460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Povolání

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/128
+
zaměstnání, povolání, profese
okupace, okupování, obsazení
činnost, zábava
occupation [ˌɒkjʊˈpeɪʃən]
jedn. číslo: occupation, množ. číslo: occupations
Vyplňte prosím své jméno, věk a zaměstnání.
Please fill in...
Mám jedinečné fotografie z prvních dnů okupace Československa.
I have unique...
Zdá se mi, že jeho oblíbenou zábavou je jídlo.
It seems to...
2/128
+
architekt, projektant
strůjce, tvůrce
architect [ˈɑːkɪˌtekt]
jedn. číslo: architect, množ. číslo: architects
Slyšel jsem, že jste architektka nebo něco takového.
I heard you're...
Za tímto účelem zaměstnala místního architekta.
She engaged a...
Uspořádali soutěž mezi architekty.
They made a...
Architekti nápaditě použili sklo a kov.
The architects have...
Architekt předložil podrobný plán obnovy centra města.
The architect presented...
3/128
+
malíř, natěrač
lakýrník
painter [ˈpeɪntə]
jedn. číslo: painter, množ. číslo: painters
Zkušení malíři vědí, že jejich úkolem není jen nanášet barvy přímo na zeď.
Skilled painters know...
Před dvěma lety jsem dostal práci jako natěrač.
Two years ago,...
Malíř měl plné ruce práce s mícháním barev.
The painter was...
4/128
+
developer, stavební investor
vývojář
developer [dɪˈveləpə]
jedn. číslo: developer, množ. číslo: developers
Firma je považována za jednoho z předních vývojářů přísně tajných zbraní.
The company is...
Jeden tým pracoval ve dvojicích, druhý jako samostatní vývojáři.
One team worked...
Vývojáři software prostě nepíšou kód celý den.
Software developers don't just write code all day.
Je to velmi užitečný nástroj pro vývojáře, aby mohli rychle začít se svými projekty.
It's a very...
Jaký je rozdíl mezi vývojářem v Angularu ve srovnání s vývojářem v Reactu?
What's the difference...
Dobří vývojáři softwaru nemohou dělat svou práci bez neustálého učení.
Good software developers...
5/128
+
inspektor, dozorčí
revizor, kontrolor
inspector [ɪnˈspektə]
jedn. číslo: inspector, množ. číslo: inspectors
Když se objevil revizor, předstíral jsem spánek.
When the ticket...
Inspektor prohlásil, že letadlo je schopno bezpečně létat.
The inspector declared the plane safe to fly.
Inspektor zadržel vězně.
Inspector detained the...
Sbor inspektorů jaderné bezpečnosti zodpovídá za bezpečnost jaderných elektráren.
A corps...
6/128
+
chirurg
surgeon [ˈsɜːdʒən]
jedn. číslo: surgeon, množ. číslo: surgeons
Chirurgové musí uvolnit překážku během jedné hodiny.
The surgeons must relieve the blockage within the hour.
Sledovali jsme, jak chirurg provádí operaci.
We watched as the surgeon performed the operation.
Chirurg operoval pacienta v anestézii.
The surgeon operated...
Dobrý chirurg musí mít oko orla, srdce lva a ruku dámy.
A good surgeon...
Vedení nemocnice je znepokojeno stížnostmi chirurgů.
The hospital management...
Může robot nahradit chirurga na operačním sále?
Can a robot...
7/128
+
dohlížitel, dozor, dozorce
dohled
vedoucí, nadřízený
odborný poradce
supervisor [ˈsuːpəˌvaɪzə]
jedn. číslo: supervisor, množ. číslo: supervisors
Mluvil jsem s mým nadřízeným o množství práce, kterou musím dělat.
I talked to...
Mám schůzku se svým nadřízeným ohledně mého návrhu.
I have a...
Frankie předložil své cestovní výdaje ke schválení svému nadřízenému.
Frankie submitted his...
Podřízení zaměstnanci se pravidelně zodpovídají svým nadřízeným.
The subordinate employees...
Pochválil vás nadřízený za vaše pracovní nasazení?
Did the supervisor...
8/128
+
tanečník, tanečnice
dancer [ˈdɑːnsə]
jedn. číslo: dancer, množ. číslo: dancers
Tanečníci často zjistí, že po dobrém nočním spánku jsou mnohem lepší než byli předešlý den.
Dancers often find...
Tanečníci měli na sobě pravé nefalšované indiánské vzory.
The dancers wore...
Tanečníci se před vystoupením rozcvičovali.
The dancers limbered...
Začal jsem navštěvovat kurz a chtěl se stát stepařem.
I started a...
Tanečníci předvedli dokonalý výkon.
The dancers gave...
Tanečnice měla na hlavě čelenku z růžových pštrosích per.
The dancer wore a headdress of pink ostrich plumes.
9/128
+
řezník
porazit, zapíchnout, zaříznout (prase)
zmasakrovat, povraždit
butcher [ˈbʊtʃə]
jedn. číslo: butcher, množ. číslo: butchers, přít. prostý: butcher, 3. os. j. č.: butchers, průb. čas: butchering, prostý min.: butchered, příčestí min.: butchered
Řezník připravuje a prodává maso.
A butcher prepares...
Zapíchnul prase velkým ostrým nožem.
He butchered the...
