460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
začít, začínat
vydat se, vyrazit (na cestu)
start out [stɑːt aʊt]
přít. prostý: start out, 3. os. j. č.: starts out, průb. čas: starting out, prostý min.: started out, příčestí min.: started out
Jak mám začít?
How do I...
On a já jsme v tomto oboru začali společně.
He and I...
Na naší první cestu se vydáme v sobotu.
We will start...
2/524
+
chystat se, zamýšlet, hodlat
be going to [biː ˈgəʊɪŋ tuː]
přít. prostý: be/am/are going to, 3. os. j. č.: is going to, průb. čas: being going to, prostý min.: were/was going to, příčestí min.: been going to
Myslím, že jakákoli forma cvičení bude pro tebe zdravá.
I think that any form of exercise is going to be good for you.
Ne každý člověk vás bude milovat.
Not every person is going to love you.
Chystá si otevřít účet v nové bance.
She is going to open an account with a new bank.
Délka času, které prožijete, bude menší než délka času, kterou prožije někdo jiný.
The amount of...
Parlament bude projednávat návrh zákona.
The Parliament is going to discuss the proposed law.
3/524
+
posadit se (z leže do sedu ap.)
zpozornět, zbystřit, dávat pozor
ponocovat, zůstat vzhůru
vztyčit se, vzpřímit se
sit up [sɪt ʌp]
přít. prostý: sit up [sɪt ʌp], 3. os. j. č.: sits up, průb. čas: sitting up, prostý min.: sat up [sæt ʌp], příčestí min.: sat up [sæt ʌp]
Posaď se rovně.
Sit up straight.
Děti dávají pozor a poslouchají prvních 10 vteřin.
Children sit up and listen in the first 10 seconds.
Zůstali jsme vzhůru až do 3 hodin do rána a mluvili jsme o starých dobrých časech.
We sat up until 3 a.m. talking about good old times.
4/524
+
dostat se pryč, jít pryč
odejít
udělat si volno
utéci, uprchnout, uniknout, vyváznout
projít
get away [ɡet əˈweɪ]
přít. prostý: get away, 3. os. j. č.: gets away, průb. čas: getting away, prostý min.: got away [ɡɒt əˈweɪ], příčestí min.: gotten away ['gɒtn əˈweɪ]
Jdi ode mě pryč!
Get away from...
Nemám v úmyslu je z toho nechat vyváznout.
I have no...
To, co jste udělal, vám projde jen přes mou mrtvolu!
Over my dead...
5/524
+
zapnout
switch on [swɪtʃ ɒn]
přít. prostý: switch on, 3. os. j. č.: switches on, průb. čas: switching on, prostý min.: switched on, příčestí min.: switched on
Namontujte žárovku do lampy a zapněte světlo.
Fit the bulb...
Prudce zmáčkli přepínače na centrální konzoli, aby vyřadili část elektroniky.
They flicked switches...
6/524
+
nastěhovat (se), přistěhovat (se)
dát dovnitř
zapojit se, proniknout, vetřít se
pohybovat se, ubírat se
move in [muːv ɪn]
přít. prostý: move in, 3. os. j. č.: moves in, průb. čas: moving in, prostý min.: moved in, příčestí min.: moved in
Jen o pár dní před tím, se přistěhovali naši noví sousedé.
Just a few...
Je tomu již dlouho, co pronikl do zločineckého prostředí.
He has been...
Ovce mají tendenci pohybovat se proti směru pohybu pasteveckého psa.
The sheep tend...
7/524
+
vypnout, zhasnout
odpojit, vypojit
odreagovat se
switch off [swɪtʃ ɒf]
přít. prostý: switch off, 3. os. j. č.: switches off, průb. čas: switching off, prostý min.: switched off, příčestí min.: switched off
Nejdříve vypněte rádio, chcete-li nastavit aktuální čas.
To adjust the...
Zapomněl jsem zhasnout světla, když jsem odešel z domu.
I forgot to...
