460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
15
16
17
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zbytečný, marný
futile [ˈfjuːtaɪl]
Mnozí se domnívají, že je to marné.
This leads many to believe that it's futile.
Bylo by zbytečné pokračovat v jednání.
It would be futile to continue negotiations.
2/20
+
závěsný, visací
visutý
nástěnný závěs
průb. čas slovesa viset
hanging [ˈhæŋɪŋ]
jedn. číslo: hanging, množ. číslo: hangings
Babylonské visuté zahrady byly jedním ze sedmi divů světa.
The Hanging Gardens of Babylon were one of the Seven Wonders of the World.
Když je do visícího koberce tlučeno holí, vycházejí prachové částice.
When a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles come out.
Stále zde visí velký otazník nad její schopností dokončit svou práci.
There's still a...
Ben se někde potuluje s dětmi.
Ben is hanging...
Moje sestra se se mnou přestala stýkat.
My sister has...
Spáchala sebevraždu oběšením ve svém studentském pokoji v roce 2017.
She committed suicide...
3/20
+
prostřednictvím, pomocí, přes
by means of [baɪ miːnz ɒv]
Píst je spojen s hnacím hřídelem pomocí ojnice.
A piston links to a drive shaft by means of a connecting rod.
Náklad byl zvednut pomocí jeřábu.
The load was lifted by means of a crane.
Dopisy a balíky jsou rychle dopravovány z jednoho státu do druhého leteckou poštou.
Letters and packages...
4/20
+
cvoček, cvok
čep
ozdobit cvočky
hřebec na chov
hřebec, kanec (o muži) (hovor.)
stud [stʌd]
jedn. číslo: stud, množ. číslo: studs, přít. prostý: stud, 3. os. j. č.: studs, průb. čas: studding, prostý min.: studded, příčestí min.: studded
Oliver měl v pravém uchu jeden diamantový cvoček.
Oliver wore a...
Pak jsem zjistila, že to není hřebec, jak jsem doufala.
Then I found...
Koně jsou okováni speciálními podkovami, které mají cvočky a hřebíčky pro udržení na ledu.
The horses are shod with special shoes that have studs and tacks for gripping the ice.
5/20
+
poflakovat se, nečinně čekat (hovor.)
potloukat se (hovor.)
vznášet se
hang around [hæŋ əˈraʊnd]
přít. prostý: hang around, 3. os. j. č.: hangs around, průb. čas: hanging around, prostý min.: hung around, příčestí min.: hung around
Často se poflakuje s pochybnými osobami.
He often hangs...
Pocit odcizení se kolem nás vznáší jako kouř.
A sense of...
Podívej, kámo, nechci, aby ses tu poflakoval.
Look, pal, I...
6/20
+
sporný, kontroverzní (výrok ap.) (form.)
hádavý, svárlivý (člověk)
contentious [kənˈtenʃəs]
Co je tak kontroverzní na tomto přesunu?
What's so contentious...
Máme poměrně dost kontroverzní vztah.
We have a...
Snažte se vyhnout jakýmkoli sporným formulacím.
Try to avoid...
7/20
+
nepodplatitelný, neúplatný, nezkorumpovatelný
incorruptible [ˌɪnkəˈrʌptəbəl]
Jeff skutečně věří, že většina politiků je neúplatná.
Jeff genuinely believes that most politicians are incorruptible.
Státní úředníci by měli být neúplatní.
Public servants should be incorruptible.
8/20
+
obdoba, paralela
paralelní, rovnoběžný, souběžný
obdobný
parallel [ˈpærəˌlel]
jedn. číslo: parallel, množ. číslo: parallels
Vědci se dohadovali o možnosti paralelních vesmírů.
Scientists have speculated...
Ohnisková vzdálenost je vzdálenost od čočky, ve které se setkají paralelní světelné paprsky.
The focal length...
Rovnoběžné čáry se setkávají v nekonečnu.
Parallel lines meet...
9/20
+
doporučení, pověření
doporučující, pověřovací
posudek, diplom, kredit, předpoklad
credential [krɪˈden.ʃəl]
jedn. číslo: credential, množ. číslo: credentials
Scarlet má pro tuto práci dokonalé předpoklady.
Scarlet has the...
Což mi připomíná, mohu vidět vaše pověření?
Which reminds me,...
10/20
+
cestovní kancelář
travel agency [ˈtrævəl agency]
jedn. číslo: travel agency, množ. číslo: travel agencies
Od roku 1998 provozujeme vlastní cestovní kancelář.
Since 1998 we...
Buďte opatrní, pokud cestovní kancelář přijímá pouze hotovost jako jediný způsob platby.
