460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
odstřelit, sestřelit, odstranit
oškubat, otrhat
pick off [pɪk ɒf]
přít. prostý: pick off, 3. os. j. č.: picks off, průb. čas: picking off, prostý min.: picked off, příčestí min.: picked off
V průběhu let odstranil své konkurenty, takže má nyní prakticky monopol.
Over the years,...
Odstřelovač ukrytý na střeše zastřelil dva vojáky na hlídce.
A sniper hidden...
2/524
+
(u)zamknout (co kam)
zavřít
lock up [lɒk ʌp]
přít. prostý: lock up, 3. os. j. č.: locks up, průb. čas: locking up, prostý min.: locked up, příčestí min.: locked up
Zamkli obchod a šli domů.
They locked up...
Takoví lidé by měli být zavření!
People like that...
3/524
+
ladit, sladit (s čím), přizpůsobit
uspořádat
match up [mætʃ ʌp]
přít. prostý: match up, 3. os. j. č.: matches up, průb. čas: matching up, prostý min.: matched up, příčestí min.: matched up
Halenka a sukně jí krásně ladí.
Her blouse and...
Snažím se přizpůsobit situaci.
I try to...
4/524
+
posunout se, přejít, přesunout se
uvolnit pozici, odejít (v zaměstnání ap.)
uvolnit místo, udělat prostor, ustoupit
move over [muːv ˈəʊvə]
přít. prostý: move over, 3. os. j. č.: moves over, průb. čas: moving over, prostý min.: moved over, příčestí min.: moved over
Po chvíli jsme se přesunuli do postele.
After a bit,...
Toto oznámení je jemným pobídnutím vývojářů, aby přešli na novou verzi.
The announcement is...
5/524
+
vyschnout, uschnout, vysušit (se), seschnout
přestat (mluvit, dělat), ustat, zastavit
dry up [dry ʌp]
přít. prostý: dry up, 3. os. j. č.: dries up, průb. čas: drying up, prostý min.: dried up, příčestí min.: dried up
Když je dlouho horko, začnou květiny usychat.
When it is...
Zahraniční investice mohou rychle ustat, jakmile počáteční nadšení pomine.
Foreign investment may...
6/524
+
loupat se, olupovat, oprýskat
flake off [fleɪk ɒf]
přít. prostý: flake off, 3. os. j. č.: flakes off, průb. čas: flaking off, prostý min.: flaked off, příčestí min.: flaked off
Barva se již začíná odlupovat.
The paint is...
Rez byla nejhorší tam, kde se barva už odloupla.
The rust was...
7/524
+
natáhnout, roztáhnout, protáhnout, prodloužit
vytočit, vybočit
přimět k řeči, vytáhnout (co z koho)
vytáhnout, vylákat
draw out [drɔː aʊt]
přít. prostý: draw out, 3. os. j. č.: draws out, průb. čas: drawing out, prostý min.: drew out, příčestí min.: drawn out
Vytáhla z něj moje tajemství.
She drew out...
Konkurenční pracovní prostředí z nich dostalo to nejlepší, čeho mohli dosáhnout.
A competitive working...
Chceme vylákat Sauronova vojska.
We want to...
8/524
+
zmačkat, zmuchlat, rozdrtit
zhroutit se
crumple up [ˈkrʌmpəl ʌp]
přít. prostý: crumple up, 3. os. j. č.: crumples up, průb. čas: crumpling up, prostý min.: crumpled up, příčestí min.: crumpled up
Zmačkal papír a hodil ho do ohně.
He crumpled up...
Tento stroj dokáže zmačkat auto na malou kostku.
This machine can...
9/524
+
smýt, spláchnout
odnést, odplavit
wash away [wɒʃ əˈweɪ]
přít. prostý: wash away, 3. os. j. č.: washes away, průb. čas: washing away, prostý min.: washed away, příčestí min.: washed away
Vkročí a ponoří se do řeky Gangy, aby smyli své hříchy.
They step and...
Proud řeky byl dost silný na to, aby odplavil spadané větve.
The river's current...
Čas nemůže odplavit vzpomínky na naše společné zážitky.
Time cannot wash...
10/524
+
pomyslet si, myslet (na co), pohlížet
think of [θɪŋk ɒv]
přít. prostý: think of, 3. os. j. č.: thinks of, průb. čas: thinking of, prostý min.: thought of, příčestí min.: thought of
Usmívám se, jenom na to pomyslím.
Just thinking of...
Přemýšlíš, že půjdeš učit?
Have you thought...
Znechucuje mě, když si představím někoho, kdo ubližuje bezmocnému zvířeti.
It makes me...
Už jsem o ní nepřemýšlel jako o příteli.
I didn't think...
Rozhodli jsme se v souladu s názory opozice.
