430+  lekcí
17 700+  vět
8 600+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
29
30
31
32
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ovládnout, spoutat, využít
nasadit postroj, zapřáhnout (koně)
postroj (koně)
harness [ˈhɑːnəs]
jedn. číslo: harness, množ. číslo: -, přít. prostý: harness, 3. os. j. č.: harnesses, průb. čas: harnessing, prostý min.: harnessed, příčestí min.: harnessed
Postavili vodní elektrárnu, která využívá energii řeky.
They built a hydroelectric power station to harness the energy of the river.
Naučila se, jak využít svou kreativitu a proměnit ji v krásná umělecká díla.
She learned how to harness her creativity and turn it into beautiful artwork.
Kůň měl na sobé postroj z kůže, aby mohl táhnout kočár.
The horse was equipped with a leather harness for pulling the carriage.
2/20
+
boule, hrbol, vyboulení, vypouklina
být vyboulený, vyboulit (se), kulatit (se)
bulge [bʌldʒ]
jedn. číslo: bulge, množ. číslo: bulges, přít. prostý: bulge, 3. os. j. č.: bulges, průb. čas: bulging, prostý min.: bulged, příčestí min.: bulged
Všiml jsem si boule na mé kapse a uvědomil si, že jsem zapomněl vytáhnout telefon.
I noticed a bulge in my pocket and realized I had forgotten to take out my phone.
Hrbol na koberci naznačoval, že se pod ním něco skrývá.
The bulge in the carpet indicated that something was hidden underneath.
Břicho těhotné ženy se začalo kulatit, jak její dítě rostlo.
The pregnant woman's abdomen began to bulge as her baby grew.
3/20
+
mastný, zamaštěný
tučný
greasy [ˈgriːsɪ]
2. stupeň: greasier, 3. stupeň: greasiest
Mechanik měl po práci na motoru auta ruce od mastného oleje.
The mechanic's hands were covered in greasy oil after working on the car's engine.
Papírovým ručníkem si otřela mastné zbytky z obličeje.
She used a paper towel to wipe the greasy residue from her face.
Mastné otisky prstů na okně naznačovaly, že se ho někdo dotkl.
The greasy fingerprints on the window indicated that someone had touched it.
4/20
+
postrádající, nemající
zcela bez
devoid [dɪˈvɔɪd]
Jeho projev postrádal jakékoli emoce.
His speech was...
Místnost byla zcela bez nábytku, takže působila prostorným dojmem.
The room was...
Poušť byla zcela bez života, bez známek rostlin a zvířat.
The desert was...
5/20
+
nemorální, nemravný
immoral [ɪˈmɒrəl]
Chtěli jsme se ujistit, že je to nejen nemorální, ale i nezákonné.
We wanted to...
Společnost byla zapojena do nemorálních obchodních praktik.
The company was...
Zapojení se do nečestného jednání za účelem osobního prospěchu je mnohými považováno za nemorální.
Engaging in dishonesty...
6/20
+
rozmanitý, různý, nejrůznější
assorted [əˈsɔːtɪd]
Obchod nabízí různé příchutě zmrzliny, včetně vanilkové, čokoládové a jahodové.
The store offers...
Umělkyně vystavila rozmanitou sbírku obrazů, na kterých byly k vidění krajiny a abstraktní umění.
The artist displayed...
V hračkářství byla sekce věnovaná různým puzzle, stolním hrám a stavebnicím.
The toy store...
7/20
+
nacpaný, napěchovaný (čím)
přecpaný
vycpaný (zvíře ap.)
min.čas a příč.min. slovesa nacpat, narvat
stuffed [stʌft]
Všechny pytle, jeden po druhém, jsme nacpali do komínu!
We stuffed all...
Jeho článek je plný klišé.
His article is...
8/20
+
nadpis, záhlaví
hlava, vedení (firmy)
průb.čas slovesa (za)mířit
heading [ˈhedɪŋ]
jedn. číslo: heading, množ. číslo: headings
Téma je jasně uvedeno v záhlaví dokumentu.
The topic is...
Nadpis na ceduli udával směr k nejbližšímu východu.
The heading on...
Bouře směřuje k Německu.
The storm is...
Použij větší písmo pro své nadpisy.
Use larger type...
Ryan zastával několik pozic, včetně vedení zahraničního oddělení.
Ryan having held...
Mířili jsme na vlakové nádraží.
We were heading...
9/20
+
vizionář, vizionářský
visionary [ˈvɪʒənərɪ]
jedn. číslo: visionary, množ. číslo: visionaries
Je známý svým vizionářským vedením a schopností předvídat trendy v oboru.
He is known...
Kniha nabízí pohled do mysli vizionářského myslitele a zkoumá převratné myšlenky.
The book offers...
Je to podrobný popis vzestupů a pádů jednoho z největších vizionářů naší doby.
It is a...
10/20
+
zbytek (jídla)
pozůstatek (čeho)
zbylý
leftover [ˈleftˌəʊvə]
jedn. číslo: leftover, množ. číslo: leftovers
Ze zbytků kuřete ze včerejší večeře uvařím polévku.
I'm going to...
