460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
tolik jako
ani za
aniž by
tak moc, jako spíš
so much as [səʊ mʌtʃ əz]
Nikdy jsem neměl tolik jako nyní.
I have never...
Nepovažoval bych tento příspěvek za historický popis, ani za způsob, jak získat nějaké ponaučení do života.
I wouldn't treat...
Odešli, aniž by se rozloučili.
They left without...
Ani jsem ten hovor tolik neposlouchal, spíš jsem se ho snažil vydržet.
I didn't listen...
2/690
+
jde o to, že
problém je, že
the point is that [ðɪ pɔɪnt ɪz ðət]
Jde o to, že nyní by ses měl někam posunout ve svém životě.
The point is...
Jde o to, že stát se může cokoliv.
The point is...
Problém je, že tyto přepravy na dlouhé vzdálenosti zvyšují cenu zboží.
The point is...
3/690
+
jednou za čas
občas, příležitostně
once in a while [wʌns ɪn ə waɪl]
Jednou za čas bychom mohli jít tam, kam chci jít já.
Once in a...
Občas jsem potkával Adama v obchodě.
I met Adam...
Občas se můžeme trochu rozšoupnout.
We can splurge...
Občas dokonce i bloguji.
I even blog...
4/690
+
být očekávaný
být spaltný
be due [bɪ djuː]
přít. prostý: be due, 3. os. j. č.: is due, průb. čas: being due, prostý min.: were/was due, příčestí min.: been due
Jeho rozhodnutí je očekáváno v pátek v 10:00.
His decision is...
Platba je splatná 15. září.
Payment is due...
Tato faktura je splatná zítra.
This invoice is due tomorrow.
Naše druhé dítě očekáváme v říjnu.
Our second baby is due in October.
Tento domácí úkol musí být hotový příští pondělí.
This homework is due next Monday.
Bolest na vnitřní straně kolena může být způsobena řadou problémů.
Pain on the inner side of the knee can be due to a number of problems.
Předpokládá se, že tento výsledek byl způsoben horšími podmínkami.
This result is...
5/690
+
jakoby
jako by
as if [əz ɪf]
Lék působil jako by byl kouzelný.
The medicine worked as if by magic.
Dívala se na svého psa, jako by mohl patřit k lidské rase.
She was looking...
Pokud si to nepamatuji, je to totéž, jako by se to nikdy nestalo.
If I do not remember it, it's the same as if it never happened.
Je špatné zacházet se zvířaty, jako by neměla žádné pocity.
It's wrong to treat animals as if they have no feelings.
Mám pocit, že jsem nic nedokázal.
I feel as if I've achieved nothing.
6/690
+
v tutéž dobu, ve stejnou dobu
současně
at the same time [æt ðə seɪm taɪm]
V tom samém čase se lidé snaží zjistit, kdo skutečně jsou.
At the same...
Obě smlouvy byly podepsány současně.
Both contracts were signed at the same time.
Tu samou dobu jsem plnila úkoly s partnerem, který koučoval jiné osoby.
At the same...
7/690
+
pochází z (doby)
sahat do (doby)
date back to [deɪt bæk tə]
přít. prostý: date back to, 3. os. j. č.: dates back to, průb. čas: dating back to, prostý min.: dated back to, příčestí min.: dated back to
Moje problémy pochází již z mého dětství.
My problems already...
Tato soška pochází z doby kamenné.
This statuette dates...
Nejstarší části hradu pocházejí z roku 1480.
The oldest parts...
8/690
+
pánev (na smažení)
frying pan [ˈfraɪɪŋ pæn]
jedn. číslo: frying pan, množ. číslo: frying pans
Na pánvi rozpusťte hrudku másla.
In your frying...
Vykostili jsme ryby a usmažili je na pánvi.
We boned the fish and fried them up in a frying pan.
9/690
+
náhradní díl
spare part [speə pɑːt]
jedn. číslo: spare part, množ. číslo: spare parts
Moje auto nepotřebovalo žádné náhradní díly a jen velmi malou údržbu.
My car needed...
Koupil starý motor a rozebral ho na náhradní díly.
He bought an...
Tyto náhradní díly jsou vyráběny jinde.
These spare parts...
Zjistěte si předem, jaké náhradní díly budete potřebovat.
Find out ahead...
10/690
+
autobusové nádraží
bus station [bʌs ˈsteɪʃən]
jedn. číslo: bus station, množ. číslo: bus stations
Až dojdeš na autobusové nádraží, jeď prvním autobusem.
