460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
33
34
35
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
fosilní
zkamenělina, fosilie
fossil [ˈfɒsəl]
jedn. číslo: fossil, množ. číslo: fossils
Fosilní paliva, jako je uhlí a ropa, vznikají ze zbytků prehistorických rostlin a živočichů.
Fossil fuels such as coal and oil are formed from the remains of prehistoric plants and animals.
Zkameněliny poskytují cenné důkazy pro pochopení historie života na Zemi.
Fossils provide valuable evidence for understanding the history of life on Earth.
Budeme schopni vyrábět obnovitelnou energii, která je méně nákladná, než využití fosilních paliv.
We'll be able...
Spalování fosilních paliv významně přispívá ke znečištění ovzduší a změně klimatu.
The combustion of...
2/20
+
přepych, luxus
luxusní, přepychový
luxury [ˈlʌkʃərɪ]
jedn. číslo: luxury, množ. číslo: luxuries
Roman si dopřál luxus soukromé jachty, na které se v klidu plavil podél pobřeží.
Roman indulged in the luxury of a private yacht for a leisurely cruise along the coast.
Pobyt v luxusním podkrovním apartmá s panoramatickým výhledem byl splněným snem.
Staying in a luxury penthouse suite with panoramic views was a dream come true.
Tento hotel je typickým příkladem anglického luxusu.
This hotel is...
Interiér lodi byl vybaven mahagonovým obložením, které dodávalo designu nádech luxusu.
The boat's interior...
3/20
+
v neposlední řadě
last but not least [lɑːst bʌt nɒt liːst]
Ocenili úsilí celého personálu a v neposlední řadě i obětavý tým pečovatelů.
They acknowledged the efforts of the entire staff, and last but not least, the dedicated custodial team.
Kniha obsahuje kapitoly o historii, kultuře a v neposlední řadě i praktické rady pro cestovatele.
The book includes chapters on history, culture, and last but not least, practical tips for travelers.
4/20
+
vanilka
vanilkový
vanilla [vəˈnɪlə]
jedn. číslo: vanilla, množ. číslo: vanillas
Koláčky jsou plněny vanilkovým krémem a hustou čokoládou.
These cookies are...
Vyšlehejte dohromady cukr, tuk do pečiva, vajíčka, mléko a vanilku.
Cream together the...
Obchod nabízí různé příchutě zmrzliny, včetně vanilkové, čokoládové a jahodové.
The store offers...
5/20
+
sešít, zašít
falešně obvinit, nařknout, zdiskreditovat
vymyslet (plán)
stitch up [stɪtʃ ʌp]
přít. prostý: stitch up, 3. os. j. č.: stitches up, průb. čas: stitching up, prostý min.: stitched up, příčestí min.: stitched up
Krejčí šikovně zašil trhlinu v látce, takže byla téměř neviditelná.
The tailor skillfully...
Cítil se zrazen, když si uvědomil, že ho takzvaní přátelé falešně obvinili.
He felt betrayed...
Tým společně vymyslel plán, jak se vypořádat s náročným projektem.
The team worked...
6/20
+
myslitel
thinker [ˈθɪŋkə]
jedn. číslo: thinker, množ. číslo: thinkers
Kreativní myslitelé nacházejí inovativní řešení.
Creative thinkers find...
Einstein, známý jako hluboký myslitel, způsobil převrat v teoretické fyzice.
Einstein, known as...
Kniha nabízí pohled do mysli vizionářského myslitele a zkoumá převratné myšlenky.
The book offers...
7/20
+
osadník, usedlík, osídlovatel
settler [ˈsetlə]
jedn. číslo: settler, množ. číslo: settlers
Město založila skupina nadšených osadníků, kteří si své domy postavili od základů.
The town was...
Osadníci čelili mnoha výzvám, včetně drsných klimatických podmínek a střetů s divokou zvěří.
The settlers faced...
Průkopnické úsilí prvních osadníků připravilo podmínky pro rozvoj regionu.
The pioneering efforts...
8/20
+
naléhavost, urgentnost, naléhavá potřeba
urgency [ˈɜːdʒənsɪ]
jedn. číslo: urgency, množ. číslo: urgencies
Manažer zdůraznil naléhavost dodržení termínu projektu.
The manager emphasized...
Naléhavost situace vyžadovala, aby oblast byla okamžitě vyklizena.
The urgency of...
Online aukce měla časovač odpočítávající čas, aby vytvořila pocit naléhavosti při procesu přihazování.
The online auction had a countdown timer to create a sense of urgency in the bidding process.
9/20
+
nedorozumění, konflikt, neshoda
špatné pochopení, nepochopení
misunderstanding [ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ]
jedn. číslo: misunderstanding, množ. číslo: misunderstandings
Tato elementární chyba vedla k nedorozumění.
This elementary mistake...
Neznalost může vést k nedorozuměním a konfliktům.
Ignorance can lead to misunderstandings and conflicts.
Snažíme se vyloučit jakoukoli možnost nedorozumění.
We try to...
Měli bychom si vyjasnit všechna nedorozumění dříve, než se vyhrotí.
We should straighten...
Vynechání důležitých detailů může vést k nedorozumění.
The omission of...
