380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/385
+
odložit (si), svléci (si), sundat (si) (co) (oděv)
ostranit (barvu, lak ap.)
strip off [strɪp ɒf]
přít.: strip off, 3.os.: strips off, průb.: stripping off, min.pr.: stripped off, příč.min.: stripped off
Svlékli jsme se a šli si zaplavat.
We stripped off...
Rozhodli jsme se odstranit všechnu barvu a začít znovu.
We decided to...
2/385
+
odpočítávat (dolů)
count down [kaʊnt daʊn]
přít.: count down, 3.os.: counts down, průb.: counting down, min.pr.: counted down, příč.min.: counted down
Odpočítávala dny do jeho příjezdu.
She was counting...
Start kosmické lodi se již odpočítává.
The launch of...
3/385
+
rozveselit (se), vyjasnit (se)
brighten up [ˈbraɪtən ʌp]
přít.: brighten up, 3.os.: brightens up, průb.: brightening up, min.pr.: brightened up, příč.min.: brightened up
Odpoledne se trochu rozjasnilo.
It brightened up...
Naše vnučka se rozveselila, když se dozvěděla, že může jít s námi.
Our granddaughter brightened...
4/385
+
být nemocný
be down with [biː daʊn wɪθ]
přít.: be/am/are down with, 3.os.: is down with, průb.: being down with, min.pr.: were/was down with, příč.min.: been down with
Moje matka má chřipku.
My mother is...
Mark měl infekci horních cest dýchacích.
Mark was down...
5/385
+
zbavit se, odbourat
odeznít
odpracovat
vylít si zlost
vycházet (z čeho)
work off [wɜːk ɒf]
přít.: work off, 3.os.: works off, průb.: working off, min.pr.: worked off, příč.min.: worked off
Christopher odbourává stres tím, že každý den alespoň půl hodiny cvičí.
Christopher works off...
Dluh vůči mně sis ještě neodpracoval.
You haven't worked...
Vycházela jsem z údajů, které jsem v té době měla.
I worked off...
6/385
+
vložit, vstrčit, zasunout (dovnitř)
vynaložit, věnovat (úsilí, čas ap.)
předložit, podat (žádost)
put in [pʊt ɪn]
přít.: put in, 3.os.: puts in, průb.: putting in, min.pr.: put in, příč.min.: put in
Vězeň byl izolován.
The prisoner was...
Známka bude vložena do balíčku s kusem kartónu, který ji bude ochraňovat při přepravě.
The stamp will...
7/385
+
vynadat (komu)
sprdnout, sjet (koho) (hovor.)
tell off [tel ɒf]
přít.: tell off, 3.os.: tells off, průb.: telling off, min.pr.: told off, příč.min.: told off
Dostal jsem vynadáno od rozhodčího.
I got told...
Rozhodli se vyčinit firmám, namísto toho, aby jim vyslovily úplný zákaz.
They opted to...
8/385
+
uzavřít se, uzamknout se (před světem)
nevycházet
shut away [ʃʌt əˈweɪ]
přít.: shut away, 3.os.: shuts away, průb.: shutting away, min.pr.: shut away, příč.min.: shut away
Bylo mu patnáct let, když ho poprvé zavřeli za krádež chleba.
He was fifteen...
Clark se zavřel ve svém pokoji a studoval.
Clark shut himself...
9/385
+
zabránit
odvrátit
stave off [steɪv]
přít.: stave off, 3.os.: staves off, průb.: staving off, min.pr.: staved off, příč.min.: staved off
Vláda by mohla odvrátit další pokles měny.
Government might stave...
Je zde tak tak dostatek jídla, aby se zabránilo hladu.
There is barely enough food to stave off hunger.
10/385
+
naspořit, našetřit, uspořit
save up [seɪv ʌp]
přít.: save up, 3.os.: saves up, průb.: saving up, min.pr.: saved up, příč.min.: saved up
Snažím se našetřit nějaké peníze, abych si mohla koupit nové auto.
I'm trying to...
Paul šetřil peníze minci po minci.
Paul saved up...