When you get...
Jsem v taxíku na cestě na autobusové nádraží.
I'm in a...
Sejdeme se zítra o půl sedmé odpoledne na autobusovém nádraží.
We will meet...
11/690
+
vlakové nádraží
vlaková stanice
train station [treɪn ˈsteɪʃən]
jedn. číslo: train station, množ. číslo: train stations
Pobudové byli vykázáni z vlakového nádraží.
The vagabonds were...
Mířili jsme na vlakové nádraží.
We were heading...
Vlaková stanice je na opačné straně silnice.
Train station is...
Stála jsem ve vestibulu vlakového nádraží, vyčerpaná - citově i fyzicky.
I was standing in a train station vestibule, exhausted - emotionally and physically.
12/690
+
poločas
half time [hɑːf taɪm]
Během přestávky mezi poločasy se hráči snaží psychicky i fyzicky odpočinout.
During the half-time...
Jaký stav byl o poločasu?
What was the...
13/690
+
dopravní špička
rush hour [rʌʃ aʊə]
jedn. číslo: rush hour, množ. číslo: rush hours
Měli bychom odejít brzy, pokud se chceme vyhnout dopravní špičce.
We should leave...
Uvízl jsem v ranní dopravní špičce.
I got caught...
Dopravní zácpy ve městě jsou v době dopravní špičky neúnosné.
The traffic congestion...
Dojíždějící se často nacpou do metra během dopravní špičky.
Commuters often pack...
Doprava ve městě může být během dopravní špičky neuvěřitelně chaotická.
The traffic in...
14/690
+
střední třída
middle class [ˈmɪdəl klɑːs]
jedn. číslo: middle class, množ. číslo: middle classes
Považujeme se za střední třídu.
We consider ourselves...
Po novém daňovém zatížení by se mnoho dosud bohatých lidí zařadilo do střední třídy.
The new tax...
Soukromá škola? Žádná šance pro dnešní střední třídu.
Private school? Not...
Zanedbávali potřeby chudých a střední vrstvy.
They neglected the...
15/690
+
koncertní sál
kabaret, varieté
music hall [ˈmjuːzɪk hɔːl]
jedn. číslo: music hall, množ. číslo: music halls
Potkal jsem ho na cestě do koncertního sálu.
I met him...
V Madridu bude otevřen nový koncertní sál.
A new music...
Tato událost v koncertním sále Roper bude něco, na co nikdy nezapomenete!
This event at...
16/690
+
školák
school boy [skuːl bɔɪ]
jedn. číslo: school boy, množ. číslo: school boys
Cítil jsem se jako zlobivý školák.
I felt like...
Náš učitel pokáral tři školáky, protože nic nedělali.
Our teacher reproved...
17/690
+
školačka, žákyně
school girl [skuːl gɜːl]
jedn. číslo: school girl, množ. číslo: school girls
Vypadala jako školačka.
She looked like...
Někdy si představuji, že jsem zase školačka.
Sometimes I imagine...
18/690
+
považovat něco jako samozřejmost
take sth for granted [teɪk ˈsʌmθɪŋ fə ˈgræntɪd]
přít. prostý: take sth for granted, 3. os. j. č.: takes sth for granted, průb. čas: taking sth for granted, prostý min.: took sth for granted [tʊk ... fə ˈɡræntɪd], příčestí min.: taken sth for granted ['teɪkən ... fə ˈɡræntɪd]
Vzhledem k tomu, že notebooky tu byly už tak dlouho, co si pamatujeme, máme tendenci je považovat za samozřejmost.
Since notebooks have...
Nepovažuj to za samozřejmost.
Don't take it...
Když jsme byli mladší, brali jsme hodně věcí jako samozřejmost, včetně toho, jak vypadáme.
When we were...
19/690
+
spoluhráč
týmový kolega
team-mate [ˈtiːmmeɪt]
jedn. číslo: team-mate, množ. číslo: team-mates
David řekl, že nemá nic proti svým bývalým spoluhráčům.
David said there's...
Doufám, že to pomůže mým spoluhráčům.
I hope it...
Edward skončil pátý za svým týmovým kolegou Thomasem.
Edward finished fifth...
20/690
+
přilba
hard hat [hɑːd hæt]
jedn. číslo: hard hat, množ. číslo: hard hats
Je nezbytné, aby stavební dělníci nosili přilby.
It's essential that...
Nikdo by sem neměl mít povolen vstup bez přilby.
Nobody should be...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X