460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
(za)stavit se
vyzvednout (si)
požadovat, vyžadovat, požadavek
svolat
výzva, vyzývat
call for [kɔːl fɔː]
jedn. číslo: call for, množ. číslo: calls for, přít. prostý: call for, 3. os. j. č.: calls for, průb. čas: calling for, prostý min.: called for, příčestí min.: called for
Odborové organizace protestovaly a svolaly generální stávku.
The labor unions...
Existuje mnoho požadavků na zvýšení regulace pro vývoj nanotechnologií.
There have been...
Sam podal návrh, který požadoval, aby bylo financování přerozděleno původním oddělením.
Sam made a...
Vyzývá, aby se vynaložilo zvýšené úsilí na ochranu duševního vlastnictví.
He calls for...
Tato rezoluce pro ně požaduje uvalení nových sankcí.
This resolution calls...
2/524
+
(za)stavit se (u koho)
zaskočit (na návštěvu)
pokles (koho/čeho)
drop in [drɒp ɪn]
přít. prostý: drop in, 3. os. j. č.: drops in, průb. čas: dropping in, prostý min.: dropped in, příčestí min.: dropped in
Zastavte se, kdykoliv budete někde poblíž.
Drop in whenever...
Vědci pozorovali pokles vrstvy ozonu nad Antarktidou.
Scientists have observed...
3/524
+
vyžehlit
urovnat, vyřešit, dát do pořádku
iron out [ˈaɪən aʊt]
přít. prostý: iron out, 3. os. j. č.: irons out, průb. čas: ironing out, prostý min.: ironed out, příčestí min.: ironed out
Očekává se, že mu poskytne osobní záruky a dá do pořádku všechny nevyřešené neshody.
She is expected...
Stále se snažíme vyřešit problémy s novým počítačovým systémem.
We're still trying...
4/524
+
uvést na trh
roll out [rəʊl aʊt]
přít. prostý: roll out, 3. os. j. č.: rolls out, průb. čas: rolling out, prostý min.: rolled out, příčestí min.: rolled out
Kdybychom výrobek uvedli na trh, byl by zákazník ochoten za něj zaplatit?
If we rolled...
Po novém roce uvedeme na trh vylepšenou verzi našeho softwaru.
After the new...
5/524
+
vystoupit, odejít, ustoupit
odstoupit (od dohody ap.)
objevit se, předvést se (na veřejnosti)
odskočit si, odběhnout (z místnosti)
step out [step aʊt]
přít. prostý: step out, 3. os. j. č.: steps out, průb. čas: stepping out, prostý min.: stepped out, příčestí min.: stepped out
Ustupte za čáru, prosím.
Step out of...
Musím vás požádat, abyste vystoupila z autobusu.
I have to...
Právě si někam odskočil.
He just stepped...
6/524
+
zůstat vzhůru
stay up [steɪ ʌp]
přít. prostý: stay up, 3. os. j. č.: stays up, průb. čas: staying up, prostý min.: stayed up, příčestí min.: stayed up
Tu noc jsem zůstal vzhůru a přemýšlel o tom.
I stayed up...
Chodíme spát pozdě a vstaneme až vstaneme.
We stay up late and we get up when we get up.
Jak být stále dobře informovaný?
How to stay up to date?
Ustoupila jsem a nechala děti, aby zůstaly dlouho vzhůru a dívaly se na televizi.
I relented and...
Je dobré mít stále přehled o nejnovějších verzích JavaScriptu.
It's good practice...
Pro mě je prioritou stále sledovat nejnovější technologické trendy.
I make it...
7/524
+
zvednout, zlepšit (náladu)
dát říz, oživit, okořenit
ožít, rozveselit se
probouzet se
perk up [pɜːk ʌp]
přít. prostý: perk up, 3. os. j. č.: perks up, průb. čas: perking up, prostý min.: perked up, příčestí min.: perked up
Ožila jsem.