11/385
+
prosvítat, zářit (přes co)
shine through [ʃaɪn θruː]
přít.: shine through, 3.os.: shines through, průb.: shining through, min.pr.: shined through (or shone), příč.min.: shone through (or shined)
Až se setmí, měsíc bude zářit přes okenice.
When it gets...
Mezerou v oblacích prosvítal paprsek slunce.
A ray of...
12/385
+
zúžit
narrow down [ˈnærəʊ daʊn]
přít.: narrow down, 3.os.: narrows down, průb.: narrowing down, min.pr.: narrowed down, příč.min.: narrowed down
Podívejme se, zda můžeme tento seznam zúžit na menší počet možností.
Let's see if...
Policie už zúžila seznam podezřelých.
The police have...
13/385
+
uschnout, vyschnout, vysušit
dry out [draɪ aʊt]
přít.: dry out, 3.os.: dries out, průb.: drying out, min.pr.: dried out, příč.min.: dried out
Omítka bude muset vyschnout, než budete moci místnost vymalovat.
The plaster will...
Půda nadále vysychá.
The soil continues...
I vodní želvy musí mít možnost vyhřívat se na slunci a uschnout.
Even aquatic terrapins...
14/385
+
odeslat (co) (poštou ap.)
vykázat (z hřiště), vyloučit (koho) (fotbalistu ap.)
send off [send ɒf]
přít.: send off, 3.os.: sends off, průb.: sending off, min.pr.: sent off, příč.min.: sent off
Odeslali jste SMS a očekáváte rychlou odpověď, ale stále čekáte?
Did you send...
Kdy jste odeslal vaši přihlášku?
When did you...
15/385
+
odpadnout, seknout sebou, sesypat se (únavou ap.)
vytuhnout (usnout) (hovor.)
flake out [ˈfleɪk ˈaʊt]
přít.: flake out, 3.os.: flakes out, průb.: flaking out, min.pr.: flaked out, příč.min.: flaked out
Odpadli jsme, hned když jsme dorazili do našeho hotelového pokoje.
We flaked out...
Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem vytuhnul na pohovce.
I was so...
16/385
+
rozvětvit (se)
rozšířit (se), expandovavat
branch out [brɑːntʃ aʊt]
přít.: branch out, 3.os.: branches out, průb.: branching out, min.pr.: branched out, příč.min.: branched out
Neurony se rozvětvují všemi směry a spojují se s jinými neurony.
Neurons branch out...
Nejdříve jsem sbíral mince. Poté jsem to rozšířil i na sbíríní známek.
I collected coins...
17/385
+
vykrmovat, vykrmit
nasytit, uživit
feed up [fiːd ʌp]
přít.: feed up, 3.os.: feeds up, průb.: feeding up, min.pr.: fed up, příč.min.: fed up
Musím pracovat přesčas, abych uživil rodinu.
I have to...
Musíme být schopni vypěstovat dostatek pšenice, abychom uživili až půl milionu lidí.
We must be...
18/385
+
odplout, odjet, odejít (hl. na lodi)
ship out [ʃɪp aʊt]
přít.: ship out, 3.os.: ships out, průb.: shipping out, min.pr.: shipped out, příč.min.: shipped out
Měl by sekat latinu nebo odejít.
He should shape...
Rozloučili se se svými rodinami a odpluli na plachetnicích.
They said goodbye...
19/385
+
vylézt, vyplazit se (ven)
crawl out [krɔːl aʊt]
přít.: crawl out, 3.os.: crawls out, průb.: crawling out, min.pr.: crawled out, příč.min.: crawled out
Můžete už vylézt z pod svého sedadla.
You can crawl...
Vylezl bys na římsu budovy, abys zachránil kočku?
Would you crawl...
20/385
+
vytáhnout (nahoru), vyhrabat
drag up [dræg ʌp]
přít.: drag up, 3.os.: drags up, průb.: dragging up, min.pr.: dragged up, příč.min.: dragged up
Chytněte to a táhněte to nahoru a tím to zavřete.
Touch and drag...
Vytáhla tu historku, jen aby mě ztrapnila.
She's dragged up...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X