460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/532
+
odpočítávat (dolů)
count down [kaʊnt daʊn]
přít. prostý: count down, 3. os. j. č.: counts down, průb. čas: counting down, prostý min.: counted down, příčestí min.: counted down
Odpočítávala dny do jeho příjezdu.
She was counting...
Start kosmické lodi se již odpočítává.
The launch of...
Časovač na obrazovce odpočítával čas zbývající do konce hry.
The timer on...
2/532
+
rozveselit (se), vyjasnit (se)
brighten up [ˈbraɪtən ʌp]
přít. prostý: brighten up, 3. os. j. č.: brightens up, průb. čas: brightening up, prostý min.: brightened up, příčestí min.: brightened up
Odpoledne se trochu rozjasnilo.
It brightened up...
Naše vnučka se rozveselila, když se dozvěděla, že může jít s námi.
Our granddaughter brightened...
3/532
+
být nemocný
be down with [biː daʊn wɪθ]
přít. prostý: be/am/are down with, 3. os. j. č.: is down with, průb. čas: being down with, prostý min.: were/was down with, příčestí min.: been down with
Moje matka má chřipku.
My mother is...
Mark měl infekci horních cest dýchacích.
Mark was down...
4/532
+
zbavit se, odbourat
odeznít
odpracovat
vylít si zlost
vycházet (z čeho)
work off [wɜːk ɒf]
přít. prostý: work off, 3. os. j. č.: works off, průb. čas: working off, prostý min.: worked off, příčestí min.: worked off
Christopher odbourává stres tím, že každý den alespoň půl hodiny cvičí.
Christopher works off...
Dluh vůči mně sis ještě neodpracoval.
You haven't worked...
Vycházela jsem z údajů, které jsem v té době měla.
I worked off...
5/532
+
vložit, vstrčit, zavést, zasunout (dovnitř)
vynaložit, věnovat (úsilí, čas ap.)
předložit, podat (žádost)
put in [pʊt ɪn]
přít. prostý: put in, 3. os. j. č.: puts in, průb. čas: putting in, prostý min.: put in, příčestí min.: put in
Vězeň byl izolován.
The prisoner was...
Známka bude vložena do balíčku s kusem kartónu, který ji bude ochraňovat při přepravě.
The stamp will...
Musíme zavést nové způsoby hodnocení naší práce.
We need to...
Věřit, že se vše zázračně vyřeší bez vynaložení jakéhokoli úsilí, je pouhé zbožné přání.
Believing that everything...
6/532
+
vynadat (komu)
sprdnout, sjet (koho) (hovor.)
tell off [tel ɒf]
přít. prostý: tell off, 3. os. j. č.: tells off, průb. čas: telling off, prostý min.: told off, příčestí min.: told off
Dostal jsem vynadáno od rozhodčího.
I got told...
Rozhodli se vyčinit firmám, namísto toho, aby jim vyslovily úplný zákaz.
They opted to give the companies a telling off instead of banning them outright.
7/532
+
uzavřít se, uzamknout se (před světem)
nevycházet
shut away [ʃʌt əˈweɪ]
přít. prostý: shut away, 3. os. j. č.: shuts away, průb. čas: shutting away, prostý min.: shut away, příčestí min.: shut away
Bylo mu patnáct let, když ho poprvé zavřeli za krádež chleba.
He was fifteen...
Clark se zavřel ve svém pokoji a studoval.
Clark shut himself...
8/532
+
zabránit
odvrátit
stave off [steɪv]
přít. prostý: stave off, 3. os. j. č.: staves off, průb. čas: staving off, prostý min.: staved off, příčestí min.: staved off
Vláda by mohla odvrátit další pokles měny.
Government might stave...
Je zde tak tak dostatek jídla, aby se zabránilo hladu.
There is barely enough food to stave off hunger.
9/532
+
naspořit, našetřit, uspořit
save up [seɪv ʌp]
přít. prostý: save up, 3. os. j. č.: saves up, průb. čas: saving up, prostý min.: saved up, příčestí min.: saved up
Snažím se našetřit nějaké peníze, abych si mohla koupit nové auto.
I'm trying to...
Paul šetřil peníze minci po minci.
Paul saved up...
10/532
+
prosvítat, zářit (přes co)
shine through [ʃaɪn θruː]
přít. prostý: shine through, 3. os. j. č.: shines through, průb. čas: shining through, prostý min.: shined through (or shone), příčestí min.: shone through (or shined)
Až se setmí, měsíc bude zářit přes okenice.
When it gets...
Mezerou v oblacích prosvítal paprsek slunce.
A ray of...
