460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
přejet, zajet, srazit
run over [rʌn ˈəʊvə]
přít. prostý: run over, 3. os. j. č.: runs over, průb. čas: running over, prostý min.: ran over [ræn ˈəʊvə], příčestí min.: run over [rʌn ˈəʊvə]
Byla přejeta autem.
She was being...
Toto krabice vypadá, jako by jí přejel autobus.
This box looks...
Zpomalte, můžete někoho zajet.
Slow down, you...
2/524
+
odmítnout, odřeknout
zeslabit, ztlumit
klesnout, klesat, jít dolů, být v útlumu
snížit
turn down [tɜːn daʊn]
přít. prostý: turn down, 3. os. j. č.: turns down, průb. čas: turning down, prostý min.: turned down, příčestí min.: turned down
Proč jsi odmítl jeho nabídku ti pomoci?
Why did you...
Nenesl to moc dobře, když jsem ho odmítla.
He didn't take...
Můžete ztlumit tu hudbu?
Could you turn...
Ekonomika je v útlumu a je méně příležitostí vydělávat peníze.
The economy turns...
3/524
+
zmlknout, zavřít zobák, držet hubu
umlčet
shut up [ʃʌt ʌp]
přít. prostý: shut up, 3. os. j. č.: shuts up, průb. čas: shutting up, prostý min.: shut up [ʃʌt ʌp], příčestí min.: shut up [ʃʌt ʌp]
Říkám ti, abys držel hubu.
I'm telling you...
Drž hubu a nech mě na pokoji.
Shut up and...
4/524
+
přesunout (se), posunout (se)
přejít lehce přes, lehce se posunovat
přesednout si
slide over [slaɪd ˈəʊvə]
přít. prostý: slide over, 3. os. j. č.: slides over, průb. čas: sliding over, prostý min.: slid over [ˈslɪdˈəʊvə], příčestí min.: slid over [ˈslɪd ˈəʊvə]
Jak se vrstvy posunují jedna po druhé, vzniká tření.
There is friction...
Klouby umožňují kostem lehce se posunovat vůči sobě.
The joints permit...
5/524
+
odtékat, vtékat
vytékat
flow out [fləʊ aʊt]
přít. prostý: flow out, 3. os. j. č.: flows out, průb. čas: flowing out, prostý min.: flowed out, příčestí min.: flowed out
Všechny řeky vtékají do moře, kde končí jejich cesta.
All rivers flow...
Voda, která vytéká z nádrže, obsahuje příliš mnoho rozpuštěného vápníku.
The water that...
6/524
+
rozmyslet si, promyslet
rozvážit
think over [θɪŋk ˈəʊvə]
přít. prostý: think over, 3. os. j. č.: thinks over, průb. čas: thinking over, prostý min.: thought over [θɔ:t ˈəʊvə], příčestí min.: thought over [θɔ:t ˈəʊvə]
Požádal jsem o čas, abych si mohl tu záležitost promyslet.
I asked for...
Promyslím si to a zítra ti dám odpověď.
I'll think it...
Řekla, že si promyslí náš návrh.
She said she'd...
7/524
+
vypít, pít
drink out [drɪŋk aʊt]
přít. prostý: drink out, 3. os. j. č.: drinks out, průb. čas: drinking out, prostý min.: drank out [dræŋk aʊt], příčestí min.: drunk out [drʌŋk aʊt]
Pití alkoholu je legální od 18 let.
The legal age...
Vypil jsem tři čtvrtiny láhve.
I drank out...
8/524
+
sundat, sejmout, dát dolů
rozebrat, rozmontovat
zapsat (si), poznamenat si
svěsit, vzít dolů, ostranit
take down [teɪk daʊn]
přít. prostý: take down, 3. os. j. č.: takes down, průb. čas: taking down, prostý min.: took down [tʊk daʊn], příčestí min.: taken down ['teɪkən daʊn]
Jestli chceš sejmout Michelle, měl by sis stoupnout do fronty.
If you want...
Šel jsem do jeho domu a sejmul jsem ho.
I got to...
Jsou zodpovědní za odstraňování závadných příspěvků.
They are responsible...
9/524
+
uskočit stranou
jump aside [dʒʌmp əˈsaɪd]
přít. prostý: jump aside, 3. os. j. č.: jumps aside, průb. čas: jumping aside, prostý min.: jumped aside, příčestí min.: jumped aside
Když se po mně ohnal nožem, uskočil jsem stranou.
When he swept...
Uskočili jsme stranou, když velký pes proběhl těsně kolem nás.
We jumped aside...
10/524
+
unavit, vyčerpat, utahat
tire out [ˈtaɪə aʊt]
přít. prostý: tire out, 3. os. j. č.: tires out, průb. čas: tiring out, prostý min.: tired out, příčestí min.: tired out
Může dělání více věci najednou opravdu unavit můj mozek?
Can multitasking really...
Běhání po schodech nahoru a dolů je skvělý způsob, jak unavím mého psa.
Running up and...
11/524
+
spálit, shořet
vyhořet, vyčerpat
burn up [bɜːn ʌp]
přít. prostý: burn up, 3. os. j. č.: burns up, průb. čas: burning up, prostý min.: burnt up [bɜ:rnt ʌp], příčestí min.: burnt up [bɜ:rnt ʌp]
Většina meteoritů shoří v zemské atmosféře, než dosáhne povrchu.
