460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Povolání

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/128
+
historik, dějepisec
historian [hɪˈstɔːrɪən]
jedn. číslo: historian, množ. číslo: historians
Historici se stále pokoušejí oddělit fakta od fikce.
Historians are still...
Historici studují minulost pomocí vyhodnocování faktů.
Historians study the...
Historici předpokládají, že to jsou kopie původních dokumentů.
Historians assume that...
2/128
+
mluvčí
spokesman [ˈspəʊksmən]
jedn. číslo: spokesman, množ. číslo: spokesmen
Podle policejního mluvčího byl muž zatčen za vandalismus.
According to a...
Mluvčí nedal přímou odpověď na žádnou otázku novinářů.
The spokesman didn't...
Mluvčí jasně sdělil, že zatím není v dohledu žádný kompromis.
The spokesman made...
3/128
+
(za)mést, zametat, smést, omést
zametání
máchnout, mávnout, ohnat se
stáhnout (si), sepnout (si) (vlasy)
přehnat se, hnát se (bouře, auto ap.)
šťára, razie, prohledávání
rychle se (roz)šířit, zachvátit
sweep [swiːp]
jedn. číslo: sweep, množ. číslo: sweeps, přít. prostý: sweep, 3. os. j. č.: sweeps, průb. čas: sweeping, prostý min.: swept [swept], příčestí min.: swept [swept]
Zametl jsem hlínu z příjezdové cesty.
I swept the...
Přes severní Arizonu se přehnala sněhová bouře.
A snow storm...
Policie pokračuje v prohledávání oblasti.
Police continue to...
Po celé oblasti se rychle rozšířila epidemie cholery.
A cholera epidemic...
4/128
+
senátor, člen senátu
senator [ˈsenətə]
jedn. číslo: senator, množ. číslo: senators
Senátor bude zpět do dvou minut.
The senator will...
Američtí senátoři diskutovali o tom, zda budovat kanál v Panamě nebo v Nikaragui.
U.S. senators debated...
5/128
+
asistent, asistentka, pomocník
pomocný
prodavač
assistant [əˈsɪstənt]
jedn. číslo: assistant, množ. číslo: assistants
Prodavač je osoba, která pracuje v obchodě a prodává produkty.
Shop assistant is...
Prodavač mě poslal na službu podpory v přízemí.
The shop assistant...
Požádal jsem prodavače, aby mi pomohl zabalit vánoční dárky.
I asked the...
6/128
+
korespondent, dopisovatel, zpravodaj
odpovídající, korespondující
correspondent [ˌkɒrɪˈspɒndənt]
jedn. číslo: correspondent, množ. číslo: correspondents
Byl jsem válečným zpravodajem více než dvě desetiletí.
I was a...
Zaškrtněte, prosím, odpovídající odpovědi pro každou otázku.
Please tick the...
Můj plat odpovídá mému úsilí.
My salary is...
7/128
+
zakladatel
ztroskotat, potopit se
zhroutit se, hroutit se
slévač
founder [ˈfaʊndə]
jedn. číslo: founder, množ. číslo: founders, přít. prostý: founder, 3. os. j. č.: founders, průb. čas: foundering, prostý min.: foundered, příčestí min.: foundered
Je také zakladatelem a režisérem tohoto divadla.
He is also...
Francie je zakládajícím členem Evropské unie.
France is a...
Jejich manželství se začalo hroutit brzy po svatební cestě.
Their marriage began...
8/128
+
povolání, profese
vyznání (víry ap.)
profession [prəˈfeʃən]
jedn. číslo: profession, množ. číslo: professions
V mnoha povoláních dominují muži.
Many professions are...
Většina povolání v oblasti medicíny vyžaduje roky příprav.
Most professions in...
Lear žádal každou dceru, aby mu vyznala svou láskou.
Lear asked each...
9/128
+
ekonom
economist [ɪˈkɒnəmɪst]
jedn. číslo: economist, množ. číslo: economists
Mnoho ekonomů věří, že ekonomika tento rok bude vzrůstat.
Many economists believe...
Řada ekonomů vyjádřila kritiku dotačního systému.
A number of...
Mnoho ekonomů považuje plnou zaměstnanost za nereálný cíl.
Many economists consider full employment an unrealistic goal.
10/128
+
básník, poeta
poet [ˈpəʊɪt]
jedn. číslo: poet, množ. číslo: poets
Lisa ve mně probudila básníka.
Lisa brought out...
Byl považován za vynikajícího básníka.
He was accounted...
Lord Byron nebyl jediným básníkem, který se vzepřel proti zvyklostem.
Lord Byron wasn't...
Básníci a umělci často čerpají inspiraci z přírody.
Poets and artists...
11/128
+
hudebník, muzikant
musician [mjuːˈzɪʃən]
jedn. číslo: musician, množ. číslo: musicians
Děkuji za vaši krásnou hudbu, jste velmi talentovaný mladý hudebník.
Thank you for...
