460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
13
14
15
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
tušení, předtucha, pocit
hrb
ohnout se, (s)hrbit se, nahrbit se
hunch [hʌntʃ]
jedn. číslo: hunch, množ. číslo: hunches, přít. prostý: hunch, 3. os. j. č.: hunches, průb. čas: hunching, prostý min.: hunched, příčestí min.: hunched
Měl jsem tušení, že se něco takového stane.
I had a hunch that something like this would happen.
Postavte se rovně a nehrbte záda.
Stand up straight and don't hunch your back.
Donald se řídil instinktem a rozhodl se jít jinou cestou.
Donald played a...
Měli jsme tušení a koupili jsme spoustu akcií této společnosti.
We played a...
Starší muž se hrbil dopředu o holi, když pomalu scházel po chodníku.
The elderly man...
Unavený turista se hrbil, jak se plahočil nahoru po strmé horské stezce.
The tired hiker...
Cyklista přikrčil hlavu k řídítkám, aby snížil odpor větru a zvýšil rychlost.
The cyclist hunched...
2/20
+
odvážný, smělý, troufalý (osoba, čin ap.)
odvaha, smělost, troufalost
průb. čas slovesa odvážit se
daring [ˈdeərɪŋ]
jedn. číslo: daring, množ. číslo: -
Doufáme, že bude i nadále projevovat svou politickou odvahu v této otázce.
We hope that he will continue to demonstrate his political daring on this issue.
Život je buď odvážné dobrodružství, nebo vůbec nic.
Life is either...
3/20
+
leknín
water lily [ˈwɔːtə ˈlɪlɪ]
jedn. číslo: water lily, množ. číslo: water lilies
Listy leknínu plavaly na vodní hladině.
The leaves of the water lily floated on the water's surface.
Lekníny jsou samozřejmě středobodem každé vodní zahrady.
The water lilies are obviously the centerpiece of any water garden.
4/20
+
kaktus
cactus [ˈkæktəs]
jedn. číslo: cactus, množ. číslo: cactuses (or cacti)
Mohli bychom ti sehnat nový kaktus nebo pěkné kapradí.
We could get...
Snažila se doplazit do bezpečí přes kaktusy, které roztrhly její šaty.
She tried to...
5/20
+
shánět (co/koho), pátrat po (kom/čem)
lovit (zvěř)
hunt for [hʌnt fɔː]
přít. prostý: hunt for, 3. os. j. č.: hunts for, průb. čas: hunting for, prostý min.: hunted for, příčestí min.: hunted for
Více než dva roky úřady pátraly po únosci.
For more than...
Sloni bývali loveni pro slonovinu ze svých klů.
Elephants used to...
6/20
+
příliš malý, nedostatečný, omezený
odbýt (co)
škudlit (na čem)
sotva, stěží (ScoE)
scant [skænt]
přít. prostý: scant, 3. os. j. č.: scants, průb. čas: scanting, prostý min.: scanted, příčestí min.: scanted
Zjistil, že výzkum lékařských účinků sauny je poněkud omezený.
He discovered that...
Začala nadávat policii za to, že krádeži věcí z jejího auta věnovala nedostatečnou pozornost.
She began to...
7/20
+
elegance, vkus, vkusnost
elegance [ˈelɪgəns]
jedn. číslo: elegance, množ. číslo: elegances
Isabella se obléká s ležérní elegancí.
Isabella dresses with...
Kevin nosil dvouřadový smoking s lehkou elegancí.
Kevin wore his...
8/20
+
potrubní (rozvody/instalace)
instalatérství, instalatérské práce
plumbing [ˈplʌmɪŋ]
jedn. číslo: plumbing, množ. číslo: plumbings
S vodovodním potrubím není něco v pořádku.
There is something...
Zaměstnali jsme místního muže, aby provedl instalatérské práce.
We employed a...
Olovo v potrubí může kontaminovat pitnou vodu.
Lead in plumbing...
Intenzivní tlak poškodil potrubí a způsobil netěsnosti ve vodovodním systému.
The intense pressure...
Vodovodní systém v našem starém domě potřeboval rozsáhlé opravy.
The plumbing system in our old house needed extensive repairs.
V zimě je důležité, abyste ochránili vodovodní systém před mrazem.
In winter, it's important to protect your plumbing system from freezing temperatures.
9/20
+
chřest
asparagus [əˈspærəgəs]
jedn. číslo: asparagus, množ. číslo: asparagus
Chřest je považován za afrodiziakum.
