460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
upravit, (vy)pucovat, vyčistit
dát do pořádku, uklidit (vyklizením)
vyzdobit, dekorovat
do out [duː aʊt]
přít. prostý: do out, 3. os. j. č.: does out, průb. čas: doing out, prostý min.: did out, příčestí min.: done out
Zásuvka mého stolu potřebuje uklidit.
My desk drawer...
Místnost jsme vyzdobili barevnými balónky.
We did the...
2/524
+
smažit (se) (na prudko)
vysušit
spálit
fry up [fraɪ ʌp]
přít. prostý: fry up, 3. os. j. č.: fries up, průb. čas: frying up, prostý min.: fried up, příčestí min.: fried up
Usmažil jsem pár vajec a brambor.
I fried up...
Nezvykle pražící slunce spálilo úrodu.
The unusually hot...
3/524
+
dotýkat se, osahávat
zahrávat si
mess with [mes wɪθ]
přít. prostý: mess with, 3. os. j. č.: messes with, průb. čas: messing with, prostý min.: messed with, příčestí min.: messed with
Dokneš se mě a utrhnu ti hlavu.
You mess with...
Nezahrávejte si s ní, když je naštvaná.
Don't mess with...
4/524
+
přestrojit se za, vydávat se za
pose as [pəʊz æz]
přít. prostý: pose as, 3. os. j. č.: poses as, průb. čas: posing as, prostý min.: posed as, příčestí min.: posed as
Zloději, kteří se vydávali za dělníky ukradli vzácný koberec.
Thieves who were...
Zloděj se vydával za kominíka, aby se dostal do domu.
The thief posed...
5/524
+
obrat, ošidit
odtrhnout, strhnout, uškubnout
odpárat
rip off [rɪp ɒf]
přít. prostý: rip off, 3. os. j. č.: rips off, průb. čas: ripping off, prostý min.: ripped off, příčestí min.: ripped off
Její lístky stojí dvakrát méně než naše. Myslím, že nás ošidili.
Her tickets cost...
Pak mi strhli pásku z úst.
Then they ripped...
6/524
+
promyslet, domyslet
think out [θɪŋk aʊt]
přít. prostý: think out, 3. os. j. č.: thinks out, průb. čas: thinking out, prostý min.: thought out, příčestí min.: thought out
Pokud se chceme dostat z tohoto vězení, potřebujeme dobře promyšlený plán.
If we want...
Musíme promyslet strategii propagace našeho nového produktu.
We have to...
Rozmístění tlačítek a knoflíků v autě je dobře promyšlené.
The placement of...
7/524
+
táhnout se, vléci se
jen pomalu ubíhat
wear on [weə ɒn]
přít. prostý: wear on, 3. os. j. č.: wears on, průb. čas: wearing on, prostý min.: wore on [wɔr ɒn], příčestí min.: worn on [wɔrn ɒn]
Týden před odjezdem se pomalu vlekl.
The week before...
Jak se den pomalu chýlil ke konci, měli jsme jsme čím dál méně energie.
As the day...
8/524
+
naklonit se, nahnout se
heel over [hiːl ˈəʊvə]
přít. prostý: heel over, 3. os. j. č.: heels over, průb. čas: heeling over, prostý min.: heeled over, příčestí min.: heeled over
Loď se nakláněla ve větru.
The ship was...
Jachta se naklonila.
The yacht heeled...
9/524
+
spěchat, pospíchat
hurry up [ˈhʌrɪ ʌp]
přít. prostý: hurry up, 3. os. j. č.: hurries up, průb. čas: hurrying up, prostý min.: hurried up, příčestí min.: hurried up
Pospěšme si, nebo nám ujede vlak.
Hurry up or...
Pospěšme si, jinak přijdeme pozdě.
Hurry up or we'll be late.
10/524
+
vyhýbat se (čemu), vynechat (co)
nevstupovat
držet se (opo)dál (od čeho), nepřibližovat se
keep off [kiːp ɒf]
přít. prostý: keep off, 3. os. j. č.: keeps off, průb. čas: keeping off, prostý min.: kept off, příčestí min.: kept off
Prosím, vynechte politiku, dokud jsem tady.
Please keep off...
Nepřibližujte se nebo začnu střílet.
Keep off, or...
11/524
+
lehnout si, natáhnout se, položit se
vzdát se
vyspat se
lie down [laɪ daʊn]
přít. prostý: lie down, 3. os. j. č.: lies down, průb. čas: lying down, prostý min.: lied down, příčestí min.: lied down
Požádal mě, abych se s ním vyspala.
He asked me...
On by se nikdy nevzdal bez boje.
He was never...
