460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
12
13
14
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
obžalovaný, obviněný
prostý min a příč. min. slovesa obvinit
accused [əˈkjuːzd]
jedn. číslo: accused, množ. číslo: accuseds
O vině obviněného muže byly pochybnosti.
The guilt of the accused man was in doubt.
Soud obviněného muže zprostil viny.
The court absolved the accused man.
Byli obviněni z povstání stejně jako ze zneužití finančních prostředků.
They were accused of rebellion as well as misuse of funds.
Víš, že tato obžalovaná osoba čelí obvinění z těžkého trestného činu?
Do you know...
Co bych měl dělat, když jsem byl v práci obviněn z krádeže?
What should I...
Tazatel mě během rozhovoru nařkl ze lhaní.
The interviewer accused...
Obhájce obžalovaného obvinil jednoho z porotců z podjatosti.
The defendant's lawyer accused one of the jurors of bias.
2/20
+
láva
lávový
lava [ˈlɑːvə]
jedn. číslo: lava, množ. číslo: lavas
Sopka začlala chrlit lávu.
The volcano began...
Každý den sopka vychrlila další popel a lávu.
Each day the...
Láva ze sopky stékala po svahu.
Lava from the...
Sopka na Filipínách začala chrlit lávu.
A volcano in...
3/20
+
únavová zlomenina
stress fracture [stres ˈfræktʃə]
jedn. číslo: stress fracture, množ. číslo: stress fractures
Rafaelovi není umožněno hrát kvůli únavové zlomenině žebra po dobu čtyř až šesti týdnů.
Rafael has been ruled out for between four and six weeks with a stress fracture of the rib.
Lucas musí podstoupit operaci únavové zlomeniny chodidla.
Lucas needs to have an operation for a stress fracture in his foot.
4/20
+
dezinfikovat, vyčistit (hygienicky ap.)
očistit, zbavit nesprávných výskytů (čehokoliv)
sanitize [ˈsænɪˌtaɪz]
přít. prostý: sanitize, 3. os. j. č.: sanitizes, průb. čas: sanitizing, prostý min.: sanitized, příčestí min.: sanitized
Pošlete zásahový tým, ať okamžitě vyčistí oblast.
Have a response...
Takže jste přidali další krok validace za účelem korekce dat v požadavku.
So you added...
5/20
+
ohnat se, vymrštit (se)
mlátit kolem sebe, vztekat se
zbytečně utratit, vyhodit (peníze)
ostře kritizovat
lash out [læʃ aʊt]
přít. prostý: lash out, 3. os. j. č.: lashes out, průb. čas: lashing out, prostý min.: lashed out, příčestí min.: lashed out
Pokud to neuděláš, začne se vztekat a dělat scény.
If you don't,...
Náhle se její ruka vymrštila a facka mu přistála na tváři.
Suddenly her hand...
Můj otec vyhodil 15 000 dolarů za svatbu mé sestry.
My father lashed...
6/20
+
federace (stát)
spolčení, sdružení
federation [ˌfedəˈreɪʃən]
jedn. číslo: federation, množ. číslo: federations
Naše federace se v roce 1989 rozpadla.
Our federation broke...
Spojené státy americké jsou federací 50 jednotlivých států.
The United States...
7/20
+
šíření, rozmnožování, rozrůstání (čeho)
proliferation [prəˌlɪfəˈreɪʃən]
jedn. číslo: proliferation, množ. číslo: proliferations
Šíření jaderných zbraní se vrátilo do středu zájmu.
Nuclear proliferation has...
Tento věk počítačů přinesl rychlé šíření informací.
This age of...
8/20
+
prudce (po)klesnout, propadnout se (hodnota ap.)
prudký pokles, propad (hodnoty ap.)
útlum
slump [slʌmp]
jedn. číslo: slump, množ. číslo: slumps, přít. prostý: slump, 3. os. j. č.: slumps, průb. čas: slumping, prostý min.: slumped, příčestí min.: slumped
Čistý zisk se propadl o 25 %.
Net profits slumped...
Letecký průmysl je v současnosti v útlumu.
The airline industry...
Distribuce našich novin se prudce propadla na 50 000 výtisků denně.
The circulation of...
9/20
+
potvrzení, ověřování (platnosti), validace
validation [ˌvælɪˈdeɪʃən]
jedn. číslo: validation, množ. číslo: validations
Tento proces ověřování zajišťuje, že data vyhovují přípustným formátům.
This validation process...
Ověřování a schvalování se uplatní v klíčových fázích projektu.
Validation and approval...
10/20
+
mezi tím, po tuto dobu, postupně
po cestě
along the way [əˈlɒŋ ðə weɪ]
Tuto práci dělám už mnoho let a za tu dobu jsem nasbíral spoustu cenných zkušeností.
I've been in...
Člověk si postupně všimne různých maličkostí.
There are little...
Jako tulák dával přednost kočovnému způsobu života a cestou poznával různé kultury.
