460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
vypnout, zastavit (přístroj ap.)
uzavřít se , stranit se (lidí ap.)
přerušit, utnout (dotace ap.)
shut off [ʃʌt ɒf]
přít. prostý: shut off, 3. os. j. č.: shuts off, průb. čas: shutting off, prostý min.: shut off [ʃʌt ɒf], příčestí min.: shut off [ʃʌt ɒf]
Po dosažení požadované rychlosti se motor automaticky vypne.
The engine shuts...
Uzavřel jsem se před zbytkem světa.
I shut off...
2/524
+
vypuknout, propuknout (nemoc, válka ap.)
uprchnout, utéct (z vězení)
vymanit se, odpoutat se
break out [breɪk aʊt]
přít. prostý: break out, 3. os. j. č.: breaks out, průb. čas: breaking out, prostý min.: broke out [brəʊk aʊt], příčestí min.: broken out ['broukən aʊt]
Snažili jsme se, co jsme mohli, abychom nevypukli smíchy.
We tried as...
Letadlo nouzově přistálo poté, co vypukl požár během letu.
A plane has...
Hádky vypukají, když se lidé snaží natlačit dovnitř.
Arguments break out...
3/524
+
zamknout (dveře)
zabouchnout (dveře)
nevpustit dovnitř, odstavit, odříznout
lock out [lɒk aʊt]
přít. prostý: lock out, 3. os. j. č.: looks out, průb. čas: locking out, prostý min.: locked out, příčestí min.: locked out
Ztratila jsem klíč a jsem tady zamknutá.
I've lost my...
Stephen byl odříznut od svého vlastního počítače.
Stephen became locked...
4/524
+
přijmout, přijímat, vzít
ubytovat u sebe, ujmout (se)
pochopit, chápat, porozumět
naletět, dát se oklamat
take in [teɪk ɪn]
přít. prostý: take in, 3. os. j. č.: takes in, průb. čas: taking in, prostý min.: took in [tʊk ɪn], příčestí min.: taken in ['teɪkən ɪn]
Chci to vzít do vlastních rukou.
I want to...
Rádi se procházeli po parku, kochali se čerstvým vzduchem a krásnou krajinou.
They enjoyed walking...
Nadechl jsem se svěžího chladného vzduchu.
I took in...
5/524
+
vystřihnout, vyříznout
vyřadit, vyloučit, odstranit
stavěný (na co), mít předpoklady
přerušit, přestat
cut out [kʌt aʊt]
přít. prostý: cut out, 3. os. j. č.: cuts out, průb. čas: cutting out, prostý min.: cut out [kʌt aʊt], příčestí min.: cut out [kʌt aʊt]
Lucy si vystřihla z časopisu pár zvířátek.
Lucy cut out...
Některé továrny vyřadily prostředníky a prodávají své výrobky přímo zákazníkům.
Some factories have...
Každou hodinu je komunikace přerušena tak na čtyři minuty.
Every hour, communication...
6/524
+
odlomit (se), utrhnout (se), oddělit (se)
skončit, ukončit, přestat
break off [breɪk ɒf]
přít. prostý: break off, 3. os. j. č.: breaks off, průb. čas: breaking off, prostý min.: broke off [brəʊk ɒf], příčestí min.: broken off ['broukən ɒf]
Objem vody, který se každý rok odlomí z Antarktických ledovců, je větší než celková spotřeba sladkovodní vody.
The volume of...
Dvě stíhačky se oddělily a směřovaly přímo k nám.
Two fighters had...
Zbavit se zlozvyku není snadné.
It is not...
7/524
+
vyrovnat (se), srovnat (se) (úroveň ap.)
even up [ˈiːvən ʌp]
přít. prostý: even up, 3. os. j. č.: evens up, průb. čas: evening up, prostý min.: evened up, příčestí min.: evened up
K této změně došlo ve snaze vyrovnat se naši konkurenci.
The change occurred...
Očekává se, že náš tým zítra vyrovná sérii.
Our team looks...
8/524
+
zvýšit, zesílit, zintenzivnit
vystoupat, jít nahoru, krok vzhůru
step up [step daʊn]
přít. prostý: step up, 3. os. j. č.: steps up, průb. čas: stepping up, prostý min.: stepped up, příčestí min.: stepped up
Musíme zvýšit tempo.
We have to...
Potřebuji nějakou radu, jak se více zapojit, přestože jsem zkrátka velmi zaneprázdněná osoba.
I need some...
Střední škola je dalším krokem po základní škole.
Secondary school is...
9/524
+
záležet na (kom)
stačit (na něco)
být až (kolik)
být schopen
vyznat se v
be up to [bɪ ʌp tə]
přít. prostý: be up to, 3. os. j. č.: is up to, průb. čas: being up to, prostý min.: were/was up to, příčestí min.: been up to
Prostě to nezáleží jenom na nás.
It's not just...
Co jsi prováděl?
What have you...
Pokuty mohou představovat až čtyři procenta ročních příjmů při systematickém nedodržování.
The fines can...
Odhaduje se, že návštěvnost bude až dvanáct tisíc lidí.
It is estimated...
10/524
+
vypnout, přestat vnímat, nevnímat
naladit (rádio ap.)
tune out [tjuːn [aʊt]
přít. prostý: tune out, 3. os. j. č.: tunes out, průb. čas: tuning out, prostý min.: tuned out, příčestí min.: tuned out
Naučila jsem se nevnímat rušivé podněty.
I've learned to...
Nudící se dítě může snadno přestat vnímat.
A bored child...
