Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
postavení
stav
důležitost, významnost, prestiž
status [ˈsteɪtəs]
j.č.: status, mn.č.: statuses
Vytvořil nový produkt, který rychle získal věhlasné postavení.
He created new...
Nebyli jsme si zcela jisti, jaký je jeho zdravotní stav.
We weren't quite...
V mnoha případech je možné zabránit ztrátě prestiže včasným jednáním.
In many cases...
2/20
+
naprostý, dokonalý
kompletní, úplný
skvělý
dokončený
dokončit
doplnit
vyplnit
absolvovat
complete [kəmˈpliːt]
přít.: complete, 3.os.: completes, průb.: completing, min.pr.: completed, příč.min.: completed, 2. st.: completer (or more complete), 3. st.: completest (or most complete)
Informace obsažené v této zprávě jsou úplné a přesné.
The information contained...
Moji práci budu mít dokončenou během jednoho týdne.
I will have...
Doplnili jsme seznam preferovaných dodavatelů tohoto projektu.
We have completed...
Potřebuji doplňující informace o tom, jak vyplnit tento formulář.
I need additional...
3/20
+
nakonec
konečně
eventually [ɪˈventʃʊəlɪ]
Měl jsem problémy s jeho návrhem, ale nakonec jsem se rozhodl to zkusit.
I struggled with...
Vyděšená letová posádka bojovala proti systému a nakonec nad ním ztratila vládu.
The startled flight...
4/20
+
nahradit
vystřídat
vyměnit
dát zpět
replace [rɪˈpleɪs]
přít.: replace, 3.os.: replaces, průb.: replacing, min.pr.: replaced, příč.min.: replaced
Některé pracovní pozice budou nahrazeny roboty a umělou inteligencí.
Some jobs will...
Právě jsem vyměnil starý plynový sporák za nový.
I just replaced...
5/20
+
dokud
pokud
so long as [səʊ lɒŋ səʊ]
Dokud jsme byli spolu, mluvili jsme o jejích dětech.
So long as...
Bude to v pořádku, pokud se budete řídit mými radami.
It'll be fine...
Pokud vím, co se ode mě očekává, dokážu to zvládnout.
So long as...
6/20
+
bezpečnost
bezpečí
bezpečnostní, pojistný
pojistka, pojistná smlouva
safety [ˈseɪftɪ]
j.č.: safety, mn.č.: safeties
Platíte za bezpečnost tím, že obětujete flexibilitu.
You pay for...
Jsme hrdí na to, že jsme nastavili naše bezpečnostní standardy na nejvyšší úroveň.
We are proud...
Moje pistole má pojistku, která nefungovala.
My gun has...
7/20
+
tucet, dvanáct
dozen [ˈdʌzən]
Koupil jsem tucet vajec, abych udělal omelety.
I bought a...
Dvanáct Američanů vstoupilo na Měsíc, ale nikdo není tak známý jako Neil Armstrong.
A dozen Americans...
8/20
+
trpět
být sužován
utrpět
prodělat
suffer [ˈsʌfə]
přít.: suffer, 3.os.: suffers, průb.: suffering, min.pr.: suffered, příč.min.: suffered
Roky jsem trpěla, když jsem byla za něho vdaná.
I have suffered...
Moje matka byla sužována úzkostí a depresí.
My mom suffered...
Utrpěli drtivou porážku v posledních volbách.
They suffered a...
Před lety jsem utrpěl zranění související s cvičením.
Years ago I...
9/20
+
názor (na co)
mínění (o kom)
možnost
opce
opinion [əˈpɪnjən]
j.č.: opinion, mn.č.: opinions
Podle mého názoru je velmi chytrá.
In my opinion,...
Myslím, že nejlepší možností by bylo vzít si taxi.
I think the...
Zaměstnanci mohou uplatnit svoji opci na akcie.
The employees are...
10/20
+
dokonalý
bezvadný
perfektní
skvělý
naprostý, dokonalý
úplný
zdokonalit
zlepšit
perfect [ˈpɜːfekt]
přít.: perfect, 3.os.: perfects, průb.: perfecting, min.pr.: perfected, příč.min.: perfected, 2. st.: more perfect, 3. st.: most perfect
Měli jsme v sobotu skvělý den.
We had a...
Cítil jsem se jako úplný blázen.
I felt as...
Cvičím každý den, abych zdokonalil své schopnosti.
I've practiced every...
11/20
+
dávat pozor
vyhlédnout (z okna)
look out [lʊk aʊt]
přít.: look out, 3.os.: looks out, průb.: looking out, min.pr.: looked out, příč.min.: looked out
Toto znamení nás varuje, abychom si dali pozor na dopravu.
The sign warns...
Díval se skrz mříže své vězeňské cely.
He looked out...
Náš James přitiskl svou hlavu k oknu a díval se ven.
Our James pressed...
12/20
+
pomalu
pozvolna
slowly [ˈsləʊlɪ]
Muž, nesoucí malou krabičku, pomalu kráčel po ulici.
