420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/447
+
zvětšit, zvýšit, rozšířit
zvětšit měřítko, zvětšit v měřítku
scale up [skeɪl ʌp]
přít. prostý: scale up, 3. os. j. č.: scales up, průb. čas: scaling up, prostý min.: scaled up, příčestí min.: scaled up
Stojíme před výzvou rozšířit náš vývojářský tým.
We face the...
2/447
+
fandit, držet palce
root for [ruːt fɔː]
přít. prostý: root for, 3. os. j. č.: roots for, průb. čas: rooting for, prostý min.: rooted for, příčestí min.: rooted for
Držíme ti palce!
We are rooting...
Můj článek je o hokejovém týmu, kterému fandím.
My article is...
3/447
+
vypátrat, vystopovat, najít
track down [træk daʊn]
přít. prostý: track down, 3. os. j. č.: tracks down, průb. čas: tracking down, prostý min.: tracked down, příčestí min.: tracked down
Já si ho najdu.
I track him...
4/447
+
vyhýbat se, vyhnout se
schoulit se
shy away [ʃaɪ əˈweɪ]
přít. prostý: shy away, 3. os. j. č.: shies away, průb. čas: shying away, prostý min.: shied away, příčestí min.: shied away
Nesnažím se tomu vyhnout.
I do not...
Vyhýbáte se věcem, když nevíte jak je udělat?
Do you shy...
5/447
+
opotřebovat (se), opotřebit (se)
obnosit (se)
unavit, vyčerpat, utahat
wear out [weə aʊt]
přít. prostý: wear out, 3. os. j. č.: wears out, průb. čas: wearing out, prostý min.: wore out, příčestí min.: worn out
Vada chlopně způsobila její předčasné opotřebení, což mělo za následek vážné komplikace.
Defect in the...
Je lepší se opotřebovat než zrezivět.
It is better...
6/447
+
omdlít
ztratit vědomí
absolvovat (úspěšně), projít testem (BrE)
pass out [pɑːs aʊt]
přít. prostý: pass out, 3. os. j. č.: passes out, průb. čas: passing out, prostý min.: passed out, příčestí min.: passed out
Donna omdlela, když slyšela tu tragickou zprávu.
Donna passed out...
7/447
+
procházet se (sem a tam)
walk about [wɔːk əˈbaʊt]
přít. prostý: walk about, 3. os. j. č.: walks about, průb. čas: walking about, prostý min.: walked about, příčestí min.: walked about
Zaparkoval jsem motorku v garáži a procházel se sem a tam Londýnem.
I garaged the...
8/447
+
skončit, dopadnout
finish up [ˈfɪnɪʃ ʌp]
přít. prostý: finish up, 3. os. j. č.: finishes up, průb. čas: finishing up, prostý min.: finished up, příčestí min.: finished up
Jeff začal tím, že myl nádobí a skončil jako vrchní kuchař.
Jeff started out...
9/447
+
zkroutit (se), stočit (se)
zhroutit (se)
curl up [kɜːl ʌp]
přít. prostý: curl up, 3. os. j. č.: curls up, průb. čas: curling up, prostý min.: curled up, příčestí min.: curled up
Tehdy jsem se zkroutila na lavičce a vzlykala.
That time, I...
10/447
+
odstoupit, rezignovat, vzdát se funkce
odvolat
stand down [stænd daʊn]
přít. prostý: stand down, 3. os. j. č.: stands down, průb. čas: standing down, prostý min.: stood down, příčestí min.: stood down
Navrhli jsme usnesení, aby se vzdal funkce předsedy strany.
We proposed a...
Nový objev přiměl policii, aby v 5 hodin odpoledne odvolala poplach a silnici znovu otevřela.
The new discovery...
11/447
+
zamlžit (se), zamžít (se), orosit se
mist up [mɪst ʌp]
přít. prostý: mist up, 3. os. j. č.: mists up, průb. čas: misting up, prostý min.: misted up, příčestí min.: misted up
Pára z konvice zamlžila moje brýle.
The steam from...