10/128
+
veterinář
zkontrolovat, prověřit, ověřit (vhodnost ap.) (BrE)
veterán
vet [vet]
jedn. číslo: vet, množ. číslo: vets, přít. prostý: vet, 3. os. j. č.: vets, průb. čas: vetting, prostý min.: vetted, příčestí min.: vetted
Kámoš pije z láhve bez pomoci veterinářů.
Buddy drinks from...
Potřebujeme veterináře, aby se podíval na jeho zuby.
We need to...
Pomáháme válečným veteránům vrátit se do civilu.
We help vets...
Veterinář říká, že náš pes má červy.
The vet says...
11/128
+
obchodník, podnikatel
businessman [ˈbɪznɪsmən]
jedn. číslo: businessman, množ. číslo: businessmen
Mark si vybudoval pověst tvrdého obchodníka.
Mark built up...
Podnikatel měl seběvědomý úsměv během vyjednávání.
The businessman wore...
12/128
+
sluha, služka, služebná
služebník
servant [ˈsɜːvənt]
jedn. číslo: servant, množ. číslo: servants
Peníze jsou dobrý sluha a zlý pán.
Money is a...
Jsem jen skromný služebník.
I'm just a...
Pan Stevens vycházel z informací, které mu předali vyšší státní úředníci.
Mr. Stevens relied...
Vysoký státní úředník byl disciplinárně potrestán za vyzrazení tajných vládních plánů médiím.
A senior civil...
Státní úředníci by měli být neúplatní.
Public servants should be incorruptible.
Celý život jsem byl loajálním státním úředníkem.
I've been a faithful public servant all my life.
13/128
+
právní zástupce, advokát
radit, poradit, poskytovat rady
rada, porada
counsel [ˈkaʊnsəl]
jedn. číslo: counsel, množ. číslo: counsels, přít. prostý: counsel, 3. os. j. č.: counsels, průb. čas: counselling, prostý min.: counselled, příčestí min.: counselled
Svědek byl podroben křížovému výslechu státním zástupcem.
The witness was...
Radí lidem, kteří se potýkají s depresí nebo úzkostí.
She counsels people...
14/128
+
hvězdář, astronom
astronomer [əˈstrɒnəmə]
jedn. číslo: astronomer, množ. číslo: astronomers
Astronomové detekovali obrovské množství plynu a prachu kolem černé díry.
Astronomers detected vast...
Astronomové objevili shluk hvězd pohybujících se společně stejnou rychlostí.
The astronomers detected...
Byl to mimořádně upřímný astronom, fyzik a letecký průkopník.
He was an...
15/128
+
výkonný ředitel, výkonná ředitelka
generální ředitel, generální ředitelka
ceo [siː.iːˈəʊ]
jedn. číslo: ceo, množ. číslo: ceos
Walker je nyní výkonným ředitelem velké společnosti.
Walker is a...
Nový výkoný ředitel společnosti byl jmenován v druhé polovině roku 2020.
A new CEO...
Nový generální ředitel je odhodlán překonat svého předchůdce.
The new CEO...
Nový generální ředitel společnosti s vervou zaváděl změny v naději, že se mu podaří zvrátit chod firmy.
The company's new...
Skandál vyústil v rezignaci generálního ředitele a následnou restrukturalizaci organizace.
The scandal resulted...
Po tomto skandálu se generální ředitel dostal do nemilosti a musel odstoupit.
After the scandal,...
16/128
+
starosta, primátor
mayor [ˈmeɪər]
jedn. číslo: mayor, množ. číslo: mayors
Jako starosta mám povinnost hájit zájmy občanů.
As the mayor,...
Premiér se setkal s mnoha komunálními lídry, včetně našeho starosty.
The prime minister met many civic leaders, including our mayor.
Tři po sobě jdoucí funkční období zastával funkci starosty města.
He served three...
Starosta pořádal oběd pro hostující hodnostáře.
The mayor hosted...
17/128
+
kominík
chimney sweep [ˈtʃɪmnɪ swiːp]
jedn. číslo: chimney sweep, množ. číslo: chimney sweeps
Náš starý komín vyžaduje služby kvalifikovaného kominíka.
Our old chimney...
Zloděj se vydával za kominíka, aby se dostal do domu.
The thief posed...
18/128
+
asistent, pobočník
spolupracovník
aide [eɪd]
jedn. číslo: aide, množ. číslo: aides
Admirál se podíval na svého pobočníka.
The Admiral looked...
Premiér dal pokyn svým spolupracovníkům, aby o této záležitosti nemluvili s novináři.
The Prime Minister...
19/128
+
terapeut
therapist [ˈθerəpɪst]
jedn. číslo: therapist, množ. číslo: therapists
Požádejte svého lékaře, aby vám doporučil vhodného terapeuta.
Ask your doctor...
Energie vyzařující z jeho rukou z něho dělají vynikajícího terapeutického maséra.
The energy emissions...
Terapeut pomohl páru obnovit intimitu.
The therapist helped...
Terapeut jim pomohl zorientovat se v jejich dysfunkčním manželství.
The therapist helped...
Fyzioterapeut pracoval se sportovkyní na zlepšení její chůze po zranění.
The physical therapist...
Terapeut povzbudil klienta, aby na sezení otevřeně vyjádřil své pocity.
The therapist encouraged...
20/128
+
makléř, zprostředkovatel
broker [ˈbrəʊkə]
jedn. číslo: broker, množ. číslo: brokers
Volal mně makléř, aby mně poradil ohledně investování na akciovém trhu.
A broker called...
Požádej o radu investičního makléře.
Ask advice from...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X