460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
32
33
34
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
přihazování (při dražbě), dražba
výběrové řízení
bidding [ˈbɪdɪŋ]
jedn. číslo: bidding, množ. číslo: biddings
Online aukce měla časovač odpočítávající čas, aby vytvořila pocit naléhavosti při procesu přihazování.
The online auction had a countdown timer to create a sense of urgency in the bidding process.
Dražitel zahájil dražbu vzácného obrazu na 10 000 dolarech.
The auctioneer started the bidding for the rare painting at $10,000.
Vláda zahájila výběrové řízení na stavbu nové dálnice.
The government opened the bidding for the construction of a new highway.
2/20
+
tapeta (pokojová)
(vy)tapetovat (pokoj)
wallpaper [ˈwɔːlˌpeɪpə]
jedn. číslo: wallpaper, množ. číslo: wallpapers, přít. prostý: wallpaper, 3. os. j. č.: wallpapers, průb. čas: wallpapering, prostý min.: wallpapered, příčestí min.: wallpapered
Tapeta v předsíni se začala odlupovat a odhalovala starou barvu, která byla pod ní.
The wallpaper in the hallway had started to peel off, revealing the old paint underneath.
Dětský pokoj byl vyzdoben tapetou s kreslenými postavičkami.
The children's bedroom was decorated with wallpaper featuring cartoon characters.
Tapeta s jemným kovovým leskem dodala koupelně okouzlující nádech.
The wallpaper with a subtle metallic sheen added a glamorous touch to the bathroom.
3/20
+
postup, postupné kroky
způsob jednání
course of action [kɔːs ɒv ˈækʃən]
jedn. číslo: course of action, množ. číslo: courses of action
Manažer nastínil postupné kroky pro řešení problému.
The manager outlined the course of action for resolving the issue.
V takových situacích je důležité mít jasně stanovený postup.
In such situations, it is important to have a clear course of action in place.
Jeho neuvážené jednání vedlo ke katastrofálním následkům.
His reckless course of action led to disastrous consequences.
4/20
+
šílenství, šílenost
insanity [ɪnˈsænɪtɪ]
jedn. číslo: insanity, množ. číslo: insanities
Déle trvající izolace ho přivedla na pokraj šílenství.
The prolonged isolation...
Dokument zkoumal nejasnou hranici mezi genialitou a šílenstvím u kreativních jedinců.
The documentary explored...
Umělcovo dílo bylo často vnímáno jako odraz krásy uvnitř šílenství.
The artist's work...
5/20
+
vypomáhat, pomoci
help out [help aʊt]
přít. prostý: help out, 3. os. j. č.: helps out, průb. čas: helping out, prostý min.: helped out, příčestí min.: helped out
O víkendech vždycky pomáhá v místní potravinové bance.
She always helps...
Nabídl se, že pomůže s organizací charitativní akce.
He volunteered to...
Pomůžu vám s úklidem po večírku.
I'll help out...
6/20
+
hnůj, hnojivo
hnojit (hl. přírodně)
manure [məˈnjʊə]
jedn. číslo: manure, množ. číslo: manures, přít. prostý: manure, 3. os. j. č.: manures, průb. čas: manuring, prostý min.: manured, příčestí min.: manured
Zemědělec uskladnil velkou hromadu hnoje ve stodole.
The farmer stored...
Než se koně vrátí z vyjížďky, musíme vyčistit stáj a vynést hnůj.
We need to...
Vzduch v blízkosti farmy s hospodářskými zvířaty byl cítit hnojem.
The air smelled...
7/20
+
nedostatek, nouze
scarcity [ˈskeəsɪtɪ]
jedn. číslo: scarcity, množ. číslo: scarcities
Sucho způsobilo nedostatek vody, což obyvatele donutilo s ní šetřit.
The drought resulted...
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v průmyslu způsobil firmám problémy.
The scarcity of...
Nedostatek vstupenek na koncert způsobil zklamání fanoušků.
The scarcity of...
8/20
+
pavilón
velký stan, přístřešek (pro veřejné akce ap.)
pavilion [pəˈvɪljən]
jedn. číslo: pavilion, množ. číslo: pavilions
Tento pavilón nabízí krásné prostředí pro soukromé a společenské akce.
This pavilion offers a beautiful setting for private and social events.
Naše výrobky byly vystaveny na Veletrzích Brno v pavilonu P.
Our products were...
Veletržní pavilon se proměnil v provizorní nemocnici.
The trade fair...
9/20
+
hýřit, oddávat se, veselit se, radovat se
hýření, radovánky, bouřlivé oslavy
libovat si, vyžívat se, bavit se, mít požitek
revel [ˈrevəl]
jedn. číslo: revel, množ. číslo: revels, přít. prostý: revel, 3. os. j. č.: revels, průb. čas: reveling, prostý min.: reveled, příčestí min.: reveled
Po vítězství v šampionátu se tým vydal do ulic, aby se radoval ze svého vítězství.
After winning the...
Návštěvníci pokračovali v bouřlivých oslavách dlouho do noci, tančili a zpívali.
The partygoers continued...
Každoroční karneval je časem, kdy se lidé mohou bavit a užívat si.