Be cautious if a travel agency only accepts cash as a form of payment.
11/20
+
kanón, dělo (hl. historické)
narazit, napálit (do koho/čeho)
cannon [ˈkænən]
jedn. číslo: cannon, množ. číslo: cannons, přít. prostý: cannon, 3. os. j. č.: cannons, průb. čas: cannoning, prostý min.: cannoned, příčestí min.: cannoned
Naši vojáci nemají v úmyslu být potrava pro děla.
Our soldiers have...
K rozehnání protestujících používají vodní děla, gumové projektily, slzný plyn a příležitostně i ostrou munici.
They use water...
12/20
+
zásadně, zlomově, rozhodujícím způsobem
kriticky, vážně
critically [ˈkrɪtɪkəlɪ]
Muž byl velmi vážně zraněn, když byl sražen autem.
A man was critically injured when he was struck by a car.
Nové technologie jsou kriticky důležité pro zajištění naší námořní převahy.
New technologies are...
13/20
+
dres, triko(t) (sportovní)
svetr (bez zapínání)
jersey [ˈdʒɜːzɪ]
jedn. číslo: jersey, množ. číslo: jerseys
Dres je tričko, které nosí členové sportovního týmu.
A jersey is...
Jeho žlutý dres a kalhoty byly promáčené deštěm.
His yellow jersey...
14/20
+
odložit, odsunout, pozdržet, počkat
odrazit (útok ap.)
odolat, vydržet, udržet se
hold off [həʊld ɒf]
přít. prostý: hold off, 3. os. j. č.: holds off, průb. čas: holding off, prostý min.: held off, příčestí min.: held off
Odložte své rozhodnutí do pondělka.
Hold off making...
S oznámením této novinky počkali až po tiskové konferenci.
They held off...
Musím s rozhodnutím počkat, dokud nebudu mít více informací.
I need to...
15/20
+
bizarní, (pra)podivný, divný
bizarre [bɪˈzɑː]
Léčení bylo někdy úplně zbytečné, jindy až podivné a také k ničemu.
Treatments ranged from...
Jak k této bizarní situace došlo?
How did this...
16/20
+
dokumentace
documentation [ˌdɒkjʊmenˈteɪʃən]
jedn. číslo: documentation, množ. číslo: documentations
Nezávislé subjekty se často příliš soustředí na kód a ne dostatečně na dobrou dokumentaci.
The independent bodies often focus too much on code and not enough on good documentation.
Další příklady a vysvětlení najdete v dokumentaci ke každé z těchto knihoven.
You can refer...
Tato dokumentace bude sloužit jako důkaz vašeho nedodržení předpisů.
This documentation will serve as evidence of your failure to follow directions.
Správce majetku je povinen přinést veškerou důležitou dokumentaci.
The administrator of...
Prohledal jsem celou dokumentaci, ale nemohl jsem nic najít.
I scanned through...
17/20
+
startovní číslo
start number [stɑːt ˈnʌmbə]
jedn. číslo: start number, množ. číslo: start numbers
Startovní číslo tohoto sportovce v závodě bude 23.
The start number...
Všechna startovní čísla by měla být čistá a přišpendlena zavíracími špendlíky.
All start numbers...
18/20
+
papírování, administrativa
paperwork [ˈpeɪpəˌwɜːk]
jedn. číslo: paperwork, množ. číslo: -
Tohle papírování mě ničí.
I've been killing...
Digitalizace nám umožnila zbavit se spousty papírování.
Digitization has enabled...
19/20
+
euro (měna EU)
euro [ˈjʊərəʊ]
jedn. číslo: euro, množ. číslo: euros
Můžete začít investovat od pouhých 25 eur za měsíc.
You can already start investing from as little as 25 euros per month.
Letenka stojí 250 Euro.
The plane ticket...
Řekl, že každý z nás musí zaplatit poplatek za zpoždění ve výši 60 eur, protože jsme přišli pozdě.
He told us...
Pro účely vyhodnocení tohoto projektu jsou všechny peněžní částky uváděny v eurech.
For the purposes of evaluating this project, all monetary amounts are expressed in euros.
Pravidlem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
It is our...
20/20
+
prdel, zadek, řiť (vurg.) (BrE)
mizerný, blbý, falešný, špatný (hovor.)
pobuda, tulák, vandrák (AmE)
budižkničemu, flákač
bum [bʌm]
jedn. číslo: bum, množ. číslo: bums
Nezapomeň, že tvůj táta ti utíral zadek.
Remember, your dad...
Vždycky říkal, že byl uvězněn kvůli falešnému obvinění.
He always said...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X