460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
10
11
12
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
definitiva (úředníků)
funkční období (prezidenta)
držba, právo držby
držení, majetek (lenní)
tenure [ˈtenjʊə]
jedn. číslo: tenure, množ. číslo: tenures
Je jedním z mála lidí v našem úřadě, který má definitivu.
He is one of the few people in our office who has tenure.
Získat akademickou definitivu je čím dál tím těžší.
It's becoming increasingly difficult to acquire academic tenure.
2/20
+
(u)škrtit, zaškrtit, zardousit (koho)
(u)dusit, (u)tlumit, utlumovat (aktivitu ap.) (přen.)
strangle [ˈstræŋgəl]
přít. prostý: strangle, 3. os. j. č.: strangles, průb. čas: strangling, prostý min.: strangled, příčestí min.: strangled
Slyšel jsem, že se ji pokusil uškrtit nějakým provazem.
I heard he tried to strangle her with some rope.
Byla uškrcena!
She was strangled!
3/20
+
pro začátek, za prvé
for starters [fɔː ˈstɑːtəs]
Pro začátek zkuste toto cvičení.
Try this exercise for starters.
Tyto otázky jsou jen pro začátek.
These questions are just for starters.
4/20
+
estetika
aesthetics [isˈθetɪks]
jedn. číslo: aesthetics, množ. číslo: aesthetics
Měl za to, že cílem estetiky je umění.
He held that...
Estetika nespadá do oblasti mého zájmu.
Aesthetics does not...
5/20
+
pustit se, vyjet, ohradit se
vrhnout se, napadnout, zaútočit
udeřit
hit out [hɪt aʊt]
přít. prostý: hit out, 3. os. j. č.: hits out, průb. čas: hitting out, prostý min.: hit out, příčestí min.: hit out
Lékařská asociace se včera ohradila proti vládním škrtům ve zdravotnictví.
The Medical Association...
Ve své přednášce napadal možnost trestu smrti.
He hit out...
6/20
+
primární, nejdůležitější, prvořadý, nejzásadnější
paramount [ˈpærəˌmaʊnt]
Toto platí zvláště ve společnostech, které oceňují svobodu jednotlivce jako nejdůležitější výhodu.
This is especially...
Při naší práci je prvořadá kvalita.
In our work,...
7/20
+
nerozumnost, pošetilost, hloupost
folly [ˈfɒlɪ]
jedn. číslo: folly, množ. číslo: follies
Je to jen další následek jeho neposlušnosti a hlouposti.
It's just another...
Jak jsem se mohl nechat nalákat do takové hlouposti?
How had I...
8/20
+
krytý, zastřešený (stadion ap.)
zajištěný, pokrytý (pojištěním ap.)
pokrytý (signálem ap.), potažený (hmotou ap.)
min. čas a příč. min. slovesa přikrýt, zakrýt
covered [ˈkʌvəd]
Je to největší krytý stadion na světě.
It is the...
Jeho tvář je pokrytá vráskami.
His face is covered with lines.
Nábytek byl zakryt ochrannými obaly.
The furniture was...
Myslel jsem si, že už jsme to probrali.
I thought we...
Její hlava byla pokryta jemnými blond vlasy.
Her head was...
Na rozdíl od minulého roku byly hory pokryty sněhem na začátku prosince.
In contrast to last year, mountains have been covered by snow early in December.
9/20
+
replika, kopie
replica [ˈreplɪkə]
jedn. číslo: replica, množ. číslo: replicas
Kromě toho dávám přednost replikám skutečných zbraní.
Beside this I...
Mysleli jsme si, že křeslo je starožitnost, ale byla to jen bezcenná replika.
We thought the...
10/20
+
nejkrásnější, nejhezčí
best-looking [best ˈlʊkɪŋ]
Je to prostě nejhezčí auto, které bylo kdy vyrobené.
It's simply the...
Ve skutečnosti byl Max podle jejího názoru nejpohlednější muž, se kterým se doposud setkala.
