460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
(na)hromadit (se), (na)kupit (se)
pile up [paɪl ʌp]
přít. prostý: pile up, 3. os. j. č.: piles up, průb. čas: piling up, prostý min.: piled up, příčestí min.: piled up
Pracovní e-maily se mi kupí v došlé poště.
The emails from...
Květinové dary se nahromadily před kostelem.
Floral tributes were...
Nahromadila obrovské dluhy.
She piled up...
2/524
+
vymyslet (co), přijít (na co)
think up [θɪŋk ʌp]
přít. prostý: think up, 3. os. j. č.: thinks up, průb. čas: thinking up, prostý min.: thought up, příčestí min.: thought up
Nemohu vymyslet způsob, jak to dokončit.
I can't think...
Dnes večer se mi nechce jít, ale nemůžu vymyslet dobrou výmluvu.
I don't want...
3/524
+
dávat (si) pozor na, pečovat, starat se
mít se na pozoru
dívat se po, vyhlížet
look out for [lʊk aʊt fɔː]
přít. prostý: look out for, 3. os. j. č.: looks out for, průb. čas: looking out for, prostý min.: looked out for, příčestí min.: looked out for
Dáváme na sebe vzájemně pozor.
We look out...
Toto znamení nás varuje, abychom si dali pozor na dopravu.
The sign warns...
4/524
+
spotřebovat, vypotřebovat
vydat, vydávat, vyčerpat
use up [juːz ʌp]
přít. prostý: use up, 3. os. j. č.: uses up, průb. čas: using up, prostý min.: used up, příčestí min.: used up
Všechny naše úspory jsme utratily.
We've used up...
Vydáváme veškerou naši energii, abychom se honili za našimi cíli.
We use up...
Dejme si k večeři zbytky a spotřebujeme všechno jídlo v lednici.
Let's have leftovers...
5/524
+
utéct, zmizet
odloučit se
vzdálit se, odplavat
odvanout, odvát
drift away [drɪft əˈweɪ]
přít. prostý: drift away, 3. os. j. č.: drifts away, průb. čas: drifting away, prostý min.: drifted away, příčestí min.: drifted away
Pociťuji, že se ode mě vzdaluješ.
I can feel...
Trosky pomalu odplouvaly pryč.
The wreckage slowly...
6/524
+
zaskočit (za kým)
zavolat (lékaře ap.)
přivolávat, přivolat
požádat o pomoc
call in [kɔːl ɪn]
přít. prostý: call in, 3. os. j. č.: calls in, průb. čas: calling in, prostý min.: called in, příčestí min.: called in
Zaskočíme za tebou zase zítra.
We will call...
Můžete zavolat na tuto rozhlasovou stanici a položit mi otázku.
You can call...
Zavolali nás dovnitř a nechali si předvést náš software.
They called us...
7/524
+
zaniknout, vymřít, vyhynout
vyhasnout, ustat (AmE)
die out [daɪ aʊt]
přít. prostý: die out, 3. os. j. č.: dies out, průb. čas: dying out, prostý min.: died out, příčestí min.: died out
Nesmíme dopustit, aby náš druh vymřel.
We can't let...
Tento zvyk zanikl v devatenáctém století.
This custom died...
Mamuti vymřeli během pozdních čtvrtohor.
Woolly mammoths died...
8/524
+
nalít, nalévat, rozlévat
vylít si (zlost)
vylít (se)
vysypat (se)
(vy)valit se, (vy)řinout se
vychrlit
pour out [pɔː aʊt]
přít. prostý: pour out, 3. os. j. č.: pours out, průb. čas: pouring out, prostý min.: poured out, příčestí min.: poured out
Vyjmul jsem kulku a vysypal střelný prach z nábojnice.
I removed the...
Pytel se roztrhl a rýže se vysypala.
The sack split...
Všechny své trable vychrlila na svou matku.
She poured out...
9/524
+
zahradit, zakrývat, nepustit dovnitř
nepřipouštět si, zapudit (myšlenku)
vyloučit, vyšachovat
shut out [ʃʌt aʊt]
přít. prostý: shut out, 3. os. j. č.: shuts out, průb. čas: shutting out, prostý min.: shut out, příčestí min.: shut out
Tato ochranná vrstva nepustí dovnitř studený vítr.
This protective layer...
Tyto stromy zakrývají výhled.
These trees shut...
Žádný člen by neměl být vyloučen.
No member should...
10/524
+
típnout, zamáčknout (cigaretu)
stub out [stʌb aʊt]
přít. prostý: stub out, 3. os. j. č.: stubs out, průb. čas: stubbing out, prostý min.: stubbed out, příčestí min.: stubbed out
Je čas típnout naše cigarety.
It's time to...
Po prvním šluku cigaretu uhasila.
