460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
14
15
16
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
hrozba, nebezpečí, postrach
otrava, mrzutost (co obtěžuje) (hovor.)
ohrožovat, ohrozit
zastrašovat (koho čím), hrozit
menace [ˈmenɪs]
jedn. číslo: menace, množ. číslo: menaces, přít. prostý: menace, 3. os. j. č.: menaces, průb. čas: menacing, prostý min.: menaced, příčestí min.: menaced
Opilí řidiči jsou hrozbou pro každého.
Drunk drivers are a menace to everyone.
Sloni jsou stále ohrožováni pytláky.
The elephants are still menaced by poachers.
2/20
+
obdělávání (půdy)
pěstování, kultivace (plodin ap.)
cultivation [ˌkʌltɪˈveɪʃən]
jedn. číslo: cultivation, množ. číslo: cultivations
Mohli se také rozhodnout, že svá pole nebudou vůbec obdělávat.
They could also choose not to cultivate their fields at all.
Tento způsob pěstování poskytuje vyšší výnos.
This method of cultivation produces a higher yield.
3/20
+
jako součást experimentu
experimentálně
by way of experiment [baɪ weɪ ɒv ɪkˈsperɪmənt]
Nelze to prokázat experimentálně.
It cannot be demonstrated by way of experiment.
Jako součást experimentu jsme umístili za lokomotivu sedmnáct naložených vagónů.
By way of...
4/20
+
znecitlivělý, necitlivý, ztuhlý, zmrtvělý (končetina ap.)
ochromený, strnulý, paralyzovaný (šokem ap.)
otupit, ochromit, paralyzovat (koho/co)
numb [nʌm]
přít. prostý: numb, 3. os. j. č.: numbs, průb. čas: numbing, prostý min.: numbed, příčestí min.: numbed
Ležel jsem v podivné poloze a noha mi znecitlivěla.
I was lying...
Prsty jsem měl ztuhlé zimou.
My fingers were...
Už ani necítím zadek z toho, jak celý den sedím na židli.
My ass is...
5/20
+
onemocnět (čím), ulehnout (s nemocí)
skolit (nemoc)
come down with [kʌm daʊn wɪθ]
přít. prostý: come down with, 3. os. j. č.: comes down with, průb. čas: coming down with, prostý min.: came down with, příčestí min.: come down with
Myslím, že na mě leze chřipka.
I think I'm...
Začátkem října nás všechny skolila silná rýma.
At the beginning...
6/20
+
sterilní (prostředí ap.)
neplodný, sterilní, neúrodný
bezobsažný, jalový, prázdný
sterile [ˈsteraɪl]
Musíme udržovat tuto oblast zcela sterilní.
We must keep...
Jak si se dozvěděl, že jsi neplodný, Jamesi?
How did you...
7/20
+
jednostranný
unilateral [ˌjuːnɪˈlætərəl]
Je také zřejmé, že jednostranné akce jednotlivých států jsou chybou.
It is also...
Oznámili jednostranné vyhlášení nezávislosti.
They announced a...
8/20
+
nápadný, zřetelný, výrazný
conspicuous [kənˈspɪkjʊəs]
Mohl bys být o trochu méně nápadný, prosím?
Could you be...
Skvrna na jejích šatech byla strašně nápadná.
The stain on...
9/20
+
orchidej
orchid [ˈɔːkɪd]
jedn. číslo: orchid, množ. číslo: orchids
Mnoho druhů divokých orchidejí se stává vzácnými.
Many kinds of...
Orchideje rostou ve vlhkém podnebí.
Orchids grow in humid climate.
10/20
+
pro začátek, zaprvé
to start with [tuː stɑːt wɪθ]
Zaprvé nemáme dost peněz a zadruhé nemáme dost času.
To start with,...
Ze začátku jsem byl docela nervózní, ale po chvíli jsem byl v pohodě.
I was pretty...
