460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
dostat se, sebrat se (z šoku)
překonat (problém)
vyrovnat se (s něčím)
uzdravit se, zotavit se
get over [get ˈəʊvə]
přít. prostý: get over, 3. os. j. č.: gets over, průb. čas: getting over, prostý min.: got over [ɡɒt ˈəʊvə], příčestí min.: got over [ɡɒt ˈəʊvə]
Dokážete se dostat přes tuto zeď?
Can you get...
Je to jen pobláznění. Dostane se z toho.
It's just an...
Betty se právě zotavuje z chřipky.
Betty is just...
2/524
+
skončit
být přes
být konec, být za námi
be over [bɪ ˈəʊvə]
přít. prostý: be over, 3. os. j. č.: is over, průb. čas: being over, prostý min.: were/was over, příčestí min.: been over
Řeka je dlouhá přes sedmdesát kilometrů.
The river is...
Byl jsem rád, když tato nudná schůzka byla za námi.
I was glad...
Víkend bude brzo za námi.
The weekend will be over soon.
Ona nemůže být starší než třicet.
She can't be...
Co se mě týká, naše přátelství skončilo.
As far as...
Období dešťů skončilo a řeky rychle klesají.
The rainy season...
Je vysoký přes dva metry, ale podle toho, jak se hrbí, vypadá menší.
He is over...
3/524
+
zakrýt, přikrýt, překrýt
skrývat, utajit, tutlat
cover up [ˈkʌvə ʌp]
přít. prostý: cover up, 3. os. j. č.: covers up, průb. čas: covering up, prostý min.: covered up, příčestí min.: covered up
Na stole bylo něco, co bylo zakryto látkou.
There was something...
Pokusil se své chyby skrývat, ale marně.
He tried to...
Měl velkou motivaci, aby jí pomohl utajit tuto vraždu.
He had great...
4/524
+
(vy)stavět, (vy)budovat (si), (vy)tvořit
narůst(at), hromadit (se), vystupňovat (se)
vyústit
build up [bɪld ʌp]
přít. prostý: build up [bɪld ʌp], 3. os. j. č.: builds up [bɪldz ʌp], průb. čas: building up [bɪldɪŋ ʌp], prostý min.: built up [bɪlt ʌp], příčestí min.: built up [bɪlt ʌp]
Tato molekula byla vytvořena postupným vývojem.
This molecule was...
Během roků jsme nahromadili velké zásoby.
Over the years...
Na veškerém nábytku se nahromadily vrstvy prachu.
Layers of dust...
5/524
+
posunout (se), poposednout (si)
zvýšit, postoupit, povýšit
postoupit (výš), povýšit, vypracovat se
move up [muːv ʌp]
přít. prostý: move up, 3. os. j. č.: moves up, průb. čas: moving up, prostý min.: moved up, příčestí min.: moved up
Řada neočekávaných událostí posunula termín pro dokončení prací.
A number of...
Cena zlata se dále zvýšila.
The price of...
Mohu vám pomoci posunout se ve vaší kariéře dopředu.
I can help...
6/524
+
vyklouznout (z ruky)
vymanit se, vyvléci se, vypařit se
slip out [slɪp aʊt]
přít. prostý: slip out, 3. os. j. č.: slips out, průb. čas: slipping out, prostý min.: slipped out, příčestí min.: slipped out
Dnes večer vyklouznu s tátovými penězi a půjdu se bavit na pár týdnů.
I'm gonna slip...
Už jsem více nechtěla mít možnost vymanit se z pocitu, že jsem Američankou.
I no longer...
Sarah by mohla proklouznout z místnosti a nemusela by být pronásledována duchy.
Sarah could slip...
7/524
+
začít, odstartovat
provést výkop, zahájit výkopem
setřást, shodit
kick off [kɪk ɒf]
přít. prostý: kick off, 3. os. j. č.: kicks off, průb. čas: kicking off, prostý min.: kicked off, příčestí min.: kicked off
Začal jsem tím, že jsem řekl něco velmi výmluvného.
I kicked off...
Už je pozdě, musíme hned začít.
It's getting late,...
