...
10/701
+
stále více
navždy, vždy, napořád, navěky
ever more [ˈevə mɔː]
Zatím co Jihoafrická republika čelí stále více nedostatku vody, my jí máme stále dost.
As South Africa...
Potřebujeme stále více informací a větší transparentnost.
We need ever...
Produkovali stále pracnější a stále směšnější opatření.
They produced ever...
11/701
+
nakonec, konec konců, vždyť
přesto, přece, přece jen
po všem, po tom všem
after all [ˈɑːftə ɔːl]
Chtěl jsem zapůsobit na sestřenici mého přítele - vždyť měla 23 let.
I wanted to...
Doufám, že se jí nakonec z toho podaří vyváznout.
I hope she...
Konec konců, kam by šli?
After all, where...
Po tom všem, co mám za sebou, po tom všem, co jsem ztratil, nejsem ochoten teď přestat.
After all I've...
12/701
+
na druhé straně
naproti tomu
on the other hand [ɒn ðɪ ˈʌðə hænd]
Na druhou stranu jsme v tom podstatně lepší než šimpanzi.
On the other...
Na jedné straně chci umět anglicky, na druhé straně nemám čas na učení.
On one side...
Naproti tomu, my máme s tímto problémem dost zkušeností.
On the other...
13/701
+
pracovní smlouva
work contract [wɜːk ˈkɒntrækt]
jedn. číslo: work contract, množ. číslo: work contracts
Měl jsem problémy s mojí novou pracovní smlouvou.
I had troubles...
Barbara uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou, která byla později prodloužena do 31. března.
Barbara entered into...
Brianovi byla nabídnuta pracovní smlouva v New Yorku.
Brian was offered...
14/701
+
ze své podstaty
z podstaty věci
podle definice
jak název říká
by definition [baɪ ˌdefɪˈnɪʃən]
Je třeba poznamenat, že taková hra je ze své podstaty vždy zábavná.
It should be...
Ze své podstaty je lidská bytost obdařena svobodnou vůlí.
By definition, a...
Ženskost je, jak již název říká, souhrn vlastností jedinečných pro ženy.
Femininity, by definition...
15/701
+
trest smrti
death penalty [deθ ˈpenəltɪ]
jedn. číslo: death penalty, množ. číslo: death penalties
Zrušení trestu smrti by mělo být jedním z našich hlavních cílů.
The abolition of...
Zastánci trestu smrti tvrdí, že odrazuje vrahy od páchání trestných činů.
Supporters of the...
Kolik zemí má stále trest smrti?
How many countries...
16/701
+
halabala
jen tak, bez ladu a skladu
chtě nechtě, volky nevolky
willy-nilly [ˈwɪlɪ nɪlɪ]
Pohodila halabala všechny své knihy na polici.
She dumped willy-nilly...
Nemělo by ti být dovoleno, abys sem přišel a jen tak měnil naše pravidla.
You should not...
Chtě nechtě, musela jsem přijmout jeho návrhy.
I was forced...
17/701
+
záchranný nafukovací člun
záchranný člun
life raft [laɪf rɑːft]
jedn. číslo: life raft, množ. číslo: life rafts
Zůstal v záchranném člunu jen se svým psem.
He stayed in...
Záchranné čluny jsou uloženy tak, aby je bylo možno snadno použít v případě nouze.
The life rafts...
18/701
+
přístrojové potápění
scuba diving [ˈskjuːbə ˈdaɪvɪŋ]
Při přístrojovém potápění jsi šťastnější.
Scuba diving makes...
Přístrojové potápění je plavání pod hladinou.
Scuba diving is...
Pro přístrojové potápění potřebujete dýchací přístroj.
You need a...
19/701
+
pracovní doba
working hours [ˈwɜːkɪŋ aʊəz]
Helen chce v příštím roce zkrátit pracovní dobu.
Helen wants to...
Během pracovní doby nesmíte pít alkohol.
You mustn't drink...
Lewis dává přednost více flexibilní pracovní době.
Lewis prefers more...
20/701
+
čajový hrnek, čajový šálek
tea cup [tiː kʌp]
jedn. číslo: tea cup, množ. číslo: tea cups
Sada se skládá ze šesti bílých čajových hrnků z porcelánu.
Set is composed...
Lewis rozbil ten nový čajový šálek.
Lewis broke that...
Opravdu si myslím, že v tomto případě děláš z komára velblouda.
I really think...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X