Most meteorites burn...
Mám horečku, protože jsem se úplně vyčerpal.
I have a...
Svižná chůze spálí více kalorií než pomalé běhání.
Brisk walking burns...
12/524
+
vynechat
opominout
leave out [liːv aʊt]
přít. prostý: leave out, 3. os. j. č.: leaves out, průb. čas: leaving out, prostý min.: left out [left aʊt], příčestí min.: left out [left aʊt]
Je zábavné, jak vynecháváš tu část, když jsi ji začal provokovat.
It is funny...
Vynechal jsi ještě něco?
Did you leave...
Opomíjíte jednu důležitou skutečnost.
You are leaving...
13/524
+
přeškrtnout
vyškrtnout
cross out [krɒs aʊt]
přít. prostý: cross out, 3. os. j. č.: crosses out, průb. čas: crossing out, prostý min.: crossed out, příčestí min.: crossed out
Přeškrtal jsem všechna špatná slova.
I crossed out...
Pokud si myslíte, že je to špatně, přeškrtněte to a napište dobře.
If you think...
Přeškrtněte duplicitní písmena, která spolu sousedí.
Cross out duplicate...
14/524
+
vypadávat, vypadnout
(roz)hádat se, znesvářit se, pohádat se
vystoupit (z řady)
fall out [fɔːl aʊt]
přít. prostý: fall out, 3. os. j. č.: falls out, průb. čas: falling out, prostý min.: fell out [fel aʊt], příčestí min.: fallen out ['fɔ:lən aʊt]
Dávej pozor, ať nevypadneš ze sedačky.
Be careful not...
Nebudeme tolerovat žádné porušování pravidel.
We don't tolerate...
Nerad se hádám s mými kamarády.
I don't like...
15/524
+
prošvihnout, promeškat, nechat si ujít
miss out [mɪs aʊt]
přít. prostý: miss out, 3. os. j. č.: misses out, průb. čas: missing out, prostý min.: missed out, příčestí min.: missed out
Možná máte pocit, že jste si nechali ujít něco skvělého.
Possibly you feel...
Věř mi, o nic jsi nepřišla.
Trust me, you...
16/524
+
odložit, přesunout (schůzku ap.)
odradit (koho od čeho)
rozptylovat (koho při čem), odvádět pozornost
put off [pʊt ɒf]
přít. prostý: put off, 3. os. j. č.: puts off, průb. čas: putting off, prostý min.: put off [pʊt ɒf], příčestí min.: put off [pʊt ɒf]
Karl nechce odložit přednášku.
Karl doesn't want...
Nikdy neodkládej na zítra, co lze udělat dnes.
Never put off...
Takový nepořádek každého odradí.
Such a mess...
17/524
+
zdědit
vstoupit, přijít
come into [kʌm ˈɪntə]
přít. prostý: come into, 3. os. j. č.: comes into, průb. čas: coming into, prostý min.: came into [keɪm ˈɪntə], příčestí min.: come into [kʌm ˈɪntə]
Nemáme jinou možnost, než vstoupit do války.
We have no...
Přišla jsem do koupelny a začala mou ranní toaletu.
I came into...
Z tohoto důvodu nesmí tato verze dohody vstoupit v platnost.
For this reason,...
Mám dobrý výhled na všechny lodě připlouvající do přístavu.
I have a good view of all the ships coming into port.
Pokud přijde do kontaktu s kyselinou sýrovou uvolňuje se vysoce toxický plyn.
If it came...
Toto opatření vstoupí v platnost v pondělí.
The measure is...
18/524
+
uklidnit (se)
zklidnit (se)
utišit (se)
quiet down [ˈkwaɪət daʊn]
přít. prostý: quiet down, 3. os. j. č.: quiets down, průb. čas: quieting down, prostý min.: quieted down, příčestí min.: quieted down
Uklidni se nebo nás tvoje máma uslyší.
Quiet down or...
Vrátím se později, až se situace uklidní, pokud se situace uklidní.
I'll be back...
Bouře se konečně utišila.
The storm quiet...
19/524
+
zabalit, zahalit
dokončit, zakončit
navléct se, nabalit se, teple se obléct
wrap up [ræp ʌp]
přít. prostý: wrap up, 3. os. j. č.: wraps up, průb. čas: wrapping up, prostý min.: wrapped up, příčestí min.: wrapped up
Požádal jsem prodavače, aby mi pomohl zabalit vánoční dárky.
I asked the...
Schůzku jsme zakončili diskusí.
We wrapped up...
Musíš se teple obléci, když budeš celý den venku.
You have to...
20/524
+
být proti
be against [bɪ əˈgeɪnst]
přít. prostý: be against, 3. os. j. č.: is against, průb. čas: being against, prostý min.: were/was against, příčestí min.: been against
Jíst maso bylo proti jejím zásadám.
Eating meat was...
Prodal náš dům, i když to bylo proti mému přání.
He sold our...
Bigamie je v mnoha zemích považována za protiprávní.
Bigamy is considered...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X