460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
umývat (nádobí, ruce, ap.)
vyplavit, vyvrhnout
wash up [wɒʃ ʌp]
přít. prostý: wash up, 3. os. j. č.: washes up, průb. čas: washing up, prostý min.: washed up, příčestí min.: washed up
Někdy pomáhám matce umývat nádobí.
Sometimes I help...
Řekla dětem, aby se před večeří umyly.
She told the...
Tato láhev s dopisem byla vyplavena na pláž.
This bottle with...
2/524
+
mít pravdu
být v pořádku
být hned
be right [biː raɪt]
přít. prostý: be right, 3. os. j. č.: is right, průb. čas: being right, prostý min.: were/was right, příčestí min.: been right
Karen trvala na tom, že má pravdu.
Karen insisted that...
Chtějí stanovit cenu na úroveň, která by byla nejvhodnější.
They want to...
Jen vyhodím to kočičí smetí a hned jsem u tebe.
I'll just throw...
3/524
+
být si vědom, uvědomovat si
být opatrný
mít na paměti
be aware [biː əˈweə]
přít. prostý: be/am/are aware, 3. os. j. č.: is aware, průb. čas: being aware, prostý min.: were/was aware, příčestí min.: been aware
Společnost si je vědoma škod, které způsobuje dětem a demokracii, ale moc se tím nezabývá.
The company is aware of harm it causes children and democracy but does little to address it.
Mějte, prosím, na paměti, že se na vašich zahradách mohou objevit divoká zvířata.
Please be aware...
Molly si musí být vědoma potíží, kterým může čelit.
Molly must be...
Uvědom si, že ne každý má dobré úmysly.
Be aware that...
Výzkum ukazuje, že účinky léků jsou lepší, když si je pacient vědom toho, že užívá vhodné léky.
The research shows...
4/524
+
rozeznat, rozpoznat
sestavit, vyrobit (z)
vypsat, vystavit, vyhotovit (šek)
pochopit, chápat, (po)rozumět
rozluštit
make out [meɪk aʊt]
přít. prostý: make out, 3. os. j. č.: makes out, průb. čas: making out, prostý min.: made out, příčestí min.: made out
Máslo je vyrobeno z mléka
Butter is made...
Šek byl vystaven na dva tisíce dolarů.
The check was...
V šeru jsem rozeznal temnou postavu.
I could make...
5/524
+
vyklidit, uklidit, poklidit
vypadnout, odprejsknout (hovor.)
odstranit, vyhodit
clear out [klɪə aʊt]
přít. prostý: clear out, 3. os. j. č.: clears out, průb. čas: clearing out, prostý min.: cleared out, příčestí min.: cleared out
Rozhodli jsme se vyhodit všechno staré oblečení, které už nenosíme.
We decided to...
Uklidil jsem všechno staré harampádí na půdu.
I've cleared out...
6/524
+
odvrátit (se), odchýlit (od koho/čeho)
odmítnout, nevpustit (dovnitř)
turn away [tɜːn əˈweɪ]
přít. prostý: turn away, 3. os. j. č.: turns away, průb. čas: turning away, prostý min.: turned away, příčestí min.: turned away
Naklonil jsem se, abych na ní lépe viděl a ona se ode mě odvrátila.
I leaned over...
Cindy se zamračila a beze slova se od něj odvrátila.
Cindy frowned and...
Odvrátila se od okna, aby ji nikdo neviděl.
She turned away...
7/524
+
dostavit se, nastat, propuknout (něco nepříjemného)
vsadit, zasadit (kámen do prstýnku)
set in [set ɪn]
přít. prostý: set in, 3. os. j. č.: sets in, průb. čas: setting in, prostý min.: set in, příčestí min.: set in
Ujistěte se, že je rána dobře vyčištěna, jinak může dojít k infekci.
Make sure the...
Rubíny byly zasazeny do 24 karátového zlata.
The rubies were...
8/524
+
složit, poskládat
složit se, zkrachovat, zhroutit se
sklopit
fold up [fəʊld ʌp]
přít. prostý: fold up, 3. os. j. č.: folds up, průb. čas: folding up, prostý min.: folded up, příčestí min.: folded up
Složili své stany.
They folded up...
Poskládal jsem si moje košile.
I folded up...
Jim se zhroutil, když neudělal zkoušku.
Jim folded up...
Pokud jste na zemi, můžete sklopit křídla a zaparkovat v garáži.
If you're on...
9/524
+
hodit zpátky, vrátit
odhrnout, rozhrnout
zvrhnout se
odrazit
připomenout, předhodit
throw back [θrəʊ bæk]
přít. prostý: throw back, 3. os. j. č.: throws back, průb. čas: throwing back, prostý min.: threw back, příčestí min.: thrown back
Prezidentovi se pak můžou vrátit jeho vlastní slova zpět.
The president can...
Kathy odhrnula přikrývku a vyskočila z postele.
