460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
30
31
32
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
obtěžovat, zneužívat (sexuálně)
molest [məˈlest]
přít. prostý: molest, 3. os. j. č.: molests, průb. čas: molesting, prostý min.: molested, příčestí min.: molested
Učitel byl obviněn ze sexuálního obtěžování jedné ze svých studentek.
The teacher was accused of molesting one of his students.
Byl zatčen za sexuální obtěžování nezletilé osoby.
He was arrested for molesting a minor.
2/20
+
(při)šít, našít, (při)stehovat
steh
očko, oko (při pletení)
stitch [stɪtʃ]
jedn. číslo: stitch, množ. číslo: stitches, přít. prostý: stitch, 3. os. j. č.: stitches, průb. čas: stitching, prostý min.: stitched, příčestí min.: stitched
Doktorka odstranila stehy z chirurgického řezu.
She, the doctor, removed the stitches from the surgical incision.
Naučil se techniku - přehýbat papír do řetězů, které jsou sešity dohromady.
He learned the...
Zašijeme to tak, aby šev nebyl vidět.
We stitch it...
Krejčí šikovně zašil trhlinu v látce, takže byla téměř neviditelná.
The tailor skillfully...
Cítil se zrazen, když si uvědomil, že ho takzvaní přátelé falešně obvinili.
He felt betrayed...
Tým společně vymyslel plán, jak se vypořádat s náročným projektem.
The team worked...
3/20
+
pozdější
in later [ɪn ˈleɪtə]
Tým plánuje tyto změny implementovat v pozdějších verzích softwaru.
The team plans to implement those changes in later versions of the software.
Podrobnosti můžeme probrat v pozdějších rozhovorech.
We can discuss the details in later conversations.
Tématu se budeme věnovat v dalších kapitolách knihy.
The topic will be covered in later chapters of the book.
4/20
+
tak trochu, tak nějak, celkem, docela
kinda [ˈkaɪndə]
Jsem po dlouhém dni v práci trochu unavená.
I'm kinda tired...
Byl to docela zvláštní týden.
It's been a...
Ten film byl docela nudný, abych byla upřímná.
That movie was...
5/20
+
přitáhnout (co) (navijákem) (rybu, loď ap.)
přitahovat (šarmem)
reel in [riːl ɪn]
přít. prostý: reel in, 3. os. j. č.: reels in, průb. čas: reeling in, prostý min.: reeled in, příčestí min.: reeled in
Rybář po dlouhém boji vytáhl velký úlovek.
The fisherman reeled...
Podařilo se jí přetáhnout významného klienta pro svou společnost.
She managed to...
Detektiv chytrou taktikou nalákal podezřelého do pasti.
The detective reeled...
6/20
+
průkopnický, novátorský, pionýrský
pioneering [ˌpaɪəˈnɪərɪŋ]
Marie Curie, která učinila převratné objevy v oblasti radioaktivity, byla průkopníkem vědy.
Marie Curie was...
Průkopnické úsilí prvních osadníků připravilo podmínky pro rozvoj regionu.
The pioneering efforts...
Její novátorský výzkum v oblasti medicíny zachránil nespočet životů.
Her pioneering research...
7/20
+
rozzářený, šťastný, blažený, radostný
sálavý (teplo), zářivý (fyz.)
zářící, oslnivý
radiant [ˈreɪdɪənt]
Nevěsta ve svatebních šatech úplně zářila.
The bride looked...
Za svůj oslnivý výkon na jevišti sklidila herečka potlesk ve stoje.
The actress received...
Západ slunce vymaloval oblohu paletou zářivých barev.
The sunset painted...
8/20
+
útočník, vetřelec (kdo provádí invazi)
invader [ɪnˈveɪdə]
jedn. číslo: invader, množ. číslo: invaders
Armáda útočníky odrazila a město ubránila.
The army repelled...
Útočníci vyplenili vesnici a způsobili rozsáhlou zkázu a chaos.
The invaders plundered...
Útočníci byli nakonec poraženi a po vleklé bitvě museli ustoupit.
The invaders were...
9/20
+
ztuhnout (strachy)
(z)tuhnout, zatuhnout (svaly, klouby ap.)
zpřísnit, přitvrdit (co) (postoj ap.)
vyztužit
stiffen [ˈstɪfən]
přít. prostý: stiffen, 3. os. j. č.: stiffens, průb. čas: stiffening, prostý min.: stiffened, příčestí min.: stiffened
Chladné počasí způsobilo, že mi ztuhly prsty.
The cold weather...
Nové předpisy zpřísní tresty za porušování předpisů o ochraně životního prostředí.
The new regulations...
Trenér dal týmu pokyn, aby vyztužil obranu a udržoval pevnou formaci.
The coach instructed...
10/20
+
všude, v celém rozsahu, po celém
all over [ɔːl ˈəʊvə]
Špína byla po celé podlaze.
There was dirt...
Tento trend je teď rozšířený po celém světě.
That trend is...
Všude na sobě měl písek.
He had sand...
11/20
+
smrtelné zranění, smrtelný úraz, úmrtí
osudovost, fatálnost
fatality [fəˈtælɪtɪ]
jedn. číslo: fatality, množ. číslo: fatalities
Míra úmrtnosti na toto konkrétní onemocnění je znepokojivě vysoká.