I perked up.
Slunce se opět začíná probouzet.
The sun is...
8/524
+
sklánět se dolů
zřítit se dolů, spadnout dolů
pitch down [pɪtʃ daʊn]
přít. prostý: pitch down, 3. os. j. č.: pitches down, průb. čas: pitching down, prostý min.: pitched down, příčestí min.: pitched down
Nos letadla se začal sklánět dolů.
The aircraft's nose...
Muž ztratil rovnováhu a zřítil se z útesu.
The man lost...
Jedna věc byla nadhazovat v nižší lize a druhá věc je nadhazovat zde ve vyšší lize.
It's one thing...
Po závěrečném hvizdu se musí hřiště pokropit.
They have to...
9/524
+
pustit se do, dát se do (čeho)
začít (dělat co)
rozšířit (pověst)
set about [set əˈbaʊt]
přít. prostý: set about, 3. os. j. č.: sets about, průb. čas: setting about, prostý min.: set about, příčestí min.: set about
Pustili se do hledání řešení.
They set about...
Pustili jsme se do naší práce s mladistvým elánem a nadšením.
We set about...
Po zemětřesení se lidé pustili do obnovy svých domovů.
After the earthquake,...
10/524
+
vyváznout, uniknout (bez trestu)
odejít, vzdálit se
vystoupit (z vlaku)
sundat si (oblečení)
get off [get ɒf]
přít. prostý: get off, 3. os. j. č.: gets off, průb. čas: getting off, prostý min.: got off, příčestí min.: got off
I když se vzdálíte od tématu nebo vám dojdou myšlenky, tak přesto pokračujte v psaní.
If you get...
Měli bychom odejít do sedmi hodin, abychom stihli vlak.
We should get...
Musím vystoupit na příští zastávce.
I must get...
11/524
+
omlouvat (se)
litovat
mrzet
be sorry [bɪ: ˈsɒrɪ]
přít. prostý: be/am/are sorry, 3. os. j. č.: is sorry, průb. čas: being sorry, prostý min.: were/was sorry, příčestí min.: been sorry
Omlouvám za to, co jsem včera řekl.
I am sorry...
Budeš litovat, že jsi mě opustil.
You'll be sorry,...
Neudělal jsem nic špatného, čeho bych měl litovat.
I've done nothing...
12/524
+
zahájit, začít, vykročit
odstartovat (co), spustit
start off [stɑːt ɒf]
přít. prostý: start off, 3. os. j. č.: starts off, průb. čas: starting off, prostý min.: started off, příčestí min.: started off
Klient začal tím, že nám řekl, abychom mluvili o tom, jak jsme se dostali tam, kde jsme.
The client started...
Vykroč správnou nohou.
Start off on...
Pro začátek udělejme jen malý krok.
To start off,...
Nyní, pro začátek, se podívám jen na dva.
Now, to start...
13/524
+
narazit, vrazit (do)
potkat
vběhnout (do)
dosahovat, jít až (do částky, hodnoty ap.)
run into [rʌn ˈɪntə]
přít. prostý: run into, 3. os. j. č.: runs into, průb. čas: running into, prostý min.: ran into, příčestí min.: run into
Proč si vběhl do záběru?
Why did you...
Zde je několik stručných tipů pro běžné situace, na které pravděpodobně narazíte.
Here are some...
Vrtulník je zaměstnán záchrannou operací kvůli horolezcům, kteří se ocitli v nesnázích.
The helicopter is...
Ruth vrazila na přechodu do autobusu.
Ruth ran into...
Nezávislé zdroje uvádějí, že počet obětí zemětřesení jde do stovek.
Independent sources say that the death toll from the earthquake runs into hundreds.
14/524
+
vyhodit do povětří
vybouchnout
nezdařit se
nafouknout (balón)
rozdmýchat, rozfoukat
zveličovat (problém)
blow up [bləʊ ʌp]
přít. prostý: blow up, 3. os. j. č.: blows up, průb. čas: blowing up, prostý min.: blew up, příčestí min.: blown up
Řidič vybuchl v autě, když si zapálil cigaretu poté, co rozprášil osvěžovač vzduchu.