11/532
+
zúžit
narrow down [ˈnærəʊ daʊn]
přít. prostý: narrow down, 3. os. j. č.: narrows down, průb. čas: narrowing down, prostý min.: narrowed down, příčestí min.: narrowed down
Podívejme se, zda můžeme tento seznam zúžit na menší počet možností.
Let's see if...
Policie už zúžila seznam podezřelých.
The police have...
12/532
+
uschnout, vyschnout, vysušit
dry out [draɪ aʊt]
přít. prostý: dry out, 3. os. j. č.: dries out, průb. čas: drying out, prostý min.: dried out, příčestí min.: dried out
Omítka bude muset vyschnout, než budete moci místnost vymalovat.
The plaster will...
Půda nadále vysychá.
The soil continues...
I vodní želvy musí mít možnost vyhřívat se na slunci a uschnout.
Even aquatic terrapins...
13/532
+
odeslat (co) (poštou ap.)
vykázat (z hřiště), vyloučit (koho) (fotbalistu ap.)
send off [send ɒf]
přít. prostý: send off, 3. os. j. č.: sends off, průb. čas: sending off, prostý min.: sent off, příčestí min.: sent off
Odeslali jste SMS a očekáváte rychlou odpověď, ale stále čekáte?
Did you send...
Kdy jste odeslal vaši přihlášku?
When did you...
14/532
+
odpadnout, seknout sebou, sesypat se (únavou ap.)
vytuhnout (usnout) (hovor.)
flake out [ˈfleɪk ˈaʊt]
přít. prostý: flake out, 3. os. j. č.: flakes out, průb. čas: flaking out, prostý min.: flaked out, příčestí min.: flaked out
Odpadli jsme, hned když jsme dorazili do našeho hotelového pokoje.
We flaked out...
Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem vytuhnul na pohovce.
I was so...
15/532
+
rozvětvit (se)
rozšířit (se), expandovavat
branch out [brɑːntʃ aʊt]
přít. prostý: branch out, 3. os. j. č.: branches out, průb. čas: branching out, prostý min.: branched out, příčestí min.: branched out
Neurony se rozvětvují všemi směry a spojují se s jinými neurony.
Neurons branch out...
Nejdříve jsem sbíral mince. Poté jsem to rozšířil i na sbírání známek.
I collected coins...
16/532
+
vykrmovat, vykrmit
nasytit, uživit
feed up [fiːd ʌp]
přít. prostý: feed up, 3. os. j. č.: feeds up, průb. čas: feeding up, prostý min.: fed up, příčestí min.: fed up
Musím pracovat přesčas, abych uživil rodinu.
I have to...
Musíme být schopni vypěstovat dostatek pšenice, abychom uživili až půl milionu lidí.
We must be...
Mám dost tvého chování.
I'm fed up with your conduct.
Jsem otrávený, jsem nevrlý a jsem unavený.
I'm fed up, I'm grumpy, I'm tired.
Mám už plné zuby toho, být stále švorc.
I'm fed up with being broke all the time.
17/532
+
odplout, odjet, odejít (hl. na lodi)
ship out [ʃɪp aʊt]
přít. prostý: ship out, 3. os. j. č.: ships out, průb. čas: shipping out, prostý min.: shipped out, příčestí min.: shipped out
Měl se začít chovat rozumně nebo odejít.
He should shape...
Rozloučili se se svými rodinami a odpluli na plachetnicích.
They said goodbye...
18/532
+
vylézt, vyplazit se (ven)
crawl out [krɔːl aʊt]
přít. prostý: crawl out, 3. os. j. č.: crawls out, průb. čas: crawling out, prostý min.: crawled out, příčestí min.: crawled out
Můžete už vylézt z pod svého sedadla.
You can crawl...
Vylezl bys na římsu budovy, abys zachránil kočku?
Would you crawl...
19/532
+
vytáhnout (nahoru), vyhrabat
drag up [dræg ʌp]
přít. prostý: drag up, 3. os. j. č.: drags up, průb. čas: dragging up, prostý min.: dragged up, příčestí min.: dragged up
Chytněte to a táhněte to nahoru a tak to zavřete.
Touch and drag...
Vytáhla tu historku, jen aby mě ztrapnila.
She's dragged up...
20/532
+
(na)kupit, (na)vršit, (na)skládat (na hromadu)
(na)shromáždit
heap up [hiːp ʌp]
přít. prostý: heap up, 3. os. j. č.: heaps up, průb. čas: heaping up, prostý min.: heaped up, příčestí min.: heaped up
V jednom rohu byla navršená obrovská hromada harampádí.
A huge pile...
Nashromáždil velké bohatství.
He heaped up...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X