Když se vrátím domů, odreaguji se sledováním televize.
When I get...
8/524
+
prohlédnout (si), dívat se
přelétnout očima
zběžně zkontrolovat
look over [lʊk ˈəʊvə]
přít. prostý: look over, 3. os. j. č.: looks over, průb. čas: looking over, prostý min.: looked over, příčestí min.: looked over
Podívám se do mého rozvrhu a ujistím se, že mám v pondělí volný čas.
I'm going to...
Moje manželka se mi dívala přes rameno, aby viděla, jestli si to zapíšu.
My wife looked...
Náš odborný tým pravidelně kontroluje váš systém.
Our expert team...
9/524
+
(po)vytáhnout
přisunout (si), přitáhnout (si)
zastavit (auto ap.)
vytrhnout, vytrhat
shyb (cvik)
pull up [pʊl ʌp]
přít. prostý: pull up, 3. os. j. č.: pulls up, průb. čas: pulling up, prostý min.: pulled up, příčestí min.: pulled up
Vytáhl jsem kapesník a utřel jsem si obličej.
I pulled up...
Přitáhl jsem si židli k její posteli.
I pulled up...
Museli jsme zastavit na semaforech.
We had to...
10/524
+
jít pryč, odejít
jít od toho, vykašlat se na to
walk away [wɔːk əˈweɪ]
přít. prostý: walk away, 3. os. j. č.: walks away, průb. čas: walking away, prostý min.: walked away, příčestí min.: walked away
Kdy je ten správný čas odejít z manželství?
When is the...
Kdybych byl na tvém místě, také bych odešel.
If I were...
Rozhodl jsem se jít od tohoto problému.
I decided to...
11/524
+
zavolat, volat
vykřiknout, zakřičet
vyvolávat, vyvolat, povolat
call out [kɔːl aʊt]
přít. prostý: call out, 3. os. j. č.: calls out, průb. čas: calling out, prostý min.: called out, příčestí min.: called out
Kdykoliv jdeme kolem něho, hlasitě pozdravíme.
Whenever we go...
Mával jsem na ní a zakřičel, ale ona nereagovala.
I waved and...
Vláda byla nucena povolat vojáky k ukončení nepokojů.
The government was...
12/524
+
napřáhnout, podat, natáhnout (ruku ap.)
vydržet, vytrvat, odolávat, vzdorovat
dát (naději, šanci)
požadovat (co), trvat (na čem)
hold out [həʊld aʊt]
přít. prostý: hold out, 3. os. j. č.: holds out, průb. čas: holding out, prostý min.: held out [held aʊt], příčestí min.: held out [held aʊt]
Naše zásoby vydrží až do konce měsíce.
Our supplies will...
Nemůžu to vydržet navždy.
I can't hold...
Dávám ti jen malou naději.
I hold out...
Požadoval jsem dvacet procent.
I held out...
13/524
+
odříznout, oříznout, uříznout, odstřihnout
přerušit, zastavit (dodávku), odpojit
odkrojit
useknout
skosit
cut off [kʌt ɒf]
přít. prostý: cut off, 3. os. j. č.: cuts off, průb. čas: cutting off, prostý min.: cut off [kʌt ɒf], příčestí min.: cut off [kʌt ɒf]
Už jste se někdy setkali se situací, kdy váš výsuvný seznam byl oříznutý nějakým rodičovským elementem?
Have you ever...
Kompletně jsem ho od sebe odřízla bez jakéhokoliv vysvětlení.
I completely cut...
Thomas byl přerušen uprostřed vyprávění příběhu.
Thomas was cut...
Pilot nechtěně odpojil přívod kyslíku pro pasažéry.
A pilot accidentally...
Chtěl jsem jenom odkrojit kůrku.
I only wanted...
14/524
+
odnést, odvést, odvézt, vzít pryč
odstranit, odejmout, odebrat
zbavit (se)
take away [teɪk əˈweɪ]
přít. prostý: take away, 3. os. j. č.: takes away, průb. čas: taking away, prostý min.: took away [tʊk əˈweɪ], příčestí min.: taken away ['teɪkən əˈweɪ]
Čas může odnést mnoho vzpomínek.
