460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
35
36
37
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
útlak, útisk, utlačování (koho)
tíseň, sklíčenost (z deprimující situace ap.)
oppression [əˈpreʃən]
jedn. číslo: oppression, množ. číslo: oppressions
V průběhu historie bojovaly ženy proti útlaku a nerovnosti pohlaví.
Throughout history, women have fought against gender oppression and inequality.
Tato organizace neúnavně bojuje proti ekonomickému útlaku a chudobě.
The organization works tirelessly to combat economic oppression and poverty.
Přetržené řetězy zde symbolizují osvobození od útlaku.
The broken chains...
2/20
+
forenzní, ohledací (metody vyšetřování ap.)
soudní
forensic [fəˈrensɪk]
Forenzní tým shromáždil na místě činu důkazy DNA.
The forensic team collected DNA evidence from the crime scene.
Soudní patolog provedl pitvu, aby určil příčinu smrti.
The forensic pathologist conducted an autopsy to determine the cause of death.
Forenzní antropolog Richard Miller, nyní v důchodu, řekl, že příčinou smrti byla určitě vražda.
Forensic anthropologist Richard...
Forenzní tým našel na rukou podezřelého zbytky střelného prachu.
The forensic team...
3/20
+
vodovodní systém
plumbing system [ˈplʌmɪŋ ˈsɪstəm]
jedn. číslo: plumbing system, množ. číslo: plumbing systems
Vodovodní systém v našem starém domě potřeboval rozsáhlé opravy.
The plumbing system in our old house needed extensive repairs.
V zimě je důležité, abyste ochránili vodovodní systém před mrazem.
In winter, it's important to protect your plumbing system from freezing temperatures.
Intenzivní tlak poškodil potrubí a způsobil netěsnosti ve vodovodním systému.
The intense pressure...
4/20
+
nesouvisející (s čím), irelevantní
nepodstatný, bezvýznamný
irrelevant [ɪˈreləvənt]
Při provádění výzkumu je důležité vyloučit všechny nesouvisející záležitosti.
When conducting research,...
Jeho připomínky byly odmítnuty jako nepodstatné v dané situaci.
His comments were...
Nevnášejte do konverzace nepodstatné detaily. Držte se hlavního bodu.
Don't clutter up...
5/20
+
sebrat (odvahu, energii ap.)
získat (něhoho pro něco)
muster up [ˈmʌstə ʌp]
přít. prostý: muster up, 3. os. j. č.: musters up, průb. čas: mustering up, prostý min.: mustered up, příčestí min.: mustered up
Musela sebrat odvahu a promluvit před velkým publikem.
She had to...
Nedokázal jsem sebrat dostatek nadšení, abych projekt dokončil.
I couldn't muster...
Je těžké najít pochopení pro někoho, kdo neustále lže.
It's difficult to...
6/20
+
nízkopříjmový, s nízkými příjmy
low-income [ləʊ ˈɪnkʌm]
Cílem mnoha sociálních programů je poskytovat pomoc rodinám s nízkými příjmy.
Many social programs...
Škola zavedla program bezplatných obědů, aby zajistila, že žádný student s nízkými příjmy nebude hladovět.
The school implemented...
Vláda poskytuje pomoc rodinám s nízkými příjmy prostřednictvím programu potravinových poukázek.
The government provides...
7/20
+
chutný, lahodný, delikátní
tasty [ˈteɪstɪ]
2. stupeň: tastier, 3. stupeň: tastiest
Šéfkuchař přidal tajnou směs koření, aby byl pokrm ještě chutnější.
The chef added...
Domácí čokoládový dort byl neuvěřitelně chutný.
The homemade chocolate...
V nové restauraci se vaří úžasně chutné jídlo.
The new restaurant...
8/20
+
golfista, hráč golfu
golfer [ˈgɒlfə]
jedn. číslo: golfer, množ. číslo: golfers
Jako vášnivý golfista tráví většinu víkendů na golfovém hřišti a zdokonaluje své dovednosti.
As an avid...
Golfový instruktor poskytl začínajícímu golfistovi cenné rady, které mu pomohly zlepšit jeho techniku.
The golf instructor...
Golfista zahrál na poslední jamce par a zajistil si vítězství.
The golfer made...
Golfisté mají rádi výzvu hrát na různých typech trávníků, od fairwayí po greeny.
Golfers enjoy the...
9/20
+
čistota, ryzost, čirost
cudnost, nevinnost
purity [ˈpjʊərɪtɪ]
jedn. číslo: purity, množ. číslo: purities
Bílá barva představuje čistotu a nový start do nového roku.
The white colour...
Lilie symbolizuje v mnoha kulturách čistotu a nevinnost.
The lily symbolizes...
Bílá holubice symbolizuje mír a čistotu.
The white dove...
10/20
+
jednotné číslo
singular form [ˈsɪŋgjʊlə fɔːm]
jedn. číslo: singular form, množ. číslo: singular forms
V angličtině je jednotné číslo slova "cats" "cat".
In English, the...
"Sheep" je příkladem slova, které má stejné jednotné i množné číslo.
"Sheep" is an...
Jednotné číslo podstatných jmen se používá, když mluvíte o jedné věci nebo osobě.
Singular form nouns...
