400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/403
+
zašít (se), ukrýt, (u)schovat
odklidit, odložit (stranou)
tuck away [tʌk əˈweɪ]
přít.: tuck away, 3.os.: tucks away, průb.: tucking away, min.pr.: tucked away, příč.min.: tucked away
Byl ukryt v jejich domě na břehu Australského jezera.
He was tucked...
2/403
+
zvětšit, zvýšit, rozšířit
zvětšit měřítko, zvětšit v měřítku
scale up [skeɪl ʌp]
přít.: scale up, 3.os.: scales up, průb.: scaling up, min.pr.: scaled up, příč.min.: scaled up
Stojíme před výzvou rozšířit náš vývojářský tým.
We face the...
3/403
+
fandit, držet palce
root for [ruːt fɔː]
přít.: root for, 3.os.: roots for, průb.: rooting for, min.pr.: rooted for, příč.min.: rooted for
Držíme ti palce!
We are rooting...
Můj článek je o hokejovém týmu, kterému fandím.
My article is...
4/403
+
vypátrat, vystopovat, najít
track down [træk daʊn]
přít.: track down, 3.os.: tracks down, průb.: tracking down, min.pr.: tracked down, příč.min.: tracked down
Já si ho najdu.
I track him...
5/403
+
vyhýbat se, vyhnout se
schoulit se
shy away [ʃaɪ əˈweɪ]
přít.: shy away, 3.os.: shies away, průb.: shying away, min.pr.: shied away, příč.min.: shied away
Nesnažím se tomu vyhnout.
I do not...
Vyhýbáte se věcem, když nevíte jak je udělat?
Do you shy...
6/403
+
opotřebovat (se), opotřebit (se)
obnosit (se)
unavit, vyčerpat, utahat
wear out [weə aʊt]
přít.: wear out, 3.os.: wears out, průb.: wearing out, min.pr.: wore out, příč.min.: worn out
Vada chlopně způsobila její předčasné opotřebení, což mělo za následek vážné komplikace.
Defect in the...
Je lepší se opotřebovat než zrezivět.
It is better...
7/403
+
omdlít
ztratit vědomí
absolvovat (úspěšně), projít testem (BrE)
pass out [pɑːs aʊt]
přít.: pass out, 3.os.: passes out, průb.: passing out, min.pr.: passed out, příč.min.: passed out
Donna omdlela, když slyšela tu tragickou zprávu.
Donna passed out...
8/403
+
procházet se (sem a tam)
walk about [wɔːk əˈbaʊt]
přít.: walk about, 3.os.: walks about, průb.: walking about, min.pr.: walked about, příč.min.: walked about
Zaparkoval jsem motorku v garáži a procházel se sem a tam Londýnem.
I garaged the...
9/403
+
skončit, dopadnout
finish up [ˈfɪnɪʃ ʌp]
přít.: finish up, 3.os.: finishes up, průb.: finishing up, min.pr.: finished up, příč.min.: finished up
Jeff začal tím, že myl nádobí a skončil jako vrchní kuchař.
Jeff started out...
10/403
+
zkroutit (se), stočit (se)
zhroutit (se)
curl up [kɜːl ʌp]
přít.: curl up, 3.os.: curls up, průb.: curling up, min.pr.: curled up, příč.min.: curled up
Tehdy jsem se zkroutila na lavičce a vzlykala.
That time, I...
11/403
+
odstoupit, rezignovat, vzdát se funkce
odvolat
stand down [stænd daʊn]
přít.: stand down, 3.os.: stands down, průb.: standing down, min.pr.: stood down, příč.min.: stood down
Navrhli jsme usnesení, aby se vzdal funkce předsedy strany.
We proposed a...
Nový objev přiměl policii, aby v 5 hodin odpoledne odvolala poplach a silnici znovu otevřela.
The new discovery...
12/403
+
zamlžit (se), zamžít (se), orosit se
mist up [mɪst ʌp]
přít.: mist up, 3.os.: mists up, průb.: misting up, min.pr.: misted up, příč.min.: misted up
Pára z konvice zamlžila moje brýle.
The steam from...
Čelní sklo se za určitých podmínek může poměrně rychle zamlžit.
The windshield can...
13/403
+
vyčenichat, vyslídit, vyčmuchat
vypátrat
sniff out [snɪf aʊt]
přít.: sniff out, 3.os.: sniffs out, průb.: sniffing out, min.pr.: sniffed out, příč.min.: sniffed out
Policejní pes vyčenichal pohřešovanou dívku v nedalekém parku.
The police dog...
Některé přístroje umí vypátrat plastické trhaviny.
Some devices are...
14/403
+
dohlížet, dávat pozor
držet ochranou ruku
watch over [wɒtʃ ˈəʊvə]
přít.: watch over, 3.os.: watches over, průb.: watching over, min.pr.: watched over, příč.min.: watched over
Lisa mě požádala, abych dával pozor na její děti.
Lisa asked me...
Někdo dnes nad Romainem držel ochranou ruku.
Someone was watching...
15/403
+
dopadnout, chytit, dostat (zločince)
hunt down [hʌnt daʊn]
přít.: hunt down, 3.os.: hunts down, průb.: hunting down, min.pr.: hunted down, příč.min.: hunted down
Snažil se mě chytit na Twitteru.
He tried to...
Úkolem tajné policie bylo dopadnout špiony a zrádce.
The job of...
16/403
+
vytrhnout
rip out [rɪp aʊt]
přít.: rip out, 3.os.: rips out, průb.: ripping out, min.pr.: ripped out, příč.min.: ripped out
Vytržení z hlubokého spánku způsobí, že budete cítit, že máte méně energie, než když se probouzíte během lehkého spánku.
Being ripped out...
Vytrhla mi ze zápisníku list papíru.
She ripped out...
17/403
+
napsat na čisto, opsat
sepsat, vypsat, napsat, nakreslit
write out [raɪt aʊt]
přít.: write out, 3.os.: writes out, průb.: writing out, min.pr.: wrote out, příč.min.: written out
Máma vytáhla svůj psací stroj a já jej použila k napsání mé eseje načisto.
My mom got...
Nakreslete blokové schéma programu.
Write out a...
18/403
+
zříci se, vzdát se (alkoholu ap.)
swear off [sweə ɒf]
přít.: swear off, 3.os.: swears off, průb.: swearing off, min.pr.: swore off, příč.min.: sworn off
Zřekli se svého milovaného koktejlu po práci.
They swore off...
Po letech závislosti se zcela vzdal alkoholu.
After years of...
19/403
+
dopracovat se, vypracovat, vytvořit
dopilovat, doladit, vyřešit detaily
vytlouct
hammer out [ˈhæmə aʊt]
přít.: hammer out, 3.os.: hammers out, průb.: hammering out, min.pr.: hammered out, příč.min.: hammered out
Věnovali jsme více než dva roky tomu, abychom se s nimi dopracovali k dohodě.
We spent more...
Musíme doladit některé maličkosti, jen malé detaily.
We have to...
Po odlévání a ochlazení se odlitky vytlačí nebo vytlučou z formy.
After casting and...
20/403
+
ochabnout, polevit, ustat
let up [let ʌp]
přít.: let up, 3.os.: lets up, průb.: letting up, min.pr.: let up, příč.min.: let up
Byl jsem ve stavu hluboké úzkosti a nebyly žádné známky toho, že by se to mohlo zlepšit.
I was in...
Ten déšť jen tak nepoleví.
This rain is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X