460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
9
10
11
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
sčítání lidu
census [ˈsensəs]
jedn. číslo: census, množ. číslo: censuses
Zbývá přijmout zákon o sčítání lidu.
A census law remains to be adopted.
Nejnovější údaje ze sčítání lidu poskytují odhalující pohled na to, kdo jsme jako národ.
The latest census...
2/20
+
nejednoznačnost, dvojsmysl(nost), nejasnost
ambiguity [ˌæmbɪˈgjuːɪtɪ]
jedn. číslo: ambiguity, množ. číslo: ambiguities
Tato definice je sama o sobě dostatečně přesná a neobsahuje žádnou nejednoznačnost.
This definition is in itself sufficiently precise and contains no ambiguity.
Velká část britského humoru je postavená na dvojsmyslnosti.
Much British humour depends on ambiguity.
3/20
+
mám-li být upřímný
upřímně řečeno
in all honesty [ɪn ɔːl ˈɒnɪstɪ]
Mám-li být upřímný, nemohu souhlasit.
In all honesty, I can't agree.
Upřímně řečeno, nemohu říct, že mám s tímto druhem práce mnoho zkušeností, ale jsem ochoten to zkusit.
I can't in all honesty say that I have much experience in this kind of work, but I'm willing to try it.
4/20
+
idol, modla, bůžek
idol [ˈaɪdəl]
jedn. číslo: idol, množ. číslo: idols
Svatyně byla zdobena bůžky různých kmenů.
The shrine was...
Lucy připravuje mazaný trik, aby zosnovala setkání se svým idolem.
Lucy plays a...
Ona je roková hvězda a idol teenagerů.
She is a...
5/20
+
zamknout, zavřít (koho kde) (v pokoji)
uváznout, zaklesnout (se)
lock in [lɒk ɪn]
přít. prostý: lock in, 3. os. j. č.: locks in, průb. čas: locking in, prostý min.: locked in, příčestí min.: locked in
V trezoru je zamčený zloděj!
There's a thief...
Je to zamčené doma v mém stole.
It is locked in my desk at home.
6/20
+
čas jít spát, čas ke spaní
bedtime [ˈbedˌtaɪm]
jedn. číslo: bedtime, množ. číslo: bedtimes
Lily má ráda horké mléko před spaním.
Lily likes hot...
Před spaním by se nemělo začínat nic moc intelektuálně náročného.
Nothing too intellectual...
Vždycky odkládá čas, kdy jít spát, i když ví, že ráno bude unavená.
She always pushes...
7/20
+
spřízněnost, náklonnost (duševní)
podobnost, příbuznost
affinity [əˈfɪnɪtɪ]
jedn. číslo: affinity, množ. číslo: affinities
Samuel k ní pociťuje silnou náklonnost.
Samuel feels a...
Mezi italštinou a španělštinou je velká podobnost.
There is a...
8/20
+
vyhýbat se (komu/čemu), stranit se (koho/čeho)
shun [ʃʌn]
přít. prostý: shun, 3. os. j. č.: shuns, průb. čas: shunning, prostý min.: shunned, příčestí min.: shunned
Od té doby se mu všichni vyhýbali.
From that time...
Evelyn se vždy vyhýbala publicitě.
Evelyn has always...
9/20
+
nadnárodní
mnohonárodnostní (stát ap.)
multinational [ˌmʌltɪˈnæʃənəl]
Uzavřeli jsme výnosnou smlouvu s velkou nadnárodní společností.
We got a...
Budeme moci nahlédnout do zákulisí nadnárodní korporace.
We will be able to peek behind the scenes of a multinational corporation.
10/20
+
účastník silničního provozu
road user [rəʊd ˈjuːzə]
jedn. číslo: road user, množ. číslo: road users
Svou jízdou jste ohrozili životy ostatních účastníků silničního provozu.
You imperilled the...
Dopravní informace pro účastníky silničního provozu jsou obvykle vysílány pomocí rozhlasových stanic.
Traffic information for road users are usually broadcasted via radio channels.
11/20
+
rovnováha (i systému ap.), vyváženost
vyrovnanost, klid
equilibrium [ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm]
jedn. číslo: equilibrium, množ. číslo: equilibriums (or equilibria)
Naše finanční rovnováha je v ohrožení.