11/524
+
zamilovat se (do koho/čeho)
propadnout (komu/čemu)
naletět, skočit (na co)
fall for [fɔːl fɔː]
přít. prostý: fall for, 3. os. j. č.: falls for, průb. čas: falling for, prostý min.: fell for [fel fɔː], příčestí min.: fallen for ['fɔ:lən fɔː]
Nevybíráme si do koho se zamilujeme.
We don't choose...
Který chlap by se do tebe nezamiloval?
What guy wouldn't...
Propadla jeho pěknému mužnému vzhledu.
She fell for...
Naletěl na ten podvod jako trouba a přišel o úspory.
He fell for...
Musel bys být idiot, abys naletěl na takový podvod.
You'd have to...
12/524
+
vzpomenout si
připomínat si
think back [θɪŋk bæk]
přít. prostý: think back, 3. os. j. č.: thinks back, průb. čas: thinking back, prostý min.: thought back [θɔ:t bæk], příčestí min.: thought back [θɔ:t bæk]
Vzpomeňte si, kdy jste naposledy narazili hlavou do skříňky nebo kopli kolenem do stolu.
Think back to...
Díky fotografiím jsem si vzpomněl na své školní dny.
The photographs made...
13/524
+
chovat se podle
splňovat
žít v souladu (s čím)
live up to [lɪv ʌp tuː]
přít. prostý: live up to, 3. os. j. č.: lives up to, průb. čas: living up to, prostý min.: lived up to, příčestí min.: lived up to
Pokud se ostatní nebudou chovat podle našeho očekávání, budeme se zlobit nebo odejdeme.
If the other...
Dostáli jsme naší pověsti, že děláme věci naším vlastním způsobem.
We lived up to our reputation of doing things in our own way.
Vždy se snažila naplnit vysoká očekávání svých rodičů.
She always tried...
Cítili jste někdy tlak, abyste se vyrovnali úspěchům svého staršího sourozence?
Have you ever...
14/524
+
narazit, potkat náhodou, setkat se
(za)působit (dojmem)
come across [kʌm əˈkrɒs]
přít. prostý: come across, 3. os. j. č.: comes across, průb. čas: coming across, prostý min.: came across [keɪm əˈkrɒs], příčestí min.: come across [kʌm əˈkrɒs]
Pokud jste se s tímto pojmem ještě nesetkali, určitě s ním máte své zkušenosti.
If you haven't...
Tato komunikace by mohla snadno působit dojmem zbytečnosti.
These interactions could...
Každý, kdo používá Facebook, narazí v této době na nějaké podivné příspěvky.
Everyone who uses...
15/524
+
držet se (v blízkosti), sledovat
vytrvat, vydržet
dodržet, splnit
držet se zásad, stát si za svým
stick to [stɪk tə]
přít. prostý: stick to, 3. os. j. č.: sticks to, průb. čas: sticking to, prostý min.: stuck to [stʌk tə], příčestí min.: stuck to [stʌk tə]
Povzbudil jsem mého přítele, aby vytrval ve svém pravidelném cvičení.
I encouraged my...
Po celou dobu si stál za svým.
He stuck to...
Ryan začal házet klacky psovi.
Ryan started to throw sticks to the dog.
Proč moje těsto vždy ulpí na pánvi?
Why did my dough allways stick to the pan?
Při práci z domova, je důležité vytvářet si a dodržovat pracovní rozvrh.
It's important to maintain and stick to a working schedule when doing remote work.
Dal sis někdy závazek, který si nedodržel?
Have you ever...
Trvali na svém a odmítli se podřídit.
They stuck to...
16/524
+
propustit, propouštět
dát pokoj, nechat na pokoji
lay off [leɪ ɒf]
přít. prostý: lay off, 3. os. j. č.: lays off, průb. čas: laying off, prostý min.: laid off [leɪd ɒf], příčestí min.: laid off [leɪd ɒf]
Více než pětina výrobních firem plánuje propustit pracovníky.
More than a...
Všichni nepotřební pracovníci budou muset být propuštěni.
All nonessential personnel...
17/524
+
vzrůst o
vést o
be up by [bɪ: ʌp baɪ]
přít. prostý: be/am/are up by, 3. os. j. č.: is up by, průb. čas: being up by, prostý min.: were/was up by, příčestí min.: been up by
Průmyslové emise CO2 vzrostly v roce 2007 o 1 %.
The industrial CO2...
Podle posledních průzkumů veřejného mínění vede o 20%.
According to the...
18/524
+
rozebrat, rozložit, rozdělat
take apart [teɪk əˈpɑːt]
přít. prostý: take apart, 3. os. j. č.: takes apart, průb. čas: taking apart, prostý min.: took apart, příčestí min.: taken apart
Musel jsem rozebrat skoro celý motor.
I had to...
Jako dítě jsem rád rozebíral různé přístroje a díval se dovnitř.
As a child,...
19/524
+
zapojit (se), připojit (se)
dát se dohromady
hook up [hʊk ʌp]
přít. prostý: hook up, 3. os. j. č.: hooks up, průb. čas: hooking up, prostý min.: hooked up, příčestí min.: hooked up
Pomáháme lidem dát se dohromady.
We help people...
Zapojil jste gramofon?
Have you hooked...
Je čerstvě svobodná a chce to dát dohromady s mým přítelem.
She's newly single...
20/524
+
vzdát se, poddat se
ustoupit, podvolit se, podlehnout
give in [gɪv ɪn]
přít. prostý: give in, 3. os. j. č.: gives in, průb. čas: giving in, prostý min.: gave in [geɪv ɪn], příčestí min.: given in [gɪvən ɪn]
Nechtěla jsem ustoupit.
I didn't want...
Rebelové byli nuceni ustoupit.
The rebels were...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X