400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/403
+
nebýt v módě, být zastaralý
nebýt doma, být venku
být vyloučen
být mimo
be out [bi aʊt]
přít.: be out, 3.os.: is out, průb.: being out, min.pr.: were/was out, příč.min.: been out
Váš hardware je zastaralý.
Your hardware is...
Karen přišla do mého domu, když jsem byl venku.
Karen came to...
Moje povolání nemá žádnou perspektivu.
My occupation is...
2/403
+
vloupat se, vniknout násilím
přerušit (koho/co), skočit do řeči (komu)
zaučit, zaškolit
vyjít najevo
break in [breɪk ɪn]
přít.: break in, 3.os.: breaks in, průb.: breaking in, min.pr.: broke in [brəʊk ɪn], příč.min.: broken in ['broukən ɪn]
Nějací zloději se vloupali do mého domu a ukradli všechno, co mělo nějakou cenu.
Some thieves broke...
Pacient přerušil léčbu po deseti dnech léčení.
A patient broke...
Prosím, neskákej nám do řeči.
Please don't break...
3/403
+
odvolat, zrušit, odřeknout
call off [kɔːl ɒf]
přít.: call off, 3.os.: calls off, průb.: calling off, min.pr.: called off, příč.min.: called off
Zápas byl odvolán kvůli sněhové bouři.
The match was...
Odvolej své muže a já odvolám mé.
Call off your...
Susan zrušila své zasnoubení.
Susan has called...
4/403
+
zapojit, zastrčit (do zásuvky)
přiložit, připojit
plug in [plʌg ɪn]
přít.: plug in, 3.os.: plugs in, průb.: plugging in, min.pr.: plugged in, příč.min.: plugged in
Je vaše tiskárna zapojena do zásuvky?
Is your printer...
Musíte zapojit čip do prázdné zdířky.
You have to...
Použil jsem elektřinu ze zásuvky v garáži.
I used electricity...
5/403
+
nedokončit, zanechat, odejít
odpadnout, zmizet
drop out [drɒp aʊt]
přít.: drop out, 3.os.: drops out, průb.: dropping out, min.pr.: dropped out, příč.min.: dropped out
Jeho sestra otěhotněla a musela zanechat školy.
His sister got...
Zanechal studia na universitě a stal se úspěšným podnikatelem.
He dropped out...
Odešel jsem z politiky.
I have dropped...
6/403
+
zapnout, (s)pustit, otevřít (vodu, plyn ap.)
obrátit se proti
vyjet, zaútočit
vzrušovat, rozpálit
přivést (koho k čemu), vyvolat (zájem)
turn on [tɜːn ɒn]
přít.: turn on, 3.os.: turns on, průb.: turning on, min.pr.: turned on, příč.min.: turned on
Moje manželka už zapnula topení.
My wife has...
Sloni nakonec zaútočili na své ošetřovatele.
The elephants turning...
Proč jste všichni proti mně?
Why are you...
Lauru vzrušují muži v uniformě.
Laura gets turned...
7/403
+
vypnout, zhasnout
odbočit, vybočit, zahnout
odpuzovat, nepřitahovat
turn off [tɜːn ɒf]
přít.: turn off, 3.os.: turns off, průb.: turning off, min.pr.: turned off, příč.min.: turned off
Mnoho lidí si myslí, že telefony musí být úplně vypnuty, jiní říkají, že tichý režim je v pořádku.
Many people think...
Odbočili jsme z hlavní cesty.
We turned off...
Odpuzují mě všechny současné politické strany.
I am turned...
8/403
+
vyplivovat
vychrlit
vyhrknout, vyžvejknout se
spit out [spɪt aʊt]
přít.: spit out, 3.os.: spits out, průb.: spitting out, min.pr.: spat out [spæt aʊt] (or spit out), příč.min.: spat out [spæt aʊt] (or spit out)
Zaprvé, vyplivni žvýkačku, před tím, než začneš mluvit.
First, spit out...
Každý den sopka vychrlila další popel a lávu.
Each day the...
Patricia na mě vyhrkla své obvinění.
Patricia spat out...
9/403
+
zavolat zpět
povolat zpět
call back [kɔːl bæk]
přít.: call back, 3.os.: calls back, průb.: calling back, min.pr.: called back, příč.min.: called back
Zavolám vám zpět, až to bude vhodnější.
I'll call you...
Co mu mám říct, až zavolá zpět?
What am I...
Náš velvyslanec byl povolán zpět do Prahy.
Our ambassador was...
10/403
+
(za)stavit se, zajít na návštěvu, zaskočit
(z)měnit se
nabýt vědomí, probrat se, vzpamatovat se (hovor.)
come round [kʌm raʊnd]
přít.: come round, 3.os.: comes round, průb.: coming round, min.pr.: came round [keɪm raʊnd], příč.min.: come round [kʌm raʊnd]
Měl by ses zastavit, pokud nejsi příliš zaneprázdněn.
You should come...
Můj život se neustále mění.
My life has...
Můj otec se z anestézie ještě neprobral.
My father hasn't...
