460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
17
18
19
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pokora, skromnost
humility [hjuːˈmɪlɪtɪ]
jedn. číslo: humility, množ. číslo: humilities
Děkuji ti, Pane, že mě učíš pokoře.
Thank you, Lord, for teaching me humility.
Pokora často získá víc než pýcha.
Humility often gains more than pride.
Mnoho kultur má tendenci velebit skromnost a pokoru.
Many cultures tend...
Život mnicha se vyznačuje oddaností, pokorou a dodržováním klášterních pravidel.
The monk's life...
2/20
+
borůvka
brusinka
blueberry [ˈbluːbərɪ]
jedn. číslo: blueberry, množ. číslo: blueberries
Tyto borůvky ještě nejsou zralé.
These blueberries are not yet ripe.
Toto víno má vyváženou vůni čokolády, borůvek a cedru.
This wine has a balanced aroma of chocolate, blueberry, and cedar.
3/20
+
skrytá kamera
candid camera [ˈkændɪd ˈkæmərə]
jedn. číslo: candid camera, množ. číslo: candid cameras
Usmívejte se, jste ve skryté kameře!
Smile, you are on candid camera!
Toto je skrytá kamera, že?
This is a...
4/20
+
nemyslitelný, nepředstavitelný
unthinkable [ʌnˈθɪŋkəbəl]
Bylo by nemyslitelné chtít po něm, aby to udělal.
It would be...
Takový způsob jednání by pro ně byl nemyslitelný.
This course of...
Před olympijskými hrami to bylo nemyslitelné.
It was unthinkable...
5/20
+
blížit (se) (o čase, stavu), dosáhnout (úrovně)
odpovídat (čemu), vyrovnat se (čemu)
přijít (k), vstoupit (kam)
come up to [kʌm ʌp tuː]
přít. prostý: come up to, 3. os. j. č.: comes up to, průb. čas: coming up to, prostý min.: came up to, příčestí min.: come up to
Běžci se právě blíží k cílové rovince.
The runners are...
Sestra mi sahá sotva po ramena.
My sister hardly...
Někteří lidé k vám možná přijdou a prostě se vás na to zeptají.
Some people may...
6/20
+
kripl, mrzák, invalida (hanl.)
zmrzačit, zchromit (koho)
ochromit (co) (stroj, organizaci ap.)
poškodit (těžce)
cripple [ˈkrɪpəl]
jedn. číslo: cripple, množ. číslo: cripples, přít. prostý: cripple, 3. os. j. č.: cripples, průb. čas: crippling, prostý min.: crippled, příčestí min.: crippled
Pane, děkuji vám, že jste ze mě udělal mrzáka.
Sir, thank you...
Naše pozornost je ochromována neustálými oznámeními.
Our focus is...
7/20
+
optimistický, povzbudivý
vzestupný trend (v produktivitě, prosperitě)
upbeat [ˈʌpˌbiːt]
jedn. číslo: upbeat, množ. číslo: upbeats
Uvedl, že je zde pozitivní nálada.
He said there...
Živá hudba a průvod navodily optimistickou náladu.
Live music and...
8/20
+
stinný, ve stínu
stín vrhající, stín poskytující
pochybný, podezřelý (aktivity, skupiny ap.)
shady [ˈʃeɪdɪ]
2. stupeň: shadier, 3. stupeň: shadiest
Budova farmy leží blízko stinné silnice.
The farm building...
Odešel jsem, protože jsem věděl, že se v jeho společnosti děje něco podezřelého.
I left because...
Stinný kout zahrady je pro kapradiny ideálním místem, kde se jim daří.
The shady corner...
9/20
+
dysfunkce, špatné fungování
dysfunction [dɪsˈfʌŋkʃən]
jedn. číslo: dysfunction, množ. číslo: dysfunctions
Existuje několik hlavních mužských sexuálních dysfunkcí.
Now, there are...
Astma je porucha funkce dýchacího systému, v podstatě zánět plic.
Asthma is a...
10/20
+
cukrová třtina
sugar cane [ˈʃʊgə keɪn]
jedn. číslo: sugar cane, množ. číslo: sugar canes
Rum se vyrábí výhradně ze surovin, které se získávají z cukrové třtiny.
Rum is made...
Cukrová třtina se rafinuje na cukr.
Sugar cane is...
11/20
+
vykázat, vyhostit, vypovědět, vyhnat
banish [ˈbænɪʃ]
přít. prostý: banish, 3. os. j. č.: banishes, průb. čas: banishing, prostý min.: banished, příčestí min.: banished
Budete navždy vypovězeni z naší země.