Time can take...
Měli bychom se zbavit našich osobních předsudků.
We should take...
Tento lék vám pomůže zbavit se největší bolesti.
This drug will...
15/524
+
zapříčinit, způsobit
přivodit, přinést, vyvolat
dosáhnout
dát podnět k
bring about [brɪŋ əˈbaʊt]
přít. prostý: bring about, 3. os. j. č.: brings about, průb. čas: bringing about, prostý min.: brought about [brɔ:t əˈbaʊt], příčestí min.: brought about [brɔ:t əˈbaʊt]
Co způsobilo změnu tvého názoru na Jeffa?
What brought about...
Digitalizace přinesla nové formy práce.
Digitization has brought...
Chtějí dosáhnout změn ve volebním systému.
They want to...
16/524
+
objevit se, naskytnout se, vyskytnout (se)
přijít, (za)stavit se (u koho)
tak pojď, Dělej! Pohni!
dělat pokroky, vyvíjet se, zlepšovat se
come along [kʌm əˈlɒŋ]
přít. prostý: come along, 3. os. j. č.: comes along, průb. čas: coming along, prostý min.: came along [keɪm əˈlɒŋ], příčestí min.: come along [kʌm əˈlɒŋ]
Všechno bylo v pořádku, než ses objevil.
Everything was fine...
Tak pojď! Nevzdávej to ještě!
Come along! Don't...
Moje angličtina se v poslední době hodně zlepšila.
My English has...
17/524
+
zapsat se, přihlásit se
podepsat (smlouvu)
upsat se (někomu)
sign up [saɪn ʌp]
přít. prostý: sign up, 3. os. j. č.: signs up, průb. čas: signing up, prostý min.: signed up, příčestí min.: signed up
Přihlásil jsem se na tří měsíční kurz.
I signed up...
Zapsal jsem se do armády a čekám na přijímač.
I signed up...
Pravidla jsou závazná pro všechny, kteří tuto smlouvu podepíší.
The rules are...
18/524
+
podpořit, doložit
podporovat, zastat se
zálohovat
(za)couvat, couvnout
back up [bæk ʌp]
přít. prostý: back up, 3. os. j. č.: backs up, průb. čas: backing up, prostý min.: backed up, příčestí min.: backed up
Nadace předložila řadu důkazů, ve snaze doložit tvrzení, že tento obraz je originál.
The foundation set...
Nebyl předložen žádný důkaz, který by jeho tvrzení podpořil.
No evidence was...
Podpořím tě, pokud se něco zvrtne.
I'll back you...
Potřebujeme pravidelně zálohovat naši práci.
We need to...
Moje manželka zacouvala do garáže.
My wife backed...
19/524
+
vyplnit (formulář)
zakulatit se, zaoblit se, tloustnout
rozšířit
fill out [fɪl aʊt]
přít. prostý: fill out, 3. os. j. č.: fills out, průb. čas: filling out, prostý min.: filled out, příčestí min.: filled out
Organizátoři požádají účastníky o vyplnění demografického průzkumu.
The organizers ask...
Vyplňte tabulku na pravé straně.
Fill out the...
Bylo to v té době, když jsem se začala zakulacovat víc než ostatní dívky.
This was around...
20/524
+
zahodit, vyhodit
odhodit
promarnit
throw away [θrəʊ əˈweɪ]
přít. prostý: throw away, 3. os. j. č.: throws away, průb. čas: throwing away, prostý min.: threw away [θru: əˈweɪ], příčestí min.: thrown away [θroun əˈweɪ]
Nepotřebuji to. Můžeš to vyhodit.
I don't need...
Aby jste uspěli, musíte odhodit všechen strach.
To be successful,...
Nepromarněte svůj čas a úsilí na to, abyste zkoušeli rychle zbohatnout.
Don't throw away...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X