The annual carnival...
10/20
+
městská rada, městské zastupitelstvo
town council [taʊn ˈkaʊnsəl]
jedn. číslo: town council, množ. číslo: town councils
Dnes večer se sejde městská rada, aby projednala nové předpisy pro územní plánování.
The town council...
Městská rada hraje klíčovou roli při řízení rozpočtu a financí města.
The town council...
Členové městské rady byli zvoleni obyvateli města.
The town council...
11/20
+
spalování, hoření, vznícení
combustion [kəmˈbʌstʃən]
jedn. číslo: combustion, množ. číslo: combustions
Spalování fosilních paliv významně přispívá ke znečištění ovzduší a změně klimatu.
The combustion of...
Nesprávné skladování hořlavých materiálů může vést k náhodnému vznícení.
The improper storage...
Silné oxidační činidla mohou iniciovat nebo urychlit vznícení jiných materiálů.
Strong oxidizing agents...
12/20
+
obtížný, otravný, nepříjemný, problémový
troublesome [ˈtrʌbəlsəm]
Problémové dítě neustále narušovalo výuku svým neukázněným chováním.
The troublesome child...
Motor mi v poslední době dělá potíže a musím ho nechat zkontrolovat.
The engine has...
Deštivé počasí způsobilo, že podmínky pro jízdu byly dost nepříjemné.
The rainy weather...
13/20
+
oční, zrakový, optický
optic [ˈɒptɪk]
Měl oční vadu, která vyžadovala korekční operaci.
He had an...
Páteř internetu tvoří vysokorychlostní optické kabely.
The internet's backbone...
14/20
+
zvorat (to), zpackat (hovor.)
pokřivit (se), zkřivit (se), pokroutit (se)
poničit, zničit
screw up [skruː ʌp]
přít. prostý: screw up, 3. os. j. č.: screws up, průb. čas: screwing up, prostý min.: screwed up, příčestí min.: screwed up
Nenechte se zdeptat jednou chybou. Poučte se z ní a jděte dál.
Don't let one...
Zpackal si vztah s partnerkou tím, že jí neustále lhal.
He screwed up...
Intenzivní tlak poškodil potrubí a způsobil netěsnosti ve vodovodním systému.
The intense pressure...
15/20
+
(pod)tácek, podložka
pobřežní plavidlo (BrE)
coaster [ˈkəʊstə]
jedn. číslo: coaster, množ. číslo: coasters
Položil jsem svůj nápoj na tácek, aby se na stole nedělaly kroužky z vody.
I put my...
Kavárna měla podtácky se svým logem.
The café had...
Jízda na horské dráze poskytovala vzrušující zážitek.
The roller coaster...
Šli jsme se projet na horské dráze.
We went for...
Obsluha horské dráhy všem řekla, aby se pevně připoutali.
The roller coaster...
Vzrušující jízda na horské dráze mi vlila adrenalin do žil.
The thrilling roller...
16/20
+
na dálku (vztah ap.), vzdálený
dálkový (autobus, běh ap.)
meziměstský
long-distance [lɒŋˈdɪstəns]
S mým nejlepším přítelem udržujeme přátelství na dálku už více než deset let.
My best friend...
Běh na dlouhou vzdálenost vyžaduje vytrvalost a odolnost.
Long-distance running requires...
Problém je, že tyto přepravy na dlouhé vzdálenosti zvyšují cenu zboží.
The point is...
17/20
+
vodní hladina
water surface [ˈwɔːtə ˈsɜːfɪs]
jedn. číslo: water surface, množ. číslo: water surfaces
Sluneční světlo se odráželo od klidné vodní hladiny.
The sunlight reflected...
Podvodní kamera zachytila úžasné záběry mořského života těsně pod vodní hladinou.
The underwater camera...
Kapky deště tančily na vodní hladině a vytvářely fascinující obrazce.
The raindrops danced...
18/20
+
svůdný
lákavý, přitažlivý
seductive [sɪˈdʌktɪv]
Její svůdný úsměv okouzlil všechny v místnosti.
Her seductive smile...
Svůdné pohyby tanečnice fascinovaly publikum.
The dancer's seductive...
Padouch ve filmu měl svůdný hlas, ze kterého mi běhal mráz po zádech.
The villain in...
19/20
+
oběd (slavnostní na oficiálním setkání)
luncheon [ˈlʌntʃən]
jedn. číslo: luncheon, množ. číslo: luncheons
Společnost uspořádala slavnostní oběd na oslavu svého výročí.
The company organized...
Starosta pořádal oběd pro hostující hodnostáře.
The mayor hosted...
Byl jsem pozván na oběd s představenstvem, kde se diskutovalo o budoucích strategiích.
I was invited...
20/20
+
nesouvisející, oddělený, různý, samostatný
diskrétní, nespojitý (mat.) (funkce)
discrete [dɪsˈkriːt]
Data byla sbírána v různých časových intervalech.
The data was...
Senzor zapisoval každou sekundu okamžitou hodnotu tlaku.
The sensor recorded...
Systém dokáže pracovat se spojitými i diskrétními vstupy.
The system can...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X