Zápas by měl začít výkopem ve 20:00.
The match is...
8/524
+
zmást, poplést, rozhodit
udělat nepořádek, zaneřádit
zpackat, zvorat, pokazit
mess up [mes ʌp]
přít. prostý: mess up, 3. os. j. č.: messes up, průb. čas: messing up, prostý min.: messed up, příčestí min.: messed up
Jak jsem mohl tak poplést ten vtip?
How could I...
Můžeš být smířen s tím, že občas něco pokazíš.
You can be...
Existuje mnoho problémů, které jsme ve skutečnosti nevyřešili, a spousta, které jsme zvorali.
There are a...
9/524
+
uklidit, dát na místo, uložit
odklidit, odstranit (koho), zbavit se
odkládat (si), dát si stranou, šetřit
put away [pʊt əˈweɪ]
přít. prostý: put away, 3. os. j. č.: puts away, průb. čas: putting away, prostý min.: put away [pʊt əˈweɪ], příčestí min.: put away [pʊt əˈweɪ]
Ukliď si hračky.
Put away your...
Kde si zde můžu uložit zavazadlo?
Where can I...
Musíme odklidit všechny zbytečné věci.
We have to...
10/524
+
předložit, navrhnout
posunout, přeložit (schůzku ap.)
put forward [pʊt ˈfɔːwəd]
přít. prostý: put forward, 3. os. j. č.: puts forward, průb. čas: putting forward, prostý min.: put forward [pʊt ˈfɔːwəd], příčestí min.: put forward [pʊt ˈfɔːwəd]
Předložili konkurenční návrh.
They put forward...
Mezitím nadále odmítají navrhnout svého kandidáta pro příští komisi.
Meanwhile, they have...
Návrhy, které předložila, si zaslouží důkladné zvážení.
The proposals that...
11/524
+
zemřít, zesnout, skonat
pominout, zmizet
pass away [pɑːs əˈweɪ]
přít. prostý: pass away, 3. os. j. č.: passes away, průb. čas: passing away, prostý min.: passed away, příčestí min.: passed away
Po delší nemoci, Ursula zemřela v pondělí ve svém domě v Portlandu.
Ursula passed away...
Moje matka zemřela před šesti lety, ve věku pouhých 52 let.
My mother passed...
Jakmile výjde slunce, mlha zmizí.
As soon as...
12/524
+
vytlačit, vytěsnit, zahnat
zabrat místo
hrnout se
crowd out [kraʊd aʊt]
přít. prostý: crowd out, 3. os. j. č.: crowds out, průb. čas: crowding out, prostý min.: crowded out, příčestí min.: crowded out
Řetězce supermarketů vytlačily menší obchody.
Supermarket chains have...
Snažte se zahnat mrzutou náladu šťastnými myšlenkami.
Try to crowd...
Příspěvky od podnikatelských subjektů a z médií ukrajují náš volný čas.
The posts from...
13/524
+
vychloubat se, pochlubit se
machrovat, předvádět se
dát vyniknout
zvýraznit, zdůraznit
show off [ʃəʊ ɒf]
přít. prostý: show off, 3. os. j. č.: shows off, průb. čas: showing off, prostý min.: showed off [ʃoʊd ɒf], příčestí min.: shown off [ʃoʊn ɒf]
Jennifer se chce jen pochlubit svými novými šperky.
Jennifer just wants...
Rád se pochlubíš tím, na čem pracuješ, že?
You like to...
Paul je někdy trochu soutěživý a předvádí se.
Sometimes Paul is...
Jednoduché černé pozadí dává vyniknout diamantům nejlépe.
A plain black...
14/524
+
mít volno, být pryč, chybět
odcházet, odejít, dojít (už nebýt)
být vypnuté
be off [bɪ ɒf]
přít. prostý: be off, 3. os. j. č.: is off, průb. čas: being off, prostý min.: were/was off, příčestí min.: been off
Předpokládám, že se nemůžeš dočkat, až budeš pryč.
I suppose you're...
Jak dlouho to bylo vypnuté a kdo jiný mohl vědět, že to bylo vypnuté?
How long has...
