460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
144
145
146
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
omezení, omezování
ohraničení
lhůta
limitation [ˌlɪmɪˈteɪʃən]
jedn. číslo: limitation, množ. číslo: limitations
Stanovili omezení počtu studentů zapsaných do třídy.
They set a limitation on the number of students enrolled in a class.
Doba pro zaplacení kupní ceny je časově omezena.
There is time limitation for the payment of the purchase price.
Dalším mezníkem, kterému věříme, bude omezení jaderných zbraní.
The next milestone we trust will be the limitation of nuclear weapons.
2/20
+
unavit (se), vyčerpat (se)
pneumatika
nabažit se, mít (už) dost, omrzet
tire [ˈtaɪə]
jedn. číslo: tire, množ. číslo: tires, přít. prostý: tire, 3. os. j. č.: tires, průb. čas: tiring, prostý min.: tired, příčestí min.: tired
Třebaže jsem byl unavený, pracoval jsem přesčas.
Tired as I was, I worked overtime.
Pneumatiky nefungují dobře, dokud se nezahřejí.
The tires do...
Po tak fyzickém náročném zápase jsme byli unavení.
We were tired after such a physical match.
Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem se cítil jako zombie, možná jsem jím ve skutečnosti byl.
I was so tired I felt like a zombie, maybe I actually was one.
Někdy nás otravuje, že děláme to, co děláme, protože to je pouze povinnost.
Sometimes we get so tired of doing what we do, because it is only an obligation.
3/20
+
dlaň
palma
ukrýt v ruce
palm [pɑːm]
jedn. číslo: palm, množ. číslo: palms, přít. prostý: palm, 3. os. j. č.: palms, průb. čas: palming, prostý min.: palmed, příčestí min.: palmed
Vypadá to, že se tam trochu zvedá vítr, soudě podle palem.
Looks like a bit of a wind getting up judging by the palm trees.
Ovívala se svoji pravou dlaní.
She fanned herself with her right palm.
Při pádu si poranila nohu a propíchla dlaň.
The fall injured...
Ráda sedím pod palmami a užívám si stínu v horkém letním dni.
I love sitting...
Krajina se díky palmám proměnila v tropický ráj.
The landscape has...
4/20
+
tragédie, katastrofa, neštěstí
tragedy [trædʒɪdɪ]
jedn. číslo: tragedy, množ. číslo: tragedies
Pilot odvrátil katastrofu, když se mu podařilo zabránit pádu letadla.
The pilot averted...
Tato ztráta byla tragédií pro všechny zúčastněné.
This loss was...
Macbeth je slavná tragédie napsaná Shakespearem.
Macbeth is a...
5/20
+
strmý, příkrý, prudký
rychlý, náhlý
svah, sráz
namočit, namáčet, marinovat (jídlo)
steep [stiːp]
jedn. číslo: steep, množ. číslo: steeps, přít. prostý: steep, 3. os. j. č.: steeps, průb. čas: steeping, prostý min.: steeped, příčestí min.: steeped, 2. stupeň: steeper, 3. stupeň: steepest
Úzké uličky historického centra vesnice jsou pro automobily příliš strmé.
The narrow streets...
Lidé se honí za kolečky sýra po strmém kopci v každoročním závodě.
People chase wheels of cheese down a steep hill in an annual race.
Prudký pokles výšky se stával prudší a prudší a letadlo padalo rychleji a rychleji.
The dive became...
K jeho chatě je strmý přístup.
There is a...
Řady sedadel jsou umístěny za sebou ve velmi prudkém sklonu.
The rows of seats are laid out with a very steep rake.
Unavený turista se hrbil, jak se plahočil nahoru po strmé horské stezce.
The tired hiker...
6/20
+
pól
tyčka, hůlka
oj (vozu)
sloup, stožár
pole [pəʊl]
jedn. číslo: pole, množ. číslo: poles
Severní pól leží uprostřed Severního ledového oceánu.
The North Pole...
Sloupy elektrického vedení byly vyvrácené a dráty z nich visely na zem.
Electric poles leaned...
Jde o ochranný prostředek na dřevo, který se používá na ploty, telefonní sloupy a železniční pražce.
It's a timber...
7/20
+
kupující, kupec
nákupčí
buyer [ˈbaɪə]
jedn. číslo: buyer, množ. číslo: buyers
Můžeme ho kontaktovat, aby nám pomohl najít kupce na náš dům.
We can contact...
Jeden z pěti potenciálních kupců odpadl z důvodu obavy ze ztráty zaměstnání.
One in five...
Karen je nákupčí pro stylový butik v Paříži.
Karen is the...
8/20
+
znečištění
znečišťování
pollution [pəˈluːʃən]
jedn. číslo: pollution, množ. číslo: pollutions
Tato opatření jsou určena ke snížení znečištění.
These measures are...
Meteorologická služba přiznala, že naměřila znečištění rutheniem.
The weather service...
Kyselý déšť je důsledkem znečištění ovzduší.
Acid rain is...
Znečištění může mít katastrofální účinky na jemně vyvážený ekosystém.
Pollution can have...
Znečištění způsobilo smrt mnoha lososů a pstruhů.
Many salmon and...
9/20
+
osobní, individuální
mezi čtyřma očima
vzájemný
one-to-one [wʌn tə wʌn]
Naše škola nabízí individuální výuku v angličtině.
Our school offers...
Scházel se s prezidentem mezi čtyřma očima.
He was having...
10/20
+
kladivo, kladívko
zatloukat, zatlouci
dát co proto, zbouchat
zkritizovat, kritizovat
rozdrtit, převálcovat (ve sportu)
bušit
úderník (pistole)
být opilý, být na mol
hammer [ˈhæmə]
jedn. číslo: hammer, množ. číslo: hammers, přít. prostý: hammer, 3. os. j. č.: hammers, průb. čas: hammering, prostý min.: hammered, příčestí min.: hammered
Podej mně kladivo.