Driver blew up...
Vyhrožovali, že vyhodí letadlo do povětří, pokud nebudou splněny jejich požadavky.
They threatened to...
15/524
+
přihrát (spoluhráči)
předat, podat, přenést
odstrčit (spoluhráče) (rukou)
hand off [hænd ɒf]
přít. prostý: hand off, 3. os. j. č.: hands off, průb. čas: handing off, prostý min.: handed off, příčestí min.: handed off
Paul přihrál Kevinovi.
Paul handed off...
"Podívej se tam!" řekl a podal mi dalekohled.
"Look over there!"...
16/524
+
vysvětlit, objasnit, osvětlit
vnést světlo (do vyšetřování)
shed light on [ʃed laɪt ɒn]
přít. prostý: shed light on, 3. os. j. č.: sheds light on, průb. čas: shedding light on, prostý min.: shed light on, příčestí min.: shed light on
Již v minulosti jsme vysvětlovali kvality pana Nelsona.
We shed light...
Nedávný výzkum objasnil příčiny tohoto onemocnění.
Recent research has...
Studie se snažila osvětlit dvě hlavní otázky.
The study sought...
Nedávné vyšetřování objasnilo, jak vedení společnosti uplácelo významné zákazníky.
A recent investigation...
17/524
+
přidat se, připojit se, zapojit se
join in [dʒɔɪn ɪn]
přít. prostý: join in, 3. os. j. č.: joins in, průb. čas: joining in, prostý min.: joined in, příčestí min.: joined in
Můžu se připojit?
Can I join...
Kdo se chce přidat?
Who wants to...
Na to, abychom se přidali, je už moc pozdě.
We're too late...
18/524
+
rozdávat, rozdělovat, vydávat
selhat, vypovědět službu
podat, sdělit (informace ap.)
vydat (zvuk, skřek) (kniž.)
give out [gɪv aʊt]
přít. prostý: give out, 3. os. j. č.: gives out, průb. čas: giving out, prostý min.: gave out, příčestí min.: given out
Rozdávali bonbóny každému, kdo byl oblečený v halloweenském kostýmu.
They gave out...
Plynová lampa vydávala bledé nažloutlé světlo.
A gas lamp...
19/524
+
nastoupit, vstoupit
zjistit, dozvědět se
vejít (se)
get into [get ɪntə]
přít. prostý: get into, 3. os. j. č.: gets into, průb. čas: getting into, prostý min.: got into, příčestí min.: got into
Nechci ani vědět, co jsem za tu dobu mohl všechno udělat.
I don't even...
Dostal jsme se do problémů.
I got into trouble.
Nebudu se zabývat tím, jak reagovali a jaká byla přesná povaha našeho sdělení.
I won't get...
Když vstoupil do chodby, celá loď se pod ním zatřásla.
When he got...
Harry se zadlužil poté, co ztratil svou práci.
Harry got into...
Zvykl jsem si, že jdu každý den po obědě spát na 20 minut.
I got into...
20/524
+
vloupat se, vlámat se, vniknout
propuknout (v pláč)
prorazit (v čem), proniknout (kam)
rozběhnout se
break into [breɪk ˈɪntə]
přít. prostý: break into, 3. os. j. č.: breaks into, průb. čas: breaking into, prostý min.: broke into, příčestí min.: broken into
Muž řekl, že se vloupal do budovy, protože potřeboval mít kde spát.
A man said...
Podezřelý vnikl do nemovitosti a vlámal se do trezoru.
The suspect broke into the property and broke into the safe.
Elektronická kniha je rozdělena do samostatných webových stránek pro každou kapitolu.
An electonic book...
Kůň se dal do klusu.
The horse broke...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X