A man carrying...
Pokud jste připraveni, můžete pozvolna stlačit akcelerační pedál.
When you're ready,...
13/20
+
argument
důvod
debata
spor, hádka
argument [ˈɑːgjʊmənt]
j.č.: argument, mn.č.: arguments
Porovnal jsem všechny argumenty pro a proti.
I compared all...
Nezkoušej mě zatáhnout do tohoto sporu!
Don't try to...
14/20
+
předmět
objekt
cíl
námitka
namítat
protestovat
object [ˈɒbdʒɪkt]
j.č.: object, mn.č.: objects, přít.: object, 3.os.: objects, průb.: objecting, min.pr.: objected, příč.min.: objected
Jaký je tvůj nejcennější předmět?
What is your...
Viděl jsem na obloze podivný objekt, který musel být UFO.
I saw a...
Jaký je cíl hry?
What is the...
Zde mám námitku.
There I object.
15/20
+
kredit
úvěr
příspěvek
připsat na účet
připisovat, přisoudit (komu co)
čest
úvěrový
zásluha
zasloužil se (o co)
credit [ˈkredɪt]
j.č.: credit, mn.č.: credits, přít.: credit, 3.os.: credits, průb.: crediting, min.pr.: credited, příč.min.: credited
Máme neomezený kredit.
We've got unlimited...
Daniel připisuje její tvořivost k její lásce k umění.
Daniel credits her...
Byla to čest pro naše specializované pracovníky, že jsme si udrželi rating A +.
It has been...
Ztratil jste svou úvěrovou kartu?
Did you lose...
Charlie se velmi zasloužil o dominanci firmy v oblasti počítačového hardwaru.
Charlie was widely...
16/20
+
zapojený
zapletený (do čeho)
věnující se
zahrnutý (v čem)
související (s čím)
týkající se (čeho)
složitý
komplikovaný
zadaný (ve vztahu), emocionálně zapojený
involved [ɪnˈvɒlvd]
2. st.: more involved, 3. st.: most involved
Adam je zapojen do několika charit.
Adam is involved...
Diváci si stěžovali, že tento film je příliš složitý.
Viewers complained that...
Olivia je (emocionálně zapojená) v romantickém vztahu s Benem.
Olivia is involved...
17/20
+
krize
krizový
crisis [ˈkraɪsɪs]
j.č.: crisis, mn.č.: crises
Rodinná krize je situace, která narušuje normální fungování rodiny.
A family crisis...
Více než sto krizových manažerů bylo požádáno o vyplnění průzkumového dotazníku.
Over one hundred...
18/20
+
rozmanitost
různost
výběr
škála
druh
typ
varieté
estráda
varietní
rozmanitý
různorodý
variety [vəˈraɪətɪ]
j.č.: variety, mn.č.: varieties
V současných supermarketech je různorodost spotřebitelského zboží.
There is a...
Vyrábíme širokou škálu piv.
We produce a...
Jaký je váš oblíbený druh pěny na holení?
What is your...
Vždycky jsem snil o tom, že budu varietním moderátorem.
I always dreamed...
19/20
+
povzbudit
pobídnout
podpořit, podporovat
nábádat
encourage [ɪnˈkʌrɪdʒ]
přít.: encourage, 3.os.: encourages, průb.: encouraging, min.pr.: encouraged, příč.min.: encouraged
Lucy mě povzbudila v mých plánech.
Lucy encouraged me...
Scott byl podporován svou rodinou, aby studoval hudbu v mladém věku.
Scott was encouraged...
Ženy a dívky jsou nabádány, aby zvážili kariéru v politice.
Women and girls...
20/20
+
znepokojený
mající starost
starostlivý
zúčastněný
týká se (něčeho / někoho)
concerned [kənˈsɜːnd]
2. st.: more concerned, 3. st.: more concerned
Znepokojená matka varovala ostatní rodiče.
A concerned mother...
Mám starost o Daniela.
I'm concerned about...
Má vaše dcera laskavého a starostlivého učitele?
Did your daughter...
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za to, že nám pomohli financovat lékařský výzkum.
I would like...
Kanaďané mají velmi zvláštní zdanění, pokud jde o víno.
The Canadians have...
Podle mě, je ona oběť.
As far as...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.
Poté uvidíte všechny věty v plném znění od 1. do 40. lekce.

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 5 vět s červeným zámkem a používat jednu vlastní lekci.
Pro zobrazení celých vět se zeleným zámkem je nutno se pouze zdarma zaregistrovat. Uvidíte věty v plném znění od 1. do 40. lekce.

Jako registrovaní uživatelé budete moci navíc odemknout každý den až 5 vět s červeným zámkem a používat jednu vlastní lekci.


X