380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/385
+
(na)hromadit (se), (na)kupit (se)
pile up [paɪl ʌp]
přít.: pile up, 3.os.: piles up, průb.: piling up, min.pr.: piled up, příč.min.: piled up
Pracovní e-maily se mi kupí v došlé poště.
The emails from...
2/385
+
vymyslet (co), přijít (na co)
think up [θɪŋk ʌp]
přít.: think up, 3.os.: thinks up, průb.: thinking up, min.pr.: thought up, příč.min.: thought up
Nemohu vymyslet způsob, jak to dokončit.
I can't think...
3/385
+
dávat (si) pozor na, pečovat, starat se
mít se na pozoru
dívat se po, vyhlížet
look out for [lʊk aʊt fɔː]
přít.: look out for, 3.os.: looks out for, průb.: looking out for, min.pr.: looked out for, příč.min.: looked out for
Dáváme na sebe vzájemně pozor.
We look out...
Toto znamení nás varuje, abychom si dali pozor na dopravu.
The sign warns...
4/385
+
spotřebovat
vypotřebovat, vydat, vydávat
use up [juːz ʌp]
přít.: use up, 3.os.: uses up, průb.: using up, min.pr.: used up, příč.min.: used up
Vydáváme veškerou naši energii, abychom se honili za našimi cíli.
We use up...
5/385
+
utéct, zmizet
odloučit se
vzdálit se, odplavat
odvanout, odvát
drift away [drɪft əˈweɪ]
přít.: drift away, 3.os.: drifts away, průb.: drifting away, min.pr.: drifted away, příč.min.: drifted away
Pociťuji, že se ode mě vzdaluješ.
I can feel...
6/385
+
zaskočit (za kým)
zavolat (lékaře ap.)
přivolávat, přivolat
požádat o pomoc
call in [kɔːl ɪn]
přít.: call in, 3.os.: calls in, průb.: calling in, min.pr.: called in, příč.min.: called in
Můžete zavolat na tuto rozhlasovou stanici a položit mi otázku.
You can call...
7/385
+
zaniknout, vymřít, vyhynout
vyhasnout, ustat (AmE)
die out [daɪ aʊt]
přít.: die out, 3.os.: dies out, průb.: dying out, min.pr.: died out, příč.min.: died out
Nesmíme dopustit, aby náš druh vymřel.
We can't let...
8/385
+
nalít, nalévat, rozlévat
vylít si (zlost)
vylít (se)
vysypat (se)
(vy)valit se, (vy)řinout se
pour out [pɔː aʊt]
přít.: pour out, 3.os.: pours out, průb.: pouring out, min.pr.: poured out, příč.min.: poured out
Vyjmul jsem kulku a vysypal střelný prach z nábojnice.
I removed the...
9/385
+
zahradit, nepustit dovnitř
nepřipouštět si, zapudit (myšlenku)
vyloučit, vyšachovat
shut out [ʃʌt aʊt]
přít.: shut out, 3.os.: shuts out, průb.: shutting out, min.pr.: shut out, příč.min.: shut out
Tato ochranná vrstva nepustí dovnitř studený vítr.
This protective layer...
10/385
+
típnout, zamáčknout (cigaretu)
stub out [stʌb aʊt]
přít.: stub out, 3.os.: stubs out, průb.: stubbing out, min.pr.: stubbed out, příč.min.: stubbed out
Je čas típnout naše cigarety.
It's time to...
Po prvním šluku cigaretu uhasila.
She stubbed out...
11/385
+
rozlobit se
flip out [flɪp aʊt]
přít.: flip out, 3.os.: flips out, průb.: flipping out, min.pr.: flipped out, příč.min.: flipped out
Pokud se ostatní nebudou chovat podle našeho očekávání, budeme se zlobit nebo odejdeme.
If the other...
12/385
+
zažehnat, překonat, přemoci
odrazit, zahnat, odvrátit
fight off [faɪt ɒf]
přít.: fight off, 3.os.: fights off, průb.: fighting off, min.pr.: fought off, příč.min.: fought off
Pomáhají odvrátit bezprostřední hrozbu a poskytují ochranu proti budoucím útokům.
They help fight...
13/385
+
zahnat, zaplašit
odradit
chase away [tʃeɪs əˈweɪ]
přít.: chase away, 3.os.: chases away, průb.: chasing away, min.pr.: chased away, příč.min.: chased away
Zkoušel jsem ho zahnat.
I tried to...
Podařilo se nám odradit naše nejvěrnější diváky.
We managed to...
14/385
+
vykrást se, vypařit se
vymanit se
vyklouznout
propašovat
sneak out [sniːk aʊt]
přít.: sneak out, 3.os.: sneaks out, průb.: sneaking out, min.pr.: sneaked out (or snuck out), příč.min.: sneaked out (or snuck out)
Nesnaž se vymanit ze svých povinností.
Don't try to...
15/385
+
vklouznout, proklouznout (dovnitř)
vkrást se, vplížit se (někam)
sneak in [sniːk ɪn]
přít.: sneak in, 3.os.: sneaks in, průb.: sneaking in, min.pr.: sneaked in (or snuck in), příč.min.: sneaked in (or snuck in)
Zatímco se nedívali, podařilo se mi proklouznout dovnitř zadními dveřmi.
I managed to...
16/385
+
(s)hnít, (z)trouchnivět, (ze)tlít
rot away [rɒt əˈweɪ]
přít.: rot away, 3.os.: rots away, průb.: rotting away, min.pr.: rotted away, příč.min.: rotted away
Radši zhebnu tam venku, než abych hnil tady.
I'd rather be...
Všechny naše brambory shnily v jejich vlhkém sklepě.
All our potatoes rotted away in their damp cellar.
17/385
+
zpřístnit, zostřit
tighten up [ˈtaɪtən ʌp]
přít.: tighten up, 3.os.: tightens up, průb.: tightening up, min.pr.: tightened up, příč.min.: tightened up
Pravidla byla zpřísněna.
The rules were...
18/385
+
vystoupit
odkrokovat (vzdálenost)
zhebnout
step off [step ɒf]
přít.: step off, 3.os.: steps off, průb.: stepping off, min.pr.: stepped off, příč.min.: stepped off
Rodiče a děti vystoupili z autobusu a vešli do muzea.
Parents and kids...
19/385
+
zatelefonovat, zavolat
povolat (na vojnu ap.)
vyvolat (vzpomínky ap.)
call up [kɔːl ʌp]
přít.: call up, 3.os.: calls up, průb.: calling up, min.pr.: called up, příč.min.: called up
Byl jsem povolán do centrály, abych to vysvětlil.
I was called...
20/385
+
čelit, postavit se (čemu)
snášet, vzít na vědomí, přijmout
face up [feɪs ʌp]
přít.: face up, 3.os.: faces up, průb.: facing up, min.pr.: faced up, příč.min.: faced up
Musím snášet jeho hrozné chování.
I have to...
Dříve nebo později se každý musí postavit tvrdé realitě života.
Sooner or later,...
Nakonec, kvůli nám samotným, se s tím budeme muset vyrovnat.
Eventually, for the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X