10/20
+
především, za prvé, pro začátek
to begin with [tuː bɪˈgɪn wɪθ]
Především je třeba shromáždit všechny potřebné informace, než se rozhodneme.
To begin with,...
Pro začátek stanovme jasný časový plán dokončení projektu.
To begin with,...
Pro začátek se zeptal na místo pobytu každého pohřešovaného.
To begin with...
11/20
+
terasa (u domu), dvůr
patio [ˈpætɪˌəʊ]
jedn. číslo: patio, množ. číslo: patios
Užili jsme si krásný večer na terase, popíjeli nápoje a povídali si.
We enjoyed a...
Nábytek na terase byl pohodlný a ideální pro venkovní lenošení.
The patio furniture...
Kavárna má terasu, kde si můžete vychutnat kávu a zároveň se vyhřívat na sluníčku.
The café has...
12/20
+
dobře informovaný (o čem)
erudovaný (v čem)
zasvěcený (do čeho)
knowledgeable [ˈnɒlɪdʒəbəl]
Je známý svými rozsáhlými znalostmi v oblasti globální ekonomiky.
He is known...
Porota se skládala z erudovaných odborníků z různých odvětví.
The panel of...
Zahradník má znalosti o různých typech půdy a jejich specifických potřebách.
The gardener is...
13/20
+
zbytek, zbylá část, reziduum
residue [ˈrezɪˌdjuː]
jedn. číslo: residue, množ. číslo: residues
Na stole zůstaly lepkavé zbytky rozlité limonády.
There was a...
Forenzní tým našel na rukou podezřelého zbytky střelného prachu.
The forensic team...
Papírovým ručníkem si otřela mastné zbytky z obličeje.
She used a...
14/20
+
obnosit, opotřebovat, ochodit
vyčerpat, udolat, zlomit
wear down [weə daʊn]
přít. prostý: wear down, 3. os. j. č.: wears down, průb. čas: wearing down, prostý min.: wore down, příčestí min.: worn down
Neustálé tření kol o vozovku časem opotřebuje pneumatiky.
The constant friction...
Její vytrvalý výslech podezřelého vyčerpal, až se nakonec přiznal.
Her persistent questioning...
Nekonečná energie dětí nakonec rodiče vyčerpá.
The children's endless...
15/20
+
karneval
karnevalový (průvod ap.)
carnival [ˈkɑːnɪvəl]
jedn. číslo: carnival, množ. číslo: carnivals
Během karnevalového průvodu měli účastníci na sobě propracované masky a kostýmy.
Participants wore elaborate...
Davy dětí v karnevalových kostýmech přišly do školy.
Children trooped into...
Každoroční karneval je časem, kdy se lidé mohou bavit a užívat si.
The annual carnival...
16/20
+
symbolizovat (co), být symbolem (čeho)
symbolize [ˈsɪmbəˌlaɪz]
přít. prostý: symbolize, 3. os. j. č.: symbolizes, průb. čas: symbolizing, prostý min.: symbolized, příčestí min.: symbolized
Bílá holubice symbolizuje mír a čistotu.
The white dove...
Přetržené řetězy zde symbolizují osvobození od útlaku.
The broken chains...
Lilie symbolizuje v mnoha kulturách čistotu a nevinnost.
The lily symbolizes...
Věnec z vavřínových listů symbolizuje vítězství a úspěch.
The wreath of...
17/20
+
potravinová poukázka (pro chudé)
food stamp [fuːd stæmp]
jedn. číslo: food stamp, množ. číslo: food stamps
Vláda poskytuje pomoc rodinám s nízkými příjmy prostřednictvím programu potravinových poukázek.
The government provides...
Kritéria pro získání potravinových lístků se liší v závislosti na příjmu a velikosti domácnosti.
The eligibility criteria...
Nedávno přišel o práci a musel požádat o potravinové lístky, aby vyšel s penězi.
He recently lost...
18/20
+
vysokorychlostní
high-speed [haɪ spiːd]
Vysokorychlostní vlak dorazil do cíle v rekordním čase.
The high-speed train...
Vysokorychlostní výtah nás vyvezl do nejvyššího patra během několika sekund.
The high-speed elevator...
Páteř internetu tvoří vysokorychlostní optické kabely.
The internet's backbone...
19/20
+
úžasně, ohromně
překvapivě, zcela nečekaně
amazingly [əˈmeɪzɪŋlɪ]
V nové restauraci se vaří úžasně chutné jídlo.
The new restaurant...
Speciální efekty ve filmu byly úžasně realistické a vytvářely skutečně pohlcující zážitek.
The movie's special...
Adam je neuvěřitelně něžný, pozorný a milý.
Adam is amazingly...
20/20
+
tučný, tlustý (maso ap.)
mastný, tukový (tkáň ap.)
tlouštík, tlusťoch (hovor.)
fatty [ˈfætɪ]
jedn. číslo: fatty, množ. číslo: fatties, 2. stupeň: fattier, 3. stupeň: fattiest
Lékař mi doporučil snížit příjem tučných jídel.
The doctor advised...
Konzumace příliš mnoha tučných jídel může vést k přibývání na váze.
Eating too many...
Nervy jsou chráněny tenkými pouzdry z tukové tkáně.
The nerves are...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X