460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/532
+
propustit, vystřelit, odpálit
odpustit, prominout (komu co), zprostit
dát volno, uvolnit
vypustit (páru ap.)
let off [let ɒf]
přít. prostý: let off, 3. os. j. č.: lets off, průb. čas: letting off, prostý min.: let off, příčestí min.: let off
Místo trestu odnětí svobody, dostali pokutu a byli propuštěni.
Instead of a...
Vypustil páru tím, že na mě křičel.
He let off...
2/532
+
váhat, držet se zpátky
zadržet, zadržovat, (za)bránit
ponechat si, podržet si (zásobu)
zamlčet, zatajit
hold back [həʊld bæk]
přít. prostý: hold back, 3. os. j. č.: holds back, průb. čas: holding back, prostý min.: held back, příčestí min.: held back
Můj šéf už nedokázal zadržet hněv.
My boss couldn't...
Už nemohla zadržet slzy.
She could no...
3/532
+
zaskočit, (za)stavit se (mimochodem)
oslovovat, nazývat (jako)
call by [kɔːl baɪ]
přít. prostý: call by, 3. os. j. č.: calls by, průb. čas: calling by, prostý min.: called by, příčestí min.: called by
Myslel jsem si, že se zastavím cestou domů.
I thought I'd...
Od mých deseti let mi nikdo neoslovoval mým pravým jménem.
I haven't been...
4/532
+
zúčastnit se
take part [teɪk pɑːt]
přít. prostý: take part, 3. os. j. č.: takes part, průb. čas: taking part, prostý min.: took part, příčestí min.: taken part
Uvažujeme o účasti na veletrhu v Londýně.
We are considering taking part in a trade fair in London.
Každý pacient, který zvažuje účast na klinickém testování, musí poskytnout informovaný souhlas.
Each patient who...
Účast na klinickém testu je dobrovolná.
Taking part in...
Tisíce lidí se zúčatnili této akce, navzdory odporu duchovních.
Thousands of people...
Dorothy se odmítla zúčastnit předstírané svatby.
Dorothy refused to...
5/532
+
našít, přišít, našívat
sew on [səʊ ɒn]
přít. prostý: sew on, 3. os. j. č.: sews on, průb. čas: sewing on, prostý min.: sewed on, příčestí min.: sewn on (or sewed on)
Můžeš mi přišít knoflík?
Can you sew...
Na všechno vaše oblečení si musíte našít jmenovky.
You have to...
6/532
+
vyčlenit, vyjmout, oddělit
separate out [ˈseprət aʊt]
přít. prostý: separate out, 3. os. j. č.: separates out, průb. čas: separating out, prostý min.: separated out, příčestí min.: separated out
Magnet odděluje železný šrot od odpadků.
A magnet separates...
Surová ropa je průmyslově rafinována tak, že se oddělí nežádoucí prvky.
Crude oil is...
7/532
+
vytrácet, vytratit se, roztát, rozplynout se
melt away [melt əˈweɪ]
přít. prostý: melt away, 3. os. j. č.: melts away, průb. čas: melting away, prostý min.: melted away, příčestí min.: melted away
Jeho pochybnosti se rozplynuly, když zjistil, že je plnoletá.
His doubt melted...
Thomas se postupně uklidnil a jeho hněv se vytratil.
Thomas gradually calmed...
8/532
+
zrezivět
rust out [rʌst aʊt]
přít. prostý: rust out, 3. os. j. č.: rusts out, průb. čas: rusting out, prostý min.: rusted out, příčestí min.: rusted out
Je lepší se opotřebovat než zrezivět.
It is better...
Staré kovové trubky v domě nakonec zrezivěly a bylo nutné je vyměnit.
The old metal...
Kovový plot u pláže zrezivěl kvůli neustálému působení slané vody.
The metal fence...
9/532
+
vyhodit, zahodit (hovor.)
vyloučit, vyrazit
chuck out [tʃʌk aʊt]
přít. prostý: chuck out, 3. os. j. č.: chucks out, průb. čas: chucking out, prostý min.: chucked out, příčestí min.: chucked out
Jackson byl vyhozen z klubu, protože byl příliš hlučný.
Jackson was chucked...
Řekni nám o tom, jak tě vyhodili z nočního klubu, protože si tancoval na stole.
Tell us about...
10/532
+
vydávat se (za koho/ za co)
přejít, pominout, odeznít
pass off [pɑːs ɒf]
přít. prostý: pass off, 3. os. j. č.: passes off, průb. čas: passing off, prostý min.: passed off, příčestí min.: passed off
Bolest byla z počátku silná, ale brzy pominula.
The pain was...