12/524
+
chtít, mít za lubem
pronásledovat, sledovat
honit, hledat
be after [biː ˈɑːftə]
přít. prostý: be/am/are after, 3. os. j. č.: is after, průb. čas: being after, prostý min.: were/was after, příčestí min.: been after
A není to nakonec to, o co nám ve skutečnosti jde?
And in the...
Nevypadá to, že by šel po Sandře.
It does not...
FBI jde po pachateli včerejšího atentátu.
FBI is after...
Koneckonců, teď půjdou po mně.
After all, they'll...
13/524
+
odseknout, vyštěknout
dostat se (pryč) (z čeho)
snap out [snæp aʊt]
přít. prostý: snap out, 3. os. j. č.: snaps out, průb. čas: snapping out, prostý min.: snapped out, příčestí min.: snapped out
"Zavolejte stráže", vyštěkla.
"Call the guards,"...
Řekl jsem si, že se z toho musím dostat.
I told myself...
Vypadá to, že se z toho dostala.
Looks like she...
14/524
+
zmenšit, snížit, omezit (co) (činnost, spotřebu ap.)
(po)kácet, porazit (strom ap.)
cut down [kʌt daʊn]
přít. prostý: cut down, 3. os. j. č.: cuts down, průb. čas: cutting down, prostý min.: cut down, příčestí min.: cut down
Musíme snížit naši spotřebu energie.
We need to...
Hádej, co dnes v parku kácejí?
Guess what they...
Staré kaštany jsme museli pokácet, protože chytly plíseň.
We had to...
15/524
+
rozřezat, nakrájet, rozstříhat (co)
pořezat (zranit nožem)
rozřezaný (na kousky)
tvrdě zkritizovat (AmE) (hovor.)
vmáčknout se, udělat myšku (BrE) (při předjíždění ap.)
vyřízený, zdrcený (smutkem)
cut up [kʌt ʌp]
přít. prostý: cut up, 3. os. j. č.: cuts up, průb. čas: cutting up, prostý min.: cut up, příčestí min.: cut up
Maria nakrájela mrkev a dala jí do hrnce.
Maria cut up...
Kimberly je stále velmi zdrcená z rozvodu.
Kimberly is still...
Nakrájel jsem pár hub na salát.
I cut up...
16/524
+
zabalit (do krabic, balíčku ap.) (BrE)
parcel up [ˈpɑːsəl ʌp]
přít. prostý: parcel up, 3. os. j. č.: parcels up, průb. čas: parcelling up, prostý min.: parcelled up, příčestí min.: parcelled up
Všechny knihy byly zabaleny do krabic.
The books have...
Zabalte mou pistoli a pošlete mi ji.
Parcel up my...
17/524
+
vyhledat, najít si, sehnat (koho/co)
seek out [siːk aʊt]
přít. prostý: seek out, 3. os. j. č.: seeks out, průb. čas: seeking out, prostý min.: sought out, příčestí min.: sought out
Vyhledala a získala všechny jeho ranné obrazy.
She sought out...
Naším úkolem je najít nepřátele a zničit je.
Our mission is...
Většina útočníků vyhledává lidi, co vypadají, že se neumějí bránit.
Most attackers seek...
Těmto zaměstnancům byla určena odpovědnost za vyhledávání nových talentovaných pracovníků.
These staff members...
18/524
+
pohasnout, (vy)mizet, (vy)blednout
slábnout, odeznít, ztrácet se, vytrácet se
fade out [feɪd aʊt]
přít. prostý: fade out, 3. os. j. č.: fades out, průb. čas: fading out, prostý min.: faded out, příčestí min.: faded out
Myslím, že protesty nakonec odezní.
I think the...
Postupem času se můj smutek z jejího odchodu začal vytrácet.
Over time, my...
19/524
+
sklouznout, klouzat, sesunout se
stáhnout
slide off [slaɪd ɒf]
přít. prostý: slide off, 3. os. j. č.: slides off, průb. čas: sliding off, prostý min.: slid off, příčestí min.: slid off
Zvyšuje se nebezpečí sesuvu horních vrstev sněhu směrem k silnici.
The danger of...
Občas úmyslně nakloní kry tak, aby tuleni sklouzli do vody.
Sometimes they deliberately...
20/524
+
odložit (si), svléci (si), sundat (si) (co) (oděv)
ostranit (barvu, lak ap.)
strip off [strɪp ɒf]
přít. prostý: strip off, 3. os. j. č.: strips off, průb. čas: stripping off, prostý min.: stripped off, příčestí min.: stripped off
Svlékli jsme se a šli si zaplavat.
We stripped off...
Rozhodli jsme se odstranit všechnu barvu a začít znovu.
We decided to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X