We made a...
11/524
+
splnit (se), vyplnit (se)
come true [kʌm truː]
přít. prostý: come true, 3. os. j. č.: comes true, průb. čas: coming true, prostý min.: came true, příčestí min.: come true
Nakonec se to splnilo.
It finally came...
Věř a tvé sny se vyplní.
Keep believing and...
Zdá se, že se předpověď splnila.
The prediction seems...
Všechno, co jsi řekl, se do puntíku splnilo.
All that you've...
Pobyt v luxusním podkrovním apartmá s panoramatickým výhledem byl splněným snem.
Staying in a luxury penthouse suite with panoramic views was a dream come true.
12/524
+
začít, založit, rozjet (obchod)
spustit
start up [stɑːt ʌp]
přít. prostý: start up, 3. os. j. č.: starts up, průb. čas: starting up, prostý min.: started up, příčestí min.: started up
Timothy založil vlastní kapelu.
Timothy started up...
Před dvěma lety založila vlastní zahradnictví.
She started up...
Při spuštění stroj zaburácel.
The machine rumbled as it started up.
13/524
+
uklidit, sklidit (co), poklidit
tidy away [ˈtaɪdɪ əˈweɪ]
přít. prostý: tidy away, 3. os. j. č.: tidies away, průb. čas: tidying away, prostý min.: tidied away, příčestí min.: tidied away
Mohla bys trochu poklidit, protože místa tady už moc není.
You should tidy...
Obávám se, že je tam toho docela dost k uklizení.
I'm afraid there's...
14/524
+
převrátit se, otočit se
flip over [flɪp ˈəʊvə]
přít. prostý: flip over, 3. os. j. č.: flips over, průb. čas: flipping over, prostý min.: flipped over, příčestí min.: flipped over
Delfín se převrátil na záda.
The dolphin flipped...
Vítr převrátil několik aut.
The wind flipped...
15/524
+
pronajmout (byt, pozemek ap.)
rent out [rent aʊt]
přít. prostý: rent out, 3. os. j. č.: rents out, průb. čas: renting out, prostý min.: rented out, příčestí min.: rented out
Leo pronajal svůj dům, když pracoval v zahraničí.
Leo rented out...
Každé léto pronajímáme naši chatu turistům.
We rent out...
16/524
+
zmizet (zvolna), vymizet, rozplynout se, ztratit se
vyhasnout
odkvétat, chřadnout
(vy)blednout
fade away [feɪd əˈweɪ]
přít. prostý: fade away, 3. os. j. č.: fades away, průb. čas: fading away, prostý min.: faded away, příčestí min.: faded away
Veškerá naděje na úspěch se brzy rozplynula.
All hope of...
Lepší je hořet než pomalu vyhasnout.
Better to burn...
Popálenina byla bolestivá a zanechala několik nepěkných jizev, u kterých bude trvat roky, než zmizí.
The burn was...
17/524
+
jít dobře, dařit se dobře, být příznivý
go well [gəʊ wel]
přít. prostý: go well, 3. os. j. č.: goes well, průb. čas: going well, prostý min.: went well, příčestí min.: gone well
Soukromá setkání mezi nimi však nedopadla dobře.
However, private meetings...
Porod šel dobře a můj manžel a já jsme přinesli našeho chlapce domů.
The birth went...
18/524
+
odstrčit, ignorovat, odsunout
nechat bez povšimnutí
push aside [pʊʃ əˈsaɪd]
přít. prostý: push aside, 3. os. j. č.: pushes aside, průb. čas: pushing aside, prostý min.: pushed aside, příčestí min.: pushed aside
V jistém okamžiku musíte tyto pochybnosti o sobě tak trochu dát stranou.
You have to...
Někdy se cítím odstrčený.
I feel pushed...
19/524
+
usadit se, ustálit se, osídlit
uklidnit se
settle down [ˈsetəl daʊn]
přít. prostý: settle down, 3. os. j. č.: settles down, průb. čas: settling down, prostý min.: settled down, příčestí min.: settled down
Když se uklidnily, nechal je tam, ať si popovídají.
Once they settled...
Předpokládal jsem, že bude snadné najít místo a usadit se.
I assumed it...
Obvykle se usadí na pohodlném bidýlku a jemně třou zadeček hmyzu, aby jej zbavily žihadla.
Usually, they settle down on a comfortable perch and gently rub the insect's abdomen to expel the venom.
20/524
+
skoupit, vykoupit
buy up [baɪ ʌp]
přít. prostý: buy up, 3. os. j. č.: buys up, průb. čas: buying up, prostý min.: bought up, příčestí min.: bought up
Skupovali své konkurenty na trhu.
They were buying...
Skoupili všechny pozemky v okolí.
They've bought up...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X