390+  lekcí
16 000+  vět
7 900+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/393
+
(na)kupit, (na)vršit, (na)skládat (na hromadu)
(na)shromáždit
heap up [hiːp ʌp]
přít.: heap up, 3.os.: heaps up, průb.: heaping up, min.pr.: heaped up, příč.min.: heaped up
V jednom rohu byla navršená obrovská hromada harampádí.
A huge pile...
Nashromáždil velké bohatství.
He heaped up...
2/393
+
odstřelit, sestřelit, odstranit
oškubat, otrhat
pick off [pɪk ɒf]
přít.: pick off, 3.os.: picks off, průb.: picking off, min.pr.: picked off, příč.min.: picked off
V průběhu let odstranil své konkurenty, takže má nyní prakticky monopol.
Over the years,...
Odstřelovač ukrytý na střeše zastřelil dva vojáky na hlídce.
A sniper hidden...
3/393
+
(u)zamknout (co kam)
zavřít
lock up [lɒk ʌp]
přít.: lock up, 3.os.: locks up, průb.: locking up, min.pr.: locked up, příč.min.: locked up
Zamkli obchod a šli domů.
They locked up...
Takoví lidé by měli být zavření!
People like that...
4/393
+
ladit, sladit (s čím), přizpůsobit
uspořádat
match up [mætʃ ʌp]
přít.: match up, 3.os.: matches up, průb.: matching up, min.pr.: matched up, příč.min.: matched up
Halenka a sukně jí krásně ladí.
Her blouse and...
Snažím se přizpůsobit situaci.
I try to...
5/393
+
posunout se, přejít, přesunout se
uvolnit pozici, odejít (v zaměstnání ap.)
uvolnit místo, udělat prostor, ustoupit
move over [muːv ˈəʊvə]
přít.: move over, 3.os.: moves over, průb.: moving over, min.pr.: moved over, příč.min.: moved over
Po chvíli jsme se přesunuli do postele.
After a bit,...
Toto oznámení je jemným pobídnutím vývojářů, aby přešli na novou verzi.
The announcement is...
6/393
+
vyschnout, uschnout, vysušit (se), seschnout
přestat (mluvit, dělat), ustat, zastavit
dry up [dry ʌp]
přít.: dry up, 3.os.: dries up, průb.: drying up, min.pr.: dried up, příč.min.: dried up
Když je dlouho horko, začnou květiny usychat.
When it is...
Zahraniční investice mohou rychle ustat, jakmile počáteční nadšení pomine.
Foreign investment may...
7/393
+
loupat se, olupovat, oprýskat
flake off [fleɪk ɒf]
přít.: flake off, 3.os.: flakes off, průb.: flaking off, min.pr.: flaked off, příč.min.: flaked off
Barva se již začíná odlupovat.
The paint is...
Rez byla nejhorší tam, kde se barva už odloupla.
The rust was...
8/393
+
natáhnout, roztáhnout, protáhnout, prodloužit
vytočit, vybočit
přimět k řeči, vytáhnout (co z koho)
vytáhnout, vylákat
draw out [drɔː aʊt]
přít.: draw out, 3.os.: draws out, průb.: drawing out, min.pr.: drew out, příč.min.: drawn out
Vytáhla z něj moje tajemství.
She drew out...
Konkurenční pracovní prostředí z nich dostalo to nejlepší, čeho mohli dosáhnout.
A competitive working...
Chceme vylákat Sauronova vojska.
We want to...
9/393
+
zmačkat, zmuchlat, rozdrtit
zhroutit se
crumple up [ˈkrʌmpəl ʌp]
přít.: crumple up, 3.os.: crumples up, průb.: crumpling up, min.pr.: crumpled up, příč.min.: crumpled up
Zmačkal papír a hodil ho do ohně.
He crumpled up...
Tento stroj dokáže zmačkat auto na malou kostku.
This machine can...
10/393
+
smýt, spláchnout
odnést, odplavit
wash away [wɒʃ əˈweɪ]
přít.: wash away, 3.os.: washes away, průb.: washing away, min.pr.: washed away, příč.min.: washed away
Vkročí a ponoří se do řeky Gangy, aby smyli své hříchy.
They step and...
11/393
+
navršit se, nakupit se
nakupený, navršený
bank up [bæŋk ʌp]
přít.: bank up, 3.os.: banks up, průb.: banking up, min.pr.: banked up, příč.min.: banked up
Písek byl nakupen v rohu hřiště.
The sand was...
12/393
+
vynořit se, objevit se
pop up [pɒp ʌp]
přít.: pop up, 3.os.: pops up, průb.: popping up, min.pr.: popped up, příč.min.: popped up
Androidi se už objevili všude.
Androids have popped...
13/393
+
opotřebovat (se) , opotřebit se
zničit
odřít (se), ošoupat (se)
wear away [weə əˈweɪ]
přít.: wear away, 3.os.: wears away, průb.: wearing away, min.pr.: wore away [wɔr əˈweɪ], příč.min.: worn away [wɔrn əˈweɪ]
Usrkávání kyselých nápojů, jako jsou ovocné čaje a ochucená voda, může zničit (opotřebovat) zuby.
Sipping acidic drinks...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X