380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/385
+
zastavit (u krajnice)
pull over [pʊl ˈəʊvə]
přít.: pull over, 3.os.: pulls over, průb.: pulling over, min.pr.: pulled over, příč.min.: pulled over
Policista mi pokynul, abych se zastavil.
The police officer...
Když Anthony odmítl zastavit, policisté použili auto jako zátaras v úzké ulici.
When Anthony refused...
2/385
+
propustit, vystřelit, odpálit
odpustit, prominout (komu co), zprostit
dát volno, uvolnit
vypustit (páru ap.)
let off [let ɒf]
přít.: let off, 3.os.: lets off, průb.: letting off, min.pr.: let off, příč.min.: let off
Místo trestu odnětí svobody, dostali pokutu a byli propuštěni.
Instead of a...
Vypustil páru tím, že na mě křičel.
He let off...
3/385
+
váhat, držet se zpátky
zadržet, zadržovat, (za)bránit
ponechat si, podržet si (zásobu)
zamlčet, zatajit
hold back [həʊld bæk]
přít.: hold back, 3.os.: holds back, průb.: holding back, min.pr.: held back, příč.min.: held back
Můj šéf už nedokázal zadržet hněv.
My boss couldn't...
Už nemohla zadržet slzy.
She could no...
4/385
+
zaskočit, (za)stavit se (mimochodem)
oslovovat, nazývat (jako)
call by [kɔːl baɪ]
přít.: call by, 3.os.: calls by, průb.: calling by, min.pr.: called by, příč.min.: called by
Myslel jsem si, že se zastavím cestou domů.
I thought I'd...
Od mých deseti let mi nikdo neoslovoval mým pravým jménem.
I haven't been...
5/385
+
zúčastnit se
take part [teɪk pɑːt]
přít.: take part, 3.os.: takes part, průb.: taking part, min.pr.: took part, příč.min.: taken part
Uvažujeme o účasti na veletrhu v Londýně.
We are considering taking part in a trade fair in London.
Každý pacient, který zvažuje účast na klinickém testování, musí poskytnout informovaný souhlas.
Each patient who...
Účast na klinickém testu je dobrovolná.
Taking part in...
Tisíce lidí se zúčatnili této akce, navzdory odporu duchovních.
Thousands of people...
Dorothy se odmítla zúčastnit předstírané svatby.
Dorothy refused to...
6/385
+
našít, přišít, našívat
sew on [səʊ ɒn]
přít.: sew on, 3.os.: sews on, průb.: sewing on, min.pr.: sewed on, příč.min.: sewn on (or sewed on)
Můžeš mi přišít knoflík?
Can you sew...
Na všechno vaše oblečení si musíte našít jmenovky.
You have to...
7/385
+
vyčlenit, vyjmout, oddělit
separate out [ˈseprət aʊt]
přít.: separate out, 3.os.: separates out, průb.: separating out, min.pr.: separated out, příč.min.: separated out
Magnet odděluje železný šrot od odpadků.
A magnet separates...
Surová ropa je průmyslově rafinována tak, že se oddělí nežádoucí prvky.
Crude oil is...
8/385
+
vytrácet, vytratit se, roztát, rozplynout se
melt away [melt əˈweɪ]
přít.: melt away, 3.os.: melts away, průb.: melting away, min.pr.: melted away, příč.min.: melted away
Jeho pochybnosti se rozplynuly, když zjistil, že je plnoletá.
His doubt melted...
Thomas se postupně uklidnil a jeho hněv se vytratil.
Thomas gradually calmed...
9/385
+
zrezivět
rust out [rʌst aʊt]
přít.: rust out, 3.os.: rusts out, průb.: rusting out, min.pr.: rusted out, příč.min.: rusted out
Je lepší se opotřebovat než zrezivět.
It is better...
10/385
+
vyhodit, zahodit (hovor.)
vyloučit, vyrazit
chuck out [tʃʌk aʊt]
přít.: chuck out, 3.os.: chucks out, průb.: chucking out, min.pr.: chucked out, příč.min.: chucked out
Jackson byl vyhozen z klubu, protože byl příliš hlučný.
Jackson was chucked...
Řekni nám o tom, jak tě vyhodili z nočního klubu, protože si tancoval na stole.
