460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
18
19
20
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
mršina, zdechlina
mrtvé zvíře, poražené zvíře (hl. vykuchané)
vrak (auta ap.), trosky (domu, lodi ap.)
carcass [ˈkɑːkəs]
jedn. číslo: carcass, množ. číslo: carcasses
Tato mršina by mohla poskytnout potravu hejnu supů.
This carcass could provide food for a flock of vultures.
Zdechlina se začala nadýmat.
The carcass began to bloat.
Lovec si klekl vedle zvířecí mršiny a začal ji stahovat z kůže.
The hunter knelt beside the animal carcass and commenced to skin it.
2/20
+
základ, podklad
vztah, postavení (vůči komu)
opora (pro nohy), rovnováha
průb. čas slovesa jít pěšky
footing [ˈfʊtɪŋ]
jedn. číslo: footing, množ. číslo: footings
Společnost je nyní finančně v dobré kondici.
The company is now on a sound financial footing.
Ztratil jsem rovnováhu a spadl ze schodů dolů.
I lost my footing and tumbled down the stairs.
3/20
+
podobně smýšlející, podobně založený (povahově)
like-minded [laɪk ˈmaɪndɪd]
Vyzývám všechny podobně smýšlející lidi, aby mě podpořili.
I appeal to all like-minded people to support me.
Je to také skvělý způsob, jak se seznámit s podobně smýšlejícími lidmi.
It is also a great way to meet like-minded people.
4/20
+
zrušit, anulovat, potlačit, vyřadit
zrušení, anulování
mít přednost (před čím), převážit
override [ˌəʊvəˈraɪd]
jedn. číslo: override, množ. číslo: overrides, přít. prostý: override, 3. os. j. č.: overrides, průb. čas: overriding, prostý min.: overrode, příčestí min.: overridden
Vyřadil autopilota, když zjistil, že nefunguje správně.
He overrode the...
Prezident využil svého veta, aby zrušil rozhodnutí výboru.
The President used...
Bezpečnostní hlediska mají přednost před všemi ostatními obavami.
Safety considerations override...
5/20
+
zapnout, zapínat (knoflíky ap.)
spravit, opravit, dát do latě
zabalit (ůhledně do balíčku)
do up [duː ʌp]
přít. prostý: do up, 3. os. j. č.: does up, průb. čas: doing up, prostý min.: did up, příčestí min.: done up
Proč nejde tenhle zip zapnout?
Why won't this...
Scarlett mě požádala, abych jí vzadu zapnul šaty.
Scarlett asked me...
Chloe si sepnula vlasy do drdolu.
Chloe did up...
6/20
+
koště, smeták
zamést, omést (co) (koštětem)
broom [bruːm]
jedn. číslo: broom, množ. číslo: brooms, přít. prostý: broom, 3. os. j. č.: brooms, průb. čas: brooming, prostý min.: broomed, příčestí min.: broomed
Vzal jsem koště a pomalu došel k místu, kde pták seděl.
I took a...
Isabelle vzala koště a začala zametat.
Isabelle picked up...
7/20
+
kouzelník, kouzelnice, iluzionista,
čaroděj, kouzelník (v pohádce)
magician [məˈdʒɪʃən]
jedn. číslo: magician, množ. číslo: magicians
Rozmetával je přes stůl jako by to dělal kouzelník s balíčkem karet.
He fanned them...
Najali jsme kouzelníka, aby pobavil děti.
We hired a...
Kouzelník proměnil dívku v žábu.
The magician turned...
8/20
+
upřímný, otevřený (ke komu, v čem)
nenaaranžovaný, přirozený (snímek)
candid [ˈkændɪd]
Theo otevřeně mluví o své minulosti.
Theo is candid...
Specializovala se na nenaaranžované snímky celebrit.
She specialized in...
Toto je skrytá kamera, že?
This is a...
9/20
+
extáze, vytržení
ecstasy [ˈekstəsɪ]
jedn. číslo: ecstasy, množ. číslo: ecstasies
Extáze je všeobecně mylně považována za měkkou drogu.
Ecstasy is widely...
Můj otec byl v extázi, když jsem vyhrál svůj první závod.
My father was...
10/20
+
mimo jiné
among other things [əˈmʌŋ ˈʌðə θɪŋs]
Během setkání se mimo jiné diskutovalo o nedávných událostech v Japonsku.
During the meeting,...
Technické poradenství týkající se počítačového softwaru spočívá, mimo jiné, v údržbě webových stránek.
Technical consultancy relating to computer software consisting, among other things, in web management.