11/403
+
rozpadnout se, rozsypat se, rozložit se (stářím)
pokazit se
úplně se zadrhnout
být na zhroucení
fall apart [fɔːl əˈpɑːt]
přít.: fall apart, 3.os.: falls apart, průb.: falling apart, min.pr.: fell apart [fel əˈpɑːt], příč.min.: fallen apart ['fɔ:lən əˈpɑːt]
Všechny systémy se nakonec rozpadnou, když se zhroutí kvůli ve své vlastní složitosti.
All systems eventually...
Každou chvíli se to mohlo pokazit.
It could fall...
Naše komunikace se úplně zadrhla a stali jsme se nepřátelé.
Our communication fell...
12/403
+
poslat k zemi, knokautovat
vyřadit z provozu
vyrazit (si) (zub)
vyčerpat, vyřídit
knock out [nɒk aʊt]
přít.: knock out, 3.os.: knocks out, průb.: knocking out, min.pr.: knocked out, příč.min.: knocked out
Richard poslal svého protivníka jednou ranou k zemi.
Richard knocked out...
Mohou vyřadit z provozu telefony, ale nemohou vyřadit rádiové vlny.
They can knocked...
Steven spadl a vyrazil si přední zub.
Steven fell and...
13/403
+
usnout, odpadnout
spadnout, klesat, klesnout, odpadnout
vysadit (pasažéra), vyložit (věci)
pokles
drop off [drɒp ɒf]
přít.: drop off, 3.os.: drops off, průb.: dropping off, min.pr.: dropped off, příč.min.: dropped off
Dvakrát jsem na chvilku usnul.
I dropped off...
Přišli jsme vyložit Edwardovi věci.
We came to...
Všimli jsme si prudkého poklesu objednávek z Asie.
We have noticed...
14/403
+
zrekapitulovat, shrnout
vystihnout
sum up [sʌm ʌp]
přít.: sum up, 3.os.: sums up, průb.: summing up, min.pr.: summed up, příč.min.: summed up
Nemůžeme shrnout celou jeho filozofii do jednoho odstavce.
We can't sum...
Abychom to shrnuli, byl to jejich nejlepší výkon v letošním roce.
To sum up,...
Dovolte mi zrekapitulovat, co jsme zatím domluvili.
Let me sum...
15/403
+
utéci, zdrhnout
odběhnout
vypustit, nechat odtéct
vyjet si (kopie)
odtékající
run off [rʌn ɒf]
přít.: run off, 3.os.: runs off, průb.: running off, min.pr.: ran off [ræn ɒf], příč.min.: run off [rʌn ɒf]
Pak šel hned za druhým mužem, který také utekl.
He then went...
Kam jsi to včera večer odběhl?
Where did you...
Pomáhá zachytit a směřovat odtékající vodu pryč.
It helps to...
16/403
+
ohřát, zahřát, přihřát (jídlo ap.)
zatopit, roztopit, vytopit, vytápět (místnost ap.)
oživit (se), rozproudit se (zábava ap.)
heat up [hiːt ʌp]
přít.: heat up, 3.os.: heats up, průb.: heating up, min.pr.: heated up, příč.min.: heated up
Chceš, abych ti ohřála tuto výtečnou polévku?
Do you want...
Ohřáli jsme si jídlo v mikrovlnce.
We heated up...
Zabere to hodně času roztopit saunu.
It takes a...
17/403
+
vyvalit se, vyhrnout se
vylít
vyklopit, vysypat
spill out [spɪl aʊt]
přít.: spill out, 3.os.: spills out, průb.: spilling out, min.pr.: spilt out [spɪlt aʊt] (or spilled out), příč.min.: spilled out [spɪlt aʊt] (or spilt out)
Bylo to jakoby ve mně praskla přehrada a všechna zlost šla ze mě ven.
It was like...
Všichni studenti se vyhrnuli ze školy směrem k autům.
All students spilled...
Voda vytekla z kbelíku na podlahu.
Water had spilled...
18/403
+
skočit do řeči, přerušit
vmáčknout se, vrazit mezi
cut in [kʌt ɪn]
přít.: cut in, 3.os.: cuts in, průb.: cutting in, min.pr.: cut in [kʌt ɪn], příč.min.: cut in [kʌt ɪn]
Promiňte, že vám skáču do řeči, ale teď jsem vám nerozuměl.
Sorry to cut...
Zrovna jsem mluvil s manželkou, když nás můj otec přerušil.
I was just...
19/403
+
vyplnit
doplnit
fill in [fɪl ɪn]
přít.: fill in, 3.os.: fills in, průb.: filling in, min.pr.: filled in, příč.min.: filled in
Pokud jste z EU, tato kolonka nemusí být vyplněna.
If you are...
Tento formulář jste vyplnil nesprávně.
You have filled...
Doplňte chybějící slova, abyste správně dokončili každou větu.
Fill in the...
20/403
+
smíchat, pomíchat, promíchat, rozmíchat
splést, poplést
mix up [mɪks ʌp]
přít.: mix up, 3.os.: mixes up, průb.: mixing up, min.pr.: mixed up, příč.min.: mixed up
Všechny dokumenty se pomíchaly dohromady.
All the documents...
Rozmíchejte mouku ve vodě nebo mléku.
Mix up the...
Ne, musel jste si mě splést s někým jiným.
No, you must...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X