460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
propadnout se, probořit se, zřítit se
zařadit se, seřadit se
fall in [fɔːl ɪn]
přít. prostý: fall in, 3. os. j. č.: falls in, průb. čas: falling in, prostý min.: fell in, příčestí min.: fallen in
Zdá se, že se do ní zamiloval.
It seems that he fell in love with her.
Někteří lidé nemusí být příliš nadšeni, když na začátku listopadu vidí padat sníh.
Some people might...
Zamiloval se.
He fell in...
Došlo k poklesu jejich podpory.
There was a...
Spadl jsem do bazénu s mým mobilním telefonem.
I fell in the pool with my cellular phone.
2/524
+
přijít (s čím), vymyslet (řešení ap.)
sehnat, schrastit, sesbírat (co)
come up with [kʌm ʌp wɪθ]
přít. prostý: come up with, 3. os. j. č.: comes up with, průb. čas: coming up with, prostý min.: came up with, příčestí min.: come up with
Přichází s kreativními nápady.
He comes up...
Myslí si, že s tímto nápadem přišel jako první.
He thinks he...
Přišli s unikátním řešením.
They came up...
Víte, kdo přišel s letním časem, že ano?
You know who...
Má skvělý smysl pro humor a vždy přichází s vtipnými poznámkami.
She has a...
3/524
+
(roz)dávat, vydávat, vydat (příděly ap.)
hand out [hænd aʊt]
přít. prostý: hand out, 3. os. j. č.: hands out, průb. čas: handing out, prostý min.: handed out, příčestí min.: handed out
Učitel mě požádal, abych rozdala opravené písemky.
The teacher asked...
Demonstranti rozdávali letáky kolemjdoucím.
Demonstrators handed out...
4/524
+
pohádat se, nepohodnout se
fall out with [fɔːl aʊt wɪθ]
přít. prostý: fall out with, 3. os. j. č.: falls out with, průb. čas: falling out with, prostý min.: fell out with, příčestí min.: fallen out with
Odešel jsem z firmy poté, co se jsem nepohodl s šéfem kvůli platu.
I left the...
Nerad se hádám s mými kamarády.
I don't like...
5/524
+
opřít se
zaklánět se
lean back [liːn bæk]
přít. prostý: lean back, 3. os. j. č.: leans back, průb. čas: leaning back, prostý min.: leaned back (or leant back (chiefly Britain)), příčestí min.: leant back (or leaned back)
Opřel se o opěradlo židle.
He leaned back...
Zakloňte se a zvedněte levou nohu.
Lean back and...
6/524
+
dávat (si) pozor (na co)
mít se na pozoru (před čím)
watch out [wɒtʃ aʊt]
přít. prostý: watch out, 3. os. j. č.: watches out, průb. čas: watching out, prostý min.: watched out, příčestí min.: watched out
V poslední době si dává větší pozor na své zdraví.
She has been...
Dávali si pozor na jakoukoli podezřelou činnost v okolí.
They were watching...
Při vytváření vlastní aplikace je však třeba dát pozor na několik úskalí.
However, there are...
7/524
+
sfouknout, shodit, strhnout (větrem ap.)
blow down [bləʊ daʊn]
přít. prostý: blow down, 3. os. j. č.: blows down, průb. čas: blowing down, prostý min.: blew down, příčestí min.: blown down
Hurikán strhl několik budov v pobřežní oblasti.
The hurricane has...
Bouře strhává elektrické vedení po celém městě.
The storm is...
8/524
+
vyčnívat, čnít, trčet
jut out [dʒʌt aʊt]
přít. prostý: jut out, 3. os. j. č.: juts out, průb. čas: jutting out, prostý min.: jutted out, příčestí min.: jutted out
Malá rybářská vesnice se nacházela na mysu vybíhajícím do moře.
The small fishing...
Musím vypnout hrudník a stát rovně, abych si zlepšila držení těla.
I need to...
9/524
+
převést (částku ap.)
pokračovat (úspěšně)
prosazovat
carry forward [ˈkærɪ ˈfɔːwəd]
přít. prostý: carry forward, 3. os. j. č.: carries forward, průb. čas: carrying forward, prostý min.: carried forward, příčestí min.: carried forward
Violet bude v podniku pokračovat v odkazu svého otce.
Violet will carry...
Na týmových schůzkách vždy prosazuje své nápady.
He always carries...
Vyzval svůj lid, aby pokračoval v boji za národní svobodu.
He called on...
10/524
+
vydávat, vyzařovat, vylučovat (teplo, energii ap.)
give off [gɪv ɒf]
přít. prostý: give off, 3. os. j. č.: gives off, průb. čas: giving off, prostý min.: gave off, příčestí min.: given off
Sopka vylučuje spoustu kouře a popela.
The volcano is...
Ze stará lednice čpěl podivný zápach.
The old fridge...
Staré panské sídlo na kopci působilo zlověstnou atmosférou, která mě znervózňovala.
The old mansion...
11/524
+
spoléhat se na (koho / co)
být závislý (na kom / na čem)
rely on [rɪˈlaɪ ɒn]
přít. prostý: rely on, 3. os. j. č.: relies on, průb. čas: relying on, prostý min.: relied on, příčestí min.: relied on
Systém je závislý pouze na jedné osobě.