In actual fact,...
11/20
+
nedůslednost, nekonzistentnost, nestálost
nesrovnalost, rozporuplnost
v rozporu
inconsistency [ˌɪnkənˈsɪstənsɪ]
jedn. číslo: inconsistency, množ. číslo: inconsistencies
Jeho nejhorší chybou byla jeho nedůslednost.
His worst fault...
Obhájce našel nesrovnalost mezi výpověďmi svědků.
The defense attorney...
12/20
+
shrnout, (z)rekapitulovat
zhrnutí, rekapitulace
recap [riːˈkæp]
jedn. číslo: recap, množ. číslo: recaps, přít. prostý: recap, 3. os. j. č.: recaps, průb. čas: recapping, prostý min.: recapped, příčestí min.: recapped
Dovolte mi jen zrekapitulovat, o čem se dosud diskutovalo.
Let me just...
Shrnul některá ze svých nejtěžších rozhodnutí a důležité okamžiky, dobré i špatné.
He recapped some...
13/20
+
nástěnná malba
nástěnný
mural [ˈmjʊərəl]
jedn. číslo: mural, množ. číslo: murals
O poškození té nástěnné malby jsem nikomu zde ještě neřekla.
I haven't told...
Odhalil novou nástěnnou malbu gymnastky na budově.
He unveiled a new mural of a gymnast on the building.
14/20
+
snížit, zeslabit
sesadit, vést k pádu
sestřelit
bring down [brɪŋ daʊn]
přít. prostý: bring down, 3. os. j. č.: brings down, průb. čas: bringing down, prostý min.: brought down, příčestí min.: brought down
Jsme odhodláni snížit inflaci.
We are determined...
Tato krize by mohla vést k pádu naší vlády.
This crisis could...
Bombardér byl sestřelen protiletadlovou obranou.
A bomber was...
15/20
+
nuance, jemný rozdíl, odlišnost
odstín
nuance [njuːˈɑːns]
jedn. číslo: nuance, množ. číslo: nuances
Lingvisté zkoumají odlišnosti jazyka.
Linguists explore the...
Vyber nejvhodnější šedý odstín pro dveře do obývacího pokoje.
Choose the most...
16/20
+
spolupracovník, kolega
coworker [ˌkəʊˈwɜːkə]
jedn. číslo: coworker, množ. číslo: coworkers
Na druhou stranu spolupracovníci mohou být také konkurenty.
On the other...
Včera jsem si v práci prdnul a moje kolegyně otevřela okno.
I farted at...
17/20
+
višeň
sour cherry [ˈsaʊə ˈtʃerɪ]
jedn. číslo: sour cherry, množ. číslo: sour cherries
Máš raději třešně nebo višně?
Do you prefer...
Tyto višně uzrají tak za měsíc.
These sour cherries...
18/20
+
oznámení, sdělení
vyrozumění, upozornění
notification [ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: notification, množ. číslo: notifications
Přečetli jsme si oznámení, že naše auto bylo prodáno.
We read the...
Vyrozumění o našem rozhodnutí byste měli obdržet v příštím týdnu.
You should receive...
Naše pozornost je ochromována neustálými oznámeními.
Our focus is...
19/20
+
krajně, naprosto, intenzivně, urputně
fiercely [fɪəslɪ]
Jsem také hluboce a naprosto hrdý na své kolegy.
I am also...
Lvice svá mláďata zuřivě chrání.
The lionesses are...
20/20
+
přetékat, překypovat
přebytek
přepad
overflow [ˌəʊvərˈfləʊ]
jedn. číslo: overflow, množ. číslo: overflows, přít. prostý: overflow, 3. os. j. č.: overflows, průb. čas: overflowing, prostý min.: overflowed, příčestí min.: overflowed
Přepad z vany byl ucpán.
The overflow from...
Břehy řeky přetekly.
The banks of the river overflowed.
Odpadkový koš přetékal odpadky.
The bin was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X