Asparagus is reputed...
Vypadá to, že jsem všechen ten chřest jedl zbytečně.
I guess I...
10/20
+
po (předchozí) domluvě (schůzka ap.)
podle ujednání, podle úmluvy
by appointment [baɪ əˈpɔɪntmənt]
Návštěva našeho střediska je možná po objednání.
Visiting our centre...
Dům je veřejnosti přístupný pouze po předchozí domluvě.
The House is...
11/20
+
(za)ječet, (za)křičet (strachem, bolestí ap.)
(za)vřískat
(za)ječení, vřískot, jekot, výkřik
shriek [ʃriːk]
jedn. číslo: shriek, množ. číslo: shrieks, přít. prostý: shriek, 3. os. j. č.: shrieks, průb. čas: shrieking, prostý min.: shrieked, příčestí min.: shrieked
Dámy ječí a omdlévají při každém jeho slově.
The ladies shriek...
Olivie vydala pronikavý výkřik.
Olivia let out...
Prut se dvakrát ohnul, naviják zaskřípal a zarachotil.
The rod bent...
12/20
+
nevolnost (žaludeční), zvedání žaludku
nausea [ˈnɔːzɪə]
jedn. číslo: nausea, množ. číslo: nauseas
Střední dávka způsobuje těžkou žaludeční nevolnost během několika hodin.
A medium dose...
Dělníci si stěžovali na bolesti hlavy a nevolnost.
The workers complained...
13/20
+
nekonečno, nekonečnost
infinity [ɪnˈfɪnɪtɪ]
jedn. číslo: infinity, množ. číslo: infinities
Rovnoběžné čáry se setkávají v nekonečnu.
Parallel lines meet...
A tak dále, do nekonečna.
And so on,...
14/20
+
přihodit se, stát se, udát se
dojít (k čemu)
come about [kʌm əˈbaʊt]
přít. prostý: come about, 3. os. j. č.: comes about, průb. čas: coming about, prostý min.: came about, příčestí min.: come about
Pojďme se podívat, jak se to přihodilo.
Let's see how...
Jak k tomu došlo?
How did it...
Jak k této bizarní situace došlo?
How did this...
15/20
+
nepozorovaný, nepovšimnutý, bez povšimnutí
unnoticed [ˌʌnˈnəʊtɪst]
Tato skutečnost nezůstala bez povšimnutí.
This fact has...
Je tu stále šance, že to projde bez povšimnutí.
There is still...
Podařilo se nám nepozorovaně vyklouznout.
We managed to...
16/20
+
satén
saténový
satin [ˈsætɪn]
jedn. číslo: satin, množ. číslo: satins (or satin)
A jak se vám líbí ten satén na oknech?
And how do...
Lucy na sobě měla bílé saténové šaty zdobené krajkou.
Lucy wore a...
17/20
+
infarkt, srdeční příhoda
heart attack [hɑːt əˈtæk]
jedn. číslo: heart attack, množ. číslo: heart attacks
Pravidelné cvičení vám může pomoci uniknout infarktu.
Regular exercise can...
Pět let po infarktu mnoho z nich už nebude naživu.
Five years after...
Klasický příznak srdečního záchvatu zahrnuje pocit extrémního tlaku na hrudi.
The classic symptom...
Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko srdečního infarktu, mozkové mrtvice a demence.
High blood raises...
Zkolaboval a zemřel na infarkt.
He collapsed and...
18/20
+
popraskaný, rozpraskaný
nakřáplý (hlas ap.)
(po)trhlý, praštěný (hovor.)
cracked [krækt]
Kryt zadní nápravy vozidla je prasklý.
The car's rear...
Omítka na stěnách byla popraskaná a odlupovala se.
The plaster on...
19/20
+
neprůhledný, neprůzračný, neprůsvitný
nejasný, nesrozumitelný (význam ap.) (přen.)
opaque [əʊˈpeɪk]
2. stupeň: opaquer, 3. stupeň: opaquest
Okna byla tak špinavá, že byla téměř neprůhledná.
The windows were...
Tento proces může být poněkud nesrozumitelný.
This process can...
20/20
+
debil, kretén, kokot (vulg.)
asshole [ˈæsˌhəʊl]
jedn. číslo: asshole, množ. číslo: assholes
Myslím si jen, že jsi byl fakt debil.
I just think...
Hej, kreténe, tohle je dámská toaleta.
Hey, asshole, this...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X