11/20
+
funkčnost, funkcionalita
functionality [ˌfʌŋkʃəˈnælɪtɪ]
jedn. číslo: functionality, množ. číslo: functionalities
Nový smartphone se může pochlubit pokročilými funkcemi.
The new smartphone...
Design webových stránek upřednostňuje jednoduchost a funkčnost, aby se zvýšil uživatelský komfort.
The website's design...
Švédský design je často spojován s jednoduchostí a funkčností.
Swedish design is...
Nože skartovačky potřebují pravidelnou údržbu, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost.
The shredder blades...
12/20
+
(ze)vnějšek, exteriér, vnější část
vnější, venkovní, zevní
exterior [ɪkˈstɪərɪə]
jedn. číslo: exterior, množ. číslo: exteriors
Vnějšek domu byl čerstvě natřen a získal tak živý a atraktivní vzhled.
The exterior of...
Vnější část starého hradu byl zvětralý a porostlý břečťanem, což mu dodávalo na půvabu.
The exterior of...
Vnější část kosmického vozidla byla vyrobena z lehké kovové slitiny.
The spacecraft's exterior...
13/20
+
odpočinek, uvolnění, relaxace
relaxation [ˌriːlækˈseɪʃən]
jedn. číslo: relaxation, množ. číslo: relaxations
Po dlouhém dni v práci si ráda dopřeji horkou koupel pro uvolnění.
After a long...
Čtení dobré knihy je mou oblíbenou formou relaxace před spaním.
Reading a good...
Meditace vám umožňuje vstoupit do stavu hluboké relaxace.
Meditation allows you...
Luxusní lázně nabízely lákavé útočiště pro relaxaci a hýčkání.
The luxurious spa...
14/20
+
započítat, začlenit (co) (do rozpočtu ap.)
vysvětlit, objasnit (co) (důvod ap.)
počítat (s čím), brát v úvahu (co)
account for [əˈkaʊnt fɔː]
přít. prostý: account for, 3. os. j. č.: accounts for, průb. čas: accounting for, prostý min.: accounted for, příčestí min.: accounted for
Audit ukázal, že mohou doložit každý cent, který utratili.
An audit showed...
Tento kontext je třeba vzít v úvahu, aby analýza měla nějaký smysl.
This context is to be taken into account for the analysis to have any meaning.
Dnes je to možnost, s kterou je potřeba počítat.
Today, it is...
15/20
+
kytarista, kytaristka
guitarist [gɪˈtɑːrɪst]
jedn. číslo: guitarist, množ. číslo: guitarists
Uznávaný kytarista předvedl strhující výkon, který zanechal publikum v úžasu.
The renowned guitarist...
Kapela hledala zkušeného kytaristu, který by se připojil k jejímu nadcházejícímu turné.
The band was...
Mladý kytarista prokázal výjimečný talent a byl označen za zázračné dítě.
The young guitarist...
16/20
+
průvod, procesí
procession [prəˈseʃən]
jedn. číslo: procession, množ. číslo: processions
Průvod procházel ulicemi za doprovodu živé hudby a tance.
The procession made...
V čele svatebního průvodu šla nevěsta a ženich, následováni rodinou a přáteli.
The bride and...
Během karnevalového průvodu měli účastníci na sobě propracované masky a kostýmy.
Participants wore elaborate...
17/20
+
zmatený, popletený, mimo (člověk ap.)
zapletený (do čeho, v čem) (do skandálu ap.)
zamíchaný, pomíchaný
min.čas a příč.min. slovesa smíchat, splést
mixed up [mɪkst ʌp]
Pomíchané dílky puzzle byly pro nás výzvou k sestavení.
The mixed-up puzzle...
Její zmatené emoce jí komplikovaly schopnost se rozhodnout.
Her mixed up...
Ne, musel jste si mě splést s někým jiným.
No, you must...
Všechny dokumenty se pomíchaly dohromady.
All the documents...
Má zmatek v tom, co je psychologie a co je psychiatrie.
He is mixed...
18/20
+
načechrat, natřepat (polštář)
chmýří, pápěří, chomáček
vata
fluff [flʌf]
jedn. číslo: fluff, množ. číslo: fluffs, přít. prostý: fluff, 3. os. j. č.: fluffs, průb. čas: fluffing, prostý min.: fluffed, příčestí min.: fluffed
Koťátko mělo hebký kožíšek plný chmýří.
The kitten's fur...
Autor přidal do článku trochu vaty, aby splnil požadavek na počet slov.
The writer has...
Ustlala jsem si postel a načechrala polštáře.
I made my...
19/20
+
věnec, věneček (z květin ap.)
wreath [riːθ]
jedn. číslo: wreath, množ. číslo: wreaths
Daisy si na vchodové dveře pověsila krásný věnec ze sušených květin.
Daisy hung a...
Věnec z vavřínových listů symbolizuje vítězství a úspěch.
The wreath of...
Vojáci položili věnec k válečnému památníku na počest padlých hrdinů.
The soldiers laid...
20/20
+
odsouzení (čeho)
condemnation [ˌkɒndemˈneɪʃən]
jedn. číslo: condemnation, množ. číslo: condemnations
Akce vyvolala okamžité mezinárodní odsouzení.
The action has...
V médiích se objevilo odsouzení neetických praktik společnosti.
The media coverage...
Výbor vydal zprávu obsahující ostré odsouzení postupu vlády při řešení krize.
The committee issued...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X