Alarm je vypnutý.
The alarm is off.
Nebyla v práci, protože byla dlouhou dobu nemocná.
She has been...
Promiňte pane, Mattoni došla.
I'm sorry, sir, the Mattoni is off.
Nechci být stranou, chci být ve vedení naší strany.
I don't wanna...
Asi se trochu utrhl z řetězu, ale rváč to rozhodně není.
He may be off his rails a little bit, but he ain't no thug.
15/524
+
chybět, být pryč, nebýt (kde)
zbývat
be away [bɪ əˈweɪ]
přít. prostý: be/am/are away, 3. os. j. č.: is away, průb. čas: being away, prostý min.: were/was away, příčestí min.: been away
Několik dětí není ve škole, protože jsou nemocné.
Several children are away from school because of illness.
V létě 1990 zbýval do jeho smrti necelý rok.
In the summer of 1990, he was less than a year away from his death.
Musíme být pryč, než si prorazí cestu ven z jejich temného a děsivého hrobu.
We must be away before fighting their way out of their dark and eerie grave.
16/524
+
slézt, sestoupit
ubíjet, ničit, deprimovat
kleknout si
jít k zemi
sundat
zapsat (si), zaznamenat
get down [get daʊn]
přít. prostý: get down, 3. os. j. č.: gets down, průb. čas: getting down, prostý min.: got down [ɡɒt daʊn], příčestí min.: got down [ɡɒt daʊn]
To je to, co mě deprimuje.
That's what gets me down.
Sundejte to!
Get it down!
17/524
+
bývat, bývalo (obvykle)
used to be [juːzd tə bɪ:]
První rande obvykle bývalo o pití, možná o večeři.
First dates used to be about drinks, maybe dinner.
Moje auto už není tak spolehlivé, jako bývalo.
My car's not as reliable as it used to be.
Kdysi jsem byla schopna sledovat některé násilné scény ve filmech, ale teď už nemůžu.
I used to...
Bankovnictví bývalo mužskou doménou.
Banking used to...
Býval jsem hloupý malý chlapec. A teď se na mě podívej, jsem hloupý starý muž.
I used to...
Kevin býval noční sova, ale teď je ranní ptáče.
Kevin used to...
Sloni bývali loveni pro slonovinu ze svých klů.
Elephants used to...
18/524
+
nastoupit, nasednout
vejít, vstoupit
být přijat (na školu)
get in [get ɪn]
přít. prostý: get in, 3. os. j. č.: gets in, průb. čas: getting in, prostý min.: got in [ɡɒt ɪn], příčestí min.: got in [ɡɒt ɪn]
Jakou známku získal Dan v matematickém testu?
What mark did...
Jestli chceš sejmout Michelle, měl by sis stoupnout do fronty.
If you want...
Kvůli úzké cestě se sem hasičský sbor nemohl dostat.
Due to the...
Vykopal jsem příkop kolem stanu, abych zabránil vnikání dešťové vody.
I dug a trench around the tent to keep rainwater from getting in.
19/524
+
rozdat, darovat
prozradit, vyzradit
promarnit, zahodit
give away [gɪv əˈweɪ]
přít. prostý: give away, 3. os. j. č.: gives away, průb. čas: giving away, prostý min.: gave away [geɪv əˈweɪ], příčestí min.: given away [gɪvən əˈweɪ]
Joseph chce rozdat veškerý svůj majetek a vrátit se k přírodě.
Joseph wants to...
Obě společnosti urovnaly svůj spor, ale nedávají moc vědět, kdo ustoupil.
The two companies...
20/524
+
smířit se, vyrovnat se (s čím)
snášet, vydržet
put up with [pʊt ʌp wɪð]
přít. prostý: put up with, 3. os. j. č.: puts up with, průb. čas: putting up with, prostý min.: put up with [pʊt ʌp wɪð], příčestí min.: put up with [pʊt ʌp wɪð]
Smířili se s chováním svého syna, které by u nikoho jiného netolerovali.
They put up...
Ve svém vlastním domě nebudu snášet její chování.
I will not...
Už to nemůžu vydržet.
I can't put...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X