You will be...
Pobudové byli vykázáni z vlakového nádraží.
The vagabonds were...
12/20
+
tekutý, (hodně) řídký
slzící (oči ap.)
runny [ˈrʌnɪ]
2. stupeň: runnier, 3. stupeň: runniest
Omáčka se mi zdála řídká, tak jsem přidala ještě trochu mouky.
The sauce looked...
Mám ráda lehce uvařená vejce, když žloutek je stále tekutý.
I like eggs...
Mám rýmu.
I have a runny nose.
Harriet bolelo v krku včera celý den a měla rýmu.
Harriet had a sore throat and runny nose all day yesterday.
13/20
+
ucpat (se), zanést (se), zacpat (se)
dřevák
clog [klɒg]
jedn. číslo: clog, množ. číslo: clogs, přít. prostý: clog, 3. os. j. č.: clogs, průb. čas: clogging, prostý min.: clogged, příčestí min.: clogged
Výfuková trubice byla ucpaná.
The exhaust tube was clogged.
Kanalizace v naší kuchyni se snadno ucpe.
The sewer in...
14/20
+
narazit (na co), (muset) čelit (čemu)
come up against [kʌm ʌp əˈgenst]
přít. prostý: come up against, 3. os. j. č.: comes up against, průb. čas: coming up against, prostý min.: came up against, příčestí min.: come up against
Pokud narazíte na potíže, dejte mi vědět a já vám pomůžu.
If you come...
Možná narazíte na trochu odporu.
You may come...
15/20
+
prohrávající
ztrátový
průb. čas slovesa ztratit
losing [ˈluːzɪŋ]
Jsi na straně, která prohrává, víš to, že?
You're on the...
Nehodlám dál sypat peníze do ztrátového provozu.
I'm not going...
Bitcoin ztrácel 65% své hodnoty.
Bitcoin was losing 65% of its value.
Plánují zmenšit své firmy, podle průzkumu, který ukazuje, že toto odvětví ztrácí obchodní příležitosti.
They plan to...
Sport není jen o vítězstvích a prohrách.
Sport isn't just...
Veřejnost ztrácí důvěru v kryptoměnu.
The public is...
Mnoho divoké zvěře přichází o své přirozené prostředí.
A lot of...
16/20
+
(za)váhat, být nerozhodný
kolísat, třepotat se, zachvět (se), mihotat (se)
waver [ˈweɪvə]
přít. prostý: waver, 3. os. j. č.: wavers, průb. čas: wavering, prostý min.: wavered, příčestí min.: wavered
V podpoře našeho projektu nikdy nezaváhal.
He has never...
Její hlas se nejistě zachvěl.
Her voice wavered...
Plamen svíčky se třepotal a vrhal stíny na zeď.
The candle flame...
17/20
+
(až) donedávna
until recently [ʌnˈtɪl ˈriːsəntlɪ]
Až donedávna byl Albert příkladný student.
Until recently, Albert...
Až donedávna Ivy pracovala jako programátorka v Německu.
Until recently, Ivy...
18/20
+
udělit, věnovat, propůjčit, dát
bestow [bɪˈstəʊ]
přít. prostý: bestow, 3. os. j. č.: bestows, průb. čas: bestowing, prostý min.: bestowed, příčestí min.: bestowed
Za hrdinství mu bylo uděleno nejvyšší státní vyznamenání.
The country's highest...
Od tohoto dne budu udělovat požehnání.
I will bestow...
19/20
+
vzdát se, zříci se (pozice, moci ap.)
upustit (od požadavku ap.)
pustit, uvolnit (sevření ap.)
relinquish [rɪˈlɪŋkwɪʃ]
přít. prostý: relinquish, 3. os. j. č.: relinquishes, průb. čas: relinquishing, prostý min.: relinquished, příčestí min.: relinquished
Bohužel jsem se kvůli svým tajným aktivitám musel svého postu vzdát.
Unfortunately, my undercover...
Nikdy se dobrovolně nevzdají své nezávislosti.
They will never...
Nikdo se nechce vzdát moci, když už ji jednou má.
No one wants...
20/20
+
(z)ředit, (roz)ředit (tekutinu ap.)
oslabit, rozdrobit (sílu ap.)
(z)ředěný, rozředěný
dilute [daɪˈluːt]
přít. prostý: dilute, 3. os. j. č.: dilutes, průb. čas: diluting, prostý min.: diluted, příčestí min.: diluted
Juice zřeďte vodou, než ho začnete pít.
Dilute the juice...
Jedná se o zředěný roztok.
This is a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X