460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
96
97
98
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
opozice, opoziční
odpor
protivník, soupeř
opposition [ˌɒpəˈzɪʃən]
jedn. číslo: opposition, množ. číslo: oppositions
Opozice kritizovala vládní politiku vůči Sýrii.
The opposition criticized the government's policy towards Syria.
Průzkum odhaluje, že politika jaderné energetiky čelí v Japonsku silnému odporu.
Survey reveals that nuclear power policy faces strong opposition in Japan.
Naše obrana pracovala tvrdě, ale soupeř bohužel dal gól.
Our defence worked hard, but sadly the opposition scored a goal.
2/20
+
se, sebe, si, sobě
my sami
ourselves [aʊəˈselvz]
Musíme se připravit.
We must prepare ourselves.
My sami si uvědomujeme, že systém potřebuje některá zásadní zlepšení.
We ourselves realize that the system needs some major improvements.
Nechali nás, abychom všechnu práci dělali sami, ledaže bychom potřebovali jejich pomoc.
They let us do all the work by ourselves, unless we needed their help.
3/20
+
majetek
pozemek, půda
statek
pozůstalost (po zemřelém)
sídliště, obytný komplex (BrE)
estate [ɪˈsteɪt]
jedn. číslo: estate, množ. číslo: estates
Moje matka nechala celý svůj majetek mému bratru Victorovi.
My mother left her entire estate to my brother Victor.
Náš dům leží na jižním okraji pozemku.
Our house lies on the southern extremity of the estate.
Molly vyrostla na statku v oblasti East Anglia.
Molly grew up on an estate in East Anglia.
4/20
+
zub
zubní
síla, účinnost, moc
tooth [tuːθ]
jedn. číslo: tooth, množ. číslo: teeth
Potřebujeme veterináře, aby se podíval na jeho zuby.
We need to...
Zubní lékař provádí extrakci zubu, když je zub příliš zkažený.
Dentist performs tooth...
Tento výbor může předkládat doporučení, ale nemá žádnou skutečnou moc.
This committee can...
5/20
+
v důsledku, následkem
proto
následně
in consequence [ɪn ˈkɒnsɪkwəns]
V důsledku toho mezi nimi vznikla hluboká nedůvěra.
In consequence, there...
V důsledku toho je nutné stanovit nová pravidla.
In consequence, it...
Jste zodpovědní za jakékoliv škody vzniklé následkem špatného používání.
You are responsible...
6/20
+
typický
charakteristický
příznačný
typical [ˈtɪpɪkəl]
2. stupeň: more typical, 3. stupeň: most typical
Včera byl můj typický den.
Yesterday was my...
Určitě to zapadá do charakteristické architektury regionu.
It certainly fits...
Jejich chování je příznačné pro jejich věk.
Their behavior is...
7/20
+
sál
hala, předsíň, síň
hall [hɔːl]
jedn. číslo: hall, množ. číslo: halls
Všimněte si sochy uprostřed stolu v jídelním sále.
Note the sculpture...
Královna Alžběta II. otevřela novou sportovní halu.
Queen Elizabeth II...
Kdybych neměl možnost s ním hrát, nebyl bych v síni slávy.
If I didn't...
8/20
+
blaho, blahobyt
prospěch
prosperita
sociální dávky
welfare [ˈwelˌfeə]
jedn. číslo: welfare, množ. číslo: welfares
Rodiče by měli trvat na dohodě, která zajistí blahobyt dětí.
The parents should...
Špatná politika může snížit HDP a celkovou ekonomickou prosperitu.
Bad policy can...
Opovrhuje těmi, co žijí ze sociálních dávek.
He despised those...
9/20
+
krytí, pokrytí (signálem)
zpravodajství, reportáže
coverage [ˈkʌvərɪdʒ]
jedn. číslo: coverage, množ. číslo: coverages
Neexistuje žádný způsob, jak zajistit plné pokrytí rizika.
There is no...
Tato studie poskytuje dobrý, všeobecný přehled o tématu.
This study gives...
Musíme zajistit dobré pokrytí signálem celé oblasti.
We need to...
3 miliony lidí včera sledovalo živé televizní zpravodajství na počítačích a mobilních obrazovkách.
3 million people...
10/20
+
téma
předmět hovoru
námět, motiv
topic [ˈtɒpɪk]
jedn. číslo: topic, množ. číslo: topics
Téma konverzace bylo "co je normální?"
The topic of...
Jsem kompetentní mluvit na toto téma, protože jsem navštěvoval technickou školu.
I am qualified...
Ona je dobrým motivem pro jeho fotky.
She is a...
11/20
+
vydat, zveřejnit, uveřejnit
uhasit, zhasnout
vystrčit, vytáhnout, vyndat, vystrnadit
put out [pʊt aʊt]
přít. prostý: put out [pʊt aʊt], 3. os. j. č.: puts out, průb. čas: putting out, prostý min.: put out [pʊt aʊt], příčestí min.: put out [pʊt aʊt]
Policie zveřejnila popis podezřelé ženy.
Police have put...
Uhasili jsme oheň.
We put the...
