460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
shližet
podívat se dolů
dívat se svrchu, pohrdat
look down [lʊk daʊn]
přít. prostý: look down, 3. os. j. č.: looks down, průb. čas: looking down, prostý min.: looked down, příčestí min.: looked down
Nedívej se dolů! Dostaneš závrať.
Don't look down!...
Dívala se na své dokonale zakulacené bříško.
She was looking...
Když se já můžu dívat dolů na ni, může se ona dívat nahoru na mě.
If I can...
Nikdy byste neměli pohrdat lidmi jen proto, že jsou chudí.
You should never...
2/524
+
věnovat se, dát se na, začít (dělat)
projednat, (začít) projednávat
přijmout
ujmout se
pokračovat
zabrat (čas, prostor)
dát se dohromady, spolčit se
take up [teɪk ʌp]
přít. prostý: take up, 3. os. j. č.: takes up, průb. čas: taking up, prostý min.: took up [tʊk ʌp], příčestí min.: taken up ['teɪkən ʌp]
Rozhodla jsem se věnovat se práci související s ochranou životního prostředí.
I have decided...
Rád bych poděkoval členům, kteří minulý měsíc přijali naši nabídku.
I would like...
Dočasná data zabírají příliš mnoho paměti.
Temporary data takes...
Paul se dal dohromady s Felicií.
Paul took up...
3/524
+
dávat pozor
vyhlédnout (z okna)
dívat se ven
look out [lʊk aʊt]
přít. prostý: look out, 3. os. j. č.: looks out, průb. čas: looking out, prostý min.: looked out, příčestí min.: looked out
Toto znamení nás varuje, abychom si dali pozor na dopravu.
The sign warns...
Díval se skrz mříže své vězeňské cely.
He looked out...
Náš James přitiskl svou hlavu k oknu a díval se ven.
Our James pressed...
Dáváme na sebe vzájemně pozor.
We look out...
4/524
+
vyjet, vyrazit
vytáhnout (co odkud), vysunout
stáhnout (se), ustoupit, odstoupit
pull out [pʊl aʊt]
přít. prostý: pull out, 3. os. j. č.: pulls out, průb. čas: pulling out, prostý min.: pulled out, příčestí min.: pulled out
Vytáhl svoji zbraň a udělal to, co udělat musel.
He pulled out...
On si myslí, že jakékoliv rozhodnutí odstoupit z jednání by bylo kontraproduktivní.
He thinks any...
Scottovi bylo doporučeno, aby opustil svoji váhovou kategorii.
Scott has been...
Vojáci se rychle stáhli.
The military pulled...
5/524
+
zvednout (nahoru)
podpírat, udržet, nést
obstát
zdržet (koho/co)
vydržet, snést, zvládat
přepadnout, vyloupit
přepadení
hold up [həʊld ʌp]
přít. prostý: hold up, 3. os. j. č.: holds up, průb. čas: holding up, prostý min.: held up [held ʌp], příčestí min.: held up [held ʌp]
Pomalu zvedněte nahoru svůj meč oběma rukama.
You slowly hold...
Tyto podpěry dočasně podpírají střechu.
These supports temporarily...
Naše jmenování bylo zdrženo vyjednáváním o požadovaných podmínkách.
Our appointment has...
Během přepadení dva ozbrojení a maskovaní muži požadovali šperky.
During the hold-up,...
6/524
+
pokračovat dál
jít dál
posunout dopředu
zabývat se
move on [muːv ɒn]
přít. prostý: move on, 3. os. j. č.: moves on, průb. čas: moving on, prostý min.: moved on, příčestí min.: moved on
Vědět, kdy je čas jít dál, je pro mě důležité.
Knowing when it's...
Aby ses mohl posunout o krok kupředu, budou nejdříve muset přijmout tvoje pozvání.
They will need...
Ostatní skupiny se již začaly zabývat touto problematikou.
Other groups have...
7/524
+
vejít, vstoupit (dovnitř)
zajít (za mraky)
věnovat se
go in [gəʊ ɪn]
přít. prostý: go in, 3. os. j. č.: goes in, průb. čas: going in, prostý min.: went in [went ɪn], příčestí min.: gone in [ɡɒn ɪn]
Měl bys zaklepat, než vstoupíš dovnitř.
You should knock...
Měsíc zašel za mrak a viditelnost se ještě zmenšila.
The moon went...
