460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
nasáknout, nasát
užívat si
soak up [səʊk ʌp]
přít. prostý: soak up, 3. os. j. č.: soaks up, průb. čas: soaking up, prostý min.: soaked up, příčestí min.: soaked up
Po dlouhém dni v práci si ráda užívám klidné prostředí zahrady.
After a long...
Kavárna má terasu, kde si můžete vychutnat kávu a zároveň se vyhřívat na sluníčku.
The café has...
Tato houba špatně nasává vodu.
This sponge doesn't...
2/524
+
loupat (se), oloupávat (se), sloupnout (se)
peel off [piːl ɒf]
přít. prostý: peel off, 3. os. j. č.: peels off, průb. čas: peeling off, prostý min.: peeled off, příčestí min.: peeled off
Opatrně odlepila nálepku z obalu knihy.
She carefully peeled...
Poté, co se spálil na slunci, se mu začala loupat kůže po šupinkách.
After he got...
Tapeta v předsíni se začala odlupovat a odhalovala starou barvu, která byla pod ní.
The wallpaper in the hallway had started to peel off, revealing the old paint underneath.
Lily odlepila samolepku a nalepila na notebook.
Lily peeled off...
3/524
+
(vy)stresovat se
stress out [stres aʊt]
přít. prostý: stress out, 3. os. j. č.: stresses out, průb. čas: stressing out, prostý min.: stressed out, příčestí min.: stressed out
Kimberly má tendenci stresovat se kvůli termínům a vyvíjí na sebe velký tlak.
Kimberly tends to...
Když se cítí vystresovaná, ráda si jde zaběhat, aby si pročistila mysl.
When she's feeling...
Pokračuje ve studiu, přestože se cítí vystresovaná.
She's carrying on...
4/524
+
přitáhnout (co) (navijákem) (rybu, loď ap.)
přitahovat (šarmem)
reel in [riːl ɪn]
přít. prostý: reel in, 3. os. j. č.: reels in, průb. čas: reeling in, prostý min.: reeled in, příčestí min.: reeled in
Rybář po dlouhém boji vytáhl velký úlovek.
The fisherman reeled...
Podařilo se jí přetáhnout významného klienta pro svou společnost.
She managed to...
Detektiv chytrou taktikou nalákal podezřelého do pasti.
The detective reeled...
5/524
+
zakulatit se, zbaculatět, nakynout, zvětšit
načechrat, natřepat (polštář ap.)
plump up [plʌmp ʌp]
přít. prostý: plump up, 3. os. j. č.: plumps up, průb. čas: plumping up, prostý min.: plumped up, příčestí min.: plumped up
Natřepala mi polštář.
She plumped up...
Pravidelné cvičení vám pomůže zvětšit svaly a dodat jim vypracovanou strukturu.
Regular exercise can...
Šéfkuchař použil máslo, aby lívanečky nakynuly.
The chef used...
6/524
+
zaneřádit, zaplnit, zanést
clutter up [ˈklʌtə ʌp]
přít. prostý: clutter up, 3. os. j. č.: clutters up, průb. čas: cluttering up, prostý min.: cluttered up, příčestí min.: cluttered up
Nezaplňujte kuchyňskou linku zbytečnými spotřebiči.
Please don't clutter...
Jeho zaneřáděný stůl je přeplněný papíry, propiskami a náhodnými předměty.
His messy desk...
Nevnášejte do konverzace nepodstatné detaily. Držte se hlavního bodu.
Don't clutter up...
7/524
+
(za)stavit se (na návštěvu)
drop over [drɒp ˈəʊvə]
přít. prostý: drop over, 3. os. j. č.: drops over, průb. čas: dropping over, prostý min.: dropped over, příčestí min.: dropped over
Proč se odpoledne nezastavíš na šálek kávy?
Why don't you...
Měli bychom se zastavit v nové pekárně a ochutnat jejich čerstvé pečivo.
We should drop...
Zastav se někdy na návštěvu.
Drop over for...
8/524
+
vypomáhat, pomoci
help out [help aʊt]
přít. prostý: help out, 3. os. j. č.: helps out, průb. čas: helping out, prostý min.: helped out, příčestí min.: helped out
O víkendech vždycky pomáhá v místní potravinové bance.
She always helps...
Nabídl se, že pomůže s organizací charitativní akce.
He volunteered to...
Pomůžu vám s úklidem po večírku.
I'll help out...
9/524
+
zvorat (to), zpackat (hovor.)
pokřivit (se), zkřivit (se), pokroutit (se)
poničit, zničit
screw up [skruː ʌp]
přít. prostý: screw up, 3. os. j. č.: screws up, průb. čas: screwing up, prostý min.: screwed up, příčestí min.: screwed up
Nenechte se zdeptat jednou chybou. Poučte se z ní a jděte dál.
Don't let one...
Zpackal si vztah s partnerkou tím, že jí neustále lhal.
He screwed up...
Intenzivní tlak poškodil potrubí a způsobil netěsnosti ve vodovodním systému.
The intense pressure...
10/524
+
sešít, zašít
falešně obvinit, nařknout, zdiskreditovat
vymyslet (plán)
stitch up [stɪtʃ ʌp]
přít. prostý: stitch up, 3. os. j. č.: stitches up, průb. čas: stitching up, prostý min.: stitched up, příčestí min.: stitched up
Krejčí šikovně zašil trhlinu v látce, takže byla téměř neviditelná.
The tailor skillfully...
Cítil se zrazen, když si uvědomil, že ho takzvaní přátelé falešně obvinili.
He felt betrayed...
Tým společně vymyslel plán, jak se vypořádat s náročným projektem.
The team worked...