Hasiči k hašení požáru použili speciální pěnu.
Firefighters used special...
12/20
+
řada
řádka, řádek
hádka, roztržka (BrE) (hovor.)
veslovat
vyjížďka (na veslici)
hádat se
row [rəʊ]
jedn. číslo: row, množ. číslo: rows, přít. prostý: row, 3. os. j. č.: rows, průb. čas: rowing, prostý min.: rowed, příčestí min.: rowed
Bylo docela úžasné získat vstupenky do první řády.
It was pretty...
Měli jme malou hádku kvůli němu.
We had a...
Prostě jsme veslovali tak rychle, jak jsme mohli.
We just row...
O čem se hádáte?
What is the...
13/20
+
odstranit, vyloučit, vyřadit
eliminovat, zlikvidovat
být vyřazen
zbavit se
eliminate [ɪˈlɪmɪˌneɪt]
přít. prostý: eliminate, 3. os. j. č.: eliminates, průb. čas: eliminating, prostý min.: eliminated, příčestí min.: eliminated
Lidské a systémové chyby nebudou nikdy zcela odstraněny z těchto procesů.
Human and system...
Naši odborníci vyloučili možnost, že požáry byly způsobeny nehodou.
Our experts eliminated...
Byl vyřazen bývalým mistrem světa ve druhém kole.
He was eliminated...
George jí poradil, aby se zbavila své konkurence.
George advised her...
14/20
+
směs, směska, směsice
míchaní
smíchat, mísit se, (na)míchat
mix [mɪks]
jedn. číslo: mix, množ. číslo: mixes, přít. prostý: mix, 3. os. j. č.: mixes, průb. čas: mixing, prostý min.: mixed, příčestí min.: mixed
Jeho práce je zvláštní směsice fantazie a reality.
His work is...
Alice byla zvyklá míchat víno s vodou.
Alice was used...
Rozbijte dvě vejce do hrníčku a smíchejte je dohromady.
Crack two eggs...
15/20
+
šílený, bláznivý, potrhlý
blázen, šílenec (hovor.)
crazy [kreɪzɪ]
jedn. číslo: crazy, množ. číslo: crazies, 2. stupeň: crazier, 3. stupeň: craziest
Sakra, můžeš dostat bláznivý nápad, že pak strávíš celý den kódováním?
Heck, might you...
Je šílené prodat náš byt a místo toho koupit hausbót.
It's crazy to...
Nebylo opravdu jasné, jestli byl ten stopař blázen nebo se pokoušel jen ukrást auto.
It wasn't real...
16/20
+
(za)míchat, promíchat, rozmíchat
(za)míchaní
rozhýbat, rozvířit
(po)hnout se, zavrtět se
rozruch
budit, probudit
jitřit, rozjitřit
stir [stɜː]
jedn. číslo: stir, množ. číslo: stirs, přít. prostý: stir, 3. os. j. č.: stirs, průb. čas: stirring, prostý min.: stirred, příčestí min.: stirred
Pomalu přidejte tři lžičky plnotučného mléka a promíchejte.
Slowly add three...
Vyvolala rozruch. když vydala svůj článek.
She caused a...
Harry se probudil, když uslyšel hlasy nad ním.
Harry stirred in...
V jejím srdci se rozjitřil hněv, když si uvědomila, že by mohl ublížit jejímu synovi.
A rage stirred...
17/20
+
anglický
Angličané
angličtina
english [ˈɪŋglɪʃ]
2. stupeň: more english, 3. stupeň: most english
Angličtina je povinným předmětem pro všechny studenty.
English is a...
Mluvíš anglicky?
Do you speak...
Cílem našich kurzů je pomoci vám rychle zlepšit vaší angličtinu.
The aim of...
18/20
+
průmyslový
industriální
industrial [ɪnˈdʌstrɪəl]
2. stupeň: more industrial, 3. stupeň: most industrial
V uplynulém roce vzrostla průmyslová produkce pouze o 1,6 procenta.
Over the past...
Nová zařízení splňují náročné požadavky pro průmyslové použití.
The new devices...
První průmyslová revoluce začala v Británii koncem 18. století.
The first industrial...
19/20
+
bránit, hájit, chránit
obhajovat
defend [dɪˈfend]
přít. prostý: defend, 3. os. j. č.: defends, průb. čas: defending, prostý min.: defended, příčestí min.: defended
Musíme bránit své vlastní zájmy.
We must defend...
Je legální se bránit nožem?
Is it legal...
Můžete obhajovat někoho, u koho víte, že je vinen?
Can you defend...
20/20
+
ohodnocení, hodnocení
ocenění
tempo
rating
klasifikační třída
sazba, tarif
rating [ˈreɪtɪŋ]
jedn. číslo: rating, množ. číslo: ratings
Toto vozidlo má vynikající bezpečnostní hodnocení.
This car has...
Někdo skupuje pozemky v Clearwateru obrovským tempem.
Someone's been buying...
Ratingová agentura v New Yorku snížila jejich státní rating z A + na AA-.
The New York...
Komise stanoví pevnou úrokovou sazbu.
The Commission sets...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X