Začal jsem se věnovat sbíráním mincí před pěti lety.
I went in...
8/524
+
dohnat, dostihnout
popovídat si, probrat
zamotat se, zaplést se
catch up [kætʃ ʌp]
přít. prostý: catch up, 3. os. j. č.: catches up, průb. čas: catching up, prostý min.: caught up [kɔ:t ʌp], příčestí min.: caught up [kɔ:t ʌp]
Několik minut jsem se zapovídal a pak jsem musel běžet, abych dohonil moji skupinu.
I talked for...
Budeš muset tvrdě pracovat, abys dohonil zbytek třídy.
You'll have to...
Chci s ním probrat příští den.
I want to...
Probrali jsme, co jsme už v životě zažili.
We caught up...
Louise se zapletla do událostí, do kterých se opravdu neměla zaplést.
Louise got caught...
9/524
+
otevřít (se), otevírat (se), svěřit (se)
zpřístupnit (se)
skýtat, naskytnout se
zahájit provoz
rozvinout (se), rozprostřít
open up [ˈəʊpən ʌp]
přít. prostý: open up, 3. os. j. č.: opens up, průb. čas: opening up, prostý min.: opened up, příčestí min.: opened up
Teddy se svěřil a řekl nám, jak osamělý se cítil na začátku své kariéry.
Teddy opened up...
Otevřte!
Open up!
Jejich cílem je zpřístupnit trh větší konkurenci.
Their aim is...
Všimli jste si někdy, jak rychle se rozvíjí malý pupen květiny do nádherného květu?
Did you ever...
10/524
+
natáhnout (se)
oslovovat, informovat
obrátit se (na koho) (o pomoc ap.)
reach out [riːtʃ aʊt]
přít. prostý: reach out, 3. os. j. č.: reaches out, průb. čas: reaching out, prostý min.: reached out, příčestí min.: reached out
Sophie se natáhla a vzala moji ruku.
Sophie reached out...
Chystám se je oslovit oba dva.
I am going...
Carl neoslovuje cizí lidi.
Carl doesn't reach...
11/524
+
otočit (se), otáčet (se)
obrátit (se), jít zpět
rotovat, otáčet se okolo
kompletně změnit
turn around [tɜːn əˈraʊnd]
přít. prostý: turn around, 3. os. j. č.: turns around, průb. čas: turning around, prostý min.: turned around, příčestí min.: turned around
Když se otočíš, měl bys vidět vchodové dveře do restaurace.
When you turn...
Země se otáčí kolem slunce.
The earth turns...
Tato anorektická teenagerka kompletně změnila svůj život a nyní pracuje jako fitness trenérka.
This anorectic teenager...
12/524
+
(po)rozhlédnout se
rozhlížet se
prohlédnout si
look around [lʊk [əˈraʊnd]
přít. prostý: look around, 3. os. j. č.: looks around, průb. čas: looking around, prostý min.: looked around, příčestí min.: looked around
Rozhlížel jsem se úplně všude, ale nemůžu o tom nic najít.
I've been looking...
Doufám, že jste měl možnost prohlédnout si naše stránky a dozvědět se něco o tom, co děláme.
I hope you've...
Jessica odmítla znovu si prohlédnout okolí domu.
Jessica refused to...
13/524
+
(z)kontrolovat
(pr)ověřit (si)
odhlásit se (z hotelu), uvolnit pokoj
check out [tʃek aʊt]
přít. prostý: check out, 3. os. j. č.: checks out, průb. čas: checking out, prostý min.: checked out, příčestí min.: checked out
Koukni na to!
Check it out!
Odhlásil jsem se z hotelu a byla mně chybně účtována zálohová platba.
I checked out...
Předtím, než to zkontroluješ tady nahoře, zkontroluj to tam dole.
Before you check...
Do kdy musím uvolnit pokoj?
By what time...
14/524
+
vyndat, vyjmout
odstranit, oddělat, vyřadit
vyřídit, opatřit
zařídit, uzavřít
vynést, odnést
ztratit (čas)
take out [teɪk aʊt]
přít. prostý: take out, 3. os. j. č.: takes out, průb. čas: taking out, prostý min.: took out [tʊk aʊt], příčestí min.: taken out ['teɪkən aʊt]
Vyndal jsem si kapesník a otřel jí slzy.
I had taken...
Nemůžeme vyřadit zdroj.
We can't take...
Musíš si vyřídit pojistku na auto.