11/20
+
řepa (krmná)
beet [biːt]
jedn. číslo: beet, množ. číslo: beets
Když vyjdu ze sauny, mám vždycky obličej červený jako řepa.
My face is...
Střídavě se zde pěstuje pšenice, kukuřice a cukrová řepa.
The crops that...
12/20
+
zvýšený
min. čas a příč. min. slovesa zvýšit, vystupňovat
heightened [ˈhaɪtəned]
Zvýšený dohled je nutný.
Heightened oversight is...
Velká policejní přítomnost jen vystupňovala napětí mezi davem.
The strong police...
Po neúspěšném pokusu o únos byla zvýšena bezpečnostní opatření.
After the failed...
13/20
+
strach nahánějící, děsivý, zastrašující
průb. čas slovesa zastrašit
intimidating [ɪnˈtɪmɪdeɪtɪŋ]
Můj otec dokáže nahnat strach, když se rozzlobí.
My father can...
Pro některé lidi jsou pracovní pohovory velmi děsivé.
Some people find...
14/20
+
propadnout se, probořit se, zřítit se
zařadit se, seřadit se
fall in [fɔːl ɪn]
přít. prostý: fall in, 3. os. j. č.: falls in, průb. čas: falling in, prostý min.: fell in, příčestí min.: fallen in
Zdá se, že se do ní zamiloval.
It seems that he fell in love with her.
Někteří lidé nemusí být příliš nadšeni, když na začátku listopadu vidí padat sníh.
Some people might...
Zamiloval se.
He fell in...
Došlo k poklesu jejich podpory.
There was a...
Spadl jsem do bazénu s mým mobilním telefonem.
I fell in the pool with my cellular phone.
15/20
+
žokej
soupeřit (o co) (hl. nefér)
jockey [ˈdʒɒkɪ]
jedn. číslo: jockey, množ. číslo: jockeys, přít. prostý: jockey, 3. os. j. č.: jockeys, průb. čas: jockeying, prostý min.: jockeyed, příčestí min.: jockeyed
Který žokej pojede zítra?
Which jockey will...
Tyto dvě společnosti jsou stále více vnímány jako konkurenti, kteří soupeří ve vývoji multimediálních služeb.
The two companies...
16/20
+
veto(vání), zamítnutí, odmítnutí
vetovat, zamítnout, odmítnout
veto [ˈviːtəʊ]
jedn. číslo: veto, množ. číslo: vetos ((or vetoes)), přít. prostý: veto, 3. os. j. č.: vetoes, průb. čas: vetoing, prostý min.: vetoed, příčestí min.: vetoed
Prezident má právo veta.
The President has...
Chtěl bych také poznamenat, že Parlament má právo vetovat mezinárodní dohody.
I would also...
17/20
+
nefinanční, netýkající se financí
non-financial [nɒn.faɪˈnænʃəl]
Nefinanční společnosti poskytují služby a jejich hlavní činností není obchodování.
Non-financial corporations provide...
Více než kdykoli dříve, investoři mají zájem o informace o společnostech, které se netýkají financí.
More than ever...
18/20
+
prodloužit, prodlužovat
prolong [prəˈlɒŋ]
přít. prostý: prolong, 3. os. j. č.: prolongs, průb. čas: prolonging, prostý min.: prolonged, příčestí min.: prolonged
Společnost uvedla, že chce prodloužit životnost zařízení.
The company said...
Spojené království přečká vleklé období nebývalého tepla.
The UK is...
Po dlouhém výslechu se nakonec přiznala.
After prolonged questioning,...
Nemá smysl dále prodlužovat agónii.
There's no point...
Útočníci byli nakonec poraženi a po vleklé bitvě museli ustoupit.
The invaders were...
Déle trvající izolace ho přivedla na pokraj šílenství.
The prolonged isolation...
19/20
+
špagety
spaghetti [spəˈgetɪ]
jedn. číslo: spaghetti, množ. číslo: spaghettis
Můžete scedit špagety, prosím?
Can you drain...
Podávala špagety s uzenou slaninou a přidala hodně pepře.
She served the...
20/20
+
podšívka, vložka (do oděvů), výstelka
obložení, izolace, vyzdívka (vnitřní)
sliznice, vnitřní epitelová vrstva (anat.)
lining [ˈlaɪnɪŋ]
jedn. číslo: lining, množ. číslo: linings
Podšívka je vyrobena z perského hedvábí.
The lining is...
Kyselina dráždí žaludeční sliznici.
Acid irritates the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X