The fatality rate...
Dopravní nehoda si vyžádala jednu oběť a několik zraněných.
The car accident...
Cílem nových bezpečnostních opatření je snížit počet úmrtí na pracovišti.
The new safety...
12/20
+
nepořádek, binec, haraburdí
zaneřádit
clutter [ˈklʌtə]
jedn. číslo: clutter, množ. číslo: clutters, přít. prostý: clutter, 3. os. j. č.: clutters, průb. čas: cluttering, prostý min.: cluttered, příčestí min.: cluttered
Než začnu pracovat, musím uklidit nepořádek ve své kanceláři.
I need to...
Mám ve zvyku hromadit nepořádek, takže se snažím pravidelně darovat nepoužívané věci.
I have a...
Minimalistický přístup k zařízení domácnosti pomáhá vyhnout se zbytečnému nepořádku.
A minimalist approach...
13/20
+
seminář (kněžský)
seminary [ˈsemɪnərɪ]
jedn. číslo: seminary, množ. číslo: seminaries
Seminář nabízí komplexní program pro začínající kněze a duchovní.
The seminary offers...
Než byl vysvěcen na kněze, strávil pět let studiem v semináři.
He spent five...
14/20
+
zakulatit se, zbaculatět, nakynout, zvětšit
načechrat, natřepat (polštář ap.)
plump up [plʌmp ʌp]
přít. prostý: plump up, 3. os. j. č.: plumps up, průb. čas: plumping up, prostý min.: plumped up, příčestí min.: plumped up
Natřepala mi polštář.
She plumped up...
Pravidelné cvičení vám pomůže zvětšit svaly a dodat jim vypracovanou strukturu.
Regular exercise can...
Šéfkuchař použil máslo, aby lívanečky nakynuly.
The chef used...
15/20
+
truchlit, rmoutit se, cítit zármutek
(za)rmoutit, trápit
grieve [griːv]
přít. prostý: grieve, 3. os. j. č.: grieves, průb. čas: grieving, prostý min.: grieved, příčestí min.: grieved
Truchlím nad ztrátou drahého přítele.
I am grieving...
Velice mě zarmoutilo, když jsem slyšel o jeho sebevraždě.
I was grieved...
Podpora komunity byla pro truchlící rodinu velkou útěchou.
The support of...
Truchlení je přirozenou reakcí na ztrátu milované osoby.
Grieving is a natural response to the loss of a loved one.
Jak dlouho obvykle trvá proces truchlení?
How long does the process of grieving typically last?
16/20
+
uprostřed (čeho), v nitru, mezi (čím), obklopený
amidst [əˈmɪdst]
Ronnie nacházel útěchu v nitru rozlehlé přírodoy.
Ronnie found solace...
Starý dům stál opuštěný mezi novějšími, moderními budovami.
The old house...
Květiny krásně kvetly uprostřed svěží zeleně zahrady.
The flowers bloomed...
17/20
+
mimozemšťan, mimozemský
extra-terrestrial [ˈekstrə təˈrestrɪəl]
jedn. číslo: extra-terrestrial, množ. číslo: extra-terrestrials
Svědek tvrdí, že viděl neidentifikovaný létající objekt mimozemského původu.
The witness claimed...
Objev mikroorganismů na Marsu by byl významnou známkou mimozemského života.
The discovery of...
Vědci hledají mimozemskou inteligenci pomocí radioteleskopů.
Scientists are searching...
18/20
+
ovládnout, spoutat, využít
nasadit postroj, zapřáhnout (koně)
postroj (koně)
harness [ˈhɑːnəs]
jedn. číslo: harness, množ. číslo: -, přít. prostý: harness, 3. os. j. č.: harnesses, průb. čas: harnessing, prostý min.: harnessed, příčestí min.: harnessed
Postavili vodní elektrárnu, která využívá energii řeky.
They built a...
Naučila se, jak využít svou kreativitu a proměnit ji v krásná umělecká díla.
She learned how...
Kůň měl na sobé postroj z kůže, aby mohl táhnout kočár.
The horse was...
19/20
+
boule, hrbol, vyboulení, vypouklina
být vyboulený, vyboulit (se), kulatit (se)
bulge [bʌldʒ]
jedn. číslo: bulge, množ. číslo: bulges, přít. prostý: bulge, 3. os. j. č.: bulges, průb. čas: bulging, prostý min.: bulged, příčestí min.: bulged
Všiml jsem si boule na mé kapse a uvědomil si, že jsem zapomněl vytáhnout telefon.
I noticed a...
Hrbol na koberci naznačoval, že se pod ním něco skrývá.
The bulge in...
Břicho těhotné ženy se začalo kulatit, jak její dítě rostlo.
The pregnant woman's...
20/20
+
mastný, zamaštěný
tučný
greasy [ˈgriːsɪ]
2. stupeň: greasier, 3. stupeň: greasiest
Mechanik měl po práci na motoru auta ruce od mastného oleje.
The mechanic's hands...
Papírovým ručníkem si otřela mastné zbytky z obličeje.
She used a...
Mastné otisky prstů na okně naznačovaly, že se ho někdo dotkl.
The greasy fingerprints...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X