Kathy threw back...
10/524
+
vystřízlivět (z opilosti i přen.)
sober up [ˈsəʊbə ʌp]
přít. prostý: sober up, 3. os. j. č.: sobers up, průb. čas: sobering up, prostý min.: sobered up, příčestí min.: sobered up
Pojďme a nechme ho, aby vystřízlivěl.
Let's go and...
vystřízlivíš, budeš se stydět za to, co jsi udělal.
When you sober...
11/524
+
scedit
strain off [streɪn ɒf]
přít. prostý: strain off, 3. os. j. č.: strains off, průb. čas: straining off, prostý min.: strained off, příčestí min.: strained off
Přebytečnou tekutinu sceďte.
Strain off any...
Když máte zelí uvařené, sceďte vodu přes cedník.
When you've boiled...
12/524
+
shýbat se, sehnout se
naklonit se (přes), naklánět se (nad)
předklonit se
lean over [liːn ˈəʊvə]
přít. prostý: lean over, 3. os. j. č.: leans over, průb. čas: leaning over, prostý min.: leaned over, příčestí min.: leaned over
Pomalu jsem se předklonila a dotkla se prsty země.
I slowly leant...
13/524
+
zařídit, sjednat, domluvit si
upravit, opravit, dát do pořádku
zorganizovat
fix up [fɪks ʌp]
přít. prostý: fix up, 3. os. j. č.: fixs up, průb. čas: fixing up, prostý min.: fixed up, příčestí min.: fixed up
Budeme si muset domluvit čas na setkání.
We'll have to...
No, není to nic moc, ale časem to dám do pořádku.
Well, it isn't...
Podkroví jsme předělali na pracovnu.
We fixed up...
14/524
+
vyvést (ven), vést (pryč)
povzbudit
vyrazit, vyjít
lead out [liːd aʊt]
přít. prostý: lead out, 3. os. j. č.: leads out, průb. čas: leading out, prostý min.: led out, příčestí min.: led out
Tato ulice je velmi rušná, protože je hlavní tepnou vedoucí z města.
This street is...
Ze soudní síně byl vyveden v želízkách na rukou za zády.
He was led...
15/524
+
odkapat, odtéct, vytéct
odlít, slít
drain off [dreɪn ɒf]
přít. prostý: drain off, 3. os. j. č.: drains off, průb. čas: draining off, prostý min.: drained off, příčestí min.: drained off
Krůtu vyjměte z pánve a odlejte přebytečný tuk.
Remove the turkey...
Všechny odpadní vody odtékají do jezera.
All the sewage drains off into the lake.
16/524
+
setřít, utřít, smést, otřít
wipe off [waɪp ɒf]
přít. prostý: wipe off, 3. os. j. č.: wipes off, průb. čas: wiping off, prostý min.: wiped off, příčestí min.: wiped off
Prosím, otřete si bahno z bot, než vejdete do domu.
Please wipe the...
Krev se někdo pokoušel setřít ze zdi.
Someone tried to...
Tyto skvrny nelze snadno setřít.
These stains cannot...
17/524
+
uklidit, uklízet, poklízet, poklidit
tidy up [ˈtaɪdɪ ʌp]
přít. prostý: tidy up, 3. os. j. č.: tidies up, průb. čas: tidying up, prostý min.: tidied up, příčestí min.: tidied up
Když vaříš, mohl bys po sobě uklidit.
When you cook,...
Děti se musí naučit uklízet sami po sobě.
The children have...
Sandra běžně vařila, ale já jsem umýval nádobí, uklízel a stlal postele.
Sandra used to...
18/524
+
podkasat si, povytáhnout (si), pozvednout si (sukni)
zapřáhnout (koně)
zavěsit (vozík za auto)
hitch up [hɪtʃ ʌp]
přít. prostý: hitch up, 3. os. j. č.: hitches up, průb. čas: hitching up, prostý min.: hitched up, příčestí min.: hitched up
Než si sedla, povytáhla si sukni.
She hitched up...
Zapřáhl jsem koně do vozu.
I hitched up the horses to the cart.
19/524
+
shořet
vyhořet, dohořet
lehnout popelem
burn down [bɜːn daʊn]
přít. prostý: burn down, 3. os. j. č.: burns down, průb. čas: burning down, prostý min.: burnt down, příčestí min.: burnt down
Nechejte oheň dohořet.
Let the fire...
Žertovali jsme, že i kdyby dům měl shořet, nikdo z nás by se neprobudil.
We joked that...
20/524
+
vyskočit ven, vyskákat
odrazit se (od)
bounce out [baʊns aʊt]
přít. prostý: bounce out, 3. os. j. č.: bounces out, průb. čas: bouncing out, prostý min.: bounced out, příčestí min.: bounced out
Kulečníková koule se odrazila od mantinelu pod trochu jiným úhlem, než pod kterým do něj narazila.
The cue ball...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X