Je skvělý muzikant.
He is a...
Není snadné vydělat si na slušné živobytí jako hudebník.
It is not...
Festival byl přehlídkou mladých talentovaných hudebníků.
The festival was...
Slyšela jsem, že se rád přátelíš s místními umělci a hudebníky.
I heard you...
Mladý hudebník žil bohémským životním stylem a byl často švorc, ale byl šťastný.
The young musician...
12/128
+
psycholog
psychologist [saɪˈkɒlədʒɪst]
jedn. číslo: psychologist, množ. číslo: psychologists
Allen, jako psycholog ví, jak vhodným způsobem vyjádřit svoji nespokojenost.
Allen, as a...
Dnes v 17:00 mám konzultaci s mým psychologem.
I have a...
Psychologové objevili něco zarážejícího.
The psychologists discovered...
Psycholog se specializuje na studium vzorců chování a jejich základních příčin.
The psychologist specializes...
Psycholog zkoumal souvislost mezi ranou výchovou a vývojem osobnosti.
The psychologist studied...
13/128
+
pekař
baker [ˈbeɪkə]
jedn. číslo: baker, množ. číslo: bakers
Pekař přes ulici dělá skvělé koláče.
The baker across...
Pekař peče chléb v pekárně.
The baker bakes...
14/128
+
nakladatel, vydavatel, nakladatelství
publisher [ˈpʌblɪʃə]
jedn. číslo: publisher, množ. číslo: publishers
Vydavatelé zřídka kdy chtějí číst celý rukopis.
The publishers rarely...
Poslala jsem můj rukopis mému vydavateli.
I sent my...
Tato smlouva je nevýhodná, protože přiděluje autorská práva vydavateli.
This agreement is...
15/128
+
hlavní, zásadní, základní
ředitel(ka) školy
děkan(ka) (fakulty) (BrE)
šéf, vedoucí
principal [ˈprɪnsɪpəl]
jedn. číslo: principal, množ. číslo: principals
Zásadním důvodem naší poslední porážky byla naše nízká produktivita.
The principal reason for our latest defeat was our low productivity.
Ředitel školy mě varoval, že když odejdu ze školy, nebudu se moci vrátit.
The principal warned...
Tato teorie byla vypracována naším hlavním výzkumníkem a jeho kolegy.
This theory has...
Ředitelka školy chce, aby učitelé více dbali na docházku studentů.
A school principal...
Ředitel školy přijal přísná pravidla týkající se školních uniforem.
The principal adopted...
16/128
+
instruktor, instruktorka
cvičitel, cvičitelka
instructor [ɪnˈstrʌktə]
jedn. číslo: instructor, množ. číslo: instructors
Každý pokročilý instruktor jógy byl kdysi začátečník.
Every advanced yoga...
Instruktor mě upozornil na všechna klíčová témata.
The instructor pointed...
Instruktor lyžování byl vysoký opálený muž.
The skiing instructor...
17/128
+
šéfkuchař, vrchní kuchař
chef [ʃef]
jedn. číslo: chef, množ. číslo: chefs
Zkuste tohle nové jídlo, které připravil náš vrchní šéfkuchař.
Try this new...
Pracoval jsem jako asistent šéfkuchaře v restauraci rychlého občerstvení.
I worked as...
Jeff začal tím, že myl nádobí a skončil jako vrchní kuchař.
Jeff started out...
18/128
+
fotograf(ka)
photographer [fəˈtɒgrəfə]
jedn. číslo: photographer, množ. číslo: photographers
Fotograf nás požádal, abychom vyskočili.
The photographer asked...
Steven zahájil svou kariéru jako módní fotograf v Madridu.
Steven began his...
Fotograf mě požádal, abych se naotočil mírně doleva.
The photographer asked...
19/128
+
herečka
actress [ˈæktrɪs]
jedn. číslo: actress, množ. číslo: actresses
Herečka nedávno vyhodila svého manažera.
The actress recently...
Ona zapadá do mé představy, jak má vypadat herečka.
She fit my...
Jejím cílem bylo stát se slavnou herečkou.
Her goal was...
Herecké obsazení hry je velmi početné, 9 herců, 7 hereček a jeden protivný pes.
The cast of...
Už je to ostřílená herečka.
She is a veteran actress already.
Proč je tato druhořadá herečka tak samolibá a sebevědomá?
Why is this...
20/128
+
operátor, spojovatel(ka)
provozovatel (podniku)
obsluha, obslužný pracovník (stroje ap.)
operator [ˈɒpəˌreɪtə]
jedn. číslo: operator, množ. číslo: operators
Provozovatel jaderné elektrárny čelil riziku nehody.
The operator of...
V dávných dobách jsme potřebovali telefonní spojovatelku, aby náš hovor spojila manuálně.
In the olden...
Naši operátoři jsou zodpovědní za každodenní údržbu.
Our operators are...
Obsluha horské dráhy všem řekla, aby se pevně připoutali.
The roller coaster...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X