11/524
+
obnosit, opotřebovat, ochodit
vyčerpat, udolat, zlomit
wear down [weə daʊn]
přít. prostý: wear down, 3. os. j. č.: wears down, průb. čas: wearing down, prostý min.: wore down, příčestí min.: worn down
Neustálé tření kol o vozovku časem opotřebuje pneumatiky.
The constant friction...
Její vytrvalý výslech podezřelého vyčerpal, až se nakonec přiznal.
Her persistent questioning...
Nekonečná energie dětí nakonec rodiče vyčerpá.
The children's endless...
12/524
+
být minulostí, být za, po
přejít, ozvat se
be past [biː pɑːst]
přít. prostý: be/am/are past, 3. os. j. č.: is past, průb. čas: being past, prostý min.: were/was past, příčestí min.: been past
Film začínal v 19 hodin, takže když jsme dorazili, bylo už po titulcích.
The movie started...
Když skončil, bylo už po stanoveném termínu.
By the time...
Ačkoliv je již za hranicí důchodového věku, odmítá odstoupit.
Although she is...
13/524
+
poděkování, díky
vykřiknout
shout out [ʃaʊt aʊt]
přít. prostý: shout out, 3. os. j. č.: shouts out, průb. čas: shouting out, prostý min.: shouted out, příčestí min.: shouted out
Velké díky tobě za to, že se to podařilo.
Big shout out...
Chtěla bych poděkovat mému nejlepšímu příteli za to, že tu pro mě vždycky byl.
I want to...
Když vyhrála, vykřikla nadšením.
She shouted out...
14/524
+
sebrat (odvahu, energii ap.)
získat (něhoho pro něco)
muster up [ˈmʌstə ʌp]
přít. prostý: muster up, 3. os. j. č.: musters up, průb. čas: mustering up, prostý min.: mustered up, příčestí min.: mustered up
Musela sebrat odvahu a promluvit před velkým publikem.
She had to...
Nedokázal jsem sebrat dostatek nadšení, abych projekt dokončil.
I couldn't muster...
Je těžké najít pochopení pro někoho, kdo neustále lže.
It's difficult to...
15/524
+
započítat, začlenit (co) (do rozpočtu ap.)
vysvětlit, objasnit (co) (důvod ap.)
počítat (s čím), brát v úvahu (co)
account for [əˈkaʊnt fɔː]
přít. prostý: account for, 3. os. j. č.: accounts for, průb. čas: accounting for, prostý min.: accounted for, příčestí min.: accounted for
Audit ukázal, že mohou doložit každý cent, který utratili.
An audit showed...
Tento kontext je třeba vzít v úvahu, aby analýza měla nějaký smysl.
This context is to be taken into account for the analysis to have any meaning.
Dnes je to možnost, s kterou je potřeba počítat.
Today, it is...
16/524
+
dokončit, dovést / spořádat do konce
sníst, zhltnout, zbaštit (do posledního kousku)
polish off [ˈpɒlɪʃ ɒf]
přít. prostý: polish off, 3. os. j. č.: polishes off, průb. čas: polishing off, prostý min.: polished off, příčestí min.: polished off
Trvalo mu jen několik minut, než dokončil domácí úkol.
It took him...
Dokáže zhltnout román za jediný den.
She can polish...
Měl jsem takový hlad, že jsem celou pizzu dokázal sníst sám.
I was so...
17/524
+
natřást, načechrat
načepýřit
fluff up [flʌf ʌp]
přít. prostý: fluff up, 3. os. j. č.: fluffs up, průb. čas: fluffing up, prostý min.: fluffed up, příčestí min.: fluffed up
Kočka si načepýřila srst, když viděla blížícího se psa.
The cat puffed...
Ustlala jsem si postel a načechrala polštáře.
I made my...
18/524
+
shrbit se, nahrbit se, přikrčit hlavu
hunch forward [hʌntʃ ˈfɔːwəd]
přít. prostý: hunch forward, 3. os. j. č.: hunches forward, průb. čas: hunching forward, prostý min.: hunched forward, příčestí min.: hunched forward
Starší muž se hrbil dopředu o holi, když pomalu scházel po chodníku.
The elderly man...
Unavený turista se hrbil, jak se plahočil nahoru po strmé horské stezce.
The tired hiker...
Cyklista přikrčil hlavu k řídítkám, aby snížil odpor větru a zvýšil rychlost.
The cyclist hunched...
19/524
+
vyčnívat, trčet, čnít
vystrčit, vypláznout (jazyk ap.)
vysunout (hlavu ap.)
vyvolat (vzrušení)
stick out [stɪk aʊt]
přít. prostý: stick out, 3. os. j. č.: sticks out, průb. čas: sticking out, prostý min.: stuck out, příčestí min.: stuck out
V moři černých deštníků vyčníval jasně červený deštník.
The bright red...
Nemohla si pomoct, ale v reakci na jeho škádlení vyplázla jazyk.
She couldn't help...
Stará fotografie v ní vyvolala nostalgii a nemohla se ubránit úsměvu.
The old photograph...
20/524
+
(za)lichotit, podkuřovat, podlézat (komu)
(snažit se) zalíbit
butter up [ˈbʌtə ʌp]
přít. prostý: butter up, 3. os. j. č.: butters up, průb. čas: buttering up, prostý min.: buttered up, příčestí min.: buttered up
Snažila se svému šéfovi zalichotit a pochválila jeho vůdčí schopnosti.
She tried to...
Politik se snažil zalíbit voličům slibem nižších daní.
The politician attempted...
Aby si pojistil uzavření obchodu, rozhodl se zalíbit tím, že klienta pozval na luxusní večeři.
To secure the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X