Give me a...
Zatloukl jsem míč do sítě a prohráli jsme celý zápas.
I hammered the...
Zatloukla hřebíky do rámu.
She hammered the...
Po zápase byl náš tým kritizován fanoušky.
After the match,...
Déšť bušil do okna.
The rain was...
Vrátili jsem se domů totálně na mol.
We came back...
11/20
+
psychologie
psychology [saɪˈkɒlədʒɪ]
Jeho práce měla velký vliv na psychologii.
His work had...
Má zmatek v tom, co je psychologie a co je psychiatrie.
He is mixed...
Chci studovat psychologii na Harvardu.
I want to...
12/20
+
ústředí, hlavní sídlo, centrála
velitelství, štáb
headquarters [ˌhedˈkwɔːtəz]
jedn. číslo: headquarters, množ. číslo: headquarters
Hlavní evropské sídlo společnosti Google se nachází v Dublinu.
Google's European headquarters...
Naše bitevní loď vyhodila do vzduchu nepřátelské velitelství.
Our gunship blasted...
Snažili se narušit komunikaci mezi oběma velitelstvími.
They tried to disrupt communications between the two headquarters.
13/20
+
stabilní, stálý, stabilizovaný
pevný, ustálený
stáj, konírna
ustájit
stable [ˈsteɪbəl]
jedn. číslo: stable, množ. číslo: stables, přít. prostý: stable, 3. os. j. č.: stables, průb. čas: stabling, prostý min.: stabled, příčestí min.: stabled, 2. stupeň: stabler, 3. stupeň: stabled
Pokud základy domu nejsou stabilní, je možné zhroucení.
If the foundation...
Ceny jsou již nějakou dobu stálé.
Prices have been...
Jela s koněm zpět do stáje.
She rode the...
14/20
+
relaxovat, uvolnit
odpočinout si, uklidnit (se)
zmírnit (zákaz)
relax [rɪˈlæks]
přít. prostý: relax, 3. os. j. č.: relaxes, průb. čas: relaxing, prostý min.: relaxed, příčestí min.: relaxed
Uklidni se!
Relax!
Včera jsem relaxoval s uvolněnou myslí.
I relaxed with...
Jen se snažte relaxovat, dýchat a cítit, jak stres odchází ven.
Just try to...
Poslouchejte zvuk vln a relaxujte.
Listen to the...
A pak jsem skočil do vany s horkou vodou, abych si odpočinul.
And then I hopped into the hot bath to relax.
Kromě toho vám příležitostná sklenička vína pomůže relaxovat a zmírnit stres.
In addition, an...
15/20
+
volný, neuvázaný
povolený, uvolněný
volně puštěný (pes)
uvolnit, odpoutat, rozvázat
sypký, kyprý
loose [luːs]
přít. prostý: loose, 3. os. j. č.: looses, průb. čas: loosing, prostý min.: loosed, příčestí min.: loosed, 2. stupeň: looser, 3. stupeň: loosest
Je to jen volný překlad jeho článku.
It's only a...
Jeden ze šroubů byl povolený.
One of the...
Ze zdi visely nějaké uvolněné dráty.
There were some...
Trenér neskrýval svůj hněv vůči mně.
The coach loosed...
16/20
+
odtékat, vtékat
vytékat
flow out [fləʊ aʊt]
přít. prostý: flow out, 3. os. j. č.: flows out, průb. čas: flowing out, prostý min.: flowed out, příčestí min.: flowed out
Všechny řeky vtékají do moře, kde končí jejich cesta.
All rivers flow...
Voda, která vytéká z nádrže, obsahuje příliš mnoho rozpuštěného vápníku.
The water that...
17/20
+
česnek
garlic [gɑːlɪk]
jedn. číslo: garlic, množ. číslo: garlics
Omáčka má jemnou příchuť česneku.
The sauce has...
U suchého česneku musí být kořínky odříznuty těsně u cibule.
The roots of dry garlic must be cut off flush with the bulb.
Konzumace česneku může výrazně snížit cholesterol v krvi.
Eating garlic can...
Oloupejte a namačkejte česnek.
Peel and crush...
Každý den jím jeden stroužek česneku.
I eat one clove of garlic every day.
Steven vezme tři stroužky česneku, nakrájí je a dá si je do jídla.
Steven takes three cloves of garlic, cuts them up, and puts them in his food.
18/20
+
přirozeně, samozřejmě, ovšem
bezprostředně, nenuceně, svobodně
přirozenou cestou
naturally [nætʃrəli]
Bylo nám dovoleno svobodně se vyjadřovat.
We were allowed...
Za pár let nebudeme moci mít děti, alespoň ne přirozenou cestou.
In a few...
Děti si osvojují cizí jazyk v raném věku snadno a přirozeně.
Children are acquiring...
Štěňata jsou přirozeně zvídavá.
Puppies are naturally...
19/20
+
neznámý
unknown [ʌnˈnəʊn]
Jak zjistit, kdo mně volal z neznámého čísla?
How to find out who called me from an unknown number?
Až do nedávna byli poměrně neznámí.
They were unknown until quite recently.
Na obloze byl spatřen neznámý hmotný objekt.
The unknown physical...
Proměnné se používají jako symboly určitých neznámých hodnot.
Variables are used...
Byli jsme ochotni odejít ven do neznáma.
We were willing...
20/20
+
milenec, milenka
milovník
lover [ˈlʌvə]
jedn. číslo: lover, množ. číslo: lovers
Měl jsem milenky.
I had female...
Byli jsme přátelé, než jsme se stali milenci.
We were friends...
Můj otec je milovník opery.
My father is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X