The system relies on one person only.
Aby mohli dělat svoji práci, jsou novináři odkázáni na původní online zdroje.
Journalists rely on original online source material to do their work.
Došlo mi, že mnoho lidí spoléhá na mé schopnosti.
It struck me that a lot of people rely on my ability.
Lidé chtějí tyto nástroje a zvykli si na ně spoléhat.
People want those...
Miliony lidí se začalo spoléhat na své chytré telefony.
Millions have come...
12/524
+
vystačit, (vy)žít (z čeho) (z podpory ap.)
live off [lɪv ɒf]
přít. prostý: live off, 3. os. j. č.: lives off, průb. čas: living off, prostý min.: lived off, příčestí min.: lived off
V současné době žijí ze svých úspor.
They are currently...
Když jsem byl na vysoké škole, žil jsem z konzerv.
When I was...
13/524
+
pokračovat, nepřestávat
provozovat (činnost ap.)
vést (dialog ap.)
carry on [ˈkærɪ ɒn]
přít. prostý: carry on, 3. os. j. č.: carries on, průb. čas: carrying on, prostý min.: carried on, příčestí min.: carried on
Pokračuje ve studiu, přestože se cítí vystresovaná.
She's carrying on...
Budu pokračovat v plánu, i když je to riskantní.
I'll carry on...
Mateo ignoroval její vyrušování a mluvil dál.
Mateo ignored her...
14/524
+
odvést, odnést
unést, uchvátit (výkonem)
carry away [ˈkærɪ əˈweɪ]
přít. prostý: carry away, 3. os. j. č.: carries away, průb. čas: carrying away, prostý min.: carried away, příčestí min.: carried away
Silný proud řeky odnesl loď i s cestujícími.
The strong current...
Při výzdobě domu na oslavu jsem se nechala unést a nakonec jsem utratila víc, než jsem měla v úmyslu.
I got carried...
Dav se nechal uchvátit projevem a začal hlasitě jásat.
The crowd was...
15/524
+
odsunout, odložit, přesunout
zastrčit, otlačit, odstrčit
odpor, vzdor, nesouhlas, opozice
push back [pʊʃ bæk]
přít. prostý: push back, 3. os. j. č.: pushes back, průb. čas: pushing back, prostý min.: pushed back, příčestí min.: pushed back
Z důvodu kolize termínů budeme muset schůzku přesunout na příští týden.
We'll have to...
Letecká společnost musela odložit čas odletu kvůli povětrnostním podmínkám.
The airline had...
Vždycky odkládá čas, kdy jít spát, i když ví, že ráno bude unavená.
She always pushes...
16/524
+
setřít, utřít, otřít, vytřít
wipe up [waɪp ʌp]
přít. prostý: wipe up, 3. os. j. č.: wipes up, průb. čas: wiping up, prostý min.: wiped up, příčestí min.: wiped up
Právě teď vytírá podlahu, po té co její pes roznesl po celém domě bláto.
She is currently...
Setřel špínu na podlaze dříve, než si jí někdo jiný stačil všimnout.
He wiped up...
17/524
+
zamlžit (brýle)
fog up [fɒg ʌp]
přít. prostý: fog up, 3. os. j. č.: fogs up, průb. čas: fogging up, prostý min.: fogged up, příčestí min.: fogged up
Když jsem ze zimy, která byla venku, vstoupil do teplé místnosti, zamlžily se mi brýle.
When I stepped...
Za chladného zimního rána se zamlžila okna auta.
The car windows...
Po té, co se vysprchovala, byla koupelna celá zamlžená.
The bathroom was...
18/524
+
zavést systém (do paměti počítače)
nabootovat počítač, spustit počítač
boot up [buːt ʌp]
přít. prostý: boot up, 3. os. j. č.: boots up, průb. čas: booting up, prostý min.: booted up, příčestí min.: booted up
Právě spouštím svůj notebook, abychom mohli začít s prezentací.
I'm currently booting...
Počítač se spustil za méně než minutu.
The computer booted...
19/524
+
toužit (po kom/ po čem)
long for [lɒŋ fɔː]
přít. prostý: long for, 3. os. j. č.: longs for, průb. čas: longing for, prostý min.: longed for, příčestí min.: longed for
Toužili po konci školního roku.
They were longing...
Závislý touží po další dávce.
The addict longs...
20/524
+
(pro)jít, (pro)jet (kolem koho/čeho)
míjet, minout
předat, předávat (parametr) (čím/jak)
pass by [pɑːs baɪ]
přít. prostý: pass by, 3. os. j. č.: passes by, průb. čas: passing by, prostý min.: passed by, příčestí min.: passed by
Lucy snadno prošla kolem bez povšimnutí.
Lucy easily passed...
Zákon nemá šanci, že ho Senát schválí.
The law has no chance of being passed by the Senate.
Při volání funkce je parametr předán hodnotou.
When a function...
Shromážděný dav tleskal průvodu, který procházel kolem.
The crowd gathered to applaud the parade as it passed by.
Jeleni nebo losy, kteří dnes půjdou k vodě, musí projít kolem nás.
Deer or elk...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X