She stubbed out...
11/524
+
rozlobit se, vyšilovat
flip out [flɪp aʊt]
přít. prostý: flip out, 3. os. j. č.: flips out, průb. čas: flipping out, prostý min.: flipped out, příčestí min.: flipped out
Bude hrozně vyšilovat, až mu o tom povím.
He's gonna flip...
Pokud se ostatní nebudou chovat podle našeho očekávání, budeme se zlobit nebo odejdeme.
If the other...
12/524
+
zažehnat, překonat, přemoci, přemáhat
odrazit, zahnat, odvrátit
fight off [faɪt ɒf]
přít. prostý: fight off, 3. os. j. č.: fights off, průb. čas: fighting off, prostý min.: fought off, příčestí min.: fought off
Přemohla útočníka tím, že ho kopla do koulí.
She fought off...
Celý den přemáhala nutkání zatelefonovat Jackovi.
All day she...
Pomáhají odvrátit bezprostřední hrozbu a poskytují ochranu proti budoucím útokům.
They help fight...
13/524
+
zahnat, zaplašit
odradit
chase away [tʃeɪs əˈweɪ]
přít. prostý: chase away, 3. os. j. č.: chases away, průb. čas: chasing away, prostý min.: chased away, příčestí min.: chased away
Zkoušel jsem ho zahnat.
I tried to...
Podařilo se nám odradit naše nejvěrnější diváky.
We managed to...
14/524
+
vykrást se, vyplížit se, vypařit se
vymanit se
vyklouznout
propašovat
sneak out [sniːk aʊt]
přít. prostý: sneak out, 3. os. j. č.: sneaks out, průb. čas: sneaking out, prostý min.: sneaked out (or snuck out), příčestí min.: sneaked out (or snuck out)
Pojďme se vyplížit zadní branou.
Let's sneak out...
Nesnaž se vymanit ze svých povinností.
Don't try to...
15/524
+
vklouznout, proklouznout (dovnitř)
vkrást se, vplížit se (někam)
sneak in [sniːk ɪn]
přít. prostý: sneak in, 3. os. j. č.: sneaks in, průb. čas: sneaking in, prostý min.: sneaked in (or snuck in), příčestí min.: sneaked in (or snuck in)
Zatímco se nedívali, podařilo se mi proklouznout dovnitř zadními dveřmi.
I managed to...
Vplížil se pod rouškou tmy.
He sneaked in...
16/524
+
(s)hnít, (z)trouchnivět, (ze)tlít
rot away [rɒt əˈweɪ]
přít. prostý: rot away, 3. os. j. č.: rots away, průb. čas: rotting away, prostý min.: rotted away, příčestí min.: rotted away
Radši zhebnu tam venku, než abych hnil tady.
I'd rather be...
Všechny naše brambory shnily v jejich vlhkém sklepě.
All our potatoes rotted away in their damp cellar.
17/524
+
zpřístnit, zostřit
utáhnout
tighten up [ˈtaɪtən ʌp]
přít. prostý: tighten up, 3. os. j. č.: tightens up, průb. čas: tightening up, prostý min.: tightened up, příčestí min.: tightened up
Pravidla byla zpřísněna.
The rules were...
Ředitelka školy chce, aby učitelé více dbali na docházku studentů.
A school principal...
Ty dva šrouby je potřeba pořádně utáhnout.
The two screws...
18/524
+
vystoupit
odkrokovat (vzdálenost)
zhebnout
step off [step ɒf]
přít. prostý: step off, 3. os. j. č.: steps off, průb. čas: stepping off, prostý min.: stepped off, příčestí min.: stepped off
Rodiče a děti vystoupili z autobusu a vešli do muzea.
Parents and kids...
Od chvíle, kdy jsem vystoupil z letadla, nepřetržitě pršelo.
From the moment...
19/524
+
zatelefonovat, zavolat
povolat (na vojnu ap.)
vyvolat (vzpomínky ap.)
call up [kɔːl ʌp]
přít. prostý: call up, 3. os. j. č.: calls up, průb. čas: calling up, prostý min.: called up, příčestí min.: called up
Byl jsem povolán do centrály, abych to vysvětlil.
I was called...
Bylo by povoláno 30 000 záložníků.
30,000 reservists would...
20/524
+
čelit, postavit se (čemu)
snášet, vzít na vědomí, přijmout
face up [feɪs ʌp]
přít. prostý: face up, 3. os. j. č.: faces up, průb. čas: facing up, prostý min.: faced up, příčestí min.: faced up
Musím snášet jeho hrozné chování.
I have to...
Dříve nebo později se každý musí postavit tvrdé realitě života.
Sooner or later,...
Nakonec, kvůli nám samotným, se s tím budeme muset vyrovnat.
Eventually, for the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X