Je rozumné začít se stručnými větami namísto složitých vět.
It is sensible...
11/20
+
vykořenit, vymítit, vyhubit
vytrhnout i s kořeny
eradicate [ɪˈrædɪˌkeɪt]
přít. prostý: eradicate, 3. os. j. č.: eradicates, průb. čas: eradicating, prostý min.: eradicated, příčestí min.: eradicated
Nemoc byla ze světa vymýcena za pomoci vakcín.
The disease has...
Jejich cílem bylo vymýtit neštovice.
Their goal was...
12/20
+
povyk, poprask (hl. zbytečný)
vzrušovat se, dělat si starosti, být nervózní
fuss [fʌs]
jedn. číslo: fuss, množ. číslo: fusses, přít. prostý: fuss, 3. os. j. č.: fusses, průb. čas: fussing, prostý min.: fussed, příčestí min.: fussed
Omlouvám se za všechen ten povyk.
I'm sorry for...
Všechno to byl povyk pro nic za nic.
It was all...
13/20
+
polovina období (semestru ap.)
midterm [ˈmɪdˈtɜːm]
jedn. číslo: midterm, množ. číslo: midterms
Během pololetních prázdnin sem můžete přijet.
During the midterm...
Volby v polovině volebního období (prezidenta) přinesly posílení republikánů.
The midterm elections...
14/20
+
skoncovat, zbavit se, odstranit
do away with [duː əˈweɪ wɪθ]
přít. prostý: do away with, 3. os. j. č.: does away with, průb. čas: doing away with, prostý min.: did away with, příčestí min.: done away with
Digitalizace nám umožnila zbavit se spousty papírování.
Digitization has enabled...
Naše město se rozhodlo odstranit nadzemní dráty.
Our city has...
15/20
+
šířka, šíře (rozměr)
šíře, rozsah, hloubka (znalostí ap.)
breadth [bredθ]
jedn. číslo: breadth, množ. číslo: breadths
Celková šířka se měří v metrech s přesností na dvě desetinná místa.
The overall breadth...
Jaká je šířka této řeky?
What is the...
Jeho rozsah znalostí mě naplňovala obdivem.
His breadth of...
16/20
+
tenor (hlas i zpěvák)
tenorový (nástroj, hlas)
ráz, nálada, obsah (čeho) (diskuse ap.)
tenor [ˈtenə]
jedn. číslo: tenor, množ. číslo: tenors
Lucas má krásný tenorový hlas.
Lucas has a...
Celý průběh setkání byl velmi pozitivní.
The whole tenor...
17/20
+
zdravotní péče, zdravotnictví
healthcare services [ˈhelθkeə ˈsɜːvɪsis]
Staří lidé by měli mít stejný přístup ke zdravotnickým službám jako kdokoli jiný.
Old people should...
Lékařská asociace se včera ohradila proti vládním škrtům ve zdravotnictví.
The Medical Association...
18/20
+
pečující, starající se
starostlivý
péče, pečování
průb. čas slovesa pečovat
caring [ˈkeərɪŋ]
jedn. číslo: caring, množ. číslo: -
Děti potřebují prostředí plné péče.
Children need a...
Ukázal se jako starostlivý otec.
He has shown...
Celý rok jsem strávila tím, že jsem pečovala o mého nemocného manžela.
I spent a...
19/20
+
dětský domov, sirotčinec
orphanage [ˈɔːfənɪdʒ]
jedn. číslo: orphanage, množ. číslo: orphanages
A pak nás dají do sirotčince?
And then they...
Vyhodil jsi mě a já musel jít do dětského domova.
You threw me...
20/20
+
chlapec, kluk, mladík
lad [læd]
jedn. číslo: lad, množ. číslo: lads
Když jsem byl kluk, bylo to jiné.
Things were different...
Když jsem byl chlapec v jeho věku, smál jsem se těm nejpodivnějším věcem.
When I was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X