Čelní sklo se za určitých podmínek může poměrně rychle zamlžit.
The windshield can...
12/447
+
vyčenichat, vyslídit, vyčmuchat
vypátrat
sniff out [snɪf aʊt]
přít. prostý: sniff out, 3. os. j. č.: sniffs out, průb. čas: sniffing out, prostý min.: sniffed out, příčestí min.: sniffed out
Policejní pes vyčenichal pohřešovanou dívku v nedalekém parku.
The police dog...
Některé přístroje umí vypátrat plastické trhaviny.
Some devices are...
13/447
+
dohlížet, dávat pozor
držet ochranou ruku
watch over [wɒtʃ ˈəʊvə]
přít. prostý: watch over, 3. os. j. č.: watches over, průb. čas: watching over, prostý min.: watched over, příčestí min.: watched over
Lisa mě požádala, abych dával pozor na její děti.
Lisa asked me...
Někdo dnes nad Romainem držel ochranou ruku.
Someone was watching...
14/447
+
dopadnout, chytit, dostat (zločince)
hunt down [hʌnt daʊn]
přít. prostý: hunt down, 3. os. j. č.: hunts down, průb. čas: hunting down, prostý min.: hunted down, příčestí min.: hunted down
Snažil se mě chytit na Twitteru.
He tried to...
Úkolem tajné policie bylo dopadnout špiony a zrádce.
The job of...
15/447
+
vytrhnout
rip out [rɪp aʊt]
přít. prostý: rip out, 3. os. j. č.: rips out, průb. čas: ripping out, prostý min.: ripped out, příčestí min.: ripped out
Vytržení z hlubokého spánku způsobí, že budete cítit, že máte méně energie, než když se probouzíte během lehkého spánku.
Being ripped out...
Vytrhla mi ze zápisníku list papíru.
She ripped out...
16/447
+
napsat na čisto, opsat
sepsat, vypsat, napsat, nakreslit
write out [raɪt aʊt]
přít. prostý: write out, 3. os. j. č.: writes out, průb. čas: writing out, prostý min.: wrote out, příčestí min.: written out
Máma vytáhla svůj psací stroj a já jej použila k napsání mé eseje načisto.
My mom got...
Nakreslete blokové schéma programu.
Write out a...
17/447
+
zříci se, vzdát se (alkoholu ap.)
swear off [sweə ɒf]
přít. prostý: swear off, 3. os. j. č.: swears off, průb. čas: swearing off, prostý min.: swore off, příčestí min.: sworn off
Zřekli se svého milovaného koktejlu po práci.
They swore off...
Po letech závislosti se zcela vzdal alkoholu.
After years of...
18/447
+
dopracovat se, vypracovat, vytvořit
dopilovat, doladit, vyřešit detaily
vytlouct
hammer out [ˈhæmə aʊt]
přít. prostý: hammer out, 3. os. j. č.: hammers out, průb. čas: hammering out, prostý min.: hammered out, příčestí min.: hammered out
Věnovali jsme více než dva roky tomu, abychom se s nimi dopracovali k dohodě.
We spent more...
Musíme doladit některé maličkosti, jen malé detaily.
We have to...
Po odlévání a ochlazení se odlitky vytlačí nebo vytlučou z formy.
After casting and...
19/447
+
ochabnout, polevit, ustat
let up [let ʌp]
přít. prostý: let up, 3. os. j. č.: lets up, průb. čas: letting up, prostý min.: let up, příčestí min.: let up
Byl jsem ve stavu hluboké úzkosti a nebyly žádné známky toho, že by se to mohlo zlepšit.
I was in...
Ten déšť jen tak nepoleví.
This rain is...
20/447
+
zastavit (u krajnice)
pull over [pʊl ˈəʊvə]
přít. prostý: pull over, 3. os. j. č.: pulls over, průb. čas: pulling over, prostý min.: pulled over, příčestí min.: pulled over
Policista mi pokynul, abych se zastavil.
The police officer...
Když Anthony odmítl zastavit, policisté použili auto jako zátaras v úzké ulici.
When Anthony refused...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X