Tell us about...
11/385
+
vydávat se (za koho/ za co)
přejít, pominout, odeznít
pass off [pɑːs ɒf]
přít.: pass off, 3.os.: passes off, průb.: passing off, min.pr.: passed off, příč.min.: passed off
Bolest byla z počátku silná, ale brzy pominula.
The pain was...
Nemůžu uvěřit, že se snaží vydávat tyto hovadiny za umění.
I can't believe she's trying to pass off this crap as art.
12/385
+
vybrat (si), zvolit (si)
rozeznat, (roz)poznat, určit
pick out [pɪk aʊt]
přít.: pick out, 3.os.: picks out, průb.: picking out, min.pr.: picked out, příč.min.: picked out
Mohl bys mně pomoci vybrat žluté kousky?
Could you help...
Pokusila se určit melodii písně, kterou slyšela v rádiu.
She tried to...
13/385
+
blbnout, laškovat, hrát si
dělat voloviny, zahrávat si
fool around [fuːl əˈraʊnd]
přít.: fool around, 3.os.: fools around, průb.: fooling around, min.pr.: fooled around, příč.min.: fooled around
Neblbni s tou pistolí.
Don't fool around...
Říkal jsem dětem, aby si nehrály se zápalkami.
I told the...
Včera jsme trochu laškovali na gauči, když vešla moje sestra.
Last night we...
Dělali blbosti a omylem převrhli kánoi.
They were fooling...
14/385
+
ustoupit, odstoupit
back down [bæk daʊn]
přít.: back down, 3.os.: backs down, průb.: backing down, min.pr.: backed down, příč.min.: backed down
Nikdy nebudu ustupovat.
I will never...
Nakonec ustoupila a omluvila se.
Eventually, she backed...
15/385
+
vzdorovat, bránit se
fight back [faɪt bæk]
přít.: fight back, 3.os.: fights back, průb.: fighting back, min.pr.: fought back, příč.min.: fought back
Susan se bránila a podařilo se jí vyrvat nůž z jeho rukou.
Susan fought back...
Bránila se náhlému nutkání běžet k němu a poprosit ho o odpuštění.
She fought back...
16/385
+
otevřít násilím, vypáčit
rozlomit, vylomit
protrhnout
break open [breɪk ˈəʊpən]
přít.: break open, 3.os.: breaks open, průb.: breaking open, min.pr.: broke open, příč.min.: broken open
Rozlomila kapsli a naplnila injekční stříkačku.
She broke open...
Otevřel jsem kokos a vypil jeho sladké mléko.
I broke open the coconut and drank its sweet milk.
17/385
+
vpustit, vpouštět (dovnitř)
let in [let ɪn]
přít.: let in, 3.os.: lets in, průb.: letting in, min.pr.: let in, příč.min.: let in
Otevřete okno a pusťte dovnitř čerstvý vzduch.
Open the window...
Stráže nesmí nikoho vpustit dovnitř.
The guards must...
18/385
+
nechat si odstup, (po)dívat se s odstupem
ustoupit o krok, udělat krok dozadu
step back [step bæk]
přít.: step back, 3.os.: steps back, průb.: stepping back, min.pr.: stepped back, příč.min.: stepped back
Je nutné udržet si odstup od problému a získat více objektivnější pohled.
It is necessary...
Joseph udělal krok zpět a držel dveře otevřené.
Joseph took a...
19/385
+
přesunout na dřívější dobu, uspíšit (konání)
předložit, přednést
bring forward [brɪŋ ˈfɔːwəd]
přít.: bring forward, 3.os.: brings forward, průb.: bringing forward, min.pr.: brought forward, příč.min.: brought forward
Rozhodli se přesunout příští schůzi na dřívější dobu.
They decided to...
Policie v tomto případu předložila nové důkazy.
The police brought...
20/385
+
vyvolávat, připomínat (si)
obnovit, oživit, vzkřísit
vrátit
bring back [brɪŋ bæk]
přít.: bring back, 3.os.: brings back, průb.: bringing back, min.pr.: brought back, příč.min.: brought back
Tyto staré písně ve mně vyvolávají krásné vzpomínky.
These old songs...
Pokud vrátíš vratné láhve, budeš mít dost peněz na zmrzlinu.
If you bring...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X