You have to...
Nikdy byste neměl uzavírat pojistné smlouvy, které jsou k ničemu.
You should never...
Upřímně, jsem dost znepokojená, protože nechci ztratit celý rok.
I'm quite anxious...
15/524
+
vypnout (se), zhasnout
odejít, odjet
vybuchnout, explodovat
přestat fungovat
zkazit se (jídlo)
zanevřít, znechutit si, ztratit zájem
spustit (alarm)
go off [gəʊ ɒf]
přít. prostý: go off, 3. os. j. č.: goes off, průb. čas: going off, prostý min.: went off [went ɒf], příčestí min.: gone off [ɡɒn ɒf]
Náhle světlo znovu zhaslo.
Suddenly, the light...
Odjeli na dovolenou na dva týdny.
They have gone...
Vypadalo to, jako by vybuchla atomová bomba.
It looked like...
Ohřívač vody přestal fungovat včera večer.
The water heater...
To maso začíná trochu páchnout. Pravděpodobně se zkazilo.
This meat has...
16/524
+
vyrazit, vydat se (na cestu)
vytknout si za cíl, předsevzít, zamýšlet
stanovit, určit
vyložit, vysvětlit, představit
naaranžovat, rozmístit, rozložit
set out [set aʊt]
přít. prostý: set out, 3. os. j. č.: sets out, průb. čas: setting out, prostý min.: set out [set aʊt], příčestí min.: set out [set aʊt]
Princezna vyrazila na nebezpečnou cestu na ostrov.
The princess set...
Nikdy jsem nezamýšlela být mluvčím za rovnost žen.
I've never set...
Návrh stanovuje 10-ti až 12-ti letou dobu k získání občanství.
The blueprint sets...
Majoritní akcionář představil svou vizi do budoucna.
A majority shareholder...
Dárky pro ni jsou naaranžovány ve vedlejší místnosti.
Gifts for her...
17/524
+
držet krok
vydržet, snést
stačit
udržovat se (v obraze)
udržovat, držet (na úrovni)
keep up [ki:p ʌp]
přít. prostý: keep up, 3. os. j. č.: keeps up, průb. čas: keeping up, prostý min.: kept up [kept ʌp], příčestí min.: kept up [kept ʌp]
Nemůžu s tebou držet krok.
I can't keep...
Sleduj tuto webovou stránku, aby ses udržel v obraze o tom, co se zde děje.
Watch this webpage...
Jen tak dále!
Keep it up!
Nepodařilo se jim navýšit finance, aby mohli sami udržovat tuto budovu.
They have been...
18/524
+
vychovat, vychovávat
nadnést, nadhodit
(vy)zvracet, (vy)vrhnout
bring up [brɪŋ ʌp]
přít. prostý: bring up, 3. os. j. č.: brings up, průb. čas: bringing up, prostý min.: brought up [brɔ:t ʌp], příčestí min.: brought up [brɔ:t ʌp]
Vycvičil jsem ho a vychoval jako štěně.
I had trained...
Nadnesli problematiku více propracovaných programů a nástrojů.
They brought up...
Nenuť mě, abych vyzvracel mou snídani.
Don't make me...
19/524
+
navíjet (lano)
natáhnout (hodiny)
skončit, zakončit
vytočit, štvát, rozčilovat
motat, smotat
wind up [waɪnd ʌp]
přít. prostý: wind up, 3. os. j. č.: winds up, průb. čas: winding up, prostý min.: wound up [waʊnd ʌp], příčestí min.: wound up [waʊnd ʌp]
Bill pravděpodobně neskončí ve vězení.
Bill probably won't...
Naviják je mechanické zařízení, které se používá k navíjení lana.
A winch is...
Natahuji si hodinky každý den.
I wind up...
Lidé, kteří končí jako bezdomovci, obvykle nejsou ti, co dodržují pravidla.
People who wind...
20/524
+
uklidit, poklidit
vyčistit
odstranit
vydělat velké peníze
clean up [kliːn ʌp]
přít. prostý: clean up, 3. os. j. č.: cleans up, průb. čas: cleaning up, prostý min.: cleaned up, příčestí min.: cleaned up
Zkoušela jsem poklidit jeho stůl.
I tried to...
Posádky pokračují v odstraňování trosek.
Crews are continuing...
Prodělal jsem na tomto obchodu, ale moji přátelé dost vydělali.
I lost my...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X