Our financial equilibrium...
Říká se, že jóga obnovuje vnitřní rovnováhu člověka.
Yoga is said...
12/20
+
kudrnatý, kučeravý (vlasy)
vlnitý, zvlněný (list ap.)
curly [ˈkɜːlɪ]
2. stupeň: curlier, 3. stupeň: curliest
kudrnaté černé vlasy, je velmi roztomilá a legračně mluví.
She's got curly...
Moje vlasy jsou mimořádně silné a kudrnaté.
My hair is...
Syntaktická chyba byla způsobena tím, že v kódu chyběla uzavírací složená závorka.
The syntax error...
V matematickém zápisu můžete složené závorky používat k vytváření množin.
You can use...
Do složených závorek se uzavírají pravidla stylů CSS, která definují vzhled webových prvků.
The CSS style...
V programování se blok kódu často uzavírá do složených závorek.
In programming, a block of code is often enclosed within curly braces.
13/20
+
pobočka, předsunutá základna, stanoviště
outpost [ˈaʊtˌpəʊst]
jedn. číslo: outpost, množ. číslo: outposts
Měli jsme tam stanoviště, ze kterého bylo vidět do údolí.
We had an...
Základna je zajištěna.
The outpost is...
14/20
+
ptát se (na koho/co) (přes třetí osobu)
ask after [ɑːsk ˈɑːftə]
přít. prostý: ask after, 3. os. j. č.: asks after, průb. čas: asking after, prostý min.: asked after, příčestí min.: asked after
Evie se ptala na Alicino zdraví.
Evie asked after...
Pro začátek se zeptal na místo pobytu každého pohřešovaného.
To begin with...
15/20
+
kytice
buket, aroma, vůně (hl. vína)
bouquet [buːˈkeɪ]
jedn. číslo: bouquet, množ. číslo: bouquets
Dostala jsem na Valentýna kytici rudých růží.
I received a...
Toto víno má rozvinuté aroma.
This wine has...
Lewis donesl Emily kytici květin, které byly natrhané v jeho zahradě.
Lewis brought Emily...
K narozeninám jsem dostala kytici lilií.
I received a...
16/20
+
ochránce, protektor
chránič (části těla ap.)
protector [prəˈtektə]
jedn. číslo: protector, množ. číslo: protectors
Byl považován za ochránce katolické církve.
He was considered...
Byl to nevýrazný král obklopený silnými a mocnými ochránci.
He was weak...
17/20
+
produktivní věk
working age [ˈwɜːkɪŋ eɪdʒ]
jedn. číslo: working age, množ. číslo: working ages
Počet lidí v produktivním věku se stále snižuje navzdory imigraci.
The number of...
Mnoho lidí v produktivním věku se musí často stěhovat do jiných oblastí.
Many people of...
18/20
+
pokořit, ponížit, potupit
humiliate [hjuːˈmɪlɪˌeɪt]
přít. prostý: humiliate, 3. os. j. č.: humiliates, průb. čas: humiliating, prostý min.: humiliated, příčestí min.: humiliated
Neponižujte ho.
Don't humiliate him.
Jak jsem se mohla takhle ponížit?
How could I...
Nechtěl jsem ji ponížit před jejími kolegy.
I didn't want...
19/20
+
stačit, postačit
suffice [səˈfaɪs]
přít. prostý: suffice, 3. os. j. č.: suffices, průb. čas: sufficing, prostý min.: sufficed, příčestí min.: sufficed
Stačilo říct, odmítl jsem se přidat.
Suffice it to...
Ani výroba už nestačila.
Even manufacture no...
20/20
+
vyvodit, vyvozovat
dedukovat, odvozovat
usuzovat (z čeho)
infer [ɪnˈfɜː]
přít. prostý: infer, 3. os. j. č.: infers, průb. čas: inferring, prostý min.: inferred, příčestí min.: inferred
Ze směrnice není možné vyvodit, jak bychom měli v tomto případě postupovat.
It is not...
Z této informace je možné vyvodit dva zcela opačné závěry.
It is possible...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X