Zbytky chleba často zamrazuji, abych je později použil na výrobu strouhanky.
I often freeze...
Dáme si k večeři zbytky a spotřebujeme všechno jídlo v lednici.
Let's have leftovers...
11/20
+
plátce
payer [ˈpeɪə]
jedn. číslo: payer, množ. číslo: payers
Zákazník je plátcem zboží nebo služeb.
The customer is...
Pojišťovna je primárním plátcem léčebných výloh.
The insurance company...
Plátce by si měl před dokončením platby zkontrolovat údaje o transakci.
The payer should...
12/20
+
veřejně ohlásit, zveřejnit, propagovat
publicize [ˈpʌblɪˌsaɪz]
přít. prostý: publicize, 3. os. j. č.: publicizes, průb. čas: publicizing, prostý min.: publicized, příčestí min.: publicized
Organizace spustila kampaň, která měla propagovat význam recyklace.
The organization launched...
Společnost si najala PR firmu, aby jí pomohla propagovat její nový produkt.
The company hired...
Podrobnosti o jejím manželském životě dosud nebyly zveřejněny v médiích.
Details about her...
13/20
+
podřízený (osoba)
subordinate [səˈbɔː.dɪ.nət]
jedn. číslo: subordinate, množ. číslo: subordinates
Pravidla společnosti zakazují manažerům, aby se milostně zaplétali s podřízenými.
The company's rules...
Jako vedoucí pracovník musíte efektivně delegovat úkoly na své podřízené.
As a manager,...
Podřízení zaměstnanci se pravidelně zodpovídají svým nadřízeným.
The subordinate employees...
14/20
+
mahagonový, mahagon
mahogany [məˈhɒgənɪ]
jedn. číslo: mahogany, množ. číslo: mahoganies
Starožitný stůl byl vyroben z krásného mahagonového dřeva.
The antique desk...
Interiér lodi byl vybaven mahagonovým obložením, které dodávalo designu nádech luxusu.
The boat's interior...
Kytara měla mahagonové tělo.
The guitar had...
15/20
+
náhrada, uhrazení, proplacení (výdajů ap.)
reimbursement [ˌriːɪmˈbɜːsmənt]
jedn. číslo: reimbursement, množ. číslo: reimbursements
Své léčebné výlohy jsem předložila k proplacení své pojišťovně.
I have submitted...
Letecká společnost nabídla cestujícím plnou náhradu za zrušený let.
The airline offered...
Klient požádal o proplacení nákladů za vadný výrobek, který obdržel.
The client requested...
16/20
+
zásada (hlavní), princip, dogma
tenet [ˈtenɪt]
jedn. číslo: tenet, množ. číslo: tenets
Svoboda projevu je jedním ze základních principů demokratické společnosti.
Freedom of speech...
Zásada "chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se chovali k tobě" tvoří základ mnoha etických systémů.
The tenet of...
Teorie filosofa byla postavena na principu, že znalosti se získávají prostřednictvím zkušeností.
The philosopher's theory...
17/20
+
následující (ve sledu událostí)
ensuing [ɪnˈsjuːɪŋ]
Po počátečním úspěchu čelil tým v následujících měsících mnoha výzvám.
After the initial...
Následná debata mezi politiky odhalila hluboké rozpory uvnitř strany.
The ensuing debate...
Skandál vyústil v rezignaci generálního ředitele a následnou restrukturalizaci organizace.
The scandal resulted...
18/20
+
(vy)užití, zužitkování, použití, upotřebení
utilization [ˌjuːtɪlaɪˈzeɪʃən]
jedn. číslo: utilization, množ. číslo: utilizations
Efektivní využívání zdrojů má zásadní význam pro udržitelný rozvoj.
The efficient utilization...
Optimalizace skladových prostor vedla ke zlepšení jejich využití a úspoře nákladů.
The optimization of...
Využití pokročilých technologií zvýšilo efektivitu výrobního procesu.
The utilization of...
19/20
+
přihazování (při dražbě), dražba
výběrové řízení
bidding [ˈbɪdɪŋ]
jedn. číslo: bidding, množ. číslo: biddings
Online aukce měla časovač odpočítávající čas, aby vytvořila pocit naléhavosti při procesu přihazování.
The online auction...
Dražitel zahájil dražbu vzácného obrazu na 10 000 dolarů.
The auctioneer started...
Vláda zahájila výběrové řízení na stavbu nové dálnice.
The government opened...
20/20
+
tapeta (pokojová)
(vy)tapetovat (pokoj)
wallpaper [ˈwɔːlˌpeɪpə]
jedn. číslo: wallpaper, množ. číslo: wallpapers, přít. prostý: wallpaper, 3. os. j. č.: wallpapers, průb. čas: wallpapering, prostý min.: wallpapered, příčestí min.: wallpapered
Tapeta v předsíni se začala odlupovat a odhalovala starou barvu, která byla pod ní.
The wallpaper in...
Dětský pokoj byl vyzdoben tapetou s kreslenými postavičkami.
The children's bedroom...
Tapeta s jemným kovovým leskem dodala koupelně okouzlující nádech.
The wallpaper with...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X