As a rover,...
11/20
+
ochotně, dobrovolně, rád
willingly [ˈwɪlɪŋlɪ]
Proč by dobrovolně ohrožovaly sami sebe?
Why would they...
Nemyslím si, že odsud odešly dobrovolně.
I don't think...
12/20
+
hraní her
hrací
gaming [ˈgeɪmɪŋ]
jedn. číslo: gaming, množ. číslo: gamings
Hraní her beru vážně.
I take gaming...
Strávil celou noc u hracích stolů.
He spent all...
Virtuální realita překonává rozdíl mezi zdravotní péčí a hraním her.
Virtual reality is...
Herní komunita má mnoho rozličných klanů, které mezi sebou soupeří.
The gaming community...
Byl to nadšenec do her a trávil většinu víkendů ve virtuálních světech.
He was a...
13/20
+
šťouchnout, drcnout, vrazit
běhat
běh, běhání (rekreační)
výstupek, výčnělek (ostrý) (AmE)
jog [dʒɒg]
jedn. číslo: jog, množ. číslo: jogs, přít. prostý: jog, 3. os. j. č.: jogs, průb. čas: jogging, prostý min.: jogged, příčestí min.: jogged
Šťouchnul do mě loktem, aby mě varoval.
He jogged me...
Měli byste, pánové, zájem trochu si zaběhat na pláži?
Would you gentlemen...
Svižná chůze spálí více kalorií než pomalé běhání.
Brisk walking burns...
14/20
+
(po)kropit, opláchnout, spláchnout (hadicí)
hose down [həʊz daʊn]
přít. prostý: hose down, 3. os. j. č.: hoses down, průb. čas: hosing down, prostý min.: hosed down, příčestí min.: hosed down
Po závěrečném hvizdu se musí hřiště pokropit.
They have to...
Je zapotřebí ji neustále kropit, aby nevybuchla žárem.
It needs to...
15/20
+
pochva, vagina (anat.)
vagina [vəˈdʒaɪnə]
jedn. číslo: vagina, množ. číslo: vaginas
Jakmile jste těhotná, nemělo by vám vadit nechat si vyšetřit vagínu.
Once you're pregnant,...
Během pohlavního styku se spermie přenášejí z mužského penisu do pochvy ženy.
During sexual intercourse...
16/20
+
uniknout, unikat, vyhnout (se)
vyhýbat se
elude [ɪˈluːd]
přít. prostý: elude, 3. os. j. č.: eludes, průb. čas: eluding, prostý min.: eluded, příčestí min.: eluded
Můj synu, na někoho tak inteligentního, ti často to samozřejmé uniká.
My son, for...
Liška unikla lovcům tím, že se rychle otočila zpět.
The fox eluded...
17/20
+
mít na starosti, být zodpovědný (za co), velet
be in charge [biː ɪn tʃɑːdʒ]
přít. prostý: be in charge, 3. os. j. č.: is in charge, průb. čas: being in charge, prostý min.: were/was in charge, příčestí min.: been in charge
Mozek je zodpovědný za to, jak na všechno reagujeme.
The brain is...
Stephen je zodpovědný za údržbu v místní továrně.
Stephen is in...
Je zodpovědný za hudební oddělení.
He is in...
Kurátor muzea má na starosti nejdůležitější činnosti v muzeu.
A museum curator...
18/20
+
buclatý, boubelatý, baculatý (věc i osoba)
tučný (šek ap.) (přen.)
zakulatit se, zbaculatět, nakynout
načechrat, natřepat (polštář ap.)
žuchnutí
prudce, ztěžka (položit, sednout si ap.)
plump [plʌmp]
jedn. číslo: plump, množ. číslo: plumps, přít. prostý: plump, 3. os. j. č.: plumps, průb. čas: plumping, prostý min.: plumped, příčestí min.: plumped
Měl krátké, buclaté prsty s nehty, které byly trochu příliš dlouhé.
He had short,...
Co si dáš, tloušťíku?
What can I...
Natřepala mi polštář.
She plumped up...
Pravidelné cvičení vám pomůže zvětšit svaly a dodat jim vypracovanou strukturu.
Regular exercise can...
Šéfkuchař použil máslo, aby lívanečky nakynuly.
The chef used...
19/20
+
bezmocný
neschopný
powerless [ˈpaʊələs]
Bezmocná nevinná oběť byla oběšena.
A powerless innocent...
Cítili se bezmocní tváří v tvář katastrofě.
They felt powerless...
Nejsem schopen do této věci zasahovat.
I am powerless...
20/20
+
slaný, (na)solený, solný
mořský (žijící ve slané vodě)
salty [ˈsɔːltɪ]
2. stupeň: saltier, 3. stupeň: saltiest
Dali jí slanou vodu, aby zvracela.
They gave her...
Tato slanina je pro mě příliš slaná.
This bacon is too salty for me.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X