Nemůžu uvěřit, že se snaží vydávat tyto hovadiny za umění.
I can't believe she's trying to pass off this crap as art.
11/532
+
vybrat (si), zvolit (si)
rozeznat, (roz)poznat, určit
pick out [pɪk aʊt]
přít. prostý: pick out, 3. os. j. č.: picks out, průb. čas: picking out, prostý min.: picked out, příčestí min.: picked out
Mohl bys mně pomoci vybrat žluté kousky?
Could you help...
Pokusila se určit melodii písně, kterou slyšela v rádiu.
She tried to...
12/532
+
blbnout, laškovat, hrát si
dělat voloviny, zahrávat si
fool around [fuːl əˈraʊnd]
přít. prostý: fool around, 3. os. j. č.: fools around, průb. čas: fooling around, prostý min.: fooled around, příčestí min.: fooled around
Neblbni s tou pistolí.
Don't fool around...
Říkal jsem dětem, aby si nehrály se zápalkami.
I told the...
Včera jsme trochu laškovali na gauči, když vešla moje sestra.
Last night we...
Dělali blbosti a omylem převrhli kánoi.
They were fooling...
13/532
+
ustoupit, odstoupit
back down [bæk daʊn]
přít. prostý: back down, 3. os. j. č.: backs down, průb. čas: backing down, prostý min.: backed down, příčestí min.: backed down
Nikdy nebudu ustupovat.
I will never...
Nakonec ustoupila a omluvila se.
Eventually, she backed...
14/532
+
vzdorovat, bránit se
fight back [faɪt bæk]
přít. prostý: fight back, 3. os. j. č.: fights back, průb. čas: fighting back, prostý min.: fought back, příčestí min.: fought back
Susan se bránila a podařilo se jí vyrvat nůž z jeho rukou.
Susan fought back...
Bránila se náhlému nutkání běžet k němu a poprosit ho o odpuštění.
She fought back...
15/532
+
otevřít násilím, vypáčit
rozlomit, vylomit
protrhnout
break open [breɪk ˈəʊpən]
přít. prostý: break open, 3. os. j. č.: breaks open, průb. čas: breaking open, prostý min.: broke open, příčestí min.: broken open
Rozlomila kapsli a naplnila injekční stříkačku.
She broke open...
Otevřel jsem kokos a vypil jeho sladké mléko.
I broke open the coconut and drank its sweet milk.
16/532
+
vpustit, vpouštět (dovnitř)
let in [let ɪn]
přít. prostý: let in, 3. os. j. č.: lets in, průb. čas: letting in, prostý min.: let in, příčestí min.: let in
Otevřete okno a pusťte dovnitř čerstvý vzduch.
Open the window...
Stráže nesmí nikoho vpustit dovnitř.
The guards must...
17/532
+
nechat si odstup, (po)dívat se s odstupem
ustoupit o krok, udělat krok dozadu
step back [step bæk]
přít. prostý: step back, 3. os. j. č.: steps back, průb. čas: stepping back, prostý min.: stepped back, příčestí min.: stepped back
Je nutné udržet si odstup od problému a získat více objektivnější pohled.
It is necessary...
Joseph udělal krok zpět a držel dveře otevřené.
Joseph took a...
18/532
+
přesunout na dřívější dobu, uspíšit (konání)
předložit, přednést
bring forward [brɪŋ ˈfɔːwəd]
přít. prostý: bring forward, 3. os. j. č.: brings forward, průb. čas: bringing forward, prostý min.: brought forward, příčestí min.: brought forward
Rozhodli se přesunout příští schůzi na dřívější dobu.
They decided to...
Policie v tomto případu předložila nové důkazy.
The police brought...
Řekl, že císařský řez byl plánován už dlouho, ale datum bylo posunuto na dřívější dobu.
He said the...
19/532
+
vyvolávat, připomínat (si)
obnovit, oživit, vzkřísit
vrátit
bring back [brɪŋ bæk]
přít. prostý: bring back, 3. os. j. č.: brings back, průb. čas: bringing back, prostý min.: brought back, příčestí min.: brought back
Tyto staré písně ve mně vyvolávají krásné vzpomínky.
These old songs...
Pokud vrátíš vratné láhve, budeš mít dost peněz na zmrzlinu.
If you bring...
20/532
+
zdržet se (na místě), zůstat
ochomýtat se (kolem)
stick around [stɪk əˈraʊnd]
přít. prostý: stick around, 3. os. j. č.: sticks around, průb. čas: sticking around, prostý min.: stuck around, příčestí min.: stuck around
Proč se chvíli nezdržíš?
Why don't you...
Jdi. Zůstanu tady trochu déle.
You go. I'll...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X