380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/385
+
vyskočit ven, vyskákat
odrazit se (od)
bounce out [baʊns aʊt]
přít.: bounce out, 3.os.: bounces out, průb.: bouncing out, min.pr.: bounced out, příč.min.: bounced out
Kulečníková koule se odrazila od mantinelu pod trochu jiným úhlem, než pod kterým do něj narazila.
The cue ball...
Kathy odhrnula přikrývku a vyskočila z postele.
Kathy threw back...
2/385
+
upravit, (vy)pucovat, vyčistit
dát do pořádku, uklidit (vyklizením)
vyzdobit, dekorovat
do out [duː aʊt]
přít.: do out, 3.os.: does out, průb.: doing out, min.pr.: did out, příč.min.: done out
Zásuvka mého stolu potřebuje uklidit.
My desk drawer...
Místnost jsme vyzdobili barevnými balónky.
We did the...
3/385
+
smažit (se) (na prudko)
vysušit
spálit
fry up [fraɪ ʌp]
přít.: fry up, 3.os.: fries up, průb.: frying up, min.pr.: fried up, příč.min.: fried up
Usmažil jsem pár vajec a brambor.
I fried up...
Nezvykle pražící slunce spálilo úrodu.
The unusually hot...
4/385
+
dotýkat se, osahávat
zahrávat si
mess with [mes wɪθ]
přít.: mess with, 3.os.: messes with, průb.: messing with, min.pr.: messed with, příč.min.: messed with
Dokneš se mě a utrhnu ti hlavu.
You mess with...
Nezahrávejte si s ní, když je naštvaná.
Don't mess with...
5/385
+
přestrojit se za, vydávat se za
pose as [pəʊz æz]
přít.: pose as, 3.os.: poses as, průb.: posing as, min.pr.: posed as, příč.min.: posed as
Zloději, kteří se vydávali za dělníky ukradli vzácný koberec.
Thieves who were...
Zloděj se vydával za kominíka, aby se dostal do domu.
The thief posed...
6/385
+
obrat, ošidit
odtrhnout, strhnout, uškubnout
odpárat
rip off [rɪp ɒf]
přít.: rip off, 3.os.: rips off, průb.: ripping off, min.pr.: ripped off, příč.min.: ripped off
Její lístky stojí dvakrát méně než naše. Myslím, že nás ošidili.
Her tickets cost...
Pak mi strhli pásku z úst.
Then they ripped...
7/385
+
promyslet, domyslet
think out [θɪŋk aʊt]
přít.: think out, 3.os.: thinks out, průb.: thinking out, min.pr.: thought out, příč.min.: thought out
Pokud se chceme dostat z tohoto vězení, potřebujeme dobře promyšlený plán.
If we want...
Musíme promyslet strategii propagace našeho nového produktu.
We have to...
Rozmístění tlačítek a knoflíků v autě je dobře promyšlené.
The placement of...
8/385
+
táhnout se, vléci se
jen pomalu ubíhat
wear on [weə ɒn]
přít.: wear on, 3.os.: wears on, průb.: wearing on, min.pr.: wore on [wɔr ɒn], příč.min.: worn on [wɔrn ɒn]
Týden před odjezdem se pomalu vlekl.
The week before...
Jak se den pomalu chýlil ke konci, měli jsme jsme čím dál méně energie.
As the day...
9/385
+
naklonit se, nahnout se
heel over [hiːl ˈəʊvə]
přít.: heel over, 3.os.: heels over, průb.: heeling over, min.pr.: heeled over, příč.min.: heeled over
Loď se nakláněla ve větru.
The ship was...
Jachta se naklonila.
The yacht heeled...
10/385
+
spěchat, pospíchat
hurry up [ˈhʌrɪ ʌp]
přít.: hurry up, 3.os.: hurries up, průb.: hurrying up, min.pr.: hurried up, příč.min.: hurried up
Pospěšme si, nebo nám ujede vlak.
Hurry up or...
Pospěšme si, jinak přijdeme pozdě.
Hurry up or we'll be late.
11/385
+
vyhýbat se (čemu), vynechat (co)
nevstupovat
držet se (opo)dál (od čeho), nepřibližovat se
keep off [kiːp ɒf]
přít.: keep off, 3.os.: keeps off, průb.: keeping off, min.pr.: kept off, příč.min.: kept off
Prosím, vynechte politiku, dokud jsem tady.
Please keep off...
Nepřibližujte se nebo začnu střílet.
Keep off, or...
12/385
+
lehnout si, natáhnout se, položit se
vzdát se
vyspat se
lie down [laɪ daʊn]
přít.: lie down, 3.os.: lies down, průb.: lying down, min.pr.: lied down, příč.min.: lied down
Požádal mě, abych se s ním vyspala.
He asked me...
On by se nikdy nevzdal bez boje.
He was never...
13/385
+
chtít, mít za lubem
pronásledovat, sledovat
honit, hledat
be after [biː ˈɑːftə]
přít.: be/am/are after, 3.os.: is after, průb.: being after, min.pr.: were/was after, příč.min.: been after
A není to nakonec to, o co nám ve skutečnosti jde?
And in the...
Nevypadá to, že by šel po Sandře.
It does not...
FBI jde po pachateli včerejšího atentátu.
FBI is after...
Koneckonců, teď půjdou po mně.
After all, they'll...
14/385
+
odseknout, vyštěknout
dostat se (pryč) (z čeho)
snap out [snæp aʊt]
přít.: snap out, 3.os.: snaps out, průb.: snapping out, min.pr.: snapped out, příč.min.: snapped out
"Zavolejte stráže", vyštěkla.
"Call the guards,"...
Řekl jsem si, že se z toho musím dostat.
I told myself...
Vypadá to, že se z toho dostala.
Looks like she...
15/385
+
zmenšit, snížit, omezit (co) (činnost, spotřebu ap.)
(po)kácet, porazit (strom ap.)
cut down [kʌt daʊn]
přít.: cut down, 3.os.: cuts down, průb.: cutting down, min.pr.: cut down, příč.min.: cut down
Musíme snížit naši spotřebu energie.
We need to...
Hádej, co dnes v parku kácejí?
Guess what they...
16/385
+
rozřezat, nakrájet, rozstříhat (co)
pořezat (zranit nožem)
rozřezaný (na kousky)
tvrdě zkritizovat (AmE) (hovor.)
vmáčknout se, udělat myšku (BrE) (při předjíždění ap.)
vyřízený, zdrcený (smutkem)
cut up [kʌt ʌp]
přít.: cut up, 3.os.: cuts up, průb.: cutting up, min.pr.: cut up, příč.min.: cut up
Maria nakrájela mrkev a dala jí do hrnce.
Maria cut up...
Kimberly je stále velmi zdrcená z rozvodu.
Kimberly is still...
Nakrájel jsem pár hub na salát.
I cut up...
17/385
+
zabalit (do krabic, balíčku ap.) (BrE)
parcel up [ˈpɑːsəl ʌp]
přít.: parcel up, 3.os.: parcels up, průb.: parcelling up, min.pr.: parcelled up, příč.min.: parcelled up
Všechny knihy byly zabaleny do krabic.
The books have...
Zabalte mou pistoli a pošlete mi ji.
Parcel up my...
18/385
+
vyhledat, najít si, sehnat (koho/co)
seek out [siːk aʊt]
přít.: seek out, 3.os.: seeks out, průb.: seeking out, min.pr.: sought out, příč.min.: sought out
Vyhledala a získala všechny jeho ranné obrazy.
She sought out...
Naším úkolem je najít nepřátele a zničit je.
Our mission is...
Většina útočníků vyhledává lidi, co vypadají, že se neumějí bránit.
Most attackers seek...
19/385
+
pohasnout, (vy)mizet, (vy)blednout
slábnout, odeznít, ztrácet se, vytrácet se
fade out [feɪd aʊt]
přít.: fade out, 3.os.: fades out, průb.: fading out, min.pr.: faded out, příč.min.: faded out
Myslím, že protesty nakonec odezní.
I think the...
Postupem času se můj smutek z jejího odchodu začal vytrácet.
Over time, my...
20/385
+
sklouznout, klouzat, sesunout se
stáhnout
slide off [slaɪd ɒf]
přít.: slide off, 3.os.: slides off, průb.: sliding off, min.pr.: slid off, příč.min.: slid off
Zvyšuje se nebezpečí sesuvu horních vrstev sněhu směrem k silnici.
The danger of...
Občas úmyslně nakloní kry tak, aby